Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

!POZOR! srdce muže

V srdci každého muže třímají tři velké touhy: podstoupit boj, prožít dobrodružství a zachránit krásnou paní. Jeho srdce bije touhou po spravedlnosti, po vroucí lásce milované paní, po oddané službě pravému Králi a velkých činech, o nichž vpravují dávné legendy. Každý muž je bojovník, který potřebuje vědět, odkud přichází a z jakého je těsta. Proto hledá svůj pravdivý obraz, své životní poslání i opravdovost vztahů. Tragédií mužů však je, že místo naplňování své touhy nezřídka podlehnou lživému našeptávání nepřítele: o zradě, nevěře, marnosti a zbytečnosti.<BR>Autor ve své nevšední práci plné příběhů „opravdových mužů“ nabízí svobodné nadechnutí všem těm, kdo ještě nepohřbili své touhy, neztratili chuť skutečně žít a stále ještě chtějí být tím, kým být skutečně mají.<BR> <BR>"Neprošli jsem žádnou zkušeností slabosti, bezmoci nebo bolesti. Chybí nám boj s temnotou, zármutkem, pochybností, konfrontace se smrtí a strach z ní a konec konců i zkušenost ponížení. Často jen bojujeme, abychom měli vše pevně ve svých rukou. Bojíme se být zraněni. A tak se nám stále nějak nedostává toho, co uvádí chlapce do dospělosti a utváří podobu muže a otce. Tato kniha může být krokem k objevení muže v nás, aby tak synové nemuseli vyrůstat bez otců."<BR>P. Mgr. Petr Glogar, OCD

!POZOR! srdce mužedivoké, nebezpečné, neomezené, volnéJohn Eldredge
Návrat domůkniha2017-31230,00 Kč

… A léta běží

Knížka přináší výbor z rodinných fejetonů Taťány Lukešové, Autorka v nich s humorem a moudrým nadhledem zachycuje příhody a patálie, které prožívala jako osamocená matka dospívajících dětí a posléze jako babička. Příhody se jí stávají i podnětem k přemítání nad životem, který běžně žijeme. Výbor více než sedmdesáti fejetonů doprovázejí ilustrace výtvarníka Štepána Zavřela.
Autorka je známá zejména čtenářům Katolického týdeníku či Cyrilometodějského kalendáře, kde její fejetony a povídky v posledních letech vycházejí.
Taťána Lukešova se narodila 21. října 1927 v Praze jako Alice Ledererova. Její maminka byla původem Ruska, ale v době bolševické revoluce utekla z Jekatěrinburgu do Československa. Její tatínek František Lederer byl redaktorem Prager Tagblattu, nejvlivnějších liberálně-demokratických německy psaných novin v Čechách (jejich vydávání skončilo s nacistickou okupací v roce 1939). Na začátku německé okupace byl zatčen, ale podařilo se mu uniknout za hranice do Londýna, kde spolupracoval s exilovou vládou. Na Alici, tehdy už Taťánu, se kvůli otci vztahovaly norimberské zákony a musela se skrývat. Aby ji uchránila transportu, prohlásila ji maminka za nemanželskou. V roce 1948 se Taťána provdala za Rudolfa Lukeše, talentovaného filmového architekta, který byl však hned po únorovém komunistickém převratu z Barrandova vyakčněn – a až do své smrti už nedostal u filmu žádnou práci. Taťána pracovala jako tlumočnice a od poloviny 70. let začala s psaním povídek, fejetonů, pohádek a námětů pro dětské divadlo (nejčastěji přispívala do časopisu Naše rodina). Od roku 2006 publikuje své fejetony a povídky také v Katolickém týdeníku a Cyrilometodějském kalendáři. V roce 2006 jí v nakladatelství Artur vyšla knížka „Veselíčko“.
Taťána Lukešova je trojnásobnou babičkou (od dcery má vnoučata Šimona a Jana, o nichž píše ve svých fejetonech).

… A léta běžíTaťána LukešováKatolický týdeníkkniha2009-53160,00 Kč

... aby vaše deti boli šťastné

„Nech je naše dieťa šťastné!“ to je veľké želanie všetkých rodičov. Autorka upriamuje pohľad na oblasti, ktoré sú vo výchove práve dnes podstatné, predovšetkým na vnímanie, poznanie a váženie si hodnôt. Svoju teóriu názorne vysvetľuje mnohými príkladmi z jej dlhoročnej logoterapeutickej praxe. Konkrétne príklady rozoberá napr. pri ťažkostiach v nadväzovaní kontaktu, agresivity súvisiacej so školou, poruchami koncentrácie, nedostatkom motivácie či pocitom nízkeho sebavedomia.
Jej dielo ponúka základnú orientáciu, výzvy a povzbudenia pre rodičov, vychovávateľov a učiteľov a je veľmi praktické. Cenné informácie sú pre všetkých, ktorým záleží na šťastnom a zdravom živote detí a celej mladej generácie.

AUTORKA
Dr. Elisabeth Lukasová, sa narodila v roku 1942 vo Viedni, je klinická psychologička a psychoterapeutka, žiačka Viktora E. Frankla. Ako dlhoročná riaditeľka Juhonemeckého inštitútu pre logopédiu vo Fürstenfeldbrucku pri Mníchove má bohaté skúsenosti s rodinným poradenstvom. Medzinárodne známou sa stala svojimi vystúpeniami a prednáškami, ako aj publikáciami preloženými do sedemnástich jazykov.

... aby vaše deti boli šťastnéO výchove v 21 storočíElisabeth LukasováLúč2014-360,00 Kč

... tak proto věřím

Jsou otázky, na které by měl najít odpověď každý, kdo se hlásí ke křesťanství: Proč věřím v Boha? Na čem stojí má víra? V době a kultuře, která ztrácí ponětí o náboženských hodnotách, se tyto otázky jeví o to naléhavější. Co znamená „věřit v Boha“? Jak se to stane, že člověk „uvěří“?
Na tyto otázky, které míří k samotné podstatě víry, jsme dostali mnoho různých odpovědí. Každý den v roce tak můžeme žasnout nad tím, jakými různými cestami vede Bůh člověka k osobnímu setkání s ním. Tyto výpovědi podněcují k přemýšlení nad tím, co způsobuje, aby víra zůstala živá, a jak se projevuje v životě každého z nás.
Autorem denních zamyšlení pro rok 2015 není jeden člověk, ale nabízíme vyznání lidí nejrůznějších profesí, které spojuje to nejdůležitější – víra v živého a milujícího Boha.

... tak proto věřímS Božím slovem na každý den Advent-Orionkniha2014-50178,00 Kč

...a On sa už postará II.

...a On sa už postará II.Jozef JurkoBenskniha SK0001-01143,00 Kč

...aby boli jedno srdce a jedna duša

Myšlienky k sobášnym príhovorom.

...aby boli jedno srdce a jedna dušaJozef JurkoBenskniha SK0001-01164,00 Kč

...aděje na s…

První příběh z českého kurikula Filozofie pro děti zaměřený nejen na otázky náboženství.<BR> Připadá vám někdy život jako velké hledání? Zaráží vás občas, že to, co na první pohled vypadá tak jednoduše, je ve skutečnosti složité a skrývá řadu tajemství? Nebo vám život přinesl otázky, které byste nejraději položili přímo Bohu? Narážíte na pochybnosti o své víře? Nebo se po-važujete za nevěřící, ale pro svou nevíru hledáte poctivé argumenty? Pak jste zřejmě na cestě filozofického a teologického zkoumání světa – a především vám je určen tento příběh. Můžete si ho prostě přečíst a uva-žovat o něm. Nebo můžete otázky, které ve vás vyvolá, otevřít se svými spolužáky a přáteli. Setkáte se tak s různými názory nebo argu¬menty a, budete-li pozorní, může vám to pomoci v prohloubení vlastního pohledu na svět, na sebe samé i na svůj vztah ke všemu, co nás přesahuje.<BR>Příběh ---aděje na s--- je určen především adolescentní mládeži. Hlavní hrdinové příběhu, Adam a Eva, prožívají vztah první lásky. Žijí v pro-středí, kde se katolická víra setkává s ateismem. To v nich vyvolává nespočet otázek: Je opakem lásky nenávist? Nebo lhostejnost? Existuje víra bez pochybností? Může někdo, kdo je veden dobrými důvody, v důsledku jednat špatně? Co dělá křesťana křesťanem, ne-li to, že chodí do kostela? Co je to pravda? V čem spočívá lidská svoboda? Co je zdrojem důstojnosti člověka? Jde víra v Boha dohromady s rozumným úsudkem?<BR>Příběh ---aděje na s--- je doplněn metodickou příručkou Adam a Eva: příběh o životě, lásce a smrti. Čtenáři v ní najdou náměty otázek pro vedení filozofických a teologických dialogů i další cvičení rozvíjející logické a tvořivé myšlení nebo sociální a komunikativní dovednosti.

...aděje na s…Filozofie pro dětiLudmila Muchová
Jihočeská univerzitakniha2010-52160,00 Kč

"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré…"

Publikace se zabývá českou morální teologií od jejích počátků v poslední čtvrtině 19. století do poloviny století dvacátého. Autor kriticky hodnotí jednotlivé spisy, konfrontuje jejich postoje s dobovou společenskou a politickou situací a uvádí je do souvislosti s prohlubující se izolací církve. Vedle obecných aspektů morálky je v rámci morálky speciální věnován zvláštní zřetel sexuální, politické a sociální etice.

Obsah

Slovo úvodem

Morálně teologická literatura v období 1884-1948
Časové vymezení zkoumaného období
Šíře morálně teologické literatury vydávané ve vymezeném období
Teoretický i praktický přístup

Situace společnosti a katolické církve
Společnost
Společnost a církev

Struktura základních prací české morální teologie
Jan Nepomuk Stárek: Mravověda, 1884
Karel Lev Řehák: Katolická mravouka, 1893
Antonín Vřešťál: Katolická mravouka, 1909-16
Reginald M. Dacík: Mravouka, 1946
Dominik Pecka: Umění žíti. Katolická mravouka, 1947 (imprimatur z r. 1940)

Přehled autorů a jejich díla

Charakteristika práce českých moralistů - aspekty obecné morálky
Apriorní a empirické poznání
Napětí mezi nadčasovostí a historickou podmíněností
Nauka nezávislá a závislá na měnící se situaci
Nadčasová nauka o časných věcech
Neomylnost magisteria ve věcech víry a ve věcech mravů
Metodika teologické práce a zdůvodnění platnosti mravního zákona
Důležitost otázky po zdůvodnění mravního řádu
Argumentace nejvyšším cílem
Argumentace církevní naukou
Zdůvodnění konkrétních mravních norem
Magisterium
Písmo
Přirozený zákon
Státní zákon
Univerzalita mravního požadavku a její omezení
Mravnost a víra v Boha
Univerzální požadavek mravnosti
Dvojí teologie hříchu
Theologia moralis specialis
Reginald M. Dacík, Mravouka
Antonín Vřešťál, Katolická mravouka
Zapovězené knihy
Teologie omlouvání
Konstantin Miklík, Klíč k dobré literatuře; četba knih s hlediska morálního a kanonického
Josef Novotný, Index a věda
Morálka a zákon
Požadavky mravnosti a práva
Teorie zásluh. Nárok člověka vůči Bohu
Zákon, svědomí a svoboda

Obnova teologického myšlení a církevní praxe a její překážky
Snahy o obnovu a rozvoj teologického myšlení a církevního života
Byla česká teologická etika skutečně teologií?
Smysl otázky
Biblické zjevení a filozofická spekulace v morálně teologické argumentaci
Teologická argumentace ve filozoficko-etických pojednáních
Filozofická argumentace v teologii bez biblického zakotvení
Ohrožení teologického charakteru teologické etiky
Instrumentalizace "dobrého" skutku
Normy církevního práva chápané jako normy mravní
Normy státního práva chápané jako normy mravní
Nereflektování historicko-společenské a kulturní podmíněnosti
Partikularizace univerzálně platných mravních norem
Nerozlišení závaznosti mravních a náboženských norem jednání
Nerozlišení mravní a morální roviny jednání
Zhodnocení

Speciální morálka
Sexuální etika
Jan Nepomuk Stárek, Katolická mravověda, 1884
Plnění manželské povinnosti
Hodnocení manželství a celibátu
Karel Lev Řehák, Katolická mravouka, 1893
Antonín Vřešťál, Katolická mravouka, 1909-1916
Josef Mouřinovský, Satanovo pirátství: Žena, 1936; Kněz manželům
Reginald M. Dacík, Mravouka, 1946
Situační podmíněnost mravních požadavků
Každý hřích nečistoty je těžký?
Manželství a panenství
Homosexualita
Masturbace neboli sebeprznění
Zabraňování početí
Antonín Melka, Homosexualita, 1933
Řeholní sestra u nemocných
Exkurs: Augustinus Aurelius a jeho nauka o pohlavnosti a manželství
Politická etika - křesťan a stát
Jan Stárek, Katolická mravověda, 1884
Karel Lev Řehák, Katolická mravouka, 1893
Jan Dvorecký, Kříž Kristův čili rudý prapor socialismu.
Třicet májových kázání o sociální otázce, 1895
Antonín Vřešťál, Katolická mravouka, 1909-1916
Josef Novotný, Mravnost a náboženství. Obrana základů
katolické mravouky oproti moderním proudům ethickým, 1921
Timotheus Vodička, Principy sociální ethiky, 1945
Reginald M. Dacík, Mravouka, 1946
Dominik Pecka, Umění žíti. Katolická mravouka, 1947
Tendence vývoje
Sociální etika - vývoj sociálně etického myšlení v českých zemích do roku 1948
19. Století
Odklon od náboženství a církve
Rychlý rozvoj sociální etiky
Negativní hodnocení moderní společnosti
Představy utopické i reálné
Sen o utopii
Reálný pohled na pozemskou skutečnost
Bedřich Vašek
Antonín Cala
Antonín Pimper

Závěr

Resumé
Zkratky
Použité prameny a literatura
Příloha: česká katolická morální teologie 1884-1948 (seznam publikovaných spisů)
Jmenný rejstřík

"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré…"Česká katolická morální teologie 1884 - 1948Libor OvečkaKarolinumkniha2010-52400,00 Kč

"Duchovní" a "duševní"

Nehovoří jazyky, nýbrž lidé. Nekomunikujeme s idejemi, ale s člověkem. Událost "slova" proto nelze zredukovat pouze na psychologický záměr, případně na metodologickou koncepci. Práce olomouckého jezuity, který přednáší na teologické fakultě UP spirituální teologii, chce poukázat na často opomíjené rozlišení mezi tím, co je "duchovní" (celistvé, nejen zbožné), a tím, co je "duševní" (nadané a sympatizující, ale často ne trvalé).

"Duchovní" a "duševní"Michal AltrichterRefugiumkniha2003-01320,00 Kč

"Krásný, báječný, nešťastný Egypt!"

Další svazek edice českých cestovatelů do Orientu zachytil éru rozmachu cestování díky železnici, paroplavbě i automobilismu v 19. a první polovině 20 století a také lidi různého zaměření: vědce, umělce, cestovatele, učitele, motoristy, skauty i dobrodruhy, jejichž motivy byly politické, poznávací, kulturní, obchodní i dobrodružné (mj. J. Neruda, J. Kořenský či T. G. Masaryk, ale i mnoho pozapomenutých či neznámých). Přehledně členěný text přináší jejich krátké medailony i přepisy cestopisů, deníků a korespondenci. Závěrečná studie pak srovnává odlišné pohledy na Orient. Knihu provází dobové fotografie i ilustrace.

"Krásný, báječný, nešťastný Egypt!"Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. stoletíAdéla Jůnová Macková
Hana Navrátilová
Librikniha2009-01490,00 Kč

"Mám všetko"

Chiara Badanová. Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám v sociálnej sfére i v Cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte krajší plán, plný bolesti i svetla, ktorý má Boh s ňou. Chiara Luce (Svetlo) - životná púť naplnená v osemnástich rokoch, ktorá pokračuje a je stále aktuálna.

"Mám všetko"Osemnásť rokov života Chiary LuceMichele ZanzucchiNové městokniha SK2010-52143,00 Kč

„Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnosti

Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty přibližuje zajímavost a mnohovrstevnatost pojmů fysis a natura, které patří ke klíčovým termínům západní myšlenkové tradice, ať v jejím filosofickém, teologickém nebo obecném společensko-kulturním rozvinutí. Šestnáct příspěvků shromážděných v tomto sborníku postupně odkrývá pojetí „přírody/přirozenosti“ v dějinách evropské filosofie i fungování této kategorie v současném filosofickém diskursu. Pestrá paleta přístupů a témat je rozčleněna z dějinného hlediska do pěti oddílů: fysis/natura v antickém myšlení, u autorů řecké a latinské patristiky, v byzantském a latinském středověku, v období renesančního humanismu a v současné filosofické diskusi. Kniha je určena zejména čtenářům se zájmem o filosofii, teologii, filologii a kulturní dějiny.

„Přirozenost“ ve filosofii minulosti a současnostiLadislav Chvátal
Vít Hušek
CDKkniha2008-01240,00 Kč

„Šéfe, znáte Želiv…?“

P. Pavel Zíbal vzpomíná na léta prožitá ve vězení a v TNP (tábory nucených prací). Vyprávění je živou a pravdivou výpovědí o tom, co všechno přineslo pronásledování duchovních a jejich spolupracovníků po únoru 1948 a jaký byl jejich život za mřížemi. Nejsilnějším, stále přítomným motivem díla je upřímně žitá víra v Krista, jež přemáhá každou těžkost života a uchovává člověku nezcizitelnou důstojnost dítěte Božího. Druhé vydání.

„Šéfe, znáte Želiv…?“Pavel ZíbalMCMkniha1993-5289,00 Kč

„Šéfe, znáte Želiv…?“

P. Pavel Zíbal vzpomíná na léta prožitá ve vězení a v TNP (tábory nucených prací). Vyprávění je živou a pravdivou výpovědí o tom, co všechno přineslo pronásledování duchovních a jejich spolupracovníků po únoru 1948 a jaký byl jejich život za mřížemi. Nejsilnějším, stále přítomným motivem díla je upřímně žitá víra v Krista, jež přemáhá každou těžkost života a uchovává člověku nezcizitelnou důstojnost dítěte Božího. Druhé vydání.

„Šéfe, znáte Želiv…?“Pavel Zíbal
MCMkniha1993-52129,00 Kč

(Můj) umrlý kraj

Kniha (Můj) umrlý kraj je autentickým popisem pohnutého osudu rodného kraje a ohlédnutím nad hodnotami nejen doby reálného socialismu, ale i současného světa.

(Můj) umrlý krajRudolf Čechura
Nakladatelství Luboš Marekkniha2005-5280,00 Kč

(Ne)očekávané náhody

Soubor rozhovorů nabízí nejen přemítání nad obrazem či sochou. Dotýká se celé řady aspektů kulturní, sociální i politické situace naší neklidné doby. Přibližuje různé časové etapy a zvraty, atmosféru na uměleckých školách, zákazy i jejich obcházení, polooficiální výstavy a první formování na výsluní, zrody a tříbení názorů, prohry i úspěchy. Poodhaluje ale také různé vidění stejných situací, generační specifika či rozdílnou hodnotovou hierarchii a nalézání (ne)smyslu naší existence. Rozhovory, pořízené při různých příležitostech, jsou řazeny chronologicky podle roku svého vzniku.

(Ne)očekávané náhodyTřicet rozhovorů o uměníRadan WagnerNakladatelství Lidové novinykniha2009-53369,00 Kč

1. svetová vojna

Úplne ilustrované dejiny. Viac ako 500 fotografií, mapiek a náčrtov bitiek. Stručný, ale smerodajný výklad priebehu veľkej vojny s analýzou rozhodujúcich udalostí a významných bitiek. Prehľad hlavných druhov výzbroje bojujúcich štátov od vojnových lodí, ponoriek po tanky a protilietadlové kanóny s ich základnými takticko-technickými údajmi.

1. svetová vojnaÚplné ilustrované dejinyIan WestwellFortuna Librikniha SK2009-01650,00 Kč

10 minut denně na relaxaci a modlitbu

Praktický sešit inspirující k 30 rozmanitým činnostem je určen dospívajícím dívkám, ale i všem, kdo mají doma dlouhou chvíli, chtějí se věnovat něčemu užitečnému nebo si udělat chvilku jenom pro sebe. 10 minut denně zapomeňte na denní shon, načerpejte sílu z Božího pramene a ponořte se do hry. Rozjímejte nad biblickými texty, objevte nové způsoby modlitby a prohlubte svoji víru. V našem sešitě na vás čekají tvořivé úkoly, kvízy, křížovky a hry, ale i krátké duchovní impulsy, modlitby a zajímavé úvahy.

10 minut denně na relaxaci a modlitbu
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2021-05199,00 Kč

10 rad papeže Františka pro dobrý život

Argentinský časopis Clarín se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním rozhovoru Svatý otec odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které jsou základem vyrovnaného života.

10 rad papeže Františka pro dobrý život Paulínkybrožurka2015-13, 2014-4135,00 Kč

100 aktivit pro výuku angličtiny

Příručka s nejrůznějšími náměty k aktivnímu vyučování anglického jazyka je zaměřená zejména na práci s tzv. průřezovými tématy. Velkou pozornost věnuje rozvoji globálního myšlení, a to ve spojení s posilováním komunikačních dovedností žáků. Publikace nemá ambici zkoumat globální témata z odborného pohledu a speciální znalosti z této oblasti nepředpokládá ani u pedagogů. Didaktické zpracování jednotlivých kapitol autorka ověřila ve své pedagogické praxi. Chce přispět k tomu, aby se o těchto tématech ve škole diskutovalo nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce.<BR>PhDr. Zuzana Hlavičková vystudovala anglistiku na FF UK a vyučovala angličtinu na různých typech škol. Dlouhodobě se věnuje otázkám globálního rozvoje.

100 aktivit pro výuku angličtinyPráce s průřezovými tématy. Globální výchova. Rozvoj komunikačních dovedností.Zuzana Hlavičková
Portálkniha2009-53269,00 Kč

100 inspirací z Ekoateliéru

Vítáme vás v kouzelné říši ekologického výtvarnictví. Materiál, který pro tvoření potřebujeme, máme doslova po ruce. Zajímavé výtvory vznikají z časopisů, krabiček, kelímků, přírodnin… V knize se setkáte s tradičními technikami v novém, jednoduchém a hravém pojetí.
Sto tvořivých radostí rozvíjí cit a fantazii, pomáhá přírodě a šetří finance. Pestrobarevné obrazce, přáníčka, zvířátka, kouzelné duhové lampičky, průsvitné okenní dekorace, mozaiky, skládanky, vázy… Náměty jsou určeny rodičům, učitelům a vychovatelům předškolních a mladších školních dětí.
Jitka Horová působí jako ekovýtvarnice, je autorkou knihy Ateliér výtvarných nápadů (Portál 2008) a stálou spolupracovnicí časopisů Informatorium 3-8 a Děti a my. Je autorkou projektu Ekoateliér a kvalifikovanou lektorkou volnočasových aktivit se zaměřením na oblast environmentálního vzdělávání. Pořádá kurzy výtvarných činností spojených s tvořivou recyklací. Výtvarné objekty, které kniha představuje, vytvořili Jitka a Oldřich Horovi a Vlasta Nováková.

100 inspirací z EkoateliéruModerní abeceda tvořivé recyklaceJitka HorováPortálkniha2009-53235,00 Kč

100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci a úbytku paměti

Jean Carperová fundovaně a přehlednou formou nabízí současné informace týkající se výzkumu, léčení a prevence této nemoci, jež hrozí stát se morem jedenadvacátého století. Její kniha oslovuje o to víc, že je psána z pohledu nositele genu způsobujícího Alzheimerovu chorobu. Carperová nijak nezastírá skutečnost, že věda dosud nezná mechanismus, jenž Alzheimerovu chorobu spouští, a tudíž neexistuje ani spolehlivý návod, jak se tomuto extrémně limitujícímu a izolujícímu onemocnění vyhnout. Ví se však, že určité zvyklosti v životním stylu, jako je například stravování, tělesná aktivita či ochota učit se neustále novým věcem, mohou mít zásadní vliv na trénink mozku, takže není tolik náchylný k degeneraci. Autorka zdůrazňuje, že nejsme nuceni trpně čekat na to, zda se nemoc u nás projeví: předkládá desítky možností, jakým způsobem udržet organismus a zejména mozek v činnosti až do pozdního věku nejen pomocí nejrůznějších potravinových doplňků ale také optimistickým přístupem k životu, udržováním bohatých mezilidských vztahů a osvojením si aktivního způsobu života.

100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci a úbytku pamětiJean Carperová
Vyšehradkniha2010-52248,00 Kč

100 let chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích

Publikace přibližuje historii stavby husovického kostela, jeho architekturu a vnitřní výzdobu a stoletou historii tamní farnosti.

100 let chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-HusovicíchDaniel Kummer
Pavel Kolenčík
CDKkniha2010-23398,00 Kč

100 nových moučníků sestry Anastázie

Milí čtenáři,
předávám do vašich rukou 100 nových receptů na moučníky a dortíky. Doufám, že stejně jako mé předchozí recepty vám přinesou radost z pečení, zaujmou vás a podmaní si vaši chuť. S láskou připravujte své kulinářské výrobky a vychutnávejte je, ale zároveň nezapomínejte na slova svatého Ignáce z Loyoly, že je zapotřebí varovat se toho, abychom svému úsilí o požitek z jídla nevěnovali až příliš mnoho místa ve svém srdci a myšlenkách. Přeji vám kuchařské úspěchy a samozřejmě DOBROU CHUŤ!

Sestra Anastázie

100 nových moučníků sestry AnastázieAnastazja PustelnikováKarmelitánské nakladatelstvíkniha2014-13299,00 Kč

100 nových zákuskov

Zákusky a koláčiky sestry Anastázie sa dajú pripraviť bez ťažkostí. Stačí, ak sa budete pridržať rád autorky aj u nás už dobre známych kuchárskych bestsellerov. Medzi stovkou nových receptov nájdete znamenité tradičné zákusky ako aj cukrovinky na špeciálne príležitosti.

"Dúfam, že podobne ako moje predchádzajúce recepty, aj tieto vám urobia veľkú radosť a získajú si vaše srdcia i chuťové poháriky. Tešme sa a vychutnávajme si chuť zákuskov, no nezabúdajme na slová sv. Ignáca z Loyoly, že nadovšetko sa treba vyhýbať tomu, aby sa naša myseľ zamestnávala iba jedením. Prajem veľa úspechov pri pečení a samozrejme DOBRÚ CHUŤ!"

sestra Anastázia

100 nových zákuskovRecepty sestry AnastázieAnastázia PustelníkováDobrá knihakniha SK2012-42190,00 Kč

100-minútová Biblia

100-minútová Biblia
Tranosciuskniha SK2017-0985,00 Kč

100% Hroznový mošt (Svatovavřinecké+André)

Vyrobeno ze 100% hroznové šťávy, nedoslazováno, pasterováno,bez alkoholu - vhodné pro děti, 0,75 l.

100% Hroznový mošt (Svatovavřinecké+André)vyrobeno ze 100% hroznové šťávy, bez alkoholu, 0,75 l.
Ampelosmošt2017-2399,00 Kč

100% Hroznový mošt 2018 (Svatovavřinecké+André)

Vyrobeno ze 100% hroznové šťávy, nedoslazováno, pasterováno,bez alkoholu - vhodné pro děti, 0,75 l.

100% Hroznový mošt 2018 (Svatovavřinecké+André)vyrobeno ze 100% hroznové šťávy, bez alkoholu, 0,75 l.
Ampelosmošt2019-3199,00 Kč

1000 kostelů, klášterů a kaplí

Rádi se touláte malebnou krajinou a objevujete pro sebe dosud neobjevené? Obdivujete zručnost, nápaditost a smysl pro krásu, které nám ve svém odkazu zanechali naši předkové? Máte výtečnou příležitost! Kniha 1000 kostelů, klášterů a kaplí vám představí to nejhezčí z naší církevní architektury, stavby budované v horizontu více než jednoho tisíciletí, od dávných časů Velké Moravy až po nejzdařilejší díla současnosti. Stručné texty doplňují zcela aktuální fotografie, nejvýznamnějším památkám jsou věnovány samostatné dvoustrany, nechybí ani slovníček odborných pojmů.

1000 kostelů, klášterů a kaplíTo nejkrásnější z čech, Moravy a Slezska
Euromedia Groupkniha2014-26899,00 Kč

1000 mistrovských děl evropského malířství 1300-1850

Průkopníci, černé ovce i tradicionalisté: tato příručka o malířství představuje v abecedním pořádku jeho nejvýznamnější představitele. Více než tisíc reprodukcí zve čtenáře na objevnou cestu mezi nejlepší díla evropské malířské tradice od 13. do 19. století. Hlubší poučení o obecnějších tématech od technik malby a dějin obchodu s obrazy po úvod do historie umění a klasickou ikonografickou analýzu nabízí dvacet vložených krátkých kapitol.

1000 mistrovských děl evropského malířství 1300-1850Christiane Stukenbrocková
Barbara Töpperová
Slovartkniha2010-52499,00 Kč