Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Zorro mstitel DVD

Zorro mstitel DVDHrdina, který nikdy nespí Mido filmDVD0001-01165,00 Kč

Zůstaňte ve mně a já ve vás

Duchovní úvahy pronesené v září 1990 při exerciciích v Olomouci, které si kladly za cíl zprostředkovat lidem setkání s milujícím Bohem a umožnit jim poznání, co všechno jako křesťané pro to můžeme udělat. Třetí vydání.

Zůstaňte ve mně a já ve vásTomislav IvančičMCMkniha0001-0158,00 Kč

Zvířata na farmě

Dětské leporelo kapesního formátu

Zvířata na farmě Librexkniha0001-0139,00 Kč

Žalmy

Biblická kniha žalmov má mnoho "naj". Je najobsiahlejšia, najobľúbenejšia. Je to najstaršia dodnes používaná modlitebná kniha ľudstva. Je spoločná kresťanom i židom. Slovami žalmov sa už takmer tritisíc rokov modlí niekoľko miliárd ľudí. Určite patríte medzi nich. Táto kniha je veľkolepým chrámom modlitby. Tak ako kolobeh noci a dňa ukrýva v sebe celú rozmanitosť ľudského života, žalmy v sebe skrývajú noc i deň modlitby, celú rozmanitosť ľudskej skúsenosti. Radosť i žiaľ, plač i smiech, šťastie i bolesť, lásku i nenávisť, odvahu aj strach, pokoj i útek, výšku aj hĺbku, svetlo i tmu. Noc a deň. Táto kniha otvára dvere k vnímaniu rozmanitosti a aktuálnosti žalmov. Ponúka návod, ako sa modliť žalmy v rozmanitých okolnostiach nášho života, ako im rozumieť. Francúzsky biblista Paul Beauchamp najprv načrtáva základné témy v žalmoch, aktualizuje ich. V druhej časti knihy ponúka komentár vybraných žalmov, tých najznámejších. A úplne nakoniec vyzve čitateľa, aby sám komentoval žalmy. Krok za krokom ho prevedie Žalmom 22: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil... Žalmom, ktorý z temnej noci vyústi do svetlom prežiareného dňa.

ŽalmyPaul BeuchampDobrá knihakniha SK0001-0152,00 Kč

Žasnem nad darmi života

Žasnem nad darmi životaKniha spomienok, rozhovorov a úvahMiloslava Kodoňová
Eva Trizuljaková
Spolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01143,00 Kč

Ženy v Novom zákone

Priťahuje nás nádej, ktorou nás ženy z Nového zákona inšpirujú. Dnes sa čoraz viac ozývajú hlasy o potrebe vzorov, o potrebe ľudí, s ktorými sa môžeme stotožniť a ktorých život svedčí o pravde, kráse, dobre a láske. Nie sme schopní skutočne porozumieť, kým nám to niekto neukáže. Novozákonné ženy viery, odvahy a vernosti, ako napríklad Mária, Alžbeta, Jana, Lýdia, Féba a iné, nám to ukázali. Nech nám ich príklad dá silu stať sa ľuďmi Písma. Bez nášho ocenenia, pochopenia a napodobňovania ostávajú rozprávania o novozákonných ženách ponorené v hlbinách času. A nám hrozí, že budeme podobní iným kresťanom, ktorí slovo považujú za nezmysel a neveria alebo nekonajú podľa ich príkladu. Ale ak veríme, že ich život je prisľúbením pre nás, oživíme ich príbehy a budeme v ich príbehu pokračovať svojím vlastným príbehom. Potom si uvedomíme prisľúbenie slov, ktoré sú adresované komunite vo Filipách: "Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami." (Flp 4,9)

Ženy v Novom zákoneMary Ann Getty-SullivanováDobrá knihakniha SK0001-0152,00 Kč

Žiť v láske

Podobu lásky v človeku môžeme pozorovať a chápať z rôznych hľadísk. O tom hovorí aj táto knižka. Mnohí ľudia cítia, že ešte nedosiahli skutočnú podobu. Akú podobu môže mať ľudský život? Láska, akú žil Ježiš Kristus, dáva človeku pravú podobu, podobu lásky.
Láska nie je iba silou, ktorá pôsobí istý čas v čine a v správaní, ale je niečím viac: je skutočnou ľudskou realitou, ktorá je tu a chce vyniknúť. Kde dáva láska človeku jeho skutočnú podobu, tam má človek budúcnosť.

