Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Desatoro zrelého rodičovstva

Túžba po otcovskej a materskej láske je hlboko vpísaná v každom človeku. Prikázanie zrelého rodičovsta nájdete krátko zhrnuté v tomto letáčku.

Desatoro zrelého rodičovstvaJózef AugustynDobrá knihakniha SK0001-018,00 Kč

Dětem na dobrou noc (kat. č. 1824)

Soubor převyprávěných biblických příběhů určený především dětem předškolního věku, ale též jejich rodičům či prarodičům, kteří jim z něho mohou předčítat. Ilustrace G. Round.

Dětem na dobrou noc (kat. č. 1824) JeffsováCBSkniha0001-01199,00 Kč

Deus caritas est

Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom (1Jn 4,16). Tieto slová Prvého Jánovho listu mimoriadne jasne vyjadrujú jadro kresťanskej viery, kresťanský obraz Boha a v dôsledku neho aj obraz človeka a jeho životnej cesty.

Deus caritas estJoseph RatzingerSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-0148,00 Kč

Dobrodružstvo svätosti

Kniha o svätosti? Načo? Úvaha nad jednotlivými rozmermi tejto témy by mohla azda zaujať tých, ktorí úporne hľadajúc zmysel a hĺbku, ktorí sa cítia byť unavení lacnými sľubmi a ošúchanými odpoveďami. Biblická svätosť nie je hrdinstvo ani únik. Jej základom je stretnutie s fascinujúcim i mätúcim Tajomstvom, „horiacim kríkom“, ktoré núti človeka k novému radikálnemu usporiadaniu svojich priorít. A tak sa človek postupne stáva osobou na obraz Krista, bytosťou stvorenou pre jednotu. Toto dielo je ovocím biblických úvodov prednášaných v rámci medzinárodných stretnutí v Taizé. Je určené každému, kto túži podujať sa na dobrodružstvo svätosti, na dobrodružstvo, ktoré je predzvesťou oslňujúcej krásy jednoty v Bohu.

Dobrodružstvo svätosti John z TaizéDobrá knihakniha SK0001-0126,00 Kč

Dokonalá svoboda

Heřman z Althausenu, mnich a učenec z Reichenau, promlouvá v tomto románu svým životem. Ochrnutého doprovázejí láska a věrnost, ale zakouší též mnoho nepřízně a závisti. Mnich Heřman má mnoho co říci i dnešnímu člověku. Ukazuje mu, jak najít odpověď na otázku o smyslu bytí a utrpení, které vstupuje do každého lidského života.

Dokonalá svobodaMaria Calasanz ZiescheováPortálkniha0001-01149,00 Kč

Dorotka

Pravdivý príbeh Dorothy Dayovej. Prežila búrlivý život, veľa skúsila, založila Hnutie katolíckych robotníkov. Stala sa významnou osobnosťou a mnohým pomohla. Je dôležité v ťažkých chvíľach, keď robíme chyby, dokázať znovu vstať a ísť napred. Láska vyrovná všetky rozdiely. Dorotka je kandidátkou na blahorečenie.

DorotkaDavid R. CollinsDobrá knihakniha SK0001-0155,00 Kč

Dotkol sa ma

Autor ponúka akúsi svoju „duchovnú autobiografiu, v ktorej na jednej strane veľmi sebakriticky odhaľuje svoje slabosti, nesprávne postoje a zlyhania, a na druhej strane vydáva presvedčivé svedectvo o Božích „dotykoch", ktoré ovplyvnili a usmernili jeho život.

Dotkol sa maJohn PowellDobrá knihakniha SK0001-0144,00 Kč

Druhá šanca

Myšlienka napísať knihu skrsla v autorke počas mesačného pobytu na onkológii. Napísala ju ako memento pre tých, ktorí neboli s rakovinou zatvorení v cele svojej duše. Alebo ako povzbudenie pre tých, ktorí s ňou práve bojujú. Či na pamiatku tým, čo boj prehrali… A splnila tým aj sľub daný spolupacientke, ktorá boj neprežila. „Môj kríž – rakovinu, som spočiatku brala ako Boží trest. Nevládala som ho niesť. Až kým som nenašla ľudí, ktorí boli tiež chorí, no mali ten kríž oveľa ťažší. A niesli ho pokojne, vyrovnane. Vtedy som pochopila, že kríž nie je trest. Je to Boží dar a nová šanca."

