Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

„Šéfe, znáte Želiv…?“

P. Pavel Zíbal vzpomíná na léta prožitá ve vězení a v TNP (tábory nucených prací). Vyprávění je živou a pravdivou výpovědí o tom, co všechno přineslo pronásledování duchovních a jejich spolupracovníků po únoru 1948 a jaký byl jejich život za mřížemi. Nejsilnějším, stále přítomným motivem díla je upřímně žitá víra v Krista, jež přemáhá každou těžkost života a uchovává člověku nezcizitelnou důstojnost dítěte Božího. Druhé vydání.

„Šéfe, znáte Želiv…?“Pavel ZíbalMCMkniha1993-5289,00 Kč

„Šéfe, znáte Želiv…?“

P. Pavel Zíbal vzpomíná na léta prožitá ve vězení a v TNP (tábory nucených prací). Vyprávění je živou a pravdivou výpovědí o tom, co všechno přineslo pronásledování duchovních a jejich spolupracovníků po únoru 1948 a jaký byl jejich život za mřížemi. Nejsilnějším, stále přítomným motivem díla je upřímně žitá víra v Krista, jež přemáhá každou těžkost života a uchovává člověku nezcizitelnou důstojnost dítěte Božího. Druhé vydání.

„Šéfe, znáte Želiv…?“Pavel Zíbal
MCMkniha1993-52129,00 Kč

Absurdanda

Ojedinělý projev zájmu o poetiku absurdity v české literatuře. V krátkých prózách autor rozehrává černý humor, sarkasmus a nadsázku, aby pojmenoval syrovou realitu světa. V důrazu na jazyk a jeho možnosti, na řezavou hru slov jsou Vokolkovy prózy u nás bez obdoby. Vyšlo jako 1. svazek Spisů Vladimíra Vokolka. Doslov Jan Vladislav.

AbsurdandaVladimír VokolekAtlantiskniha1993-52222,00 Kč

Apoštolský poutník

Autor popisuje strhujícím způsobem pouť papeže Pavla VI. do Svaté Země i jeho setkání s patriarchou Athenagorem a využívá přitom svou schopnost dramatizace, aniž by utrpěla historická pravda.

Apoštolský poutníkFrantišek HobizalKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5279,00 Kč

Bible svatá (kat. č. 1208)

Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Dnes již klasický Český překlad českých bratří z 16. století, který trvale ovlivnil Český jazyk. Nová sazba kralického překladu z roku 1994. Dobře čitelné písmo, vhodné i pro čtenáře se zhoršeným zrakem.

Bible svatá (kat. č. 1208)Písmo svaté Starého a Nového zákona
CBSkniha1993-52420,00 Kč

Bůh sestupující

Pokus o christologii Starého zákona. Známý biblista a religionista tu svými znalostmi osobně svědčí o Bohu, který se ve všech dobách sklání k člověku.

Bůh sestupujícíJan Heller
Kalichkniha1993-5250,00 Kč

Být sám sebou

Můžeme našim dětem pomoci s komplexy méněcennosti? Co můžeme udělat pro to, aby z nich vyrostly zdravé osobnosti?
Dnešní svět uznává pouze dvě měřítka, podle nichž hodnotí člověka: krásu a inteligenci. Není snadné učit naše děti, že mají hodnotu takové, jaké jsou. Dr. Dobson předkládá dvanáct způsobů vytváření zdravého sebevědomí v dítěti.

Být sám sebouJames DobsonNávrat domůkniha1993-5294,00 Kč

Cesta ke světlu

Autor zve k pozorování vesmíru a přírody i dění kolem nás. Ukazuje, že je vlastně snadné najít Boha. Dává dětem a mladým lidem odpověď na jejich „Proč?“, které se proplétá celým životem. Pomůže jim pochopit smysl života v radosti i v utrpení.

Cesta ke světluFerdinand NeubauerMCMkniha1993-5255,00 Kč

Církev jako společenství

Otázky o církvi se dnes do značné míry soustřeďují na to, jak je ji možno jinak a lépe realizovat. Když někdo zamýšlí vylepšit nějaký nástroj, musí nejprve vypátrat jeho konstrukci. Tím spíše chce-li uzdravit určitý organismus, musí zkoumat jeho vnitřní výstavbu. Nemá-li konání být zaslepené a vést k destruktivním výsledkům, musí si napřed položit otázku, čím tento organismus je. I v současné době musí vůle k jednání ve věcech církve být trpělivá a nejprve se ptát, čím církev je, odkud pochází a k čemu je určena. Tato útlá knížka se pokouší nabídnout něco jako základní příručku katolického učení o církvi.

Církev jako společenstvíJoseph Ratzinger
Zvonkniha1993-5278,00 Kč

Co dává Velehrad Evropě

Úvahy věnované odkazu cyrilometodějské tradice.

Co dává Velehrad EvropěJiří Maria VeselýMCMkniha1993-5248,00 Kč

Člověče mám tě rád

Člověče mám tě rádAdalbert Ludwig BallingKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5235,00 Kč

Dějiny a eschatologie

Významná práce protestantského theologa, žáka M. Heideggera, který vedle K. Bartha rozhodujícím způsobem ovlivnil theologii ve 20. století.

Dějiny a eschatologieRudolf BultmannOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Dějiny světového humoru

V knize se seznámíte s humorem jevištním, literárním, písňovým i filmovým, dostanete se od antického starověku až do dvacátého století. Autor nenudí profesorskými výklady, ale vypráví o největších tvůrcích a jejich dílech s osobním zaujetím, s kolegiálním uznáním i kritickým odstupem, uvede vás do vybrané společnosti světových humoristů jako do kruhu blízkých přátel.
Kniha je nejen odbornou encyklopedií, ale nejméně z dobré poloviny i živou zábavnou a chytrou četbou.

