Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Stejné a jiné

Originální přehled moderní francouzské filosofie v období let 1933 až 1978.

Stejné a jinéVincent DescombesOikoymenhkniha1994-5289,00 Kč

Strážce meče

Hlavní postavou tohoto dobrodružného příběhu pro děti je John Wilson, který se v den svých třináctých narozenin octne v tajemné zemi Anthropos, obydlené skřítky a mluvícími zvířaty. Zde dostane jméno „Strážce meče“, neboť právě tuto zbraň – meč – má použít k usmrcení zlotřilého price Goblina.

Strážce mečePříběhy ze země Anthropos IJohn WhiteNávrat domůkniha1994-52105,00 Kč

Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce

Skripta používaná na KTF.<BR>I. Církevní situace v Čechách a na Moravě.<BR>II. České diecéze.<BR>III. Moravské diecéze.

Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válceJaroslav V. Polc
KTF UKkniha1994-5237,00 Kč

Sv. Karel Boromejský

Životopis sv. Karla Boromejského.

Sv. Karel BoromejskýKarel DachovskýŘádkniha1994-5243,00 Kč

Svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra

Stručný životopis významné osobnosti barokní spirituality.

Svatořečení blahoslaveného Jana SarkandraJaroslav NěmecVelehradkniha1994-5215,00 Kč

Svatý Pavel, synagoga a církev

Co to vlastně znamená (a v důsledcích obnáší), když se křesťané odvolávají na své židovské kořeny? Co tyto kořeny tvoří? Proč patří k našemu „znamení doby“ stále ještě antijudaismus? Existuje vůbec rozhovor dnešní synagogy s církví, nebo opravdový dialog nahrazuje vybírání rozinek ze židovské tradice, kterým se snaží různá křesťanská společenství osvěžit svou vyschlou spiritualitu? Na tyto a další otázky odpovídá několik příspěvků předních českých teologů.

Svatý Pavel, synagoga a církevJiří HanušCDKkniha1994-5249,00 Kč

Světlo v temnotách

Tímto svazkem pro liturgický rok A dokončuji s díkem Bohu třísvazkový pastorační komentář k nedělním a svátečním čtením ze Starého a Nového zákona. V úvodu ke svazku B, který vyšel z čistě praktických důvodů jako první (Řím 1977), je naznačen smysl této nabídky pro vlast i pro krajany, žijící mimo ni. Snad je užitečné, když odpovím v tomto úvodu aspoň krátce ještě na jádro hlavních dotazů z řad čtenářů prvních dvou svazků "Setby" a "Cestou" (1979) i obou dílů knihy "Perly a chléb" (Řím 1969 a 1975). Tyto dotazy lze totiž převést na společného jmenovatele: "Jak lze rozjímat o Písmu nejlepším způsobem?" Řekl bych: Tak jak to dělal Kristus Pán! My totiž víme ze slov i činů Páně, že Ježíš žil jako člověk z nejlepších duchovních tradic Božího lidu starozákonního a jeho Písma - a my známe tyto základní starozákonní zkušenosti.

Světlo v temnotáchJosef HrbataKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52120,00 Kč

Světlo ve tmě svítí

Dílo je psáno způsobem srozumitelným, poutavým, populárním a přitom obsažným, co do množství informací ze Starého zákona. Velmi podnětné a poučné jsou závěry jednotlivých kapitol. V díle je mnoho citací z Písma svatého…

Světlo ve tmě svítíČlověk hledá Boha a Bůh člověkaFerdinand NeubauerMCMkniha1994-5270,00 Kč

Synoda o zasvěceném životě

Všichni křesťané ale především všichni řeholníci mají zájem, co se projednalo na nedávné biskupské synodě. Tato publikace plní úlohu první informace.

Synoda o zasvěceném životěPoselství synody a svědectví účastníkůBruno SecondinKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5228,00 Kč

Tělo, společenství, jazyk, svět

Přednášky ze školního roku 1968/1969 jsou úvodem do fenomenologie a obsahují první nástin výkladu existence jako trojjediného životního pohybu. .

Tělo, společenství, jazyk, světJan PatočkaOikoymenhkniha1994-5298,00 Kč

Temná noc

Spisy španělského karmelitána a učitele církve, jedné z nejvýraznějších osobností duchovní literatury.

Temná noc Jan od KřížeKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52120,00 Kč

Tertio millennio adveniente

Apoštolský list Jana Pavla II. o přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.

Tertio millennio advenienteO přípravě na jubilejní rok 2000Jan Pavel II.
Zvonkniha1994-5230,00 Kč

Tolerancia v slovensko-maďarských vzťahoch

Texty na vzdelávanie a praktická príručka.

Tolerancia v slovensko-maďarských vzťahochJozef Matulník
Ladislav Košč
Polygrafia vedeckej literatúry a časopisov SAVkniha SK1994-5283,00 Kč

Trojitý věnec

Růžencová rozjímání jednoho z nejhlubších teologů 20. století kardinála Hanse Urs von Balthasara jsou příspěvkem k jeho nedožitým devadesátinám. Četba Balthasarova díla předpokládá určité filozofické a teologické vzdělání. Účel těchto krátkých úvah je čtenáři zřejmý: osvobodit růženec z úzkoprsosti, cizí Mariinu duchu (to snadno vede k jednotvárnosti) a podle jejího ducha nasytit růženec plností spásných myšlenek a činů pro spásu světa. Podstatou a působením Marie při tom je zprostředkování: mezi Bohem a světem, Kristem a církví, duchem a tělem, mezi obojím způsobem církevního života, mezi světem svatých a světem hříšníků. Maria stojí na všech křižovatkách a ukazuje cestu. Modlitba k prostřednici má ale smysl, jen když to, co má být zprostředkováno, je v zorném poli prosebníka: spása světa Kristem, Synem Božím, naším Pánem, kterého nám Otec daruje a který spolu s Otcem nám vylévá do srdce Ducha svatého.

Trojitý věnecHans Urs von BalthasarKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5289,00 Kč

Tři svědkové

Výklad Ex. 12, Iz. 53 a Ž. 22 jako tří starozákonních statí nejvýznamnějších pro pochopení novozákonního líčení velikonočních událostí Ježíše z Nazaretu.

Tři svědkovéJan HellerOikoymenhkniha1994-5298,00 Kč

Tvá blízkost je mé štěstí

Životní příběh velké osobnosti karmelitánské spirituality přelomu 19. a 20. století.

Tvá blízkost je mé štěstíConrad de MeesterKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5299,00 Kč

Ty mě zkoumáš a znáš mě

Knížka je záznamem exercicií, které milánský arcibiskup, kardinál C. M. Martini dával žákům gymnázia diecézního semináře v postní době roku 1985. Základním tématem mělo být hledání odpovědi na dvě otázky: Kdo jsem já? a Kdo jsi Ty, Pane? Soubor exercičních meditací se neobrací pouze k mladistvým ve věku 14-15 let, nýbrž i k jejich vychovatelům a všem, kdo jsou jakkoliv odpovědní za vedení mládeže. Texty dokládají autorovu schopnost přiblížit Písmo zkušenostem a psychologii mladistvých.

Ty mě zkoumáš a znáš měCarlo Maria MartiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52109,00 Kč

U nás v Mitfordu

Edice Čtení ke krbu. První díl oblíbeného optimistického románu nás zavádí do malého amerického městečka , které jako by se dokázalo bránit současnosti a zachovalo si v uspěchaném světě poklidný krok a zdravý rozum. Nosnou postavou je farář episkopální církve otec Tim, a je to pastor vskutku neortodoxní. K otci Timovi se přidal pes Barnabáš, dvanáctiletý Dooley, rázovitá Róza, slečna Sadye a mnoho dalších postaviček, které dohromady vytvářejí román , který svou vtipnou laskavostí a humorem připomíná romány autorů James Herriota a Betty MacDonaldové.

U nás v MitforduJan KaronováVyšehradkniha1994-52248,00 Kč

Učitel víry III

Kdo a jaký je Bůh? Věčná otázka zaměstnávající člověka. Tím zajímavější je odpověď těch, kdo se s ním "setkali" - mystiků. Tento sborník představuje pohled sv. Jana od Kříže na téma Bůh.

Učitel víry IIIBůh sv. Jana od Kříže Karmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5299,00 Kč

Uhel a křída

Uhel a křídaMiroslav MatoušKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52149,00 Kč

Ukradená disketa

Napínavé vyprávění, z nehož je zřejmá spoluvina, ale i možnost odpuštění a nového začátku.

Ukradená disketaChristian EllweinTALENTUMkniha SK1994-5252,00 Kč

Ut unum sint

Encyklika z 25. května 1995, ve které papež upozorňuje na naléhavost sjednocení všech křesťanů. Zamýšlí se nad příčinami rozdělení a hledá cesty k jeho překonání.

Ut unum sintO ekumenickém úsilí Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5230,00 Kč

Už jim nerozumíme?

Kniha je určena především těm, kdo se věnují výchově dospívajících, tedy hlavně rodičům a těm, kteří působí v nejrůznějších společenstvích mládeže.

Už jim nerozumíme?Život a víra dospívajícíchCharles MullierPortálkniha1994-5289,00 Kč

Už jim nerozumíme?

Kniha je určena především těm, kdo se věnují výchově dospívajících, tedy hlavně rodičům a těm, kteří působí v nejrůznějších společenstvích mládeže.

Už jim nerozumíme?Život a víra dospívajícíchCharles MullierPortálkniha1994-5289,00 Kč

V pazúroch NKVD

Koncom roku 1954 a začiatkom roku 1945 odvliekli orgány NKVD tisíce občanov našej republiky na otrocké roboty do sovietskych pracovných táborov. Bez akéhokoľvek zdôvodnenia, neraz na udanie závistlivcov a k moci sa drúcich karieristov zaisťovali ľudí a odvlákali ich násilne do Sovietskeho zväzu...

V pazúroch NKVDKornel DanášSlovenská asociácia násilne odvlečených (SANO)kniha SK1994-5283,00 Kč

Válečné lsti

Nad osudem vítězí moudrost. Toto latinské úsloví by mohlo být mottem románu amerického autora polského původu Louise Begleyho Válečné lsti. Vypráví o osudech chlapce Matěje, jeho rodiny a hlavně jeho tety Táni, která za těžkých válečných let udělá vše pro to, aby malého Matěje zachránila před koncentračním táborem a jistou smrtí. Musejí čelit nejen gestapu, ale i Polákům, kteří židy udávají, jsou neustále na útěku, zažijí bombardování Varšavy, nakonec se ukryjí na venkovském statku v zastrčeném koutu země a vždy jejich jedinou zbraní proti násilí, nenávisti a neustálému nebezpečí je Tánina předvídavost, moudrost a odvaha. Tento román o lidské odvaze bojující proti krutosti a zločinu páchaném na bezbranných je svědectvím vpravdě výlučným a poprávu získal četná literární ocenění, kromě jiných Hemingwayovu cenu amerického PEN klubu a prestižní francouzskou cenu Prix Médicis Etranger. Louis Begley, povoláním právník, žije v New Yorku a je autorem dalších, neméně stylisticky vybroušených a pozoruhodných románů The Man Who Was Late a As Max Saw It.

Válečné lstiLouis BegleyVyšehradkniha1994-5218,00 Kč

Věda a svědomí

Publikace pojednává o pohledu vědy na sebe sama.

Věda a svědomíEdgar MorinAtlantiskniha1994-52141,00 Kč

Velké tajemství církve

Napětí v církvi souvisí jistě v nemalé míře s krizí pojetí církve. Všeobecně se ztratilo - zčásti i angažovaným členům církve - trvale nepokroucené chápání toho, čím církev je, odkud pochází, z čeho žije. Sentire cum ecclesia, cítění a myšlení s církví, ustoupilo přísné, téměř permanentní kritice, která neznamená vždy correctio fraterna, bratrské napomínání, přiměřené evangeliu. Narážejí na sebe různé "obrazy církve". Přitom je v oblibě odvolávat se na 2. vatikánský koncil. Právem, protože kdo chce kompetentně mluvit o církvi, nemůže pominout sebepojetí, které církev sama předložila při posledním koncilu. Je však dostatečně známo, co koncil skutečně řekl? Nebo se často jen z nedostatečné znalosti koncilních textů tak často přísahá na "ducha koncilu"? Co však "duch koncilu" skutečně je, můžeme pochopit jen ze závazných dokumentů tohoto církevního shromáždění.

Velké tajemství církveMeditace k Lumen gentiumErwin KellerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52199,00 Kč

Vyškrábáno do tmy

Básně české autorky Barbory Šrámkové.

Vyškrábáno do tmyBarbora ŠrámkováSursumkniha1994-5225,00 Kč

Vyznání katolíka

Kniha úvah známého amerického konzervativního teologa a politologa, v které nenapodobitelným stylem, hlásícím se k chestertonovské tradici, vyznává svou lásku k nauce sv. Tomáše Akvinského a uvádí do složitého světa vztahů v církvi po druhém vatikánském koncilu.

Vyznání katolíkaMichael Novak
CDKkniha1994-5299,00 Kč