Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Růženec se sv. Janem od Kříže

Růženec se sv. Janem od KřížeMarie ChantalKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5220,00 Kč

Slova na kříži

Meditace nad výroky Pána Ježíše na kříži a jejich vztah ke svátostem.

Slova na křížiAdrienne von SpeyrKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5235,00 Kč

Slovník židovsko-křesťanského dialogu

Vymezení pojmů pro diskusi Židů a křesťanů o úkolech, které stojí před judaismem a křesťanstvím tváří v tvář sekularismu moderního světa. Každý pojem je vyložen jedním křesťanským a jedním židovským autorem.

Slovník židovsko-křesťanského dialoguL. Klenicki
G. Wigoder
Oikoymenhkniha1993-5289,00 Kč

Smrt - konečná stanice

Tato publikace je jedním ze série tematických sešitů, které by měly sloužit jako pomůcky pro vyučování občanské výchovy a pro náboženské vzdělávání. Každý sešit začíná na osobní rovině a dále probírá společenské, morální a náboženské aspekty tématu. Publikace je určena dospívající mládeži.
Výběr z obsahu:
Stárnutí
Eutanázie
Co se stane po smrti
Reinkarnace

Smrt - konečná staniceLinda SmithováPortálkniha1993-5231,00 Kč

Současná spiritualita

Pater Cuskelly, významný profesor teologie, sestavil praktickou sumu duchovního života: syntézu teologie a psychologie, která předkládá ucelené a harmonické pojetí duchovního života. Jeho celkovým záměrem je podat teologicky fundované a snadno srozumitelné vyjádření určitých zákonitostí života duše tak, aby bylo přístupné i nepříliš spekulativně založeným čtenářům. Zdůrazněním "osobního charakteru" milosti a "imanence" nadpřirozena autor ukazuje, že nadpřirozeno je dynamický osobní vztah ke třem božským osobám, který se uskutečňuje v Kristu a skrze Krista. Opravdový rozvoj osobnosti spočívá v přetváření lidských tužeb, potřeb a náklonností následováním Krista pod vlivem Ducha svatého. Toto osobní setkání s Kristem je navzdory těm největším překážkám, hříchu a duševním nevyrovnanostem, pramenem svatosti, sebeovládání, modlitby i apoštolátu.

Současná spiritualitaDuchovní život z hlediska moderní psychologieE. J. CuskellyKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-52199,00 Kč

Spiritualita Karmelu

Autor nás provází dějinami řádu od vzniku a prvních dochovaných zmínek o poustevnících na hoře Karmel. Zmiňuje neustálou přítomnost Panny Marie v karmelitánské spiritualitě, vliv Eliáše, tohoto velkého starozákonního proroka a mystika, který tak horlivě hledal Boha, a vyznává se z obdivu ke dvěma vrcholům středověké mystiky, Terezii z Avily a Janovi od Kříže. Na příkladu těchto dvou světců odhaluje tajemství spirituality Karmelu, v níž lze žít osobitý a jedinečný život před Boží tváří i v současné době.

Spiritualita KarmeluUlrich DobhanKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5289,00 Kč

Stvoření světa

Dětské prostorové leporelo.

Stvoření světaJaromír Kazda
Luděk Maňásek
Granitkniha1993-5249,00 Kč

Syn brusiče nožů

Poutavě napsaný životopis světce dnešní doby Juliána Eymarda, zakladatele eucharistiánů a služebnic Nejsvětější svátosti. V době, kdy víra ochabla a láska se zvrátila v sebelásku nás světec přivádí zpět ke středu a zdroji vší síly a milosti.

Syn brusiče nožůWilhelm HünermannCestakniha1993-5249,00 Kč

Synagoga a církve kdysi a dnes

Knížka je pokusem podat netradičním způsobem stručný a současně důkladný úvod do dějin náboženských pospolitostí, které působí v českých zemích, židovské i křesťanských. V pěti kapitolách sleduje dějiny před naší érou, v dalších dvaceti kapitolách sleduje dějiny dvaceti století naší éry. Vysvětluje vznik Bible a Talmudu, starých kánonů a současných kodexů, zaměřuje se na právní dějiny. Srozumitelný a poutavý styl knížky odpovídá originálnímu způsobu výkladu, jenž si autor osvojil při styku se začínajícími vysokoškoláky i s veřejností a dříve i při výuce na středních a základních školách.
První část popisuje události od r. 2000 př. Kr. do r. 500 po Kr.

