Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

O čem všem je Bible

Encyklopedická publikace obsahující větší počet mapek, tabulek, grafů a vyobrazení. To vše může čtenářům usnadnit seznámení s biblickou zvěstí a porozumět jejímu poselství.Toto encyklopedické vydání vychází z klasického díla H.Maersové.Úvod ke knize napsali Billy a Ruth Grahamovi.

O čem všem je BibleEncyklopedické vydáníFrances BlankenbakerPokojkniha1992-53150,00 Kč

Obnova svátostí

Stručný a praktický průvodce, který objasňuje smysl svátostí v duchovním životě.

Obnova svátostíP. Metoděj OFMCap. Sládek
Alvernakniha1992-5320,00 Kč

Ovidiova poslední láska

Román o jednom z největších římských básníků.

Ovidiova poslední láskaJaromíra SekotováAtlantiskniha1992-53126,00 Kč

Panenství

Kniha známého italského autora věnovaná panenství a jeho duchovnímu rozměru. Text tvoří součást trilogie Panenství, Chudoba, Poslušnost.

PanenstvíRaniero CantalamessaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5334,00 Kč

Pastores dabo vobis

Pastores dabo vobisO výchově kněží v současných podmínkách Jan Pavel II.Zvonkniha1992-5348,00 Kč

Plótinos čili prostota pohledu

Uvedení do Plótinovy filosofie.

Plótinos čili prostota pohleduPierre HadotOikoymenhkniha1992-5388,00 Kč

Protože navždy trvá dlouho

Kdo je mnich? Je to člověk stojící mimo náš svět? Je odchod do kláštera rezignací a únikem před neradostnou skutečností moderní konzumní společnosti? Rodí se mnišské povolání ze zoufalství, nebo z lásky? Na všechny tyto otázky najdeme odpověď ve fascinující, hluboké a pravdivé zpovědi starého cisterciáckého mnicha. Tato kniha není určena uzavřenému okruhu řeholníků, nýbrž zcela záměrně a systematicky otevírá "třináctou komnatu" laikům, křesťanům, zkrátka všem těm, kterým v srdci neschází ona "citlivá struna", kterou dokáže naladit pouze Bůh - pokud mu ji ovšem dáme k dispozici. A pak poznáme, že být mnichem je něco zcela přirozeného, něco navýsost lidského, něco, bez čeho se svět neobejde.

Protože navždy trvá dlouho Otec JeronýmKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5361,00 Kč

Příběhy z Bible (kat. č. 1809)

Převyprávěné biblické příběhy pro děti a mládež. Z anglického originálu (původní vydání v Dánsku r. 1989) přeložila A. Lukešová. V publikaci jsou převyprávěné a ilustrované základní části biblických knih.

Příběhy z Bible (kat. č. 1809)Motero José PérezCBSkniha1992-53399,00 Kč

Příchovická fara

Historie Příchovického společenství.

Příchovická fara Flétnakniha1992-5315,00 Kč

Řecké dědictví v Orientu

Zasvěcený popis rozmachu hellénistické kultury a jejího vlivu na obrovské území od Egypta po Indii.

Řecké dědictví v OrientuPetr PokornýOikoymenhkniha1992-53138,00 Kč

Sedm listů Melinovi

Četba této zralé autorovy prvotiny poprvé vydané v roce 1948 je po dlouhých letech o to úchvatnější, že teprve dnes je širší veřejnost připravena chápat, jak geniálně autor předjal základní otázky spjaté s existencí umělce, výkladem jeho práce a jejího smyslu.

Sedm listů MelinoviJosef ŠafáříkAtlantiskniha1992-53242,00 Kč

Služebnice Pána

"Zahrada uzamčená, studnice zapečetěná". Tak nazývá Duch svatý v liturgii svou Neposkvrněnou Snoubenku, Pannu Marii. Adrienne von Speyer, mystička a duchovní dcera vynikajícího teologa, jakým byl Hans Urs von Balthasar, se odvažuje v hlubokém nazírání vniknout za tento "zámek", za tuto neporušitelnou pečeť a nás ve své knize vtahuje do tajemství Požehnané mezi ženami. Ukazuje nám, jak byla Maria ve všech událostech své existence ustavičné, absolutní "ANO" Bohu a jeho plánům, a tím ji staví před oči jako vzor nejen zasvěceným duším, ale všem, kdo se nespokojují s průměrným křesťanským životem.Kniha předpokládá náročnějšího čtenáře, žádá od něho pozorné usebrání a zahloubání. Ale když představuje svatou Pannu z tohoto hlubokého, často překvapivého zorného úhlu v různých momentech jejího života, prožívaného vedle vtěleného Slova a svatého Josefa, skýtá všem vítané obohacení a prohloubení i pro rozjímavou modlitbu růžence.

