Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Džihád

Arabista a islamista Miloš Mendel, vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR, ve své knize provádí historickou rekonstrukci džihádu jako jednoho ze základních pojmů islámské věrouky a práva. Na základě rozboru koránu a bohaté literatury vymezuje typy a sleduje proměny džihádu od vzniku islámu až do současnosti. Poukazuje například na to, že džihád se na Západě překládá nepřesně jako "svatá válka" a v povědomí evropské veřejnosti se stal poněkud neoprávněně synonymem násilí, teroru a nenávisti islámského Východu vůči Západu. Autor si všímá právního vymezení pojmu, využití džihádu v boji muslimských národů s evropským kolonialismem i jeho pojetí ve smyslu soustavného upevňování osobní zbožnosti a šíření víry formou misie.

DžihádIslámská koncepce šíření víryMiloš MendelAtlantiskniha0001-01168,00 Kč

Emigration to the English Speaking World

Emigration to the English Speaking WorldJanka KaščákováKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK0001-01205,00 Kč

Encyklika Evangelium vitae

Encyklika Evangelium vitae Ján Pavol II.Spolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01416,00 Kč

Esencie

EsencieJán ButkoSerafínkniha SK0001-0186,00 Kč

Európa

Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Čo je, čo môže byť a čo musí byť Európa? Ako vznikla a aké sú jej hranice? Z týchto otázok je zrejmý dôvod naliehania na duchovné korene Európy, na morálny základ politiky, na zodpovednosť za mier v únii a vo svete.

EurópaJoseph RatzingerSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01127,00 Kč

Evangelium lásky

Zvěstováním evangelia je předávána ta nejkrásnější zpráva: Bůh nás miluje! Na nebesích máme Otce, který se o nás stará. Aby z nás mohl mít své děti, poslal svého Syna, aby se stal naším Bratrem a Spasitelem. Toto odhalit znamená poznat velikost našeho lidského osudu, neocenitelnou hodnotu každého člověka. Znamená radost být milovanými a milovat.

Evangelium láskyStvořeni a spaseni láskouAnna Maria CanopiPaulínkykniha0001-0142,00 Kč

Evangelium milosrdenství

Milosrdenství není jen nějaký výraz z evangelia. Milosrdenství je sama Osoba Ježíše Krista. Milosrdenství je nejněžnější a nejsoucitnější Láska Otcova, která se stala bližním člověka do té míry, že přijala jedno lidské tělo, jednu lidskou tvář, jedno lidské srdce. Když pročítáme stránky evangelia, setkáváme se neustále s Milosrdným. Od něho se chceme naučit moudrosti srdce.

Evangelium milosrdenstvíOtcova tvářAnna Maria CanopiPaulínkykniha0001-0142,00 Kč

Evangelium podle Lukáše

Malá sympatická knížka s textem evangelia Lukáše.

Evangelium podle Lukáše CBSbrožurka0001-0115,00 Kč

Existuje Bůh?

Mnoha našim současníkům se Bůh zdá naprosto nepřítomen a jeho nepřítomnost je tak obrovská a matoucí, že se nabízí otázka, zda vůbec existuje. Jak věřit v Boha, když vidíme neustále tolik zla? Není však tato “nepřítomnost” na naší straně? Nestali jsme se hluchými nebo nedostatečně vnímavými k Božímu volání? Dominique Morin nám jednoduše pomáhá pochopit obtíže, které nám brání objevit a přijmout znamení, která nám Bůh dává.

Existuje Bůh?Dominique MorinPaulínkykniha0001-0170,00 Kč

Filosofie náboženství

Richard Schaeffler(*1926), filosof, emeritní profesor v Bochumu (SRN), v této knize odmítl výklad jedné filosofie náboženství na straně jedné a popisu mnoha filosofií náboženství na straně druhé, zvolil originální, třetí cestu: objasnění některých způsobů tázání, které byly určující pro filosofický výklad a hodnocení náboženských fenoménů v různých obdobích dějin této disciplíny, vykládá výchozí body, z nichž se přistupuje k řešení těchto otázek, a vymezuje metody, jimiž se postupuje od počátků zkoumání k jeho možným výsledkům.