Synagoga a církve kdysi a dnesKapitoly z právních dějinJiří Rajmund TreteraJan Kriglkniha1993-5290,00 Kč

Školní biblický atlas (kat.č. 4864)

Barevné přehledné mapy, na kterých lze sledovat Abrahamovu velkou cestu z Uru do Kenaanu, cestu Židů z egyptského otroctví do zaslíbené země, odvlečení Židů do asyrského a babylonského zajetí a jejich návrat do vlasti, rozsah Římské říše a půdorys Jeruzaléma v době Ježíšově, šíření křesťanství, Pavlovy misijní cesty. Vhodná pomůcka pro hodiny dějepisu, zeměpisu a náboženství.

Školní biblický atlas (kat.č. 4864)Tim DowleyCBSkniha1993-5229,00 Kč

Školní průvodce Biblí (kat. č. 4865)

Barevný ilustrovaný úvod do četby Bible vhodný pro rodinu, školu, sbor a nedělní školu. Vysvětluje např. proč má Bible dvě části, jak žili lidé v Ježíšově době, jak vypadal chrám, co jsou svitky od Mrtvého moře, kdo je kdo v Bibli. Názornými ilustracemi i fotografiemi ze současné doby seznamuje také s životem izraelského zemědělce, krajinou, bydlením, řemesly atd.

Školní průvodce Biblí (kat. č. 4865)Tim DowleyCBSkniha1993-5229,00 Kč

Tajemství radosti

Kniha vychází z encykliky Pavla VI. "Gaudete in Domino". Ukazuje na rozdíl mezi prchavými světskými potěšeními a požitky a trvalou duchovní radostí křesťana spojeného s Kristem. Radostí z toho, že nás má Bůh rád, že i my smíme milovat, radostí z čistého svědomí. radostí i z účasti na Kristově vykupitelském utrpení. Je to "vysoká škola" duchovního života, duch sv. Terezie z Lisieux, jakého nalezneme i v knize "Duchovní cvičení" s touto světicí od P. Liagra.

Tajemství radostiMarie LaetitiaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5289,00 Kč

Tam, kde zomrel Peter

Slovenská verze barevně ilustrovaného průvodce Vatikánem.

Tam, kde zomrel PeterJozef HalkoDakakniha1993-52199,00 Kč

Teologie Agapé II.

Druhý díl učebních textů významného českého teologa.

Teologie Agapé II.Josef ZvěřinaVyšehradkniha1993-5298,00 Kč

Teorie elity a problém elity

'Příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie

Teorie elity a problém elityPříspěvek k dějinám a problematice politické sociologieMiroslav JodlVictoria publishingkniha1993-52126,00 Kč

Texty k studiu dějin středověké filosofie

Texty určené studentům filosofie: Augustin - O idejích, Pseudo-Dionisius Areopagita - O Božích jménech, Tomáš Akvinský - O království ke králi kyperskému, neznámý autor - O čtveru protikladů ( bilinga latinsko-česky ), Vilém Ockham - Vybrané texty z oboru logiky a metodologie.

Texty k studiu dějin středověké filosofieStanislav SousedíkKarolinumkniha1993-5242,00 Kč

Texty k studiu dějin středověké filosofie

V českém překladu texty Augustina, Dionýsia Pseudoareopagity, Tomáše Akvinského, Viléma Ockhama a spis O čtveru proktikladů neznámého autora přibližují čtenáři způsob, jakým představitelé středověké filozofie přistupovali nejen k logicko-ontologické problematice, ale i k otázkám etiky a teorie společnosti. Výbor je doplněn několika úvodními studiemi, stručným poznámkovým aparátem a studií o Vilému Ockhamovi.

Texty k studiu dějin středověké filosofieStanislav SousedíkKarolinumkniha1993-5252,00 Kč

Theologie - součást naší doby

Přední německý teolog, biskup v RottenburguSttugartu, se v několika studiích dotýká postavení i úkolů katolické teologie v moderním světě, zejména ve vztahu k církvi.

Theologie - součást naší dobyWalter KasperČKAkniha1993-5246,00 Kč

Titus Brandsma

Často slýcháme mluvit o "novinářské etice". Žel, tento pojem zůstává většinou jen ozdobným rčením, které si málokdo zúčastněný bere k srdci... P. Titus Brandsma, holandský karmelitán, spisovatel a novinář, umučený za II. sv. války v Dachau je zářivý příklad věrnosti k pravdě ve sdělovacích prostředcích za obzvlášť těžkých okolností. Nejen že se nenechal "koupit" v době, kdy pravda byla "ve psí" a kdy mnozí tak selhávali za mísu čočky, ale neváhal dát za svůj ideál, za lásku k pravdě a ke svobodě i svůj život. Kniha líčí jeho strhující zápas v postavení duchovního vůdce katolických novinářů v době okupace Holandska, jeho mučednickou smrt v koncentračním táboře a posléze jeho vítězství, když byl Janem Pavlem II. postaven na oltář jako partner "patrona našeho století" sv. Maxmiliána Kolbeho.