Služebnice PánaAdrienne von SpeyrKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53199,00 Kč

Strýček Bosko

Kouzelný strýček Bosko vede dětského i dospělého čtenáře na výpravu do krajiny osvobozené obraznosti, kde se odehrává, co by jinde připadalo neuvěřitelné.

Strýček BoskoViktor FischlAtlantiskniha1992-53111,00 Kč

Svět s kříže Kristova

Krátká rozjímání nad Ježíšovým utrpením.

Svět s kříže Kristova MCMkniha1992-5315,00 Kč

Učitel víry II

Jedni mají při vyslovení jeho jména pocit tajemna a nepřístupna, jiní považují znalost jeho díla pro duchovní život za zcela základní. Dříve, než se seznámíme s jeho dílem, je jistě velmi užitečné být do něho uveden. Pomocní může být právě tento sborník.

Učitel víry IIMá svatý Jan od Kříže ještě co říci dnešní době? Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5374,00 Kč

Utrpení a štěstí křesťana

Dílo vzniklo na požádání André Billyho jako komentář četby Bossuetových "Kázání a Traktáru o žádostivosti".

Utrpení a štěstí křesťanaFrancois MauriacPetrovkniha1992-5332,00 Kč

Úvod do fenomenologické filosofie

Přednášky proslovené v letech 1969-1970 na filosofické fakultě UK

Úvod do fenomenologické filosofieJan PatočkaOikoymenhkniha1992-53198,00 Kč

Úvod do Lectio Divina

"Lectio divina" je četba Písma svatého. Ale není to obyčejná četba, je to vnikání do Písma svatého až k jeho podstatě. Církevní Otcové i středověcí mniši se živili v modlitbě i v životě Písmem svatým. Později je nahrazovaly rozjímavé knihy, které se čím dále od něho vzdalovaly. II. Vatikánský koncil vyzval k návratu k Písmu svatému, ale neměl možnost vykládat, jak se má číst. To je úkol "lectio divina".

Úvod do Lectio DivinaTeologie*Metoda*Spiritualita*PraxeMario MasiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5399,00 Kč

Uzdravování

Téma uzdravování Boží mocí bylo nebo je ve středu pozornosti v řadě křesťanských sborů a společenství. Díky masovým evangelizacím bylo vláčeno také sdělovacími prostředky. Jde zároveň o téma, které vyvolalo nejednu kontroverzi mezi křesťany různých směrů. Autor vykládá biblická místa o uzdravení, snaží se formulovat otázky a odpovídat na ně.

UzdravováníŽivot víryDan DrápalKMSkniha1992-5333,00 Kč

Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) I. Díl

Dvousvazkové dílo o zakladateli pražské univerzity, císaři Karlu IV. je dokončením Šustovy monografie o největším českém panovníkovi středověku. Věnuje se všem aspektům Karlovy vlády, včetně dějin vzdělanosti na pražském dvoře a historii pražské univerzity. Zvláště se zabývá politickými dějinami karlovského období, které zasahuje do kontextu lucemburské evropské politiky. První svazek popisuje historické události od Karlovy císařské korunovace v roce 1355 do roku 1364.

Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) I. DílZemě Českékoruny, rodová, říšská a evropská politika I. Díl (1355-1364)František Kavka
Karolinumkniha1992-53196,00 Kč

Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) II. Díl

Dvousvazkové dílo o zakladateli pražské univerzity, císaři Karlu IV. je dokončením Šustovy monografie o největším českém panovníkovi středověku. Věnuje se všem aspektům Karlovy vlády, včetně dějin vzdělanosti na pražském dvoře a historii pražské univerzity. Zvláště se zabývá politickými dějinami karlovského období, které zasahuje do kontextu lucemburské evropské politiky. Druhý svazek popisuje historické události od roku 1364 do smrti Karla IV. v roce 1378.

Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) II. DílZemě Českékoruny, rodová, říšská a evropská politika II. Díl (1355-1364)František Kavka
Karolinumkniha1992-53206,00 Kč

Vzrůst ke Kristu 2. díl

Úvahy významné osobnosti české katolické církve 20. století.
I. Zrod, vzrůst a cíl života ke Kristu.
II. Duchovní život z božského slova.
III. Duchovní život z Božího slova.
IV. Otevřenost pro slovo Boží.

Vzrůst ke Kristu 2. dílStavební prvky duchovního životaJan Evangelista UrbanAlvernakniha1992-5366,00 Kč

Zavátou stopou

Hlavní postavou biografie je Klement Václav Petr, který patří mezi významné kněžské osobnosti 19. století u nás.

