Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Sermo de pace

Kázání M. Jana Husa, které zamýšlel přednést na kostnickém koncilu. Text prvního slavnostního kázání, které mu nikdy nebylo dáno proslovit, Řeč o míru, vychází z perikopy čtené zpravidla o svátku Šimona a Judy, který v roce 1414 připadl na poslední říjnovou neděli. Souběžný latinsko - český text.

Sermo de paceŘeč o míruJan HusČKAkniha1994-5259,00 Kč

Setkání

Autor v knize představuje život křesťanů, kteří se obětovali Bohu, všechny uvedené příběhy jsou pravdivé.

SetkáníMichel QuoistCivitaskniha1994-5269,00 Kč

Síla křesťanské naděje

Kniha jednoho z největších teologů 20. století věnovaná naději v křesťanství.
I. Předmět sporu a obžaloba.
II. Nový zákon.
III. Origenes a Augustin.
IV. Tomáš Akvinský.
V. Osobní charakter.
VI. Svědectví.
VII. Blondelovo dilema.
VIII. Věčnost pekla.
IX. Sebepohlcení zla.
X. Satan
XI. Spravedlnost a smilování.

Síla křesťanské nadějeHans Urs von BalthasarVelehradkniha1994-5278,00 Kč

Síla na cestu

V této své druhé knize rozhovorů u lůžka nemocných a umírajících (první - Dobré slovo u lůžka nemocných - vyšla v Karmelitánském nakladatelství r. 1994) autor, rakouský kněz s velkou zkušeností z pastorace v nemocnici, probírá přístupnou formou základní otázky víry i námitky proti víře. Páteř tvoří křesťanské Krédo. K němu jsou řazeny konkrétní příběhy ze života pacientů v dnešní době. Kniha je optimistická, ukazuje, co dodává člověku v nemoci a před smrtí duševní a duchovní sílu.

Síla na cestuGeorg StoffKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52152,00 Kč

Silní a slabí

Kniha rozebírá vzájemné střety mezi lidmi rozdílných povah. Její pohled do nitra člověka může pomoci odhalit příčinu našich selhání v okamžicích, kdy se do role silných či slabých osobností více stylizujeme, než jimi skutečně jsme.

Silní a slabíPaul TournierNávrat domůkniha1994-52153,00 Kč

Skrytá tvář

Kniha je určena těm, kdo hledají spolehlivou orientaci v současném světě konzumní kultury.

Skrytá tvářPutování konzumní kulturouAntonio Mario BaggioNové městokniha1994-5265,00 Kč

Slovo života

Autorka píše již řadu let komentáře k úryvkům Písma, které vycházejí měsíčně v několika desítkách světových jazyků a nesou stejný název: Slovo života. Kniha předkládá studii toho, jak může působit Boží slovo v životě křesťana.

Slovo životaPůsobení Božího slova v našem životěChiara Lubichová
Nové městokniha1994-5255,00 Kč

Služebník Boží

Pamětní a vzpomínková publikace k 60. výročí úmrtí Dr. Fr. Noska.
Z původních životopisných a vzpomínkových prací, záznamů parlamentních projevů a novinových článků sestavil Jan Janoušek.

Služebník Božíministr Dr. Fr. Nosek (1886 - 1935)Jan JanoušekConcordia Paxkniha1994-5215,00 Kč

Soud nad Bábelem

Dramatický román českého spisovatele, v němž se příběh letce, obžalovaného z otcovraždy, prolíná s tragickou situací české země na prahu druhé světové války.

Soud nad BábelemFrantišek KřelinaNakladatelství Hejkalkniha1994-52147,00 Kč

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do polovice 19. století. XXXVIII.

Klasická práce z počátku 20. století, která s bohatém obrazovým doprovodem mapuje movité i nemovité kulturní památky Prachaticka.

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku do polovice 19. století. XXXVIII.Politický okres prachatickýFrantišek Mareš
Jan Sedláček
Galerie Nahořekniha1994-52398,00 Kč

Stejné a jiné

Originální přehled moderní francouzské filosofie v období let 1933 až 1978.

