Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Všechno je milost

Jsem ambiciózní blázen, nadšenec, mám jasné vědomí své křehkosti a slabosti. Chci změnit tvářnost Egypta a celého světa, odmítám přitom dávat si nějaké hranice pro své sny a touhy, protože si myslím, že Bůh může nechat rozkvést a uzrát na hnojišti mé osoby a mého života OBROVSKOU SKLIZEŇ LÁSKY. Tato slova stručně charakterizují autora a jeho životní krédo.

Všechno je milostHenri BouladKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5248,00 Kč

Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách

Příběh tohoto tajemného člověka, který nepatřil k vyvolenému národu a bydlel ve vzdálené zemi, koloval zřejmě ústně jako jedno z orientálních vyprávění už koncem roku 2000 př. Kr. a hebrejsky byl zpracován mnohem později. Jób, který byl a zůstával spravedlivý je zkoušen a o všechno připraven. Také Židé v babylónském vyhnanství ztratili všechno, a tak zakolísala jejich víra ve spravedlnost Boha, u kterého, jak se domnívali, mají privilegia. Když se snažili pochopit skrytý smysl utrpení, které postihuje ty, kdo jednají před Bohem správně, pravděpodobně četli a zpívali Jóbovy nářky. Může člověk žádat, aby mu Bůh skládal účet ze svého jednání? Básník odpovídá záporně, není třeba se ptát Boha na jeho důvody, ale věřit v jeho spravedlnost v jeho nepochopitelnou moudrost.

Vytrvali jste se mnou v mých zkouškáchÚvahy o JóboviCarlo Maria Martini
CDKkniha1993-5259,00 Kč

Vzpomínky malého uprchlíka

Knížka Vám dává možnost nahlédnout do denního, někdy trpkého, ale často i radostného exilového života v letech 1949 – 1955. Není to však pohled politicky zaměřené osobnosti nebo úspěšného jedince, ale pohled dítěte, malého Jeníčka a rodiny, se kterou prožíval kritické a osudově rozhodující příběhy. Pohled je dětský, ale má hloubku upřímně věřícího člověka, který je přesvědčen, že láska a cit mění svět.

Vzpomínky malého uprchlíkaJan BouzSonuskniha1993-52120,00 Kč

Základní formy pravidel společenské hry

Sociologická studie zaměřená proti romantickému přeceňování společenství

Základní formy pravidel společenské hryJosef PieperOikoymenhkniha1993-5262,00 Kč

Zůstávejte v pokoji

Meditativní text věnovaný sv. Františku a františkánské spiritualitě.

Zůstávejte v pokojiCamill BensiKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5269,00 Kč

Žít mší svatou

Úvahy o eucharistickém tajemství, které jsou určeny všem, kdo chtějí stále plněji prožívat mši svatou. Mieczyslaw Nowak rozebírá jednotlivé části mše svaté a všímá si jejich duchovního dopadu na účastníka bohoslužby. Předkládá čtenářům to, co sám prožil a co nabylo v jeho životě rozhodujícího významu ve vztahu k liturgii mše svaté a ke Kristu. Dotisk druhého vydání.

Žít mší svatouMieczyslaw NowakMCMkniha1993-5293,00 Kč

Žít zde

Soubor esejů: Žít zde.
Řád a chaos.
Škola posvátnosti zbavená.
Komunikující národ.
Smrt pod drogami.
Vyjít z jeskyně.
Rozprava o vzkříšení.
Křesťanský rozum.
Doslov.

Žít zdeEsejePierre EmmanuelAulakniha1993-5273,00 Kč

Život ctihodného Arnošta, prvního arcibiskupa kostela pražského

Životopis prvního pražského arcibiskupa z pera Viléma z Hasenburka v latinsko-českém vydání.

Život ctihodného Arnošta, prvního arcibiskupa kostela pražského ČKAkniha1993-5234,00 Kč

Život Jany z Arku

Odborně fundovaná autorka představuje světici na základě historických dokumentů. Čtenář je konfrontován s Janiným udivujícím, ba paradoxním posláním v dějinách Francie, jehož podstatou byla její kladná odpověď na každou Boží výzvu.