Žiť v láskeHerbert SchneiderSerafínkniha SK0001-0183,00 Kč

Živá voda z Turzovky

Zápisky z osobních zjevení Panny Marie, které vznikaly v letech 1966 – 1988.

Živá voda z TurzovkyRozhovory s Pannou MariíKarel ŽidlickýMCMkniha0001-0180,00 Kč

Život Ježíše z Nazareta

O příběhu Ježíšova narození, života, smrti a vzkříšení existují celé knihovny, nespočet titulů, ať už historického nebo náboženského rázu. V této knize nám však Ferruccio Parazzoli chce představit Ježíše jako Boha, ale také jako našeho "spolucestujícího". On vlastní tajemství života a po dva tisíce let opakuje každému, kdo ho potká: "Zastav se. Já jsem ten, koho hledáš."

Život Ježíše z NazaretaFerruccio ParazzoliPaulínkykniha0001-01198,00 Kč

Život v usmíření

Kniha se skládá ze tří částí, první se týká poznání zla kolem nás, druhá odpuštění a třetí přijetí sama sebe jako hříšníka. Autor postupuje od hlediska psychologického, přes náboženské až ke zcela jasnému postoji víry.

Život v usmířeníAmedeo CenciniPaulínkykniha0001-01170,00 Kč

Životná múdrosť z Biblie

Jednotlivé časti Biblie vznikali v rozpätí osemsto rokov. Do tejto knižky sú na každý týždeň v roku vybrané štyri texty z rôznych častí Biblie. Stretávame sa v nich s rôznymi stránkami ľudského života. S radosťou, vďačnosťou, obdivom, nadšením, ale aj s bolesťou, utrpením a smrťou. Je v nich zachytená celá dynamika ľudského života a zároveň silná ľudská túžba po zmierení, spravodlivosti, pokoji a láske. Táto kniha chce upriamiť čitateľa na menej známe biblické state. Otvoriť prístup k takmer zabudnutej ŽIVOTNEJ MÚDROSTI. Aby jej prostredníctvom získal citeľný osobný úžitok každý, kto hľadá pravý zmysel svojho života, správnu orientáciu a trvalú istotu.

Životná múdrosť z Biblie Dobrá knihakniha SK0001-01137,00 Kč

Živý růženec

Kartičky k jednotlivým desátkům růžence, které lze použit samostatně (pro členy živého růžence), ale i jako komplet (pro osobní modlitbu celého růžence). Na přední straně kartičky je perokresba vyjadřující obsah tajemství, přesné znění a duchovní ovoce daného tajemství. Zadní strana obsahuje návod, co se má modlit, a dvě krátké modlitby, z nichž jedna se vztahuje k příslušnému tajemství a druhá je prosbou za ochranu pro Svatého otce. Kartičky jsou vytištěny na křídovém papíře, přední strana je laminovaná. Obal, ve kterém jsou kartičky uloženy, obsahuje návod, jak se modlit celý růženec, včetně textu závěrečné modlitby a tzv. fatimské vsuvky. Dále je připojen text z Enchiridionu odpustků (z r. 1999), který se týká právě modlitby růžence.

Živý růženec MCMkniha0001-0130,00 Kč

Žofia Bošňáková

Pri príležitosti štvorstého výročia narodenia
Žofie Bošňákovej (1609-1644) sme pripravili druhé, doplnené vydanie knižky o tejto výnimočnej žene. Dozviete sa z nej všetko podstatné o jej živote.

Žofia vošla do povedomia slovenského národa ako čnostná a svätá žena. Svojou vierou, dôverou v Boha, manželskou vernosťou, láskou k núdznym je vzorom pre naše ženy. V roku 1997 sa začal na diecéznej úrovni proces jej blahorečenia. Žilinský biskup Tomáš Galis v júni tohto roku vyhlásil Rok Žofie Bošňákovej. Prispieť k poznaniu života a šírenia úcty Žofie Bošňákovej môže aj táto knižka. Dožičme si na jej stránkach stretnutie s hrdinskou a obdivuhodnou ženou. Dajme sa ňou inšpirovať a povzbudiť.

Žofia BošňákováMilan HromníkDobrá knihakniha SK0001-0149,00 Kč

Christus vivit - Kristus žije

Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu. Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další.

