Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Teológia troch dní

Mysterium Paschale – veľkonočné tajomstvo je ústredným tajomstvom veľkého dobrodružstva, akým je vzťah Boha a ľudí. Liturgia Veľkého piatku, Bielej soboty a Veľkonočnej nedele nás každý rok zaplavuje množstvom hlbokých textov, obrazov, symbolov, krásou. Málokedy však máme príležitosť počas týchto veľkých troch dní usilovať sa preniknúť do teologickej podstaty spásneho diania začínajúceho Poslednou večerou a končiaceho zjavením Zmŕtvychvstalého. Ponoriť sa do jej hĺbky pozývajú stránky tejto knihy.

Autor nám ponúka možnosť kráčať vedľa Ježiša Krista, ktorý je na Veľký piatok na ceste ku krížu, na Bielu sobotu na ceste k zosnulým a na Veľkonočnú nedeľu na ceste k Otcovi. Neobyčajná precíznosť a dôslednosť, s akou Balthasar vníma biblické texty, svedectvá cirkevných otcov a pohľady teológov robí z tejto knihy nie ľahké čítanie. Neuveriteľná námaha, ktorú si dal autor, aby zozbieral a sústredil také obrovské množstvo teologického materiálu, však aj nás isto povzbudí, aby sme objavovali teológiu tých veľkých troch dní.

Hans Urs von Balthasar bol jedným z najvýznamnejších teológov 20. storočia. Teológia troch dní je prvou jeho vyslovene teologickou prácou, ktorá na Slovensku vychádza, doteraz vyšla po slovensky jeho Krížová cesta (1995), rozprava Rozjímavá modlitba (1998) a zbierka aforizmov Vlastnými slovami (2003). Čitateľovi chceme uľahčiť kontakt s týmto velikánom teologickej literatúry aj rozsiahlou životopisnou štúdiou zaradenou na konci knihy.

Teológia troch dníHans Urs von BalthasarDobrá knihakniha SK0001-01257,00 Kč

Terezie od Ježíše - komplet

Soubor textů Terezie od Ježíše: Život - Hrad v nitru - Cesta k dokonalosti - Kniha o zakládání - Nad Velepísní

Terezie od Ježíše - komplet Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-01690,00 Kč

Terezie od Ježíše - komplet

Soubor textů Terezie od Ježíše: Život - Hrad v nitru - Cesta k dokonalosti - Kniha o zakládání - Nad Velepísní

Terezie od Ježíše - komplet Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-01690,00 Kč

Tóra. 101 otázok a odpovedí

Päť prvých kníh Starého zákona poznáme zväčša pod názvom Mojžišove knihy alebo Pentateuch. Otec Murphy použil v názve tejto knihy hebrejský výraz Tóra, čiže Zákon. Pod týmto názvom sa Mojžišove knihy spomínajú v evanjeliách v kontexte Ježišových diskusií so svojimi súčasníkmi. Táto knižka svetovo uznávaného odborníka v biblickej teológii ponúka široký pohľad na všetky témy Tóry od stvorenia sveta, cez dejiny patriarchov, cez rolu Mojžiša, Exodus, udalosti na púšti až po Mojžišovu smrť. Na otázky týkajúce sa jednotlivých kníh i celkového vzťahu Tóry k Novému zákonu odpovedá autor solídnou formou, ktorá je však prístupná i nenáročnému čitateľovi. V čase, keď sa čítanie a poznávanie Svätého písma stáva dôležitou úlohou katolíkov na Slovensku, je táto kniha pomôckou správne pochopiť zmysel a posolstvo jeho prvých piatich kníh.

Tóra. 101 otázok a odpovedíRoland E. MurphyDobrá knihakniha SK0001-01135,00 Kč

Traktát o „záchraně národa“

Svazek shrnuje dosud knižně nepublikované studie a články Jana Tesaře věnované nacistické okupaci a úsilí české kultury o „nalezení nového národního vědomí“ tváří v tvář tehdejšímu smrtelnému ohrožení. Stati částečně uveřejněné v letech 1968 a 1969 byly psány se zřetelnou snahou orientovat národní společenství na nové osudové křižovatce.