Život Jany z ArkuRégie PeroudováCestakniha1993-5238,00 Kč

Život Jany z Arku

Odborně fundovaná autorka představuje světici na základě historických dokumentů. Čtenář je konfrontován s Janiným udivujícím, ba paradoxním posláním v dějinách Francie, jehož podstatou byla její kladná odpověď na každou Boží výzvu.

Život Jany z ArkuRégie PeroudováCestakniha1993-5258,00 Kč

Život v plnosti

Tato kniha vychází z autorových přednášek na teologické fakultě a kurzů pro laické církevní pracovníky. Text ojedinělým způsobem spojuje vysokou odbornost s naprostou srozumitelností výkladu. Kniha může sloužit nejen jako učebnice, ale i pro přípravu bohoslužeb slova a práce malých společenství. Text je dělen do těchto oddílů:
Spiritualita - teologie spirituality
Základní podoba duchovního života
Dimenze duchovního života
Jedno povolání - mnohá povolání

Život v plnostiDějiny teologie a duchovního životaJosef WeismayerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-52140,00 Kč

Životní prostředí a výchova

Kniha chce pomoci s výchovou dětí k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí, k ekologickému myšlení. Autor uvádí zásady výchovné práce v této oblasti a konkrétní návody pro práci s dětmi. Zabývá se nejčastějšími problémy, se kterými se děti mohou běžně setkat - zněčištěním vody, únikem energie a odpady.

Životní prostředí a výchovaJosef HedererPortálkniha1993-5239,00 Kč

Obrazy

Básnická sbírka Anastáze Opaska.

ObrazyAnastáz OpasekBenediktinské arciopatstvíkniha1993-4120,00 Kč

Anna od Ježíše - Sestra Marie

"Matka Anna je dokonalá následovnice naší blahoslavené Matky Terezie. Je její první dcerou." Tak se vyjádřil sv. Jan od Kříže, kterého s Annou pojilo hluboké přátelství a který pro ni a pro její dcery napsal svoji Duchovní píseň.

Anna od Ježíše - Sestra Marie Marie Anna od Ježíše
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53159,00 Kč

Biblická konkordance k textu Bible kralické (kat. čís. 4834)

Konkordance, kterou zpracoval L. B. Kašpar. Dodnes velice praktická a velmi používaná pomůcka při studiu a četbě Bible.
Fotomechanický přetisk vydání z roku 1933

Biblická konkordance k textu Bible kralické (kat. čís. 4834) CBSkniha1992-53129,00 Kč

Bloudění

Příběh Čecha prožívajícího v pobělohorské době hlubokou krizi a provázeného láskou dívky španělského původu, která mu přináší zvěst o zakotvení v pevné víře.

BlouděníJaroslav DurychAtlantiskniha1992-53290,00 Kč

Cesta k člověku

Autor v této knize nabízí několik možností uplatnění zásad křesťanské etiky v dnešní společnosti.

Cesta k člověkuAktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etikaBedřich Vymětalík
Friedhelm Hengsbach
Scriptumkniha1992-5325,00 Kč

Církev právě zrozená

Kniha švýcarského evangelického faráře shrnující stručnou formou historii prvotní církve.

Církev právě zrozenáKapitoly ze života prvních křesťanůBernard Gilli?ron
Mlýnkniha1992-5369,00 Kč

Cokoliv jste učinili ...

Cokoliv jste učinili ...Láska jako Ideál. Ježíš v bratruChiara LubichováNové městokniha1992-5344,00 Kč

Člověk ve svých dějinách

Příběh člověka. Odkud je a kam směřuje?

Člověk ve svých dějináchCarl Friedrich von WeizsäckerScriptumkniha1992-5382,00 Kč

Dějiny vesmíru a smysl stvoření

Francouzský filosof Claude Tresmontant (1925) je autorem více než dvou desítek prací, z nichž některé vyšly česky: Esej o hebrejském myšlení, Základní pojmy křesťanské metafyziky, Základy teologie. Od počátku 80. let se soustavně věnuje biblické kritice. Kniha Dějiny vesmíru a smysl stvoření je souborem sedmi přednášek z let 1977-1985. Namísto doslovu je do knihy zařazen autorův rozhovor s Robertem Découtem.

