Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

... aby vaše deti boli šťastné

„Nech je naše dieťa šťastné!“ to je veľké želanie všetkých rodičov. Autorka upriamuje pohľad na oblasti, ktoré sú vo výchove práve dnes podstatné, predovšetkým na vnímanie, poznanie a váženie si hodnôt. Svoju teóriu názorne vysvetľuje mnohými príkladmi z jej dlhoročnej logoterapeutickej praxe. Konkrétne príklady rozoberá napr. pri ťažkostiach v nadväzovaní kontaktu, agresivity súvisiacej so školou, poruchami koncentrácie, nedostatkom motivácie či pocitom nízkeho sebavedomia.
Jej dielo ponúka základnú orientáciu, výzvy a povzbudenia pre rodičov, vychovávateľov a učiteľov a je veľmi praktické. Cenné informácie sú pre všetkých, ktorým záleží na šťastnom a zdravom živote detí a celej mladej generácie.

AUTORKA
Dr. Elisabeth Lukasová, sa narodila v roku 1942 vo Viedni, je klinická psychologička a psychoterapeutka, žiačka Viktora E. Frankla. Ako dlhoročná riaditeľka Juhonemeckého inštitútu pre logopédiu vo Fürstenfeldbrucku pri Mníchove má bohaté skúsenosti s rodinným poradenstvom. Medzinárodne známou sa stala svojimi vystúpeniami a prednáškami, ako aj publikáciami preloženými do sedemnástich jazykov.

... aby vaše deti boli šťastnéO výchove v 21 storočíElisabeth LukasováLúč2014-360,00 Kč

20 rokov (CD)

Skupina Kéfas vydáva pri príležitosti svojho jubilea výberové CD . Nájdete na ňom 20 skladieb , ktoré mapujú celé 20 ročné pôsobenie na gospelovej scéne. Staršie skladby dostali nové aranže , ktoré skupina nanovo nahrala v Košickom štúdiu Klakson pod producentskou taktovku Romana Šoltysa. Ako hosť sa predstaví aj vynikajúci slovenský huslista Stanislav Palúch a Detský spevácky zbor ZUŠ L. Fullu v Ružomberku.

20 rokov (CD)1994 - 2014 KéfasRosa Gospelmusic2015-300,00 Kč

365 dní s pápežom Františkom

Inšpirujme sa slovami nádeje pápeža Františka, ktorý prišiel „z konca sveta" a prináša nám povzbudenie na každý deň roka!
„Prvé slovo, ktoré vám chcem ohlasovať, je slovo radosť. Nikdy nebuďte smutnými mužmi a smutnými ženami! Kresťan nemôže byť smutný! Nikdy sa nedajte znechutiť! Naša radosť nespočíva v tom, že máme veľa vecí, ale v tom, že sme stretli Osobu: Ježiša, ktorý je uprostred nás. Naša radosť pramení z vedomia, že s ním nikdy nie sme sami, a to ani v ťažkých okamihoch, ani keď naša životná cesta musí čeliť mnohým problémom a prekážkam, ktoré sa zdajú neprekonateľné."

365 dní s pápežom FrantiškomNatale BenazziSpolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

A tak klopem na nebeskú bránu

Ide o spytovanie svedomia pre mladých, ale nielen pre nich. Knižôčka sa používa pre prípravu k sviatosti zmierenia dospievajúcich, birmovancov, na táboroch, duchovných obnovách a cvičeniach.
Najviac ma teší ako sa o nej vyjadril jeden mladý človek: „Pomohla mi zbaviť sa strachu zo spovede.“

A tak klopem na nebeskú bránuSpytovanie svedomia pre mladých (Ale nielen pre nich!)Jozef LuscoňDon Bosco2015-440,00 Kč

ABC Biblie pre deti

Rodičia a vychovávatelia, ktorí sa venujú náboženskej výchove, dostávajú v knihe ABC Biblie pre deti solídnu pomôcku na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom. Vkusne ilustrovaná kniha pútavou a zrozumiteľnou formou približuje biblické dejiny, vznik Svätého písma, ako aj zaujímavosti, ktoré so vznikom Biblie súviseli, predovšetkým však základné posolstvo Starého a Nového zákona. Veríme, že kniha pomôže deťom, aby ich Pánovo slovo chránilo už na začiatku životnej cesty, aby im ju osvecovalo a mohli tak vstúpiť do hlbokého vzťahu s Bohom. Text je tvorený formou otázok a odpovedí na ne, pričom každá dvojstránka sa venuje určitej téme. Kniha má cirkevné schválenie a zaručuje katolícku náboženskú výchovu.