Stejné a jinéVincent DescombesOikoymenhkniha1994-5289,00 Kč

Strážce meče

Hlavní postavou tohoto dobrodružného příběhu pro děti je John Wilson, který se v den svých třináctých narozenin octne v tajemné zemi Anthropos, obydlené skřítky a mluvícími zvířaty. Zde dostane jméno „Strážce meče“, neboť právě tuto zbraň – meč – má použít k usmrcení zlotřilého price Goblina.

Strážce mečePříběhy ze země Anthropos IJohn WhiteNávrat domůkniha1994-52105,00 Kč

Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce

Skripta používaná na KTF.<BR>I. Církevní situace v Čechách a na Moravě.<BR>II. České diecéze.<BR>III. Moravské diecéze.

Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válceJaroslav V. Polc
KTF UKkniha1994-5237,00 Kč

Sv. Karel Boromejský

Životopis sv. Karla Boromejského.

Sv. Karel BoromejskýKarel DachovskýŘádkniha1994-5243,00 Kč

Svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra

Stručný životopis významné osobnosti barokní spirituality.

Svatořečení blahoslaveného Jana SarkandraJaroslav NěmecVelehradkniha1994-5215,00 Kč

Svatý Pavel, synagoga a církev

Co to vlastně znamená (a v důsledcích obnáší), když se křesťané odvolávají na své židovské kořeny? Co tyto kořeny tvoří? Proč patří k našemu „znamení doby“ stále ještě antijudaismus? Existuje vůbec rozhovor dnešní synagogy s církví, nebo opravdový dialog nahrazuje vybírání rozinek ze židovské tradice, kterým se snaží různá křesťanská společenství osvěžit svou vyschlou spiritualitu? Na tyto a další otázky odpovídá několik příspěvků předních českých teologů.

Svatý Pavel, synagoga a církevJiří HanušCDKkniha1994-5249,00 Kč

Světlo v temnotách

Tímto svazkem pro liturgický rok A dokončuji s díkem Bohu třísvazkový pastorační komentář k nedělním a svátečním čtením ze Starého a Nového zákona. V úvodu ke svazku B, který vyšel z čistě praktických důvodů jako první (Řím 1977), je naznačen smysl této nabídky pro vlast i pro krajany, žijící mimo ni. Snad je užitečné, když odpovím v tomto úvodu aspoň krátce ještě na jádro hlavních dotazů z řad čtenářů prvních dvou svazků "Setby" a "Cestou" (1979) i obou dílů knihy "Perly a chléb" (Řím 1969 a 1975). Tyto dotazy lze totiž převést na společného jmenovatele: "Jak lze rozjímat o Písmu nejlepším způsobem?" Řekl bych: Tak jak to dělal Kristus Pán! My totiž víme ze slov i činů Páně, že Ježíš žil jako člověk z nejlepších duchovních tradic Božího lidu starozákonního a jeho Písma - a my známe tyto základní starozákonní zkušenosti.

Světlo v temnotáchJosef HrbataKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52120,00 Kč

Světlo ve tmě svítí

Dílo je psáno způsobem srozumitelným, poutavým, populárním a přitom obsažným, co do množství informací ze Starého zákona. Velmi podnětné a poučné jsou závěry jednotlivých kapitol. V díle je mnoho citací z Písma svatého…

Světlo ve tmě svítíČlověk hledá Boha a Bůh člověkaFerdinand NeubauerMCMkniha1994-5270,00 Kč

Synoda o zasvěceném životě

Všichni křesťané ale především všichni řeholníci mají zájem, co se projednalo na nedávné biskupské synodě. Tato publikace plní úlohu první informace.

Synoda o zasvěceném životěPoselství synody a svědectví účastníkůBruno SecondinKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5228,00 Kč

Tělo, společenství, jazyk, svět

Přednášky ze školního roku 1968/1969 jsou úvodem do fenomenologie a obsahují první nástin výkladu existence jako trojjediného životního pohybu. .

Tělo, společenství, jazyk, světJan PatočkaOikoymenhkniha1994-5298,00 Kč

Temná noc

Spisy španělského karmelitána a učitele církve, jedné z nejvýraznějších osobností duchovní literatury.