Filosofie náboženstvíRichard SchaefflerAcademiakniha0001-01195,00 Kč

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvímStanislav SousedíkVyšehradkniha0001-01232,00 Kč

František z Assisi vo svetle jeho listov

Na pozadí toho, ako František opisuje seba samého ako nevzdelaného a neučeného, počet jeho listov aj ich často hlboký duchovný a teologický obsah pôsobia prekvapujúco. Osoba Františka, ktorá sa nám odkrýva v listoch, je plná kontrastov, ktoré možno po bližšom preskúmaní chápať iba ako jednotu osobnosti.

František z Assisi vo svetle jeho listovLeonhard LehmannSerafínkniha SK0001-01135,00 Kč

Františkánsky prínos do slovenskej kultúry

Františkánsky prínos do slovenskej kultúryCelestín Alojz LepáčekSerafínkniha SK0001-01224,00 Kč

Hanýžka a Martínek

Hanýžka a MartínekJindřich Šimon BaarVyšehradkniha0001-01148,00 Kč

Harmonie pokoje

Pod tímto názvem vám představujeme řadu audiokazet s původními instrumentálními skladbami, vhodnými pro chvíle odpočinku, modlitby a jako hudební pozadí při různých příležitostech. Autoři se v těchto drobných dílech snažili vyjádřit dojmy a nálady různých momentů v životě. (Ráno, Šťastné chvíle, Světla a stíny a jiné.)

Harmonie pokojeChvíle hudbyG. S. SilvaPaulínkyMC0001-01160,00 Kč

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom

Úvaha o pokoji srdca.

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňomJacques PhilippeSerafínkniha SK0001-01104,00 Kč

Hľadanie pravdy

Autori Josh Mcdowell a Williams Thomas v knihe Hľadanie pravdy zamýšľajú:
Je to, čomu verím, pravdivé?
Záleží na tom?
Existuje jedna pravda?
Ak áno, môžeme ju poznať?
Túžime po stabilite a istote.
Ak môžeme dôverovať, že to, čomu veríme, je pravda, posilňuje to našu dôveru. Našu dôveru podkopávajú populárne názory, že všetky nároky na pravdu majú rovnakú váhu.
Koncept univerzálnej pravdy ustúpil postmodernej myšlienke, že skutočná pravda sa buď nedá poznať, alebo neexistuje.
Či už prijímate alebo odmietate postoj spoločnosti k pravde, kniha Hľadanie istoty vám pomôže pochopiť potrebu poznať pravdu a pomôže pri vašom hľadaní.
Jednoduchým a prístupným jazykom autori Josh Mcdowell a Williams Thomas odhaľuju omyly všeobecne rozšíreného názoru, že všetky pravdy platia, že to, čo je pravdivé si určujeme sami a že zmysel existuje aj mimo Boha. Budú vás viesť k záveru, že jedna, absolútna pravda existuje – nielen ako teoretický koncept, ale v osobe Boha. A práve vzťah s touto absolútnou Osobou Pravdy vám môže dať a dá istotu, zmysel a cieľ vášmu životu.
Porta.sk

Hľadanie pravdyJosh McDowellPorta librikniha SK0001-01117,00 Kč

Holy Bible

Anglicised text including concorances.

Holy BibleNew King James Version CBSkniha0001-01690,00 Kč

Husitství

Synteticky ucelené uchopení husitství z hlediska reformačního bohosloví, široce opřené o současný stav historického bádání.