Dějiny vesmíru a smysl stvořeníClaude TresmontantAcademiakniha1992-53168,00 Kč

Dialog o víře

Setkání dvou zajímavých osobností.

Dialog o vířeEva Kantůrková
Josef Zvěřina
Scriptumkniha1992-5335,00 Kč

Dopisy příteli

Reedice samizdatového vydání dopisů našeho předního filosofa zachycujících duchovní atmosféru prvních měsíců Charty 77.

Dopisy příteliLadislav HejdánekOikoymenhkniha1992-5354,00 Kč

Duha nad svatou zemí

Kniha seznamuje s životem "Malé arabky" - karmelitky sestry Marie od Ukřižovaného. Tato předchůdkyně sv. Terezie z Lisieux je symbolem snahy o porozumění západního křesťanství s východním a symbolem snah o dialog křesťanství s islamem. Na středním východě je uctívána stejně vroucně křesťany i muslimy.

Duha nad svatou zemíHans Rossi
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5349,00 Kč

Duchovní cesta

Tato drobná kniha může zprostředkovat první seznámení s kardinálem Suenensem, který patřil mezi velké postavy 2. Vatikánského koncilu a zasloužil se o uvedení charismatického hnutí do katolické církve.

Duchovní cestaLeo Suenens
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5365,00 Kč

Duchovní jednání

Je vhodné, aby byl kněz také manažerem, stavitelem, ekonomem? Je nutné, aby byl úředníkem, organizátorem a obřadníkem? Jaké je místo laika v životě farnosti? Co tvoří podstatu kněžské služby? Potřeba nejrůznějších aktivit a úbytek kněží stále zvyšují nebezpečí povrchních přístupů a neduchovního jednání. Co tedy znamená zůstat věrný Duchu ve službě v církvi? To nám v této knize objasňuje předseda německé biskupské konference Msgre. Karl Lehmann.

Duchovní jednáníKarl Lehmann
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5369,00 Kč

Filosofie 1

Autor, lektor filosofie u dominikánů, předkládá systematické zpracování filosofie, vycházející z klasického realismu, rozvíjené v konfrontaci s novověkým myšlením. Vychází přitom z důkladného prověření základů poznání. Celý cyklus směřuje k antropologii.

Filosofie 1Svazek 1.- Úvod do filosofie, Filosofická logikaJiří FuchsKrystalkniha1992-53124,00 Kč

Giordano Bruno

Životopis věnovaný osobnosti Giordana Bruna.

Giordano BrunoKarel MáchaPetrovkniha1992-53116,00 Kč

Hledejte moji tvář

Modlitba musí vycházet ze zkušenosti každého člověka. Jen jsou-li naše modlitby spojeny s naším životem, můžeme se dopátrat jeho duchovního smyslu. V této knížce se píše o rozmanitých metodách rozjímání a modlitby, rozšířených a oblíbených v křesťanské tradici: o meditaci nad Písmem svatým, o kontemplaci podle sv. Ignáce, o Ježíšově modlitbě a modlitbě v mlčení. Nejde o teologické úvahy, spíše o popis a vysvětlení konkrétních kroků při praktikování jednotlivých způsobů modlitby. Tak nabízí knížka praktické návody jak mohou osvědčené metody rozjímání a modlitby být plodné pro dnešní lidi.

Hledejte moji tvářPeter KösterKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53129,00 Kč

Hoc sme ešte deti

Kniha Hoc sme ešte deti, tvorí pomerne rozsiahly výber spevov pre deti. Stále platí, že kto v kostole spieva, dvakrát sa modlí. Preto Vám želáme radostnú oslavu Pána. Lebo na chválu Božiu máme ustavične spievať. Publikácia je časovo delená: Advent, Vianoce, Pôstne obdobie, Veľkonočné obdobie, K Duchu Svätému, Obdobie cez rok, K prvému svätému prijímaniu a K Panne Márii.

Hoc sme ešte detiJozef MarčinVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK1992-5334,00 Kč