Dějiny světového humoruErvín HrychMarsyaskniha1993-52129,00 Kč

Der Ackermann aus Böhmen

Klaisický středověký text.

Der Ackermann aus BöhmenJohannes von SaazVyšehradkniha1993-5270,00 Kč

Dnes ke mně mluví

Druhé, upravené vydání kalendáře světců s krátkými informacemi o jejich životním poselství. Svazek oživuje několik portrétů světců, které nakreslil sám P. Cyril. Součástí knihy je také abecední seznam jmen a chronologický seznam světců a svátků podle dne uctívání.

Dnes ke mně mluvíCyril Ludvík PetrůMCMkniha1993-52180,00 Kč

Don Quijote

Cyklus grafických listů na téma Don Quijote, doplněný verši Věry Provazníkové, představuje jeden z vrcholů Reynkova grafického díla. Čtrnáct suchých jehel (1955 1960) vzniklo jako poslední ze čtyř celků: Sníh, Pastorále, Job a Don Quijote. Kniha byla oceněna jako nejkrásnější česká kniha 1994 v kategorii malonákladové

Don QuijoteBohuslav Reynek
Věra Provazníková
Academiakniha1993-52680,00 Kč

Dopisy z pouště

Úvahy, které Carretto sepsal pro své přátele, jejichž vůdčí myšlenkou je láska Boha k člověku. Autor se zabývá otázkami kněžství, duchovního povolání, modlitby a utrpení.

Dopisy z pouštěCarlo Carretto
Cestakniha1993-5265,00 Kč

Doprovázení

DoprovázeníNa duchovní cestěKlemens SchauppKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5250,00 Kč

Duchovní zápas

Autor pomáhá čtenáři nalézt a okusit radost a vítězství v křesťanském životě. Publikace hovoří o hlavních oblastech křesťanova celoživotního zápasu: víra, modlitba, pokušení, zvěstování evangelia, vedení, studium Bible, obecenství, služba...
Kniha je ideálním průvodcem pro ty, kdo právě nalezli křesťanskou víru.

Duchovní zápasJohn WhiteNávrat domůkniha1993-5267,00 Kč

Duše moderního člověka

Výbor klade do rukou českého čtenáře reprezentativní texty jednoho z největších moderních znalců lidské duše. Oddíl I Problémy duše moderního člověka obsahuje texty: Základní problém současné psychologie; Protiklad Freud a Jung; Problém duše moderního člověka; O vzniku osobnosti; Nadaný; Manželství jako psychologický vztah; Životní obrat; Duše a smrt; Psychoterapie a světový názor; Ulysses — Monolog; Picasso; Po katastrofě; Doslov k „Rozpravám k současným dějinám“; Boj se stínem. Oddíl II přináší ukázky z knihy Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga.
Svazek uzavírá Ediční poznámka překladatele, Bibliografie a text O autorovi a jeho díle.

Duše moderního člověkaCarl Gustav JungAtlantiskniha1993-52339,00 Kč

Etika hospodářství I.

Moderní evangelický pohled na problémy a souvislosti dnešního světového hospodářského řádu, který hledá cestu ke spravedlivému a humanistickému uspořádání.

Etika hospodářství I.Theologická perspektivaArthur RichOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Etika hospodářství II

Moderní evangelický pohled na problémy a souvislosti dnešního světového hospodářského řádu, který hledá cestu ke spravedlivému a humanistickému uspořádání.

Etika hospodářství IIArthur RichOikoymenhkniha1993-52128,00 Kč

Evangelista Lukáš

Autor se snaží odpovědět na otázku, jak je to s dějepisným charakterem knih Nového zákona.

Evangelista LukášPrvní křesťanský dějepisecMartin HengelVyšehradkniha1993-5275,00 Kč

Filébos

Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Filébos PlatónOikoymenhkniha1993-5260,00 Kč

Flush

Autorka vypráví příběh kokršpaněla Flushe, milovaného psa Elizabeth Browningové-Barrettové.

FlushPříběh lásky a přátelstvíVirginia WoolfováVyšehradkniha1993-5264,00 Kč

Chór v plavbě ryby Ichthys

Sbírka básní již několikrát vydaných samostatně nebo v jiných básnických sbírkách. Poprvé v této podobě vyšly básně r. 1980 v samizdatové podobě.

Chór v plavbě ryby IchthysPoezie 1976 - 1979Zdeněk RotreklSalve Reginakniha1993-5249,00 Kč

Chůze lesem

Nová odpověď na otázku svobody. Provokativní esej známého německého filosofa, beletristy a esejisty, blízkého svým myšlením M. Heideggerovi.

Chůze lesemErnst JüngerOikoymenhkniha1993-5268,00 Kč

Jak se máme modlit

Kniha, která se zabývá fenoménem modlitby a otdpovídá na otázku jak se máme modlit.

Jak se máme modlitReinhard Abeln
Anton Kner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5229,00 Kč

Jak se máme modlit

Kniha, která se zabývá fenoménem modlitby a otdpovídá na otázku jak se máme modlit.

Jak se máme modlitReinhard Abeln
Anton Kner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5229,00 Kč

Jde to i jinak

Tato kniha se zrodila z přednášky, kterou autor přednesl na téma současnosti a budoucnosti církve.

Jde to i jinakCesty k novým vztahům v církviBernhard HäringVyšehradkniha1993-5244,00 Kč