HusitstvíRaně reformační příběhMartin WernischNakladatelství Luboš Marekkniha0001-01160,00 Kč

Hyacinta a František - fatimskí vizionári

Slnko na oblohe jasne svietilo a mnohé z poľných kvetov skláňali svoje hlávky pred jeho horúcimi lúčmi. Zrazu sa nečakane zablyslo. Deti sa prekvapene pozreli jedno na druhé. (...) Rozbehli sa, dúfajúc, že sa dostanú domov pred búrkou. Keď však dobehli na dno kotlinky, zastavili sa, akoby na niečí povel. Pár krokov pred nimi na malom zelenom dube stála krásna mladá pani a dívala sa na ne. Obklopovalo ju svetlo, ktoré oslepovalo viac ako slnko...

Hyacinta a František - fatimskí vizionáriAnne Eileen HeffermanSerafínkniha SK0001-01117,00 Kč

Chceš být křesťanem?

Tato útlá kniha, napsaná v následování Božího slova, navrhuje cestu víry jak mladým, tak dospělým, kteří se chtějí poprvé přiblížit osobě Ježíše Krista a jádru křesťanského poselství, anebo tyto hodnoty znovu objevit. Její stránky jsou pozváním k setkání s Ježíšem, k novému životu v něm, ke znovuobjevení církve, daru Ducha, ceny odpuštění a zodpovědnosti každého křesťana za život v bratrské lásce a budování nového světa.

Chceš být křesťanem?Nabídka víry pro mládež i dospěléM. Costa
R. Giordano
Paulínkykniha0001-0135,00 Kč

Chceš ma milovať?

Ak má láska dvoch zaľúbených vydržať až po hrob, treba sa jej prihovárať zrozumiteľným jazykom a predchádzať jej vyhasínaniu. Nikto z ľudí to však nedokáže sám. A táto kniha je práve o tom.

Chceš ma milovať?On a ona v Božom pláneMariateresa ZattoniDon Boscokniha SK0001-0168,00 Kč

Chorých uzdravoval

Autor knihy uvažuje o postoji Krista, Vykupiteľa človeka, ktorý uzdravoval a liečil každý duchovný, telesný i duševný neduh. Zároveň obracia pozornosť na súčasnosť – aj dnes totiž potrebujeme Kristovo uzdravenie z nemoty, slepoty, otupenosti srdca... Kniha ponúka širší pohľad na niektoré evanjeliové state, je vhodná na rozjímanie aj osobné uvažovanie.

Chorých uzdravovalAndrej DermekDon Boscokniha SK0001-01104,00 Kč

Chváloreč na svedomie

Chváloreč na svedomieJoseph RatzingerSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01143,00 Kč

Impulsy pro chvilky s Pánem

33 týdenních témat z Bible pro rodiny s dětmi od 7 do 11 let, na každý den jeden verš plus praktický podnět do života.Nebylo by krásné, kdybychom

Impulsy pro chvilky s Pánemstolní kalendář Samuelkalendář0001-0199,00 Kč

Impulz 4 / 2006

Impulz 4 / 2006 Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-0171,00 Kč

Informatorium školy mateřské

První dílo ve světové literatuře, které pojednává soustavně o výchově nejmenších dětí před jejich vstupem do školy.

Informatorium školy mateřskéJan Amos KomenskýKalichkniha0001-0140,00 Kč

Integrita duchovného povolania v premenách času Cirkvi

Starostlivosť o duchovné povolania patrí medzi základné poslania pastorálnej teológie, ba je dokonca vnútorne spojená so všeobecnou pastoráciou každej miestnej cirkvi. Mnohé dokumenty Cirkvi zdôrazňujú, že je to starosť, ktorá musí byť integrovaná a úplne stotožnená so všeobecnou starostlivosťou o duše. Tento podstatný rozmer je taký dôležitý, že prispieva k plnšiemu životu a bytiu Cirkvi. Pravosť povolaní vplýva blahodarne na jej rozvoj i činnosť. Hlbšie teologické chápanie kňazského povolania dáva silu a impulz aj k správnym pastoračným zámerom.