Titus BrandsmaUčitel lásky k lidem, mučedník svobodySantino Scapin
Bruno Secondin
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-52129,00 Kč

Učení bez stresu

Kniha je souborem názorných a dostatečně obsáhlých návodů k tomu, „jak se naučit uvolňovat“, aby se pak bylo možno uvolněně učit. Uvedená cvičení lze provádět ve škole, v zájmových kroužcích a stejně tak i doma. Žáci, rodiče i učitelé z knihy pochopí, jak může být zcela prosté „učit se uvolněně“, a že právě relaxace je nezbytným předpokladem k tomu, aby práce žáka i učitele byla méně namáhavá a radostnější.

Učení bez stresuZáklady a cvičeníUrsula Rückerová-VoglerováPortálkniha1993-5269,00 Kč

Učení bez stresu

Kniha je souborem názorných a dostatečně obsáhlých návodů k tomu, „jak se naučit uvolňovat“, aby se pak bylo možno uvolněně učit. Uvedená cvičení lze provádět ve škole, v zájmových kroužcích a stejně tak i doma. Žáci, rodiče i učitelé z knihy pochopí, jak může být zcela prosté „učit se uvolněně“, a že právě relaxace je nezbytným předpokladem k tomu, aby práce žáka i učitele byla méně namáhavá a radostnější.

Učení bez stresuZáklady a cvičeníUrsula Rückerová-VoglerováPortálkniha1993-5269,00 Kč

Úvahy o Panně Marii

Úvahy o Panně MariiBýt takovým, jak Bůh mne chtěl mítJoachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5247,00 Kč

Úvahy o politické theologii

Průřez filosofickým a theologickým myšlením představitele jednoho z nejvlivnějších theologických směrů současnosti. Přibližuje aktuální problémy křesťanské spirituality ve světě na pomezí moderny a postmoderny.

Úvahy o politické theologiiJohann Baptist MetzOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Úvod do latinské kodikologie

Skripta věnovaná studentům a zájemcům o rukopisy a kodikologii.

Úvod do latinské kodikologieIvan HlaváčekKarolinumkniha1993-5249,00 Kč

Úvod do světa idejí

Filosofie a náboženství jsou staré jako lidstvo samo a jsou stále aktuální.
Jak a co můžeme poznat? - Teorie poznání.
Kdo jsem? - Otázka identity.
Existuje Bůh? - Filozofie náboženství.
Cesty k poznání - Racionalismus a empirismus.
Proč existujeme? -

Úvod do světa idejíNáboženství a filosofie v minulosti a současnostiWilliam Raeper
Linda Smithová
Vyšehradkniha1993-5284,00 Kč

V siedmom nebi

Druhé pokračovanie zbierky detských listov adresovaných Bohu s veľkou nádejou a dôverou - Deti píšu Bohu, ktoré sú odzbrojujúco múdre, naivné, podaktoré jednoduché a tiež úctivé. <BR>

V siedmom nebiJoseph Heller
Knižná dielňa Timotejkniha SK1993-5242,00 Kč

Velký pražský rabi Jehuda Löw

Nová vyprávění z doby renesanční. Pověsti z tajemného světa pražského židovského ghetta spojené postavou proslulého, moudrého rabína.

Velký pražský rabi Jehuda LöwFrantišek KafkaKalichkniha1993-5225,00 Kč

Veritatis splendor

Český překlad papežské encykliky věnované zásadním otázkám současného světa a morálnímu učení současné církve.

Veritatis splendorO základech morálního učení církve Jan Pavel II.Zvonkniha1993-5248,00 Kč

Verše z pozůstalosti

Básně z pozůstalosti, nyní poprvé knižně vydané, napsal Jan Dokulil (1910-1974) již ve čtyřicátých letech a nestačil je publikovat.

Verše z pozůstalostiJan DokulilSalve Reginakniha1993-5253,00 Kč

Volná hra

Autorky se během své pedagogické praxe dopracovaly k jinému chápání volné hry a seznamují nás na podkladě mnohých příkladů s metodikou výchovy, která podporuje tvůrčí sílu a sociální chování dítěte. Tato odvážná a osvobozující kniha může pomoci všem, kdo pracují s dětmi předškolního a raného školního věku.

Volná hraZkušenosti a námětyMaria Caiatiová
Světlana Delačová
Portálkniha1993-5273,00 Kč