ABC Biblie pre detiAlexander Weihs
Ute Thonissenová
Lúč2011-520,00 Kč

ABC manželstva

Vďaka brožúrke ABC manželstva zvládnete základné kroky, z ktorých sa bude môcť skladať vaše manželské putovanie. Autori pri jej písaní nezabúdali na jedinečnosť každého z vás. Veľmi citlivo pristúpili k jednotlivým témam a slobodné rozhodnutie prenechali vždy na čitateľa. Pri tom však nevynechali odborné, hoci veľmi ľudské vysvetlenie dôležitých aspektov manželstva. Manželia Vivaldelliovci tak ponúkajú možnosť dosiahnuť blaho v manželstve práve cez bohatstvo učenia Katolíckej cirkvi v oblasti manželského života. Brožúru môžete využiť sami alebo ju študovať vo dvojici.
Je vynikajúcou pomôckou na vyjasnenie si prípadných otázok s kňazom či katechétom.

Z úvodu prekladateľa: „Drahí snúbenci, práve týmto sa máte stať pre svojho životného partnera: záchranou, spásou a pomocou, ktorú Boh stvoril jedine pre neho a ktorá má kráčať po jeho boku.“ Ľubomír Rebek, katolícky kňaz

ABC manželstvaPríprava na prijatie sviatosti manželstvaEmanuela Vivaldelli
Gregorio Vivaldelli
Lúč2013-010,00 Kč

Abecedou k Bohu

Obľúbená knižočka z radu tzv. knižiek do vrecka vyšla v druhom upravenom vydaní. Na trhu je úspešne už niekoľko rokov. Krásne ilustrácie, ako aj veršovaný textík na každé písmeno abecedy približujú deťom určité vieroučné pravdy a pojmy. Je vhodná pre deti do 8 rokov. S obľubou si ju prezerajú doma, pri cestovaní, ale aj počas bohoslužieb.

Abecedou k BohuMária Chovancová
Eva Nocarová
Lúč2009-530,00 Kč

Abigail

Hlavná hrdinka Abigail prišla úplne o všetko. Žije v Jeruzaleme v komunite prvých kresťanov. V čase po zmŕtvychvstaní Pána sa napätie stupňuje, veriacich začínajú prenasledovať a situácia je neistá. Abigail má veľa starostí a k tomu všetkému sa o ňu - pre jej krásu a pôvab - zaujímajú viacerí muži. Jej sa však páči Štefan, jeden z diakonov, ktorého charakter a hlboká viera ju očarili. No jeho kázania sú až priveľmi odvážne a v nepriaznivých časoch pre veriacich nebezpečné. Podarí sa Abigail prekonať ťažké životné rany? Nájde v sebe dostatok viery? Odpovede na tieto otázky a ešte viac sa dočítate v pútavo napísanom románe, ktorý je priamym pokračovaním .úspešného románu Leona.

AbigailSkrytá nádejDavis Bunn
Janette Oke
Lúč2014-490,00 Kč

Abrahám

Román zachytáva historický úsek zo slávnych dejín židovského národa. Biblický príbeh o Abrahámovi sa opiera o fakty zo Svätého písma, zo Starého zákona. Autorka ho však obohatila množstvom poznatkov týkajúcich sa náboženstva, kultúry, vzdelanosti, staviteľstva či umeleckých remesiel. Silou svojej predstavivosti tiež približuje čitateľovi krajinu tzv. úrodného polmesiaca, kde sa dej odohráva a atmosféru tých čias: spôsob života pastierskych kmeňov, jednoduchých mestských ľudí, ale aj príslušníkov vyšších tried, kňazov a vládcov mestských štátov.
Čitateľ získa plastický obraz života praotca Izraela Abraháma ako aj života vyvoleného národa.