Traktát o „záchraně národa“Texty z let 1967 - 1969 o začátku německé okupaceJan TesařTriádakniha0001-01350,00 Kč

Turínské plátno

Podle tradice je Turínské plátno pohřebním prostěradlem, do kterého byl zabalen Ježíš, když ho sňali s kříže.Videokazeta nám zprostředkovává výsledky vědeckých výzkumů a seznamuje nás blíže s tajemstvím tohoto otisku těla na prostěradle, které jako by bylo negativem nějakého filmu. Obsahuje příručku s podněty k rozjímání a diskusi.

Turínské plátnoAlberto di GiglioPaulínkyVHS0001-01375,00 Kč

Tvárou k Bohu

Táto kniha prezentuje základy enneagramu. Enneagram (slovo je gréckeho pôvodu a znamená deväť aspektov) nás učí objektívne prijímať realitu o sebe a svojej povahe. Skúma osobnú i spoločenskú hĺbku ľudského života. Pôvod systému rozdelenia osobnostných typov v enneagrame je zahalený tajomstvom. Je to starý, no nie veľmi známy systém. Hoci nás povzbudí k poznávaniu pravdy o sebe samom, nemôže za nás podstúpiť námahu, ktorú si dosiahnutie takého poznania vyžaduje. Stavia nás do pozície autentickejšieho vzťahu so sebou samým, s ostatnými ľuďmi a s Bohom. Naučí nás poznávať svoje talenty i slabé stránky. Cieľom knihy je jednoduchou a tak trocha i zábavnou formou ukázať to najlepšie z tradície enneagramu a vložiť to do kresťanského kontextu. Takáto „inkulturácia azda pomôže rozptýliť obavy a nedorozumenia týkajúce sa enneagramu a potvrdiť jeho účinnosť v úsilí o osobnú zrelosť a rast. "

Tvárou k Bohu Dobrá knihakniha SK0001-01190,00 Kč

Úcta k sv. Antonovi Paduánskemu

Rozličné modlitby k sv. Antonovi Paduánskemu: za vnútornú pomoc, za pokoj, pred cestou.....

Úcta k sv. Antonovi PaduánskemuAndrej VargaVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-018,00 Kč

Učení II. vatikánského koncilu

“Lze říci, že II. vatikánský koncil je prozřetelnostní událostí,” říká Jan Pavel II. v encyklice Tertio millennio adveniente, kde zdůrazňuje důležitost tohoto koncilu. Na prahu třetího tisíciletí se papež obrací s výzvou ke všem lidem, zejména k věřícím, aby z tohoto koncilu čerpali duchovní sílu a naději.

Učení II. vatikánského konciluDominique MorinPaulínkykniha0001-0170,00 Kč

Učiteľ, kde bývaš?

Učiteľ, kde bývaš?Józef AugustynDobrá knihakniha SK0001-01109,00 Kč

Ukaž mi svou tvář

Dílo je určeno těm, kdo chtějí získat či obnovit svůj vztah k Bohu, jakož i těm, kteří touží hlouběji pronikat do nekonečného tajemství Božího. Popisuje cestu vedoucí k němu od prvních krůčků až k nejvyšším sférám kontemplace.

Ukaž mi svou tvářIgnacio LarrangaPaulínkykniha0001-01235,00 Kč

Ukaž mi svou tvář

Dílo je určeno těm, kdo chtějí získat či obnovit svůj vztah k Bohu, jakož i těm, kteří touží hlouběji pronikat do nekonečného tajemství Božího. Popisuje cestu vedoucí k němu od prvních krůčků až k nejvyšším sférám kontemplace.

Ukaž mi svou tvářIgnacio LarrangaPaulínkykniha0001-01235,00 Kč

Umenie načúvať

Načúvať druhým a skutočne ich aj počuť je jedno z najväčších umení a jeden z najväčších darov, aké môžeme ponúknuť – je to služba v pravom zmysle slova. Z tohto dôvodu väčšina z nás potrebuje objaviť, ako si možno zlepšiť kvalitu svojho načúvania. Práve vtedy, keď sa učíme načúvať iným a počuť ich, naladíme sa tiež na harmóniu a disharmóniu sveta, ktorého sme súčasťou a v ktorom sme volaní pomôcť v Kristovom mene nastoliť Božie kráľovstvo. Všetky kapitoly tejto knihy nejako súvisia s modlitbou ako aj so starostlivosťou o druhých; s tým druhom modlitby, ktorá načúva Bohu a aj s ním hovorí. Je tu reč tiež o tom, čo znamená načúvať Bohu a poznať ho ako toho, kto bez prestania načúva mne, nám, svojmu svetu.

