Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Otcovstvo

Otcovstvo je dnes v hlbokej kríze. Tá vyplýva nielen z povahy a správania samotných mužov, ale tiež z krízy manželstva a rodiny, ktoré sú základom zrelého a zodpovedného otcovstva. Hoci mnohí muži zablúdili pri plnení svojej otcovskej úlohy, predsa nestratili hlbokú túžbu mať a vychovávať deti. Byť otcom dnes už neznamená len mať rozhodujúce slovo v rodine a autoritu s ktorou sa nediskutuje. Otcovstvo sa dnes javí väčšmi ako služba deťom. Preto o otcovstve nehovorí táto kniha len ako o úlohe či funkcii odovzdávanej z pokolenia na pokolenie, ale skôr ako o poslaní a povolaní. To si vyžaduje osobnú zaangažovanosť, vôľu premáhať sám seba, opravdivý mužský tvorivý postoj, ako aj návrat k duchovnosti a náboženstvu. Táto práca je zameraná na široký okruh adresátov: mužov pripravujúcich sa na manželský život, otcov, ktorí už vychovávajú deti, kňazov, vychovávateľov, rodinných poradcov.

Otcovstvo Dobrá knihakniha SK0001-01242,00 Kč

Otče náš

Křesťanský život ve světle modlitby Páně. Aktuální výklad. 1. svazek teologické trilogie pražského a basilejského teologa o základních věroučným textech křesťanství.

Otče nášJan Milič Lochman
Kalichkniha0001-0140,00 Kč

Ozveny vnútorných hlasov

Ozveny vnútorných hlasov5. Zobrané literárne a mysliteľské dielaPavol StraussVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-01364,00 Kč

Pak přijď a následuj mě

Kniha se zamýšlí nad posláním řeholního života ve světle koncilní teologie. Není to kompletní a vyčerpávající dílo,nabízí jen syntézu teologie zasvěceného života a osvětluje jeho základní elementy.

Pak přijď a následuj měÚvahy k teologii zasvěceného životaLuigi Borriello
Jana od Kříže
Paulínkykniha0001-0188,00 Kč

Paleografická čítanka

Paleografická čítanka Karolinumkniha0001-01295,00 Kč

Památka - biřmování - Trapistky U3

Památka - biřmování - Trapistky U3 Trapistkyupomínka0001-0114,00 Kč

Památka - přijímání - Trapistky U2

Památka - přijímání - Trapistky U2 Trapistkyupomínka0001-0114,00 Kč

Památka na svátost manželství (U 6)

Památka na svátost manželství (U 6) Trapistkyupomínka0001-0112,00 Kč

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 1. časť

Materiály k príhovorom v roku A : Obdobie cez rok.

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 1. časťJozef JurkoBenskniha SK0001-01177,00 Kč

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 2. časť

Materiály k príhovorom v roku A : Obdobie cez rok.

Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium 2. časťJozef JurkoBenskniha SK0001-01177,00 Kč

Panenstvo

PanenstvoRaniero CantalamessaSerafínkniha SK0001-0183,00 Kč

Panna Maria Guadalupská

Panna Maria GuadalupskáMatka civilizácie láskyCarl Andreson
Eduar Chávez
Redemptoristikniha SK0001-01151,00 Kč

Panna z jabĺčka

Reprezentačný výber šiestich klasických rozprávok zo zbierok známeho českého zberateľa rozprávok K. J. Erbena sprevádzajú ilustrácie talentovaného slovenského výtvarníka D. Ursinyho. Detskí čitatelia spoznajú čarovného vtáka Ohniváka, troch nezvyčajných kamarátov Dlhého, Širokého a Bystrozrakého či Ďurka s kozou vo vtipnej rovnomennej rozprávke.

Panna z jabĺčka kniha SK0001-01213,00 Kč

Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj I.

Pomôcka pre každodenné príhovory.

Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj I.Jozef JurkoBenskniha SK0001-01126,00 Kč

Pascha nostrum

Kazety s gregoriánským zpěvem nám umožňují nahlédnout do podivuhodného světa středověké liturgie. Gregoriánský zpěv je především zhudebněnou modlitbou, která po staletí vznikala uvnitř komunit při slavení liturgie. Má velkou hodnotu pro celou evropskou kulturu: dává nám možnost proniknout až k jejím kořenům, do doby raného středověku.