AbrahámZmluva s BohomZofia KossakLúč2015-210,00 Kč

Adventné putovanie s anjelmi - omaľovánka

Advent je čas, keď sa všetci tešíme a pripravujeme na Vianoce - na narodenie Božieho dieťatka.
V tejto maľovanke nájdeš 24 kratučkých veršíkov s obrázkami, ktoré si môžeš každý deň až do Vianoc vyfarbiť. Nech ti Adventné putovanie s anjelmi pomôže lepšie sa na tento sviatok pripraviť.

Adventné putovanie s anjelmi - omaľovánkaAnna SedlákováZAEX2015-420,00 Kč

Agónia Ježiša v Getsemanskej záhrade

Skutočný poklad duchovných nahliadnutí – táto malá knižočka obsahuje pozoruhodné meditácie pátra Pia, stigmatizovaného kňaza, o utrpení Ježiša v Getsemanskej záhrade. Jeden z jeho niekoľkých spisov je tiež doplnený mnohými fotografiami z jeho pôsobenia v kňazskom úrade.

Jedinečný štýl písania pátra Pia poskytuje nádherný duchovný pohľad na poslednú noc Ježišovho pozemského života.

Agónia Ježiša v Getsemanskej záhradeRozjímanie svätého Pia z Pietrelciny OFMCap Pio z PietrelcinyZAEX2015-040,00 Kč

Ako anjelik Zlatúšik splnil svoje poslanie

Anjelik Zlatúšik rád vystrája, maškrtí a občas neposlúcha.
Jedného dňa sa však ocitne pred nebeským trónom, kde dostane špeciálne poslanie: pripraviť ľudské srdcia na príchod vzácneho hosťa. S radostnou zvesťou teraz prichádza aj k vám...

Ako anjelik Zlatúšik splnil svoje poslanieVianočný príbehTerézia PetercováZAEX2015-490,00 Kč

Ako bolo na počiatku

Biblické príbehy prepracované do románovej podoby – stvorenie, Adam a Eva, Kain a Ábel, Noemov koráb, Abrahám, Izák, Jakub, Jozef a Mojžiš.
Príbehy, intrigy, vášne i lásky pred očami čitateľa ožívajú ako v historickom veľkofilme. Hlavné postavy týchto grandióznych príbehov akoby sme videli pred sebou na veľkej obrazovke, zasadených do historického a geografického rámca obdobia antiky s ich tvárami i hlasmi.
Je to román, určený nie do regálov knižníc, ale na prečítanie od prvej strany až po tú poslednú, lebo dej sa rýchlo odvíja, je pútavý a postavy, z ktorých sa v priebehu stáročí stali legendy, sú tu z mäsa a kostí.

Ako bolo na počiatkuPríbehy od stvorenia sveta po MojžišaPeter Mayer
Osvaldo Orlandini
ZAEX2015-490,00 Kč

Ako hovoriť s deťmi o sexualite?

Ako, kedy a čo povedať deťom o sexe?
Kto by ich mal poučovať o sexe?
Nebojme sa dieťa vtiahnuť do sveta sexuality. Ak to neurobíme my, môžu to urobiť iní, ktorí nemusia zdieľať rovnaké hodnoty.

Ako hovoriť s deťmi o sexualite?Terézia Lenczová
Mária Schindlerová
Don Boscokniha SK2014-130,00 Kč

Ako prijať utrpenie?

Vážna choroba, smrť blízkeho, duševné trápenie.
Prečo sa to stálo práve mne?
Pomôžeme Vám nájsť zmysel v utrpení a vnútorný pokoj.

Ako prijať utrpenie?Marián HusárDon Boscokniha SK2014-130,00 Kč

Ako sa modlí ruženec?

Skladačka s návodom na modlitbu ruženca.