Umenie načúvať Dobrá knihakniha SK0001-01161,00 Kč

Umenie voľby

V Umení voľby sa autor zaujíma o jednu z najdôležitejších ľudských schopností – o umenie zvoliť si to, čo je dobré a správne. Svoje uvažovanie dokresľuje neuveriteľne pestrými skúsenosťami z vlastného života i zo života v končinách s pre nás exotickými kultúrami. Základné argumenty čerpá z duchovného rozlišovania, ktorého „metodiku“ vypracoval veľmi dôkladne svätý Ignác z Loyoly. U Ignáca z Loyoly nachádza pomoc a rady osvedčené storočiami, ktoré aktualizuje pre dnešného človeka. A všetko obaľuje svojím jedinečným štýlom a koloritom obdivuhodnej indickej kultúry.

Umenie voľbyCarlos G. VallésDobrá knihakniha SK0001-01130,00 Kč

Upomínka na první svaté přijímání

Upomínka na první svaté přijímání Trapistkyupomínka0001-019,00 Kč

Upomínka na první svaté přijímání - více druhů

Upomínka na první svaté přijímání - více druhů Trapistkyupomínka0001-0114,00 Kč

Upomínka na svátost manželství

Upomínka na svátost manželství Trapistkyupomínka0001-0110,00 Kč

Uražení a ponížení

Dostojevskij je pokládán za romanopisce Sankt Petersburgu, strávil zde řadu let, zde prožil opojení z úspěchu své prvotiny „Chudí lidé“, zde byl také zatčen, souzen a postaven před popravčí četu. A zde také v roce 1881 zemřel. Situoval sem děj většiny svých povídek a několika velkých románů. Z ponurých, sychravých zákoutí města na Něvě, ze zatuchlých příbytků, které jsou sídlem prostopášnosti, neřesti a utajených zločinů, jako by se vynořily i postavy románu Uražení a ponížení, jejichž osudy autor spojil s osudy obyvatel petrohradských paláců. A jako v ostatních románech Dostojevského, ani zde nenajdeme nekomplikovaný vztah dvou bytostí, nýbrž složitý obrazec mučivých milostných vztahů a propletenců, kterých nejsou ušetřeny ani děti.

Uražení a poníženíFjodor Michajlovič DostojevskijAcademiakniha0001-01168,00 Kč

Úvahy o viere

K otázkam spirituálnej teológie.

Úvahy o viereTadeusz DajczerSerafínkniha SK0001-01153,00 Kč

Úvod do dejín byzantskej hudby

Kniha hovorí o byzantskej hudbe, teda o hudbe Byzantskej ríše a o hudbe byzantského obradu.

Úvod do dejín byzantskej hudbyŠimon MarinčákVydavateľstvo PETRAkniha SK0001-0183,00 Kč

Úvod do filosofie

Přehled filosofických proudů uvádí do všech podstatných otázek, jimiž se zabývala západoevropská filosofie. Nové, přepracované vydání nabízí řadu doplněných kapitol.

Úvod do filosofieArno AnzenbacherPortálkniha0001-01419,00 Kč

Úvod do pastorálnej teológie

Pastorálna alebo praktická teológia hľadá v súčasnom období, pod vplyvom personalizmu, stále viac spoluprácu aj s humánnymi vedami, predovšetkým so psychológiou. Autor teda uvádza čitateľa nielen do pastorálnej teológie, ale aj do pastorálnej psychológie.

Úvod do pastorálnej teológieMihály SzentmártoniDobrá knihakniha SK0001-0126,00 Kč

V dnešný večer, Pane...

V tomto vydaní sme spojili prvý a druhý zväzok úspešných zbierok modlitieb pátra Jozefa Šuppu SJ V dnešný večer, Pane… 1 a 2. Každý môže v tejto praktickej knižke nájsť vhodné slová modlitby podnietené úvahou nad Božím slovom. Knihu tak isto vezmú do ruky tí, čo hľadajú pomoc v čase, keď sa ich modlitbe nedostáva slov. Vezmú si ju i tí, čo budú hľadať vhodné slová na vyjadrenie svojho prekypujúceho srdca. Pomôže tým, ktorí budú hľadať slová na spoločnú modlitbu v spoločenstve. Bohatstvo myšlienok, tém, pocitov i nálad, s ktorými modlitby pátra Šuppu korešpondujú, nech ja všetkým čitateľom spoločníkom po čo najviac večerov.