Druhá šancaLucia KonečnáDobrá knihakniha SK0001-0194,00 Kč

Duha č. 10 2012/13

Duha č. 10 2012/13Moje postní doba Petrinumperiodikum0001-0115,00 Kč

Duch liturgie

Prečítať si Ratzingera vždy stojí za to. Duch liturgie je štvrtou knihou tohto veľkého kardinála, ktorá vychádza na Slovensku. Všetky tri predošlé (Soľ zeme, Boh a svet, Cesta veľkonočným tajomstvom)vzbudili u čitateľov živý záujem. Ratzinger má čo povedať. Nehovorí síce mnoho, ale múdro a zaujímavo. Platí to aj pre túto knihu o liturgii. Prečo sa prefekt Kongregácie pre učenie viery zaoberá takými prozaickými témami ako je chrámový priestor, hudba a slovo v liturgii, liturgické oblečenie, naša aktívna účasť na liturgii? Nemal by písať o vznešenejších veciach, ktoré sa viac týkajú tajomstiev kresťanskej viery? Nemal by byť dogmatickejší? Ratzinger píše o liturgii aj preto, lebo je "zhmotnením" viery. Viera dáva liturgii ducha a liturgia ukazuje vieru, dáva jej tvár. Je takmer isté, že niektoré pohľady veľkého dogmatika na liturgiu mnohých prekvapia. Aj tých, ktorí si myslia, že liturgii porozumeli. A je veľmi pravdepodobné, že kto porozumie aspoň časti toho, čo Ratzinger ponúka, už nikdy nebude pasívnym "konzumentom" pri návšteve bohoslužieb.

Duch liturgie Dobrá knihakniha SK0001-01172,00 Kč

Duchovné poslanie stredného veku

Kríza stredného veku obráti naruby všetky súčasti ľudského života, aby ich od seba oddelila a znovu usporiadala. Z pohľadu viery koná v tejto kríze sám Boh. On prináša do ľudského srdca pohyb, aby si ho otvoril pre seba a oslobodil ho od všetkých sebaklamov.

Táto knižka nás chce povzbudiť, aby sme znovu odkryli náboženskú cestu ako cestu spásy, ako liek na rany, ktoré nám uštedruje život a ktoré sa tak bolestivo otvárajú práve v kríze stredného veku. Nie je to krok späť, ani popretie poznatkov, ktoré priniesla psychológia, ale napredovanie na ceste, na ktorej sa popri všetkom psychologickom poznaní necháme viest Ježišom Kristom a stávame sa aj ľudsky zrelšími a zdravšími.

Duchovné poslanie stredného vekuAnselm GrünSerafínkniha SK0001-0149,00 Kč

Duchovný život a modlitba

Duchovný život a modlitbaJózef AugustynDobrá knihakniha SK0001-01120,00 Kč

Džihád

Arabista a islamista Miloš Mendel, vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR, ve své knize provádí historickou rekonstrukci džihádu jako jednoho ze základních pojmů islámské věrouky a práva. Na základě rozboru koránu a bohaté literatury vymezuje typy a sleduje proměny džihádu od vzniku islámu až do současnosti. Poukazuje například na to, že džihád se na Západě překládá nepřesně jako "svatá válka" a v povědomí evropské veřejnosti se stal poněkud neoprávněně synonymem násilí, teroru a nenávisti islámského Východu vůči Západu. Autor si všímá právního vymezení pojmu, využití džihádu v boji muslimských národů s evropským kolonialismem i jeho pojetí ve smyslu soustavného upevňování osobní zbožnosti a šíření víry formou misie.

DžihádIslámská koncepce šíření víryMiloš MendelAtlantiskniha0001-01168,00 Kč

Emigration to the English Speaking World

Emigration to the English Speaking WorldJanka KaščákováKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK0001-01205,00 Kč

Encyklika Evangelium vitae

Encyklika Evangelium vitae Ján Pavol II.Spolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01416,00 Kč

Esencie

EsencieJán ButkoSerafínkniha SK0001-0186,00 Kč

Európa

Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Čo je, čo môže byť a čo musí byť Európa? Ako vznikla a aké sú jej hranice? Z týchto otázok je zrejmý dôvod naliehania na duchovné korene Európy, na morálny základ politiky, na zodpovednosť za mier v únii a vo svete.

EurópaJoseph RatzingerSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01127,00 Kč

Evangelium lásky

Zvěstováním evangelia je předávána ta nejkrásnější zpráva: Bůh nás miluje! Na nebesích máme Otce, který se o nás stará. Aby z nás mohl mít své děti, poslal svého Syna, aby se stal naším Bratrem a Spasitelem. Toto odhalit znamená poznat velikost našeho lidského osudu, neocenitelnou hodnotu každého člověka. Znamená radost být milovanými a milovat.

Evangelium láskyStvořeni a spaseni láskouAnna Maria CanopiPaulínkykniha0001-0142,00 Kč

Evangelium milosrdenství

Milosrdenství není jen nějaký výraz z evangelia. Milosrdenství je sama Osoba Ježíše Krista. Milosrdenství je nejněžnější a nejsoucitnější Láska Otcova, která se stala bližním člověka do té míry, že přijala jedno lidské tělo, jednu lidskou tvář, jedno lidské srdce. Když pročítáme stránky evangelia, setkáváme se neustále s Milosrdným. Od něho se chceme naučit moudrosti srdce.