Pascha nostrum PaulínkyMC0001-01160,00 Kč

Pascha nostrum

CD s gregoriánským zpěvem nám umožňují nahlédnout do podivuhodného světa středověké liturgie. Gregoriánský zpěv je především zhudebněnou modlitbou, která po staletí vznikala uvnitř komunit při slavení liturgie. Má velkou hodnotu pro celou evropskou kulturu: dává nám možnost proniknout až k jejím kořenům, do doby raného středověku.

Pascha nostrumVelikonoční vigilie a neděle PaulínkyCD0001-01250,00 Kč

Passio Domini nostri

Kazety s gregoriánským zpěvem nám umožňují nahlédnout do podivuhodného světa středověké liturgie. Gregoriánský zpěv je především zhudebněnou modlitbou, která po staletí vznikala uvnitř komunit při slavení liturgie. Má velkou hodnotu pro celou evropskou kulturu: dává nám možnost proniknout až k jejím kořenům, do doby raného středověku.

Passio Domini nostri PaulínkyMC0001-01160,00 Kč

Passio Domini nostri

CD s gregoriánským zpěvem nám umožňují nahlédnout do podivuhodného světa středověké liturgie. Gregoriánský zpěv je především zhudebněnou modlitbou, která po staletí vznikala uvnitř komunit při slavení liturgie. Má velkou hodnotu pro celou evropskou kulturu: dává nám možnost proniknout až k jejím kořenům, do doby raného středověku.

Passio Domini nostri PaulínkyCD0001-01250,00 Kč

Pastorály

Výběr nejznámějších vánočních pastorál. Nahrávka uskutečněna v Katedrále Sant Agapito v Palestrině.

Pastorály PaulínkyMC0001-01160,00 Kč

Paškál (L1440m) 60x220 kalich, víno, anděl

Paškál (L1440m) 60x220 kalich, víno, anděl liturgické potřeby0001-0169,00 Kč

Päť levelov sexuality

"Sexuálna výchova? Samozrejme, my kresťania sme za. Ale v takom kvalitnom a širokom rozmere a takým spôsobom, ako si to vzácny dar sexuality zaslúži."

Táto brožúrka z pera kňaza, ktorý pôsobí medzi mladými, jasne a zrozumiteľne reaguje na aktuálnu problematiku.

Päť levelov sexualityAndrea GasparinoDon Boscokniha SK0001-0165,00 Kč

Páter Pio

Animovaný film Páter Pio je příběhem prostého a přitom velkého člověka. Bůh si ho zvláštním způsobem vyvolil a obdařil ho bolestivými stigmaty. Páter Pio z Pietrelciny byl kapucínem, knězem s velkým srdcem a výborným zpovědníkem , Přijímal všechny, kteří byli v nouzi a pomáhal jim. Sáme sebe charakterizoval jako "bratra, který se jen modlí". Tento animovaným film může potěšit a zároveň povzbudit všechny členy rodiny. Je určený všem věkovým kategoriím.

Páter Pio Mido filmDVD0001-01150,00 Kč

Pater Pio

Pater Pio může být předložen všem křesťanům jako model duchovního života cele věnovaného dialogu s Bohem a cele rovněž věnovaného spáse duší. V tomto svazku autor čtenářům předkládá jednak příklad Pátera Pia, jednak dává okoušet něco z bohatství jeho dopisů těm, které Pater Pio duchovně vedl. Všechno je zaměřeno na základní téma duchovního života, jímž je bezesporu modlitba. A Pater Pio byl skutečným mistrem v první ředě jako ten, kdo se modlil, ale také jako ten, kdo dokázal vést duše k vrcholům křesťanské dokonalosti i k vrcholům modlitebního sjednocení s Bohem v Kristu.

