Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kříž tmavý 15 cm (11468)

Kříž tmavý 15 cm (11468)
Misericordialiturgické potřeby2017-4299,00 Kč

Kříž tmavý, zkosené hrany 17,5 cm (13579)

Kříž tmavý, zkosené hrany 17,5 cm (13579)
Misericordialiturgické potřeby2017-42139,00 Kč

Plaketka sv. Kryštof, kovová nalepovací (2659)

Plaketka sv. Kryštof, kovová nalepovací (2659)
Misericordialiturgické potřeby2017-4249,00 Kč

Přívěšek na klíče sv. Kryštof, oválný (380885-KP095)

Přívěšek na klíče sv. Kryštof, oválný (380885-KP095)
Misericordialiturgické potřeby2017-4249,00 Kč

Růženec - korálky bílé (4061)

Růženec - korálky bílé (4061)
Misericordialiturgické potřeby2017-4299,00 Kč

Růženec dřevěný - mix barev (5828)

Růženec dřevěný - mix barev (5828)
Misericordialiturgické potřeby2017-4265,00 Kč

Růženec plast svítící

Růženec plast svítící
Misericordialiturgické potřeby2017-4225,00 Kč

Růženec tmavý, kříž kov (30455)

Růženec tmavý, kříž kov (30455)
Misericordialiturgické potřeby2017-4299,00 Kč

Růženec v krabičce, bílý + PM Fatimská (29917)

Růženec v krabičce, bílý + PM Fatimská (29917)
Misericordialiturgické potřeby2017-42119,00 Kč

Růženec v krabičce, pecka višeň + Svatá Země (15328)

Růženec v krabičce, pecka višeň + Svatá Země (15328)
Misericordialiturgické potřeby2017-42299,00 Kč

Soška - Archanděl Michael 12 cm (31316)

Soška - Archanděl Michael 12 cm (31316)bílozlatý
Misericordiasoška2017-42149,00 Kč

Soška - Dobrý pastýř 19 cm alabastr (30137)

Soška - Dobrý pastýř 19 cm alabastr (30137)
Misericordiasoška2017-42299,00 Kč

Soška - Dobrý pastýř 20 cm (31317)

Soška - Dobrý pastýř 20 cm (31317)
Misericordiasoška2017-42299,00 Kč

Soška - Ježíš Milosrdný 15,5 cm (23628)

Soška - Ježíš Milosrdný 15,5 cm (23628)
Misericordiasoška2017-42139,00 Kč

Soška - Matka Boží 13 cm (31506)

Soška - Matka Boží 13 cm (31506)
Misericordiasoška2017-42149,00 Kč

Soška - Matka Boží 17 cm (31505)

Soška - Matka Boží 17 cm (31505)
Misericordiasoška2017-42249,00 Kč

Soška - Matka Boží 17 cm alabastr (29925)

Soška - Matka Boží 17 cm alabastr (29925)
Misericordiasoška2017-42249,00 Kč

Soška - Matka Boží 20 cm (32168)

Soška - Matka Boží 20 cm (32168)
Misericordiasoška2017-42289,00 Kč

Soška - Svatá Rodina 15x10 cm (25713)

Soška - Svatá Rodina 15x10 cm (25713)
Misericordiasoška2017-42249,00 Kč

Soška - Svatý Josef 14 cm (23631)

Soška - Svatý Josef 14 cm (23631)
Misericordiasoška2017-42149,00 Kč

Vánoční tajemství (3. vydání)

„Křesťanská tajemství jsou nedělitelným celkem. Když se člověk pohrouží do jednoho, je doveden ke všem ostatním. Tak vede cesta z Betléma nezadržitelně na Golgotu, od jesliček ke kříži.“ (Edita Steinová) Drobný, ale obsahem velice hutný text Vánoční tajemství předkládáme čtenářům v novém překladu. Edita Steinová zde zdůrazňuje pokoj, který narozením Božího Dítěte přichází do lidských srdcí, je však vzdálena jakémukoli lacinému sentimentu, vždyť po svátku Narození Božího Syna následují svátky prvních mučedníků: „Tajemství Vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí. (…) Před Dítětem v jesličkách se tříbí duchové.“

Vánoční tajemství (3. vydání)Edita Steinová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-4279,00 Kč

Exotem na této zemi

Kniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího milosrdenství na této zemi. V krátkých příbězích se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět biblických poselství a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale také nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím, které nás v každé chvíli vybízí k tomu, abychom změnili naše uvažování a nechali se jím prostoupit. Jednotlivé kapitoly-příběhy knihy zaujmou bezprostředností a upřímností, s jakou nahlížejí v Boží perspektivě aktuální dění kolem nás, a prohlubují touhu po obrácení srdcí. Ladislav Heryán je známý salesiánský kněz, biblista a pedagog.

Exotem na této zemiO Božím milosrdenství mezi námiLadislav Heryán
Portálkniha2017-41, 2016-45, 2016-37199,00 Kč

Nahoru a našišato

Čas běží a autor, který před deseti roky vydal svoji úspěšnou publikaci Třicet případů aneb malé, bílé, kulaté, končí svoji lékařskou praxi, aby se mohl věnovat jinému poslání. Především kněžskému. Říká, že společnost, ve které žijeme, potřebuje více zdraví duchovní než duševní.

Nahoru a našišatoMax Kašparů
Cestakniha2017-41138,00 Kč

Svatý Tomáš Akvinský

Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O takový komplexní pohled se pokouší důkladná studie francouzského teologa J.-P. Torrella OP. Torrell zde shrnuje výsledky svého celoživotního bádání a nabízí nejaktuálnější životopis svatého Tomáše. Představuje všechny známé skutečnosti o jeho životě a díle a jeho myšlení zasazuje do kontextu daného místa a doby. Díky tomu může vyniknout jak Tomášovo zakotvení v tradici, tak jeho novátorský přístup. Torrell ukazuje Tomáše nejen jako filosofa a teologa, ale i jako kazatele, duchovního učitele a člověka modlitby. Postupně před čtenářem odkrývá celou Tomášovu cestu svatosti, na níž je studium úzce spjaté s životem modlitby a posláním kazatele.

Svatý Tomáš AkvinskýOsoba a díloJean-Pierre Torrell
Krystalkniha2017-41320,00 Kč

Až k prolití krve (3.vyd)

O svou vzpomínku na P. MUDr. Ladislava Kubíčka se chtěly podělit stovky lidí. Autorka jejich dopisy zpracovala a poskládala z nich vzpomínkovou knihu. Text je doplněn více než stovkou fotografií, úryvky z dopisů a zápisky těch, kteří se u Ladislava zpovídali a radili se s ním. Podařilo se tak zachytit vrstevnatou a charismatickou osobnost muže z rodu, který je dnes téměř na vymření: z rodu opravdových duchovních průvodců.

Až k prolití krve (3.vyd)Radostné poselství P. Ladislava KubíčkaMarie Svatošová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-41299,00 Kč

Žít z Boží síly - svátostí

Důvodem sepsání tohoto dokumentu byla snaha nabídnout interpretům stručné zásady pro výběr liturgických zpěvů i možnost dalšího vzdělávání v této oblasti. Tento dokument také stanovuje základní pravidla pro skládání nových liturgických zpěvů. Předmětem zájmu tohoto dokumentu není duchovní hudba v širším slova smyslu. Dokument se zaměřuje na liturgickou hudbu, jak o ní hovoří konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium, chce přispět k překlenutí propasti , kterou někteří mezi vážnou hudbou a ostatními druhy hudby vidí a to tak, že přibližuje charakter jednotlivých liturgických zpěvů a stanovuje požadavky pro novou tvorbu.

Žít z Boží síly - svátostíTémata pro společenství mladých lidíJan Balík
AKSMkniha2017-4049,00 Kč

Dveře se otvírají

Miloš Rejchrt je muž mnoha profesí. Především sloužil řadu let jako evangelický farář. Později byl však také mluvčím Charty 77, objevil se jako herec ve filmu Žert, živil se jako topič v Národním muzeu, skládal písně a se skupinou Berani je i zpíval. Několik let působil v náboženské redakci Českého rozhlasu. A právě rozhlasové pořady jsou základem této knihy, kterou napsal spolu s Petrem Vaďurou. Její náplň tvoří rozhovory nad texty Starého a Nového zákona, které v letech 2003 až 2016 daly základ mimo jiné pořadu Českého rozhlasu Ranní slovo. Miloš Rejchrt vychází ve svých výkladech z protestantské tradice a nezapře ani svůj původ ve vyznavačské Jednotě českobratrské. V křesťanství počítá vždy s osobní angažovaností člověka a ví, že bez osobního obrácení není pravá víra možná. Přitom se však nebojí podívat na biblický text nově a ryze současnýma očima. V biblických zaslíbeních nevidí laciné sliby, ale pevné body naděje, o něž je možno se opřít, aby člověka nesmetl pocit marnosti a nesmyslnosti. Rejchrtova víra odráží mnohé životní zkušenosti, ale především se do ní promítá poznání, že zemští páni vládnou jen do času, zatímco vláda Hospodinova je na věky.

Dveře se otvírajíDalší z Rozhovorů nad biblí, které vede Petr VaďuraMiloš Rejchrt
Petr Vaďura
Vyšehradkniha2017-40248,00 Kč

Islámský stát

Jaké jsou kořeny vzniku Islámského státu, jeho strategie a nečekaného úspěchu? Může se vzestup podobných skupin opakovat?

Islámský státCesta k mociGeorges A. Fawaz
Vyšehradkniha2017-40348,00 Kč

Jako v nebi, tak i na zemi (3.vyd)

Dílo, které slouží jako studijní text na našich teologických fakultách, vychází ve třetím opraveném a doplněném vydání.

Jako v nebi, tak i na zemi (3.vyd)Náčrt trinitární teologieCtirad Václav Pospíšil
Karmelitánské nakladatelství2017-40499,00 Kč

Ježíš - lékař těla i duše (2.vyd)

Přestože pocházíme z různých zemí, máme stejné problémy, stejná zranění, stejné těžkosti. Než jsem začal se službou evangelizace ve světě, myslel jsem si, že zranění, která prožívá africká žena, jsou zcela jiná než ta, která trápí Angličanku. Myslel jsem si, že těžkosti indického muže jsou jiné než těžkosti Australana. Ale navzdory rozličným kulturám člověk zůstává člověkem, žena zůstává ženou, a v podstatě máme všichni stejná zranění, prožíváme stejné úzkosti, stejné obavy. (…) Snad nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že potřebujeme uzdravení. Možná potřebujeme uzdravení duchovní, tělesné nebo vnitřní. Zde se zcela zvláštním způsobem zaměříme právě na vnitřní uzdravení neboli na uzdravení vzpomínek. To však není možné bez uzdravení duchovního. Svatý Pavel říká, že v každém z nás je starý člověk. Ale kdo je ten starý člověk, který v nás žije? Je to naše staré “já”, plné strachu a hněvu, které je strnulé a sobecké, které se brání a zoufá si, které snadno podléhá depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý člověk zemřel a aby v nás začal žít člověk nový. Vždyť on přišel, abychom měli život, a to život v hojnosti (srov. Jan 10,10).

Ježíš - lékař těla i duše (2.vyd)Elias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-40299,00 Kč