Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Být sám sebou

Můžeme našim dětem pomoci s komplexy méněcennosti? Co můžeme udělat pro to, aby z nich vyrostly zdravé osobnosti?
Dnešní svět uznává pouze dvě měřítka, podle nichž hodnotí člověka: krásu a inteligenci. Není snadné učit naše děti, že mají hodnotu takové, jaké jsou. Dr. Dobson předkládá dvanáct způsobů vytváření zdravého sebevědomí v dítěti.

Být sám sebouJames DobsonNávrat domůkniha1993-5294,00 Kč

Cesta ke světlu

Autor zve k pozorování vesmíru a přírody i dění kolem nás. Ukazuje, že je vlastně snadné najít Boha. Dává dětem a mladým lidem odpověď na jejich „Proč?“, které se proplétá celým životem. Pomůže jim pochopit smysl života v radosti i v utrpení.

Cesta ke světluFerdinand NeubauerMCMkniha1993-5255,00 Kč

Církev jako společenství

Otázky o církvi se dnes do značné míry soustřeďují na to, jak je ji možno jinak a lépe realizovat. Když někdo zamýšlí vylepšit nějaký nástroj, musí nejprve vypátrat jeho konstrukci. Tím spíše chce-li uzdravit určitý organismus, musí zkoumat jeho vnitřní výstavbu. Nemá-li konání být zaslepené a vést k destruktivním výsledkům, musí si napřed položit otázku, čím tento organismus je. I v současné době musí vůle k jednání ve věcech církve být trpělivá a nejprve se ptát, čím církev je, odkud pochází a k čemu je určena. Tato útlá knížka se pokouší nabídnout něco jako základní příručku katolického učení o církvi.

Církev jako společenstvíJoseph Ratzinger
Zvonkniha1993-5278,00 Kč

Co dává Velehrad Evropě

Úvahy věnované odkazu cyrilometodějské tradice.

Co dává Velehrad EvropěJiří Maria VeselýMCMkniha1993-5248,00 Kč

Člověče mám tě rád

Člověče mám tě rádAdalbert Ludwig BallingKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5235,00 Kč

Dějiny a eschatologie

Významná práce protestantského theologa, žáka M. Heideggera, který vedle K. Bartha rozhodujícím způsobem ovlivnil theologii ve 20. století.

Dějiny a eschatologieRudolf BultmannOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Dějiny světového humoru

V knize se seznámíte s humorem jevištním, literárním, písňovým i filmovým, dostanete se od antického starověku až do dvacátého století. Autor nenudí profesorskými výklady, ale vypráví o největších tvůrcích a jejich dílech s osobním zaujetím, s kolegiálním uznáním i kritickým odstupem, uvede vás do vybrané společnosti světových humoristů jako do kruhu blízkých přátel.
Kniha je nejen odbornou encyklopedií, ale nejméně z dobré poloviny i živou zábavnou a chytrou četbou.

Dějiny světového humoruErvín HrychMarsyaskniha1993-52129,00 Kč

Der Ackermann aus Böhmen

Klaisický středověký text.

Der Ackermann aus BöhmenJohannes von SaazVyšehradkniha1993-5270,00 Kč

Dnes ke mně mluví

Druhé, upravené vydání kalendáře světců s krátkými informacemi o jejich životním poselství. Svazek oživuje několik portrétů světců, které nakreslil sám P. Cyril. Součástí knihy je také abecední seznam jmen a chronologický seznam světců a svátků podle dne uctívání.

Dnes ke mně mluvíCyril Ludvík PetrůMCMkniha1993-52180,00 Kč

Don Quijote

Cyklus grafických listů na téma Don Quijote, doplněný verši Věry Provazníkové, představuje jeden z vrcholů Reynkova grafického díla. Čtrnáct suchých jehel (1955 1960) vzniklo jako poslední ze čtyř celků: Sníh, Pastorále, Job a Don Quijote. Kniha byla oceněna jako nejkrásnější česká kniha 1994 v kategorii malonákladové

Don QuijoteBohuslav Reynek
Věra Provazníková
Academiakniha1993-52680,00 Kč

Dopisy z pouště

Úvahy, které Carretto sepsal pro své přátele, jejichž vůdčí myšlenkou je láska Boha k člověku. Autor se zabývá otázkami kněžství, duchovního povolání, modlitby a utrpení.

Dopisy z pouštěCarlo Carretto
Cestakniha1993-5265,00 Kč

Doprovázení

DoprovázeníNa duchovní cestěKlemens SchauppKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5250,00 Kč

Duchovní zápas

Autor pomáhá čtenáři nalézt a okusit radost a vítězství v křesťanském životě. Publikace hovoří o hlavních oblastech křesťanova celoživotního zápasu: víra, modlitba, pokušení, zvěstování evangelia, vedení, studium Bible, obecenství, služba...
Kniha je ideálním průvodcem pro ty, kdo právě nalezli křesťanskou víru.

Duchovní zápasJohn WhiteNávrat domůkniha1993-5267,00 Kč

Duše moderního člověka

Výbor klade do rukou českého čtenáře reprezentativní texty jednoho z největších moderních znalců lidské duše. Oddíl I Problémy duše moderního člověka obsahuje texty: Základní problém současné psychologie; Protiklad Freud a Jung; Problém duše moderního člověka; O vzniku osobnosti; Nadaný; Manželství jako psychologický vztah; Životní obrat; Duše a smrt; Psychoterapie a světový názor; Ulysses — Monolog; Picasso; Po katastrofě; Doslov k „Rozpravám k současným dějinám“; Boj se stínem. Oddíl II přináší ukázky z knihy Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga.
Svazek uzavírá Ediční poznámka překladatele, Bibliografie a text O autorovi a jeho díle.