Pater PioTak se modlil a tak vyučoval modlitběAlessandro da RipabottoniPaulínkykniha0001-01189,00 Kč

Pater Pio

Jedná se o oficiální videokazetu u příležitosti blahořečení Pátera Pia. Z této videokazety k nám Páter Pio promlouvá sám. Prostřednictvím vlastních poznámek a úryvků z korespondence nás seznamuje s nejrůznějšími aspekty své lidské a duchovní zkušenosti. Páter Pio vzpomíná na své povolání, na to, jak si zvolil kapucínský řád, na sebe jako na řeholního bratra následujícího cestu Františka z Assisi. Páter Pio se nám představuje jako zpovědník a duchovní vůdce, muž modlitby a prorok dnešní doby. Páter Pio vypráví o své eucharistické zkušenosti, zaznívají také svědectví těch, kteří ho osobně poznali.

Pater PioSvědectví pro dnešní dobu PaulínkyVHS0001-01375,00 Kč

Patrón učitelov Ján de la Salle

Úlohou kresťanskej školy je zviditeľniť neviditeľné Božie skutočnosti, aby bola znakom Božieho kráľovstva.

Patrón učitelov Ján de la SalleGrzegorz FietkoVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-01520,00 Kč

Pavel dobrodruh víry

Animovaný fiilm o dobrodružstvích apoštola Pavla v kompletu se stejnojmennou knihou.

Pavel dobrodruh víryOldřich Selucký
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-01290,00 Kč

Pavel dobrodruh víry

Animovaný fiilm o dobrodružstvích apoštola Pavla.

Pavel dobrodruh víryOldřich Selucký
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíVHS0001-01190,00 Kč

Pavol, apoštol národov

"Pri prvých vešperách slávnosti svätých Petra a Pavla si s vďakou spomíname na týchto dvoch apoštolov, ktorých krv spolu s krvou toľkých iných svedkov evanjelia, učinila plodnou rímsku cirkev. I dnes potrebuje Kristus apoštolov, ochotných obetovať seba samých. Som rád, keď môžem úradne vyhlásiť, že apoštolovi Pavlovi budeme venovať osobitný jubilejný rok od 28. júna 2008 do 29. júna 2009 pri príležitosti dvojtisíceho výročia jeho narodenia. Tento Rok svätého Pavla sa uskutoční privilegovaným spôsobom v Ríme, kde sa pod pápežským oltárom tejto baziliky nachádza sarkofág, ktorý uchováva telesné pozostatky apoštola Pavla. Osobitnú pozornosť možno venovať púťam, ktoré môžu z rôznych častí v kajúcom duchu prichádzať k hrobu apoštola, aby tu našli duchovné obohatenie. Budú sa tiež napomáhať študijné kongresy a špeciálne publikácie o textoch sv. Pavla, aby umožnili lepšie poznať nesmierne bohatstvo jeho náuky. Nech nás on vedie a chráni počas tohto slávenia dvojtisícročia jeho narodenia a pomáha nám rásť v pokornom a úprimnom hľadaní plnej jednoty všetkých élenov Kristovho mystického tela."
Z príhovoru Benedikta XVI. pri otvorení Roku svätého Pavla. 28. júna 2008 v Bazilike sv. Pavla za hradbami.

Pavol, apoštol národovJoseph RatzingerSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01130,00 Kč

Pentateuch

Prvých päť kníh Biblie, ktoré Židia nazývali Zákon alebo Tóra, v novom preklade Mons. Antona Boteka s bohatým poznámkovým aparátom a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Krásna kniha pre milovníkov Božieho slova.

Pentateuch Dobrá knihakniha SK0001-01257,00 Kč

Perfekcionizmus

Chcete mať dokonalé telo. Dokonalé šaty. Dokonalú rodinu. Dokonalú prácu. Snažíme sa byť dokonalí v každej oblasti nášho života. Problém perfekcionizmu ide však aj omnoho hlbšie a dotýka sa našej identity a zmyslu nášho života.

Keď sa zdravo usilujeme o dokonalosť, nie je na tom nič zlé. Normálna a zdravá snaha sa však často mení na neurotickú a nenormálnu, čo vedie k úzkostiam a depresiám, k poruchám príjmu potravy, obsesiám, či nefunkčným vzťahom.

PerfekcionizmusRichard WinterPorta librikniha SK0001-01185,00 Kč