Christus vivit - Kristus žijePosynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému božímu liduJorge Mario Bergoglio
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2019-3199,00 Kč

Kalendář 2020 - Moudré maličkosti

Tradiční stolní kalendář KNA s občanským i církevním kalendáriem.

Kalendář 2020 - Moudré maličkostistolní kalendář s církevním a občanským kalendáriem
Karmelitánské nakladatelstvíkalendář2019-3169,00 Kč

Cestou ticha

V knize Cestou Ticha se dočtete, jak můžete v každodenním životě hluboce naslouchat. Jak se odvrátit od hluku a rozptýlení, být více pozorní a přijímat ticho. Zjistíte, jak uklidnit svou mysl a získat moudrost a vhled, jak lépe naslouchat srdcem a radostně tak objevit novou vnitřní svobodu.

Cestou tichaŽít posvátné ve všední dny
Holoskniha2019-28290,00 Kč

Rozmluvy 11 - 14

Cassianův spis Rozmluvy (Collationes, Konference) patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Autor a jeho přítel Germanus naslouchají jednotlivým mistrům egyptského mnišského života. Český překlad bude vycházet postupně v několika svazcích. V roce 2019 vycházejí rozmluvy 11–14: jejich tématy jsou duchovní DOKONALOST (11), NEPOSKVRNĚNOST (12), Boží MILOST (13) a DUCHOVNÍ POROZUMĚNÍ bibli (14). Probírají se základní motivace v duchovním životě, intimní otázky i teologicky závažná nauka o milosti a intelektuálně přitažlivá symbolická interpretace Písma. Z latiny přeložil a komentář sestavil Ondřej Koupil, úvod napsal Vít Hušek, vstupní ilustrací doplnil Jan Koupil.

Rozmluvy 11 - 14Jan Cassianus
Benediktinské arciopatstvíkniha2019-28400,00 Kč

V Boží režii

Kvůli svému katolickému původu se málem nedostal na střední školu. Pro přijetí na matfyz psal jeho otec prezidentu Zápotockému. Kvůli jeho přijetí do semináře intervenoval arcibiskup Tomášek až u ministra školství. A jednoduché to neměl ani později jako kněz v západních Čechách. Život Františka Radkovského byl plný překážek, on je ale s Boží pomocí dovedl vždy překonat. „Pečlivě si mě připravoval. Vše, co jsem zažil a naučil se, se mi později hodilo. Bylo to zkrátka v Boží režii,“ říká skromně. V knižním rozhovoru popisuje svou cestu k biskupské službě i zakládání plzeňské diecéze takříkajíc na zelené louce. Co mu pomohlo přečkat a bez větší úhony přežít dobu nesvobody? Kde leží duchovní základy jeho života? Odkud čerpá potřebný nadhled i rozhled? Co považuje za největší úspěchy v hledání porozumění mezi církvemi, ve kterém se tak angažoval? Bylo těžké předat diecézi svému nástupci? A proč tak rád hovoří o Turínském plátně? Čtenář v knize nenajde jen vzpomínky. Biskup František se dívá dopředu a uvažuje o výzvách, které stojí před církví i společností.

V Boží režiiFrantišek Radkovskýv rozhovoru s Tomášem KutielmTomáš Kutil
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2019-27329,00 Kč

Diář 2020 s liturgickým kalendářem - velký

Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého měsíce jsou uvedeny úmysly Apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také dostatečný prostor na poznámky, přehledný měsíční kalendář na roky 2020 a 2021 a další praktické informace. Do každého dne Vás uvede citát, který byl vybrán z knih vydaných v našem nakladatelství.

Diář 2020 s liturgickým kalendářem - velký
Paulínkydiář2019-26200,00 Kč

Manželství - cesta ke svatosti

Jak napovídá podtitul knihy, jde o medailony 110 světců (anebo, dá-li Bůh, budoucích světců, protože kniha je i o těch, jejichž kanonizační proces teprve probíhá), kteří žili v manželství, a to v nedávné době (datum úmrtí od roku 1950 do současnosti). Podstatné je, že nejde jen o příběhy vzorně fungujících manželství, ale i o takové, kdy jeden z manželů byl pro toho druhého křížem... Za každým medailonem jsou otázky či podněty k možnému přemýšlení, rozjímání, ideálně i společnému. Vyšlo s církevním schválením.

