Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

...a On sa už postará II.

...a On sa už postará II.Jozef JurkoBenskniha SK0001-01143,00 Kč

...aby boli jedno srdce a jedna duša

Myšlienky k sobášnym príhovorom.

...aby boli jedno srdce a jedna dušaJozef JurkoBenskniha SK0001-01164,00 Kč

173 špecialít sestry Anastázie

173 špecialít sestry AnastázieAnastázia PustelníkováDobrá knihakniha SK0001-01187,00 Kč

365 myšlienok sv.Františka Saleského

Myšlienky napr.

1. Všetko je márnosť, čo nie je pre večnosť.

2. Keď vás niekto požiada o radu, poraďte mu otvorene a nezištne, či to už prijme, alebo nie.....

365 myšlienok sv.Františka SaleskéhoFrantišek SaleskýVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-01468,00 Kč

365 příběhů - čti každý večer

Tato kniha poskytne vašemu dítě zábavu na celý rok. Příběhy jsou rozděleny po měsících a dnech, proto se může těšit každý večer na nový příběh. Najde zde známé moderní i klasické pohádky, každý večer před spaním si může přečíst jeden příběh. Všech 365 večerů v roce tedy vyplní dobrým a poučným čtením. Každý další den se také může těšit na pokračování příběhu předešlého nebo na příběh nový. Kniha je v pevné, polstrované vazbě lux s krásnými ilustracemi.

365 příběhů - čti každý večerMarcela GrezSunkniha0001-01319,00 Kč

365 zajímavostí o zvířatech

Přečti si každý den několik zajímavých informací o jednom zvířeti. Uvidíš, že tak si všechno snadno zapamatuješ a brzy budou obyvatelé souše, vody i vzduchu tvými dobrými známými. Kniha ti pomůže i při hodinách biologie. Bohaté barevné ilustrace, pevná, polstrovaná vazba lux.

365 zajímavostí o zvířatechMaria José ValeroSunkniha0001-01299,00 Kč

A Boh zmenil názor

Ak hľadáte pokojný, pohodlne predvídateľný život, potom bude lepšie, ak túto knihu odložíte a darujete ju niekomu, kto má rád trochu vzrušenia.

Zo stránok tejto knihy vás ovanie charizmatický duch oduševneného autora, ktorý sa zamýšľa nad postojom kresťanov k zlu vo svete (kritizuje kresťanský fatalizmus), a nad schopnosťou čeliť zlu modlitbou.

A Boh zmenil názor Dobrá knihakniha SK0001-01153,00 Kč

Adamov návrat

„Sme synmi Ezaua. Predali sme svoje právo prvorodeného za „fast–food“ náboženstvo. Takéto náboženstvo nás ani svet veľmi nemení. Ponúkam vám teda svoje názory — pamätajte na to, že každý názor je pohľadom z určitého uhla...“ Richard Rohr je kňaz františkánskeho rádu z provincie v Novom Mexiku v USA. Žije v pustovni za františkánskou komunitou v Albuquerque a svoj čas delí medzi miestnu prácu a kázanie a vyučovanie na všetkých kontinentoch.

Adamov návratRichard RohrSerafínkniha SK0001-01190,00 Kč

Advent

Příběhy ze života dětí a mládeže, příklady světců, svědectví, čtení na pokračování, modlitba na konci každého čtení – to vše tvoří soubor na každý den adventu. Vyšlo jako první svazek edice Večerní čtení, která postupně zahrne další období církevního roku. Rodiče, prarodiče či vychovatelé, kteří rádi s dětmi čtou před spaním a modlí se nebo hledají k tomu inspiraci, dostávají do rukou velmi dobrou pomůcku s ilustracemi Lucie Fričové.

AdventJosef JanštaMCMkniha0001-0185,00 Kč

Adventní a postní zamyšlení (váz.)

Adventní a postní zamyšlení (váz.)Radim Palouš
Jaroslav Šerých
Karolinumkniha0001-0133,00 Kč

Adventní a postní zamyšlení (váz.)

Adventní a postní zamyšlení (váz.)Radim Palouš
Jaroslav Šerých
Karolinumkniha0001-0133,00 Kč

Ahoj, tady jsem

Tento snímek nám nabízí zajímavou možnost přiblížit se tajemství vzniku života: jeho očekávání, vývoji, narození. Devět měsíců dobrodružství, zachycených s půvabem a něhou, podává ucelený obraz toho, co se od početí odehrává v mateřském lůně. Způsob, jakým je toto téma pojednáno, zpřístupňuje fakta a informace, ale především vyjadřuje lásku k životu. Díky tematické aktuálnosti se tento snímek stává vhodnou pomůckou pro předmanželské kursy, pro páry, které očekávají narození dítěte i pro kursy zaměřené na výchovu k životu, obracející se k dětem i dospělým.

Ahoj, tady jsemKronika narození PaulínkyVHS0001-01275,00 Kč

Ako milovať svoje dieťa

Sme dobrí rodičia?
Dávame deťom to čo najviac potrebujú?
Sú deti presvedčené, že ich skutočne milujeme?

Milujeme svoje deti viac než čokoľvek iné a radi by sme im to aj prejavili. Dr. Campbell zdôrazňuje nevyhnutnosť milovať svoje dieťa bezpodmienečnou láskou – bezpodmienečná láska rodiča predstavuje najhlavnejšiu podmienku zdravého vývoja dieťaťa. Aby aj dieťa bolo schopné vnímať našu lásku, naša komunikácia s ním musí nevyhnutne obsahovať kontakt očami, telesný kontakt, venovanie sústredenej pozornosti a usmerňovanie.

"... Táto kniha je najmä pre rodičov detí, ktoré ešte nedospeli do puberty. Jej cieľom je zrozumiteľne a prakticky ukázať, ako by mali rodičia pristupovať ku svojej úžasnej, no zároveň i náročnej úlohe. Zameriavam sa v nej najmä na potreby detí a spôsoby, akými ich rodičia môžu čo najlepšie naplniť.
Výchova sama osebe je oblasťou s mnohými rizikami, v ktorej má väčšina rodičov ťažkosti. Množstvo kníh, článkov, seminárov o rodičovstve a výchove, žiaľ, rodičov skôr odrádza a mätie, napriek tomu, že tieto informácie, sú väčšinou vynikajúce, z veľmi dobrých zdrojov.
Myslím, že tento problém nastal preto, že mnohé knihy, články a semináre sa zameriavajú na jednu alebo na niekoľko špecifických oblastí vo výchove dieťaťa a nepokrývajú výchovu ako celok. Preto rodičia, ktorí sa úprimne snažili uplatniť vo výchove svojho dieťaťa to, o čom sa dočítali či dopočuli, nedosiahli želaný výsledok. Ich úsilie však vychádza nazmar nie preto, že by dostali nesprávne informácie, alebo že by urobili chyby pri ich uplatňovaní.

Ako milovať svoje dieťaRoss CampbellPorta librikniha SK0001-01182,00 Kč

Ako vierou premôcť strach

Dá sa strach premôcť vierou? Tí, čo opravdivo veria, odpovedajú na túto otázku kladne. Vierou sa človek otvára Bohu, a tak svoju bezmocnosť nahrádza Božou všemohúcnosťou. Vo viere je všetko možné, lebo „Bohu je všetko možné“ (Mt 19,26). Sila, ktorá víťazí nad svetom i nad každým strachom, je naša viera, hovorí sv. Ján apoštol. V tejto knižočke sa hovorí o tom, že viera je najmocnejšou silou na premáhanie strachu. Tým, ktorých Ježiš uzdravil, dal jasne na vedomie, že aj oni sami svojou vierou najviac prispeli ku svojmu uzdraveniu: „... tvoja viera ťa uzdravila!“ (Mt 9,22) „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ (Mt 8,13)

Ako vierou premôcť strachMijo NikićDobrá knihakniha SK0001-0142,00 Kč

Antonín z Padovy

V imaginárním kanonizačním procesu vystupují očití svědkové a vyprávějí o životě a nejvýznamnějších skutcích Fernanda de Lisboa, který vešel do dějin pod jménem sv. Antonín z Padovy.

Antonín z PadovyGiorgie SalcePaulínkyVHS0001-01300,00 Kč

Babiččiny pohádky

Kouzelný svět pohádek plný princezen, rytířů a mluvících zvířat přichází v tomto svazku s bohatě zdobenou obálkou. Tato kniha zaujme nejen děti, ale jistě nadchne celou rodinu svými překrásnými příběhy a barevnými ilustracemi. Pevná polstrovaná vazba lux.

Babiččiny pohádky Sunkniha0001-01389,00 Kč

Barberbieni

Barberbieni LUXDVD0001-01115,00 Kč

Benedikcionál

Slávenia požehnaní majú osobitné miesto medzi sväteninami, ktoré ustanovila Cirkev pre pastoračné dobro Božieho ľudu. Keďže požehnania sú liturgickými úkonmi, privádzajú veriacich k chvále Boha a pripravujú ich, aby dosiahli hlavný účinok sviatostí a náležite posväcovali rôzne životné okolnosti.

"Boh svoje požehnanie neodopiera prosiacim ani dnes a tak to bude až do konca vekov. Ale ako v minulosti, i dnes i v budúcnosti bude dôležitá viera v silu Božieho požehnania. Cirkev požehnaniami vykonáva Kristovo kňazstvo a pokračuje v Kristovom veľkonočnom tajomstve. Aj nimi uskutočňuje dejiny spásy - prostredníctvom znamení, ktoré sú určené na posvätenie človeka a na oslavu Boha. Požehnania sú modlitby vzývania, aby sa Božia ochrana a priazeň prejavila nad osobami a vecami.

S radosťou vám predkladáme túto liturgickú knihu. Nech nábožné prijímanie a prežívanie požehnaní a svätenín napomôže hlbšie poznanie lásky, ktorú nám Otec prejavil v plnej miere cez svojho Syna Ježiša Krista v jednote Ducha Svätého."
(Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup, predseda LK KBS).

Benedikcionál Spolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01330,00 Kč

Benedikt XVI.

Muž z Bavorska je navzdory ťarche, ktorá mu bola naložená na ramená, revolucionár kresťanského charakteru. Vo svojom živote sa neustále snažil hľadať a zachraňovať to, čo bolo stratené. Nepohodlný človek, ktorý vie zaujať ducha času, človek, ktorý upozorňuje na omyly moderny. Vyhlasuje, že ten, kto chce naozaj zmenu, potrebuje zmenu vedomia a vlastného správania, všetko ostatné je primálo. Tak sa na začiatku nového tisícročia môže najmocnejší nemec stať ako Benedikt VI. šancou pre Európu a najmä pre svoju vlasť.

Benedikt XVI.Peter SeewaldSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01242,00 Kč

Bernardín Sienský

Bernardín SienskýPiero BargelliniSerafínkniha SK0001-01211,00 Kč

Běsi

Román Běsi, dodnes nejvíc diskutované dílo F. M. Dostojevského, poprvé vyšel na pokračování časopisecky v letech 1871-1872. Dílo je koncipováno jako maloměstská kronika, zapsaná nenápadným a nijak pozoruhodným návštěvníkem provinčního města. Téma je inspirováno zavražděním studenta Petrovy zemědělské akademie I. Ivanova, člena tajného spolku Pomsta lidu. Něčajevův případ, nazvaný podle studentova vraha, anarchisty S. G. Něčajeva, ovšem posloužil Dostojevskému pouze jako východisko k polemice se vším, co v Rusku vzešlo z racionalismu,vědeckého pozitivismu, liberalismu i římského katolicismu a co lze nazvat společným jmenovatelem - popření Boha.

BěsiFjodor Michajlovič DostojevskijAcademiakniha0001-01198,00 Kč

Betlém

Betlém 0001-0168,00 Kč

Betlém - Peroutka (malý A4)

Betlém - Peroutka (malý A4) Peroutkabetlém0001-0199,00 Kč

Betlém - Peroutka (velký A3)

Betlém - Peroutka (velký A3) Peroutkabetlém0001-01189,00 Kč

Betlém papírový

Betlém papírový betlém0001-0120,00 Kč

Betlém papírový

Betlém papírový betlém0001-0144,00 Kč

Bez Teba niet neba

Bez Teba niet nebaVýber slovenskej gospelovej hudby LUXDVD0001-01249,00 Kč

Bible a dějiny

Bible je knihou, která se nejčastěji překládá do různých jazyků. Je však zároveň knihou, která je nejvíce zatížena nepochopením, předsudky a odmítáním. Jaký je například vztah mezi současným pojetím historie a tím, co z minulosti připomíná bible? Jak vnímat teologické poselství v jeho těsném propojení s historickými událostmi? Na tyto a podobné otázky odpovídá kompetentním způsobem odborník na slovo vzatý, profesor vídeňské univerzity Kurt Schubert.

Bible a dějinyKurt SchubertTrinitaskniha0001-01129,00 Kč

Bible svatá (kat. č. 1201)

Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Fotomechanický přetisk staršího vydání textu Bible kralické. Dnes již klasický Český překlad českých bratří z 16. století, který trvale ovlivnil Český jazyk.

Bible svatá (kat. č. 1201)aneb všecka svatá Písma Starého i Nového zákona CBSkniha0001-01450,00 Kč

Bible svatá (kat. č. 1208)

Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Dnes již klasický Český překlad českých bratří z 16. století, který trvale ovlivnil Český jazyk. Nová sazba kralického překladu z roku 1994. Dobře čitelné písmo, vhodné i pro čtenáře se zhoršeným zrakem.

Bible svatá (kat. č. 1208)Písmo svaté Starého a Nového zákona CBSkniha0001-01420,00 Kč