Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Svatý Jan Nepomuk Neumann

Svatý Jan Nepomuk NeumannPavel LiškaKarmelitánské nakladatelstvíkniha0001-0173,00 Kč

Svatý Jan Nepomuk Neumann

Svatý Jan Nepomuk NeumannPavel LiškaKarmelitánské nakladatelstvíkniha0001-0173,00 Kč

Svatý Jan Nepomuk Neumann ve fotografii

Svatý Jan Nepomuk Neumann ve fotografii Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-01109,00 Kč

Svatý Jan Nepomuk Neumann ve fotografii

Svatý Jan Nepomuk Neumann ve fotografii Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-01109,00 Kč

Svatý Juda Tadeáš - pomocník v beznadějných situacích

Malá brožurka, která informuje o tom, kdo je sv. Juda Tadeáš, a nabízí texty modliteb k tomuto velkému pomocníkovi v těžkých záležitostech. Vyšlo s církevním schválením. Druhé, upravené vydání, v MCM první.

Svatý Juda Tadeáš - pomocník v beznadějných situacích MCMkniha0001-0125,00 Kč

Svätý meč

Po románoch Otcov tieň a Nikodémove listy vyšiel tretí román poľského spisovateľa s biblickou tematikou. Jeho hrdinom je sv. Pavol, neohrozený misionár a apoštol národov. Autor v románe zachytáva dramatické udalosti z jeho osobného života i misijných ciest. Zaujímavá je aj atmosféra antického sveta, predovšetkým Ríma, ktorá dýcha z celého diela. Pri čítaní Svätého meča sa dá oddýchnuť i poučiť.

Svätý meč Dobrá knihakniha SK0001-01179,00 Kč

Svätý Štefan

V knihe nájdu odpoveď nielen hrdí nositelia tohoto mena, ale i tí, ktorí chcú lepšie spoznať prvého mučeníka katolíckej Cirkvi.

Svätý ŠtefanLuigi GiovanniniLÚČkniha SK0001-0149,00 Kč

Svätý Tomáš Morus

Svätý Tomáš Morus (1478–1535) je jednou z najfascinujúcejších osobností európskych dejín na začiatku novoveku. Ako lord kancelár (premiér) v čase panovania schizmatického anglického kráľa Henricha VIII. sa vzoprel spolupodieľať sa na odštiepení anglickej cirkvi od pápeža, a preto musel podstúpiť mučenícku smrť. Sir Thomas Morus (More) bol však nielen politikom, ale aj pozoruhodným humanistickým vzdelancom a spisovateľom (autor Utópie z r. 1516). Josef Seuffert podáva v tejto knižke mozaikovitý portrét „muža pre všetky časy a stavia jeho osudy do súvislosti s dnešnou dobou. Tomáša Morusa vidí ako jedného z velikánov uplynulého tisícročia – bol úspešným politikom, hlbokomyseľným humanistom, ale aj vtipným človekom, vzorným manželom a otcom a najmä verným kresťanským svedkom a mučeníkom."

Svätý Tomáš MorusJosef SeuffertDobrá knihakniha SK0001-0152,00 Kč

Svätý Vincent de Paul

Životopisný román nám predstavuje Sv. Vincenta de Paul, pokorného kňaza zo Saint Lazare. Mohli by sme ho tiež pomenovať "pátrom Werenfriedom XVII. storočia". Núdznym rozdal viac miliónov, ako ich bolo v bankách Francúzska. Stal sa otcom chudobných, sirôt, mrzákov a starcov, chorých, idiotov, väzňov i galejníkov. Počas tridsaťročnej vojny a divých bojov civilnej vojny nazvanej "Fronde" zachraňoval pred smrťou hladom celé provincie. Každá bieda bola vecou jeho srdca. Všade, kde trpeli telesnou i duševnou núdzou, posielal svojich synov a dcéry - lazaristov a dcéry kresťanskej lásky.