Temná noc Jan od KřížeKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52120,00 Kč

Tertio millennio adveniente

Apoštolský list Jana Pavla II. o přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.

Tertio millennio advenienteO přípravě na jubilejní rok 2000Jan Pavel II.
Zvonkniha1994-5230,00 Kč

Tolerancia v slovensko-maďarských vzťahoch

Texty na vzdelávanie a praktická príručka.

Tolerancia v slovensko-maďarských vzťahochJozef Matulník
Ladislav Košč
Polygrafia vedeckej literatúry a časopisov SAVkniha SK1994-5283,00 Kč

Trojitý věnec

Růžencová rozjímání jednoho z nejhlubších teologů 20. století kardinála Hanse Urs von Balthasara jsou příspěvkem k jeho nedožitým devadesátinám. Četba Balthasarova díla předpokládá určité filozofické a teologické vzdělání. Účel těchto krátkých úvah je čtenáři zřejmý: osvobodit růženec z úzkoprsosti, cizí Mariinu duchu (to snadno vede k jednotvárnosti) a podle jejího ducha nasytit růženec plností spásných myšlenek a činů pro spásu světa. Podstatou a působením Marie při tom je zprostředkování: mezi Bohem a světem, Kristem a církví, duchem a tělem, mezi obojím způsobem církevního života, mezi světem svatých a světem hříšníků. Maria stojí na všech křižovatkách a ukazuje cestu. Modlitba k prostřednici má ale smysl, jen když to, co má být zprostředkováno, je v zorném poli prosebníka: spása světa Kristem, Synem Božím, naším Pánem, kterého nám Otec daruje a který spolu s Otcem nám vylévá do srdce Ducha svatého.

Trojitý věnecHans Urs von BalthasarKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5289,00 Kč

Tři svědkové

Výklad Ex. 12, Iz. 53 a Ž. 22 jako tří starozákonních statí nejvýznamnějších pro pochopení novozákonního líčení velikonočních událostí Ježíše z Nazaretu.

Tři svědkovéJan HellerOikoymenhkniha1994-5298,00 Kč

Tvá blízkost je mé štěstí

Životní příběh velké osobnosti karmelitánské spirituality přelomu 19. a 20. století.

Tvá blízkost je mé štěstíConrad de MeesterKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5299,00 Kč

Ty mě zkoumáš a znáš mě

Knížka je záznamem exercicií, které milánský arcibiskup, kardinál C. M. Martini dával žákům gymnázia diecézního semináře v postní době roku 1985. Základním tématem mělo být hledání odpovědi na dvě otázky: Kdo jsem já? a Kdo jsi Ty, Pane? Soubor exercičních meditací se neobrací pouze k mladistvým ve věku 14-15 let, nýbrž i k jejich vychovatelům a všem, kdo jsou jakkoliv odpovědní za vedení mládeže. Texty dokládají autorovu schopnost přiblížit Písmo zkušenostem a psychologii mladistvých.

Ty mě zkoumáš a znáš měCarlo Maria MartiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52109,00 Kč

U nás v Mitfordu

Edice Čtení ke krbu. První díl oblíbeného optimistického románu nás zavádí do malého amerického městečka , které jako by se dokázalo bránit současnosti a zachovalo si v uspěchaném světě poklidný krok a zdravý rozum. Nosnou postavou je farář episkopální církve otec Tim, a je to pastor vskutku neortodoxní. K otci Timovi se přidal pes Barnabáš, dvanáctiletý Dooley, rázovitá Róza, slečna Sadye a mnoho dalších postaviček, které dohromady vytvářejí román , který svou vtipnou laskavostí a humorem připomíná romány autorů James Herriota a Betty MacDonaldové.

U nás v MitforduJan KaronováVyšehradkniha1994-52248,00 Kč

Učitel víry III

Kdo a jaký je Bůh? Věčná otázka zaměstnávající člověka. Tím zajímavější je odpověď těch, kdo se s ním "setkali" - mystiků. Tento sborník představuje pohled sv. Jana od Kříže na téma Bůh.

Učitel víry IIIBůh sv. Jana od Kříže Karmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5299,00 Kč

Uhel a křída

Uhel a křídaMiroslav MatoušKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52149,00 Kč