V dnešný večer, Pane...Jozef ŠuppaDobrá knihakniha SK0001-0186,00 Kč

V mene Ježiša

Autor, americký duchovný spisovateľ, ktorý si už získal slovenských čitateľov svojou knihou Návrat márnotratného syna, sa v tejto útlej knižke zamýšľa nad úlohou a podobami duchovného vodcovstva v budúcom storočí. Zároveň opisuje svoju skúsenosť, ktorú so svojím neobvyklým spoločníkom zažil pri prednáške na túto tému.

V mene JežišaHenri J. M. NouwenDobrá knihakniha SK0001-0136,00 Kč

V plnosti času

V plnosti času Dobrá knihakniha SK0001-0170,00 Kč

V tieni Božej lásky

Sú tieňmi na amerických uliciach... malé siluety z kože a kostí, črtajúce sa na pozadí opustených budov, na lavičkách v parkoch, v špine chodníkov. S príchodom noci tieto tiene miznú. Len málo ľudí pozná ich tváre, ich mená. Sú to "nedotknuteľní" - deti bez domova, deti ulice.

Žijú nielen v Amerike a v ďalekom svete, ale aj u nás na Slovensku. Sú tu medzi nami.

Ako sa im darí "tam vonku" prežiť? A vlastne...darí sa im to?

Toto je ich neuveriteľný príbeh.

V tieni Božej láskyMary Rose McGeadySerafínkniha SK0001-0134,00 Kč

Václav Malý

Knižní rozhovor prochází mládí Václava Malého a dobu disidentu, soustředí se však především na využití zkušeností z tohoto období v současnosti.

Václav MalýK hledání pravdy patří pokoraJosef Beránek
Václav Malý
Portálkniha0001-01209,00 Kč

Válka židovská I/II

Autorem spisu je židovský historik, který se jako velitel Galileje stal přímým účastníkem popisovaných událostí. První svazek, nazvaný Válečná předehra, líčí události, které předcházely židovskému povstání proti Římanům. Druhý díl, Zkáza Jeruzaléma, popisuje postupné dobývání Galileje, Samařska a Judeje Římany a obléhání a dobytí Jeruzaléma v roce 70 n. l. Děj vrcholí definitivní porážkou povstání v roce 73 n. l. Přeložili Jaroslav Havelka a Jaroslav Šonka.

Válka židovská I/IIIosephus FlaviusAcademiakniha0001-01295,00 Kč

Velká kniha o svatých aneb po kom se jmenujeme

Poutavá vyprávění autorů mnoha úspěšných knih o světcích, mimo jiné knihy "Rok se svatými" – nyní pro děti a mládež , 102 napínavých příběhů, 95 barevných ilustrací, příběhy světců jsou řazeny chronologicky podle data, kdy podle římského kalendáře slavíme jejich svátek, u každého jména jsou uvedeny také jeho překlady do mnoha evropských jazyků, 2 abecední rejstříky obsahují další jména světců a domácké podoby jmen, kniha vychází současně v 7 evropských zemích Kniha vás může provázet po celý rok a v každém věku. Kniha je vhodným dárkem k jmeninám, narozeninám nebo také ke křtu, k prvnímu svatému přijímání a mnoha dalším příležitostem.

Velká kniha o svatých aneb po kom se jmenujemeVera Schauber
Michael Schindler
Doronkniha0001-01169,00 Kč

Velká kniha pro malé výtvarníky

Hlavolamy, ozdobné krabičky a rámečky, zvířátka z papíru, dopravní prostředky, hračky, stolní hry a mnoho dalších výtvarných a zábavných předmětů. S touto knihou mohou děti krok za krokem s pomocí ilustrovaných návodů vytvořit spoustu pěkných věcí, rozvíjet své manuální schopnosti a užít spoustu legrace. Stačí běžně dostupné materiály a chuť do práce. Kniha je vhodná i pro školy ke zpestření výuky výtvarné výchovy. Polstrovaná pevná vazba lux

Velká kniha pro malé výtvarníkyManuela MartínováSunkniha0001-01459,00 Kč