Práca je zameraná práve týmto smerom. Nepoznáme zatiaľ autora v odbornej slovenskej literatúre, ktorý by sa zaoberal špeciálne touto problematikou. Medzi ďalšie dôvody patrí aj to, že vzácne poznatky sú roztrúsené v dokumentoch, ktoré bez špeciálneho zamerania je ťažko všetky obsiahnuť. Voľba témy syntetizuje tieto poznatky a sklbuje ich do špecializácie tejto oblasti tak, aby vytvárali jednoliatosť pohľadu na učenie Cirkvi. Snažili sme sa zakomponovať aj vedecký výskum, zvlášť prínos psychologickej vedy, vo vzťahu kompatibility alebo inkompatibility duchovných dispozícií a povolania, čo by mohlo obohatiť komplexný pohľad. Materiál k práci je väčšinou od zahraničných autorov. Výsledky experimentálnych vied vyjadrujú presné znenie ich výsledkov a formulácií. Čo je objavené, treba s úctou prijať. Cieľom práce je poskytnúť základnú orientáciu tým, ktorí sú zodpovední za sprevádzanie povolaní v miestnej cirkvi.
Kňazi, vychovávatelia a protagonisti kňazskej formácie v nej môžu nájsť doplnenie poznatkov aj z tejto teologickej špecializácie; lebo oni, spolu s biskupom, zodpovedajú za vzbudzovanie a rozvíjanie duchovných povolaní. Kresťanská rodina má tiež poznať základné znaky povolania a vytvárať priaznivé podmienky pre ich zrod povolaní. Učitelia v škole, katechéti, animátori v pastorácii mládeže tu nájdu mnohé poznatky, aby mohli v ich blízkosti objaviť a napomáhať klíčiace povolania. Kandidáti na kňazstvo, po úprimnej konfrontácii so sebou, sa môžu upevniť v pravosti povolania a vyjadriť slobodnú odpoveď. Pre iných aj 'vrátiť sa z kratšej cesty' je charakterným rozhodnutím.

Našou autorskou ambíciou je pomôcť aj mnohým kresťanom narovnať pokrivenú predstavu a odkryť falošné obrazy o pravej povahe povolania. Zámerom práce nie je ani tak vyriešiť všetky odkrývajúce sa problémy a otázky, ale skôr načrtnúť správnu orientáciu. Pokúšame sa zhrnúť, vyložiť, načrtnúť alebo interpretovať témy, ktoré sú z nášho pohľadu najpodstatnejšie a najaktuálnejšie. Nádejame sa, že iných táto práca podnieti k úvahám, polemikám alebo k dopracovaniu niektorých načrtnutých myšlienok. Na mnohých stránkach prinášame nový pohľad na základe využitia známych poznatkov. Orientačným bodom zostáva vždy učenie Cirkvi.
Jestvujú teórie, ktoré aj v jednoduchých veciach vidia toľko problémov, že sa od nich začína 'točiť hlava'. Aj v niektorých oblastiach kňazského povolania sú problematické miesta, pri ktorých sa stretávame s viacerými návrhmi na ich riešenie. Vo svetle učenia Cirkvi a v spojení s pastoračnou múdrosťou dokážeme s morálnou istotou určiť pravosť teórií.
Štefan Boržík

Integrita duchovného povolania v premenách času CirkviŠtefan BoržíkVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-01257,00 Kč

Islámská výzva

Kniha se pokouší zpřístupnit složité sociální a kulturní zázemí, z něhož vyrůstá soudobý politický islám. Arabista a islamista Miloš Mendel se v ní soustřeďuje na aktuální témata, jako je případ Salmana Rushdieho, "islámský fundamentalismus", ší´itský terorismus, situace v Íránu...

Islámská výzvaZ dějin a současnosti politického islámuMiloš MendelAtlantiskniha0001-0190,00 Kč

Jak překonat ostych a strach

Ostych a strach jsou pocity, které jsme všichni alespoň jedenkrát v životě zakusili. Abychom je překonali, je důležité naučit se brát s humorem vlastní nedostatky a žít s odvahou a nadějí. (Publikace obsahuje celostránkové fotografie.)

Jak překonat ostych a strachValerio AlbisettiPaulínkykniha0001-0135,00 Kč