Evangelium milosrdenstvíOtcova tvářAnna Maria CanopiPaulínkykniha0001-0142,00 Kč

Evangelium podle Lukáše

Malá sympatická knížka s textem evangelia Lukáše.

Evangelium podle Lukáše CBSbrožurka0001-0115,00 Kč

Existuje Bůh?

Mnoha našim současníkům se Bůh zdá naprosto nepřítomen a jeho nepřítomnost je tak obrovská a matoucí, že se nabízí otázka, zda vůbec existuje. Jak věřit v Boha, když vidíme neustále tolik zla? Není však tato “nepřítomnost” na naší straně? Nestali jsme se hluchými nebo nedostatečně vnímavými k Božímu volání? Dominique Morin nám jednoduše pomáhá pochopit obtíže, které nám brání objevit a přijmout znamení, která nám Bůh dává.

Existuje Bůh?Dominique MorinPaulínkykniha0001-0170,00 Kč

Filosofie náboženství

Richard Schaeffler(*1926), filosof, emeritní profesor v Bochumu (SRN), v této knize odmítl výklad jedné filosofie náboženství na straně jedné a popisu mnoha filosofií náboženství na straně druhé, zvolil originální, třetí cestu: objasnění některých způsobů tázání, které byly určující pro filosofický výklad a hodnocení náboženských fenoménů v různých obdobích dějin této disciplíny, vykládá výchozí body, z nichž se přistupuje k řešení těchto otázek, a vymezuje metody, jimiž se postupuje od počátků zkoumání k jeho možným výsledkům.

Filosofie náboženstvíRichard SchaefflerAcademiakniha0001-01195,00 Kč

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvímStanislav SousedíkVyšehradkniha0001-01232,00 Kč

František z Assisi vo svetle jeho listov

Na pozadí toho, ako František opisuje seba samého ako nevzdelaného a neučeného, počet jeho listov aj ich často hlboký duchovný a teologický obsah pôsobia prekvapujúco. Osoba Františka, ktorá sa nám odkrýva v listoch, je plná kontrastov, ktoré možno po bližšom preskúmaní chápať iba ako jednotu osobnosti.

František z Assisi vo svetle jeho listovLeonhard LehmannSerafínkniha SK0001-01135,00 Kč

Františkánsky prínos do slovenskej kultúry

Františkánsky prínos do slovenskej kultúryCelestín Alojz LepáčekSerafínkniha SK0001-01224,00 Kč

Hanýžka a Martínek

Hanýžka a MartínekJindřich Šimon BaarVyšehradkniha0001-01148,00 Kč

Harmonie pokoje

Pod tímto názvem vám představujeme řadu audiokazet s původními instrumentálními skladbami, vhodnými pro chvíle odpočinku, modlitby a jako hudební pozadí při různých příležitostech. Autoři se v těchto drobných dílech snažili vyjádřit dojmy a nálady různých momentů v životě. (Ráno, Šťastné chvíle, Světla a stíny a jiné.)

Harmonie pokojeChvíle hudbyG. S. SilvaPaulínkyMC0001-01160,00 Kč

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom

Úvaha o pokoji srdca.

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňomJacques PhilippeSerafínkniha SK0001-01104,00 Kč

Hľadanie pravdy

Autori Josh Mcdowell a Williams Thomas v knihe Hľadanie pravdy zamýšľajú:
Je to, čomu verím, pravdivé?
Záleží na tom?
Existuje jedna pravda?
Ak áno, môžeme ju poznať?
Túžime po stabilite a istote.
Ak môžeme dôverovať, že to, čomu veríme, je pravda, posilňuje to našu dôveru. Našu dôveru podkopávajú populárne názory, že všetky nároky na pravdu majú rovnakú váhu.
Koncept univerzálnej pravdy ustúpil postmodernej myšlienke, že skutočná pravda sa buď nedá poznať, alebo neexistuje.
Či už prijímate alebo odmietate postoj spoločnosti k pravde, kniha Hľadanie istoty vám pomôže pochopiť potrebu poznať pravdu a pomôže pri vašom hľadaní.
Jednoduchým a prístupným jazykom autori Josh Mcdowell a Williams Thomas odhaľuju omyly všeobecne rozšíreného názoru, že všetky pravdy platia, že to, čo je pravdivé si určujeme sami a že zmysel existuje aj mimo Boha. Budú vás viesť k záveru, že jedna, absolútna pravda existuje – nielen ako teoretický koncept, ale v osobe Boha. A práve vzťah s touto absolútnou Osobou Pravdy vám môže dať a dá istotu, zmysel a cieľ vášmu životu.
Porta.sk

Hľadanie pravdyJosh McDowellPorta librikniha SK0001-01117,00 Kč

Holy Bible

Anglicised text including concorances.

Holy BibleNew King James Version CBSkniha0001-01690,00 Kč