Duše moderního člověkaCarl Gustav JungAtlantiskniha1993-52339,00 Kč

Etika hospodářství I.

Moderní evangelický pohled na problémy a souvislosti dnešního světového hospodářského řádu, který hledá cestu ke spravedlivému a humanistickému uspořádání.

Etika hospodářství I.Theologická perspektivaArthur RichOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Etika hospodářství II

Moderní evangelický pohled na problémy a souvislosti dnešního světového hospodářského řádu, který hledá cestu ke spravedlivému a humanistickému uspořádání.

Etika hospodářství IIArthur RichOikoymenhkniha1993-52128,00 Kč

Evangelista Lukáš

Autor se snaží odpovědět na otázku, jak je to s dějepisným charakterem knih Nového zákona.

Evangelista LukášPrvní křesťanský dějepisecMartin HengelVyšehradkniha1993-5275,00 Kč

Filébos

Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Filébos PlatónOikoymenhkniha1993-5260,00 Kč

Flush

Autorka vypráví příběh kokršpaněla Flushe, milovaného psa Elizabeth Browningové-Barrettové.

FlushPříběh lásky a přátelstvíVirginia WoolfováVyšehradkniha1993-5264,00 Kč

Chór v plavbě ryby Ichthys

Sbírka básní již několikrát vydaných samostatně nebo v jiných básnických sbírkách. Poprvé v této podobě vyšly básně r. 1980 v samizdatové podobě.

Chór v plavbě ryby IchthysPoezie 1976 - 1979Zdeněk RotreklSalve Reginakniha1993-5249,00 Kč

Chůze lesem

Nová odpověď na otázku svobody. Provokativní esej známého německého filosofa, beletristy a esejisty, blízkého svým myšlením M. Heideggerovi.

Chůze lesemErnst JüngerOikoymenhkniha1993-5268,00 Kč

Jak se máme modlit

Kniha, která se zabývá fenoménem modlitby a otdpovídá na otázku jak se máme modlit.

Jak se máme modlitReinhard Abeln
Anton Kner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5229,00 Kč

Jak se máme modlit

Kniha, která se zabývá fenoménem modlitby a otdpovídá na otázku jak se máme modlit.

Jak se máme modlitReinhard Abeln
Anton Kner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5229,00 Kč

Jde to i jinak

Tato kniha se zrodila z přednášky, kterou autor přednesl na téma současnosti a budoucnosti církve.

Jde to i jinakCesty k novým vztahům v církviBernhard HäringVyšehradkniha1993-5244,00 Kč

Jen když jsi přišla

Sbírka povídek o zázracích, uvěřitelných i neuvěřitelných, které se stávají a mohou se stát právě dnes a tady. S humorem a pochopením pozoruje autorka obyvatele současné české vesnice a vypráví nám o nich svým barvitým jazykem tak, jak je vidí její veselé a láskyplné srdce.

Jen když jsi přišlaMiriam TůmováZvonkniha1993-5283,00 Kč

Jeruzalémská bible - svazek IV.

Dlouhodobý projekt jehož cílem je česká verze slavného francouzského překladu. Tato Bible je cenná nejen samotným textem, ale i bohatým a objevným poznámkovým aparátem.

Jeruzalémská bible - svazek IV.Jozue, Soudců, Růt Krystalkniha1993-5280,00 Kč

Ježíšovo srdce světu

Podstatná část ze spisů sestry M. Konsoláty Betronové (1903–1946), členky kapucínského řádu. Dostalo se jí zvláštního povolání: doplnit učení sv. Terezie o malé cestě lásky a dát jí konkrétní formu, praktickou, přístupnou všem duším, které cítí povolání k ní. Základem Ježíšových poučení sestře Konsolátě je: nezanedbat ani jeden úkon lásky a milosrdenství, ani jednu oběť v době mezi dvěma sv. přijímáními. Je to tedy skutečný program duchovního života, v němž jsou shrnuty povinnosti duše k Bohu, k bližnímu i k sobě samému.

Ježíšovo srdce světuVavřinec SalesMCMkniha1993-5269,00 Kč

Jsi tam, Pane?

Průvodce Janovým evangeliem pro nováčky - Lekce pro studium ve skupince. Induktivní metoda, kterou autorka používá, ti neřekne, co Bible znamená, ani čemu bys měl věřit. Pomůže ti pochopit a poznat Bibli tím, že ti ukáže, jak se máš dívat a sám pro sebe objevovat, co říká tobě.

Jsi tam, Pane?Zajímám tě? Víš o mně?Kay ArthurováKMSkniha1993-5258,00 Kč

Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova

Výběr z obsahu:
Dominik Duka - Moudrost
Karel Groulík - Integrální konzervativismus
Jiří Fuchs - Omyly o pravdě
Stanislav Sousedík - Spor o pravý smysl scotovské nauky o posibiliích
Metoděj Habáň- O pohybu rozumového tvora k Bohu

Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slovasborník k 10. výročí úmrtí otce Metoděje Habáně OP Krystalkniha1993-5245,00 Kč

Katedrála sv. Víta v Praze

Katedrála sv. Víta je symbolem Prahy. Vzepjatá na ostrohu nad městem završuje jeho charakteristickou siluetu. Místo korunovace i posledního odpočinku českých králů. Ve svých historických proměnách odráží dějiny zemí Koruny české. Obrazová publikace Katedrála sv. Víta v Praze je určená milovníkům umění, historie, architektury a památek Pražského hradu. Čtenáře provádí proměnami památky v celém jejím stavebním i uměleckém vývoji. Nechybí ani podrobný průvodce a orientační plánek.

Katedrála sv. Víta v PrazeAnežka Merhautová
Academiakniha1993-52180,00 Kč