Zavátou stopouŽivot a dílo P.PetraAlois F. KratochvílKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53199,00 Kč

Adventní a postní zamyšlení (brožovaná)

Tato kniha obsahuje čtyři adventní a čtyři postní promluvy a je určena jako dárek k různým náboženským či rodinným slavnostním příležitostem: ke křtinám, svatbě, narozeninám, životním jubileím, jako dárek vánoční či velikonoční atp.

Adventní a postní zamyšlení (brožovaná)Radim Palouš
Jaroslav Šerých
Karolinumkniha1992-2320,00 Kč

Adventní a postní zamyšlení (brožovaná)

Tato kniha obsahuje čtyři adventní a čtyři postní promluvy a je určena jako dárek k různým náboženským či rodinným slavnostním příležitostem: ke křtinám, svatbě, narozeninám, životním jubileím, jako dárek vánoční či velikonoční atp.

Adventní a postní zamyšlení (brožovaná)Radim Palouš
Jaroslav Šerých
Karolinumkniha1992-2320,00 Kč

Bohemia Sancta

Sborník věnovaný velkým osobnostem českých duchovních dějin.
Slovanští apoštolové svatí Konstantin-Cyril a Metoděj.
Svatý Gorazd a svatý Kliment.
Svatá Lidmila.
Svatí Kosmas a Damián.
Otázka svatoivanská.
Svatý Václav.
Svatý Vít.
Ctihodná Mlada-Marie.
Svatý Vojtěch.
Svatý Radim.
Pět svatých bratří.
Svatý Prokop.
Poustevník Vintíř.
Blahoslavený Hroznata.
Blahoslavená Zdislava.
Svatá Hedvika.
Blahoslavená Anežka Česká.
Markéta-Dagmar.
Arnošt z Pardubic.
Jan Milíč z Kroměříže.
Svatý Zikmund.
Jan z Jenštejna.
Svatý Jan Nepomucký.
Mučedníci doby husitské v Čechách.
Františkánští mučedníci z roku 1611.
Blahoslavený Jan Sarkander.
Svatý Norbert.
Albrecht (Vojtěch) Chanovský.
Středoevropský misionář.
Bohuslav Balbín.
Apoštol Varšavy a Vídně.
Svatý Jan Nepomucký Neumann.
František Xaver Paleček.
Antonín Cyril Stojan.
Antonín Podlaha.

Bohemia Sanctaživotopisy českých světců a přátel Božích ČKCHkniha1992-2369,00 Kč

Cestou k poslednímu

Ve svém šestisetstránkovém eseji, který vznikl jako výsledek mnohaleté soustředěné práce o samotě, podává Josef Šafařík (1907-1992) zamyšlení nad situací člověka, společnosti a kultury v období, jež prohlásilo Boha za mrtvého, ale je stále poznamenáno smrtí člověka na kříži. Šafařík spatřuje smysl této události v tom, že Ježíš, který měl na Golgotě proti sobě veškerou myslitelnou moc, dokázal svým činem proměnit smrt-ortel ve smrt-apel, ve výzvu, jež proti neustále rostoucí moci prosazuje svobodně jednající osobnost. Ve světě posedlém mocí zní Šafaříkův hlas varovně, ale také pevně.

Cestou k poslednímuZdeněk ŠafáříkAtlantiskniha1992-23293,00 Kč

Literatura z času krize

Po čtvrtstoletí od doby vzniku vyšlo šest kritických esejů Milana Suchomela o české próze let 1958-1967. Kniha svědčí o vysoké úrovni a původnosti autorova literárněkritického myšlení. Text je doplněn přehledem uvedených autorů a próz a je vhodný i jako pomůcka pro studenty středních a vysokých škol.

Literatura z času krizeŠest pohledů na českou prózu 1958 - 1967Milan SuchomelAtlantiskniha1992-23141,00 Kč

And the Nightingales Sing

Anglické vydání souboru článků, úvah, vzpomínek a rozhovorů z přelomu 70. a 80. let.

And the Nightingales SingJakub S. TrojanOikoymenhkniha1992-0170,00 Kč

Biblická teologie

Kniha německého autora sleduje, jak se postupně utvářely představy o Ježíši Kristu. Odpovídá na otázku, jak se s touto problematikou vyrovnávala teologie, církevní otcové a koncily, věcně rozebírá jednotlivé omyly a bludy, jak se navršily v průběhu staletí. Tím též odpovídá na otázku po vzniků herezí a rozkolů v církvi. Systematické pojetí knihy i rozsáhlý soupis literatury, která se k tomuto tématu váže, činí z ní nepostradatelnou příručku pro hlubší zájemce o křesťanství.

Biblická teologieChristologieFranz Joseph SchierseZvonkniha1992-0132,00 Kč