Manželství - cesta ke svatostiSvatí manželé 20. stoletíJitka Krausová
MCMkniha2019-2640,00 Kč

Markovo evangelium 9-16

Komentář pražského novozákoníka Jiřího Mrázka sleduje Markovo evangelium důsledně jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, Mrázkova knížka vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaká překvapení. Druhý díl (Markovo evangelium 9 – 16) vyjde v roce 2019.

Markovo evangelium 9-16Jiří Mrázek
Mlýnkniha2019-13149,00 Kč

Obrazy ze Starého zákona (CD)

Kniha Renáty Fučíkové přibližuje současným jazykem starodávné příběhy z Levanty, Mezopotámie a Egypta. Mýtus o stvoření světa, mýtus o potopě, stejně jako vyprávění o putování pastevců, o utrpení a vysvobození otroků, o založení nové říše, o jejím pádu i obnově se staly součástí tří světových náboženství a základem kulturní historie lidstva. Poslech krátkých kapitol v interpretaci Jiřího Somra se může stát společným rodinným a školním vodítkem k pochopení významných děl světového umění.

Obrazy ze Starého zákona (CD)Příběhy ze Starého zákona v interpretaci Lukáše HlaviciRenáta Fučíková
AlbatrosCD - audiokniha2019-11249,00 Kč

Nebezpečný kardinál

V pátek 19. dubna 2018 se uskutečnila ve Vatikánské bazilice translace ostatků arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969). V následujících dnech se naplnila jeho poslední vůle a rakev s ostatky byla uložena do sarkofágu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Spolu s návratem tohoto velkého exulanta chceme připomenout nejen jeho životní příběh, ale také osobní kvality a postoje, jež zastával jako reprezentant domácího katolického duchovenstva a které ho dostaly do konfliktu s nacistickým i komunistickým režimem. Z těchto střetů vyšel jako morální autorita s přesahem za hranice své církve i vlasti.

Nebezpečný kardinálŽivot Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlastiStanislava Vodičková
Katolický týdeníkkniha2018-50290,00 Kč

Mešní víno Veltlínské zelené 2017

Mešní víno Veltlínské zelené 2017pozdní sběr, suché, bílé
Ampelosvíno2018-28169,00 Kč

Růženec - černé korálky (27431)

Růženec - černé korálky (27431)
Misericordialiturgické potřeby2017-4269,00 Kč

Situace poezie

Kniha Situace poezie obsahuje dvě eseje od Raïssy Maritainové: v eseji Smysl a jeho absence v poezii se věnuje otázce, co je básnický smysl a jakým způsobem je do něj integrován smysl logický (J. Maritain se o tento text bude opírat v pasážích věnovaných básnickému a logickému smyslu v knize Tvůrčí intuice v umění a poezii, 1953), esej Magie, poezie a mystika se, jak sám název napovídá, týká vztahu poezie a magie, ale je také příspěvkem do dobové diskuse o vztahu poezie a mystiky.

Situace poezieRaissa Maritainová
Jacques Maritain
Triádakniha2017-39225,00 Kč

Výběr z Žalmů (1182) - 100x150

Biblický text je převzat ze Slova na cestu a doprovází jej řada ilustrací od Annie Valloton. Praktický sešitek obsahuje výběr z Žalmů. Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobou populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle, případně Good News Bible nebo Gute Nachricht Bibel.

Výběr z Žalmů (1182) - 100x150překlad Slovo na cestu
CBSbrožurka2017-2110,00 Kč

Co to tu děláš, bratře zajíci?

Třetí sbírka humoru od vynikajícího chebského kreslíře nabízí soubor komiksových anekdot o „lesní církvi“ – tedy na první pohled o různých zvířatech. Zároveň jde o alegorii, která křesťanům nastavuje zrcadlo a laskavým humorem vede k zamyšlení. Kresby, které možná znáte z časopisu Život víry, autor doplnil několika novými, dosud nepublikovanými. Hezký dárek pro vaše blízké, lze použít i jako omalovánky pro dospělé!

Co to tu děláš, bratře zajíci?Bajky o církviPavel Bosman
KMSkniha2016-4289,00 Kč

Kniha života

Kniha života Terezie od JežíšeKarmelitánské nakladatelstvíkniha0001-010,00 Kč

Život Jana od Kříže

Život Jana od Kříže Crisógono de Jesús Sacramentado
Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-010,00 Kč