Svätý Vincent de PaulWilhelm HünermannSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01156,00 Kč

Svědkové naděje

Duchovní cvičení ve Vatikánu za přítomnosti papeže vedl v roce 2000 arcibiskup F. X. Van Thuan. Byl pozván zejména kvůli svému svědectví o neochvějné víře, kterou projevil během několikaletého věznění. Arcibiskup Van Thuan přes všechno, co prožil, hovoří o naději v dnešním světě. Vychází přitom nejen ze svých zážitků, ale také z učení církevních Otců, světců i svých současníků a osvětluje nám nezadržitelnou sílu Božího slova.

Svědkové nadějeF. X. Nguyen Van ThuanPaulínkykniha0001-01210,00 Kč

Svíce fialová 1/2

Svíce fialová 1/2 Svixiliturgické potřeby0001-0195,00 Kč

Svíce fialová 1/3

Svíce fialová 1/3 Svixiliturgické potřeby0001-0170,00 Kč

Svíce křestní luxus

Svíce křestní luxus svíce0001-01199,00 Kč

Svíce oltářní bílá 1/6 2,5x36cm

Svíce oltářní bílá 1/6 2,5x36cm LIMAsvíce0001-0135,00 Kč

Svíce válec 60x150

Svíce válec 60x150 LIMAsvíce0001-0159,00 Kč

Svitky od Mrtvého moře a židovské kořeny křesťanství

Ačkoli má široká veřejnost povědomí o Mrtvém moři a alespoň neurčitou představu o tom, že se zde nachází nějaké tajemství, skrývající počátky křesťanství a významné období židovské historie, doposud se s obsahem svitků blížeji neseznámila a to díky neproniknutelnosti odborného jazyka, který o nich podává své svědectví. Práce C. P. Thiedeho je však napsána především pro širší veřejnost a díky své přehlednosti, která čtenáře jednoduše orientuje a odpovídá na otázky - kdo, co, kdy, kde - je nepostradatelnou pomůckou, přibližující období rozbřesku křesťanství, každé knihovny. Autor zajímavým a vzrušujícím způsobem vysvětluje, že svitky, napsané hebrejsky a aramejsky ortodoxní židovskou sektou mezi lety 150 př.n.l. a 68 n.l, byly součástí větší knihovny, jejíž rukopisy dokazovaly, že křesťanství bylo částí početnějšího hnutí v židovské komunitě. Kniha však neobsahuje jen základní informace, ale vrhá nové světlo na různé aspekty historie a výzkumu svitků.

Svitky od Mrtvého moře a židovské kořeny křesťanstvíCarsten Peter ThiedeVolvox Globatorkniha0001-01349,00 Kč

Špiritualita podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi

Táto príručka je určená predovšetkým poslucháčom teológie. Jej cieľom je koncentrovať výber tých článkov Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré sa týkajú spirituality. Všeobecne rozšírený názor, že duchovného života sa týka len štvrtá časť KKC venovaná kresťanskej modlitbe, sa tak obohacuje o nové pohľady aj na tri prvé časti Katechizmu venované vyznaniu viery, sviatostiam a prikázaniam, v ktorých je takisto mnoho duchovných podnetov. Veríme tiež, že stretnutie s takýmto výberom katechizmových textov môže podnietiť k systematickému štúdiu tohto základného dokumentu moderného katolicizmu.

Špiritualita podľa Katechizmu katolíckej CirkviAlexander PussDobrá knihakniha SK0001-0126,00 Kč

Šťastní rodičia

Táto knižka obsahuje úvahy pre rodičov a vychovávateľov. Rodia sa zo srdca saleziánskeho výchovného systému, ktorý sa stále ukazuje prekvapujúco účinný. Vychovávať sa dá buď živelne, alebo podľa systému, ktorý má tú výhodu, že ponúka východiská a súvislosti, a tak uľahčuje najdôležitejšiu úlohu ľudského života.

Šťastní rodičiaBruno FerreroDon Boscokniha SK0001-01130,00 Kč

Tajemství světla

Meditace kardinála Miloslava Vlka jsou doprovázeny gregoriánským chorálem a čteními z Písma svatého v podání Radovana Lukavského.

Tajemství světlaMeditace kardinála Miloslava Vlka nad pěti novými tajemstvími růžence křížové cestě PaulínkyCD0001-01225,00 Kč

Tajomstvá svetla

Tajomstvá svetlaSvätý ruženec Spolok Svätého Vojtechakniha SK0001-0118,00 Kč

Tajomstvo krstu

Úvod
Obnova charizmatického hnutia vnútri Cirkvi je určite jedným z najvýznamnejších javov kresťanstva v našom storočí. Tento pohyb je určite správny, veď ten, ktorý stojí na počiatku kresťanstva a je jeho základom, bol na tomto svete počatý Duchom Svätým, tým istým Duchom bol neskôr pokrstený a vedený na púšť, v sile toho istého Ducha učil a konal. Tohto Ducha dostali aj jeho učeníci, ktorí sa stali spoluzakladateľmi Cirkvi. Tento Duch je prítomný aj v Cirkvi samotnej, hoci pre mnohých ako keby upadol do zabudnutia, alebo ako keby moc (dýnamis) Ducha Svätého už bola iba spomienkou na »zlatý vek« prvotnej Cirkvi. Kristus nás však uisťuje, že Otec dá Ducha Svätého každému, kto o to vážne a úprimne prosí (Lk 11, 9-13). Pravdaže, bolo by nesprávne a v rozpore s Kristovým učením zháňať sa za darmi a prejavmi (charizmami) Ducha Svätého bez toho, aby sme sa Ním samotným nechali viesť a boli mu poslušní (1 Kor 12, 28 - 13, 13). Ducha Svätého sme predsa nedostali k našim službám, ale aby sme sa my stali jeho nástrojmi, pôsobiacimi v tomto svete.
Publikácia Raniera Cantalamessu »Tajomstvo krstu« predstavuje sériu úvah práve na túto novozákonnú tému a bude iste dobrou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú svoje hľadanie postaviť na serióznom biblickom základe. Zároveň im na ich ceste dá dobrú orientáciu a posilu.

Tajomstvo krstuRaniero CantalamessaSerafínkniha SK0001-0183,00 Kč

Tak dovidenia, dobre?!

Tak dovidenia, dobre?! Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-01247,00 Kč

Tak sa máme

Tak sa máme TiramisuLUXCD0001-01218,00 Kč

Taký bol don Bosco. Otec a učiteľ mladých

Život svätého Jána Bosca, priateľa mladých, je taký pestrý a bohatý, že jedna kniha zďaleka nestačí. Počas svojho života mal vždy vhodné slovo povzbudenia, príklad i priateľské srdce tak pre svojich chlapcov v Turíne, ako aj pre rodičov, učiteľov, kňazov, úradníkov… V tejto knihe sa môžeme dotknúť nielen už známych, ale aj doteraz nepoznaných epizód, príbehov a myšlienok z jeho strhujúceho života. Ľahký, svieži a presvedčivý štýl autora privádza čitateľa k srdečnému konštatovaniu: Taký bol…

Taký bol don Bosco. Otec a učiteľ mladýchEnzo BiancoDon Boscokniha SK0001-01156,00 Kč

Takzvané zlo

Když v roce 1963 vyšla poprvé tato kniha světoznámého etologa a nositele Nobelovy ceny v oboru lékařství a fyziologie Konrada Lorenze, vyvolala rozsáhlé diskuse. Svým obsahem totiž překonala hranice biologie a psychologie směrem ke společenským vědám, filosofii a politice a přivedla své čtenáře k zamyšlení nad příslušností člověka k živočišné říši, v níž může nacházet i základy své rozumové, kulturní a sociální výjimečnosti. Ve svém pojetí agrese vyšel Lorenz z předpokladu, že vnitrodruhová agrese je dosti rozšířená, neboť plní důležité funkce regulace sociálního chování, jako je ochrana teritoria a rodiny či výběr sexuálních partnerů, a že zejména u savců vznikly četné mechanismy, které agresi brzdí, oslabují nebo i zastavují. Do své ucelené teorie agresivity, jejích příčin, funkcí a motivací zahrnul i chování člověka. Vývojem etologie a moderní sociobiologie byly některé údaje v knize sice překonány, většina je však stále aktuální, a tak toto dílo neodmyslitelně patří ke klíčovým textům oboru.

Takzvané zloKonrad LorenzAcademiakniha0001-01155,00 Kč

Tančící hvězdy

Tančící hvězdy jsou lidové pohádky z různých končin světa, které v jeden svazek spojuje hluboká životní moudrost, již v sobě ukrývají. Vedle důvěrně známých pohádkových látek zde nalezneme rovněž exotické příběhy a bajky vvnrávěné s emocionálním zaujetím i profesionální zkušeností. Karel Křepelka , — je nezapřel básníka a nespokojil se s pouhým přetlumočením pohádkového poselství. Promlouvá k dětem podmanivým jazykem, v němž se střídají křehké básnické metafory s humornými tóny jadrného lidového vyprávění, a jako dávný vypravěč pohádek vtahuje obratně své čtenáře a posluchače přímo do děje pohádkových příběhů a do nitra jejich hrdinů.

Tančící hvězdyPohádky ze všech světových stran vypráví básník Karel Křepelka Barristerkniha0001-01128,00 Kč

Temnota na trhovisku

Trhovisko nášho života je tam, kde žijeme, milujeme a kde objavujeme Boha. Skutočný zmysel temnoty trhoviska nám nevyhnutne uniká, kým sa nezačneme modliť, kým naša modlitba nedosiahne zrelosť suchej studne či temnej noci. Až potom si začneme uvedomovať, že Pán od samého začiatku pôsobil v našom živote."

Temnota na trhoviskuThomas H. GreenDobrá knihakniha SK0001-0149,00 Kč

Teológia pred Božou tvárou

Teológia pred Božou tvárou Dobrá knihakniha SK0001-0125,00 Kč

Teológia troch dní

Mysterium Paschale – veľkonočné tajomstvo je ústredným tajomstvom veľkého dobrodružstva, akým je vzťah Boha a ľudí. Liturgia Veľkého piatku, Bielej soboty a Veľkonočnej nedele nás každý rok zaplavuje množstvom hlbokých textov, obrazov, symbolov, krásou. Málokedy však máme príležitosť počas týchto veľkých troch dní usilovať sa preniknúť do teologickej podstaty spásneho diania začínajúceho Poslednou večerou a končiaceho zjavením Zmŕtvychvstalého. Ponoriť sa do jej hĺbky pozývajú stránky tejto knihy.

Autor nám ponúka možnosť kráčať vedľa Ježiša Krista, ktorý je na Veľký piatok na ceste ku krížu, na Bielu sobotu na ceste k zosnulým a na Veľkonočnú nedeľu na ceste k Otcovi. Neobyčajná precíznosť a dôslednosť, s akou Balthasar vníma biblické texty, svedectvá cirkevných otcov a pohľady teológov robí z tejto knihy nie ľahké čítanie. Neuveriteľná námaha, ktorú si dal autor, aby zozbieral a sústredil také obrovské množstvo teologického materiálu, však aj nás isto povzbudí, aby sme objavovali teológiu tých veľkých troch dní.

Hans Urs von Balthasar bol jedným z najvýznamnejších teológov 20. storočia. Teológia troch dní je prvou jeho vyslovene teologickou prácou, ktorá na Slovensku vychádza, doteraz vyšla po slovensky jeho Krížová cesta (1995), rozprava Rozjímavá modlitba (1998) a zbierka aforizmov Vlastnými slovami (2003). Čitateľovi chceme uľahčiť kontakt s týmto velikánom teologickej literatúry aj rozsiahlou životopisnou štúdiou zaradenou na konci knihy.

Teológia troch dníHans Urs von BalthasarDobrá knihakniha SK0001-01257,00 Kč

Terezie od Ježíše - komplet

Soubor textů Terezie od Ježíše: Život - Hrad v nitru - Cesta k dokonalosti - Kniha o zakládání - Nad Velepísní

Terezie od Ježíše - komplet Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-01690,00 Kč