Ako sa modlí ruženec? ZAEX2014-010,00 Kč

Ako škrečok Omrvinka Zrniečko naučil byť dobrý

Rozprávkový príbeh škrečka Omrvinku Zrniečka o lakomstve a dobrote...

Ako škrečok Omrvinka Zrniečko naučil byť dobrýDmitrij CharčenkoELENI2015-490,00 Kč

Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku

„V tejto knihe podávame charakteristiku religiozity mladých katolíkov na Slovensku v jej hlavných parametroch, ktorá bola spracovaná na základe údajov z celoslovenského reprezentatívneho sociologického výskumu. Okrem toho tu čitateľ nájde poznatky, ktoré sa týkajú ďalších dôležitých aspektov života mladých ľudí, ich rodinného prostredia, vzťahu k štúdiu, spôsobov využívania voľného času, používania internetu a ďalších médií, a niektoré ďalšie informácie. Získané dáta o týchto javoch sme analyzovali v súvislosti s religiozitou aj samostatne. Náš výskum je doposiaľ prvým celoslovenským reprezentatívnym výskumom religiozity mládeže.
Kultúrny a sociálny kontext religiozity mládeže i dôsledky religiozity pre život mladých ľudí predstavujú zložitý komplex javov. Našou snahou bolo skúmať religiozitu mládeže na Slovensku v jej hlavných súvislostiach. V budúcnosti bude potrebné ďalšími výskumami overiť poznatky, ktoré sme získali, a ešte hlbšie preniknúť k poznaniu týchto javov. Podrobnejšie by sa mal preskúmať napríklad vplyv rovesníckych skupín na religiozitu mladých ľudí.“

Analýza religiozity mladých katolíkov na SlovenskuPoznatky zo sociologického výskumuJozef MatulníkDobrá kniha2015-140,00 Kč

Bez ochrany

"Vaša kniha by mala byť povinným čítaním každého vysokoškoláka. Plánujem ju darovať všetkým mladým, na ktorých mi záleží", píše čitateľka z USA.

Autorka Miriam Grossman je uznávaná americká psychiatrička, ktorá sa venuje študentom viac ako dvadsať rokov, pričom vyše desať rokov pôsobí ako psychiatrička v študentskej psychologickej poradni.

V ôsmich kapitolách približuje nástrahy vplývajúce na konanie súčasnej mládeže i detí, informuje o problémoch, chorobách či emocionálnych bolestiach, ktoré fyzicky a duševne doslova trýznia mladých ľudí, neskôr i neplodné matky. Všetko ilustruje konkrétnymi prípadmi zo svojej praxe.
Kniha je určená mladým ľuďom, na ktorých môže pôsobiť preventívne alebo im pomôže v riešení neutešených situácií v ich mladom živote. Obsah knihy prospeje aj rodičom a tým, ktorí pracujú s mládežou.

Bez ochranyMiriam GrossmanLúč2015-110,00 Kč

Bez stopy

Bree je presvedčená, že havária lietadla si vyžiadala život jej manžela i malého Davyho, no jej syn tragédiu prežije. Podarí sa jej ho nájsť skôr, než bude príliš neskoro?

Od pádu lietadla už uplynuli celé mesiace. Bree Nichollsová, záchranárka pátracieho tímu K-9 vie, že jej šanca nájsť v rozľahlej divočine michiganského Horného polostrova jej manžela a syna je každým dňom menšia. Pátra však ďalej. Ani srdce, ani verný pes Samson jej nedovolia vzdať sa.

V malej chatke hlboko v lesoch sa zobudí chlapček. Kým nevyzdravel, starala sa o neho istá samotárka, no vôbec nerozumie, prečo ho volá iným menom. A prečo seba nazýva jeho matkou. Chce odísť, no príde zima, a celý jeho život závisí len a len od nej.

Breeino nezlomné odhodlanie nájsť svoju rodinu medzičasom vedie k odhaleniu hrozného zločinu. S pomocou Kadea Matthewsa, rangera z národného parku, príde na to, že môže súvisieť aj s haváriou lietadla, ktorá jej vzala rodinu. Prinesie jej odhalenie vraha vnútorný pokoj? Alebo nebodaj aj stratenú rodinu?

Rockharborské romány sú štylizované do nespútanej nádhery Horného polostrova štátu Michigan. Vťahujú čitateľov do života a dobrodružstiev záchranného tímu a pátracích psov a zároveň odhaľujú tajomstvá kúzelnej divočiny.

Bez stopyRockharborské mystérium 1Colleen Cobleovái527.net2015-490,00 Kč

Biblia - 365 dní s deťmi

Jeden príbeh denne - na každý deň v roku

Kniha obsahuje 365 príbehov zo Starého i z Nového zákona. Touto stavbou sa hodí na každodenné čítanie Svätého písma.

Príbehy sú dynamické, napísane pre deti zrozumiteľným jazykom a mimoriadne vhodne obohatené krásnymi ilustráciami. Môžu si ich deti čítať sami, ešte vhodnejšie, ak ich budú rodičia čítať svojim deťom, najlepšie pred spaním.

Možno práve vďaka tejto knihe sa deti naučia sýtiť sa Božím slovom naozaj každý deň. A čo si viac môžu želať dnešní rodičia, ktorým záleží na tom, aby ich deti prijali vieru v Boha do svojich srdiečok?

Biblia - 365 dní s deťmiJoy Melissa Jensen
Gustavo Mazali
Lúč2013-350,00 Kč

Biblia - ekumenická bez DT, m.v.

Druhé opravené vydanie ekumenickej Biblie bez deuterokánonických kníh v mäkkej väzbe, imitácia kože, vreckový rozmer. Na konci knihy je príloha s biblickými mapami, tabuľkou biblických mier, váh a peňazí, informácie o hebrejskom kalendári a časových mierach na delenie dňa.

Biblia - ekumenická bez DT, m.v. Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia - ekumenická s DT, m.v.

Druhé opravené vydanie ekumenickej Biblie s deuterokánonickými knihami v mäkkej väzbe, imitácia kože, vreckový rozmer. Na konci knihy je príloha s biblickými mapami, tabuľkou biblických mier, váh a peňazí, informácie o hebrejskom kalendári a časových mierach na delenie dňa.

Biblia - ekumenická s DT, m.v. Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia - ekumenická s DT, t.v.

Prvý slovenský ekumenický preklad celej Biblie s deuterokánonickými knihami v pevnej väzbe. Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí. Text je radený v dvoch stĺpcoch. Farebné mapy sú na tvrdom lesklom papieri.

Biblia - ekumenická s DT, t.v. Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia ku krstu

Krásna obrázková Biblia spája obľúbené biblické príbehy, modlitby a tiež podrobnosti z prvého roka novorodeniatka, pre ktoré predstavuje úplne prvý kontakt so Svätým písmom. Môže byť skvelým pomocníkom pre rodičov, krstných i starých rodičov pri sprevádzaní dieťaťa v jeho prvých krokoch vo viere.

Biblia ku krstuLizzie Ribbonsová
Paola Bertoliniová Grudinová
Karmelitánske nakladateľstvo2015-470,00 Kč

Biblia pre prvoprijímajúcich

Ilustrovaná Biblia odkrýva prvoprijímajúcim najzaujímavejšie biblické príbehy, ktoré sú prerozprávané do súčasného jazyka a sprevádzajú ich krásne farebné ilustrácie. Pustite sa s spolu s deťmi do dobrodružstva viery.

Biblia pre prvoprijímajúcichMarion Thomasová
Paola Bertoliniová Grudinová
Spolok Svätého Vojtecha2015-180,00 Kč

Biblia s ikonami

Príbehy z Biblie s grafickou úpravou pre veriacich cirkví východnej kresťanskej tradície.

Biblia s ikonami obsahuje výber biblických textov slovenského ekumenického prekladu spolu s ilustráciami Marthy Kapetanakou-Xynopoulou.
Ilustrácie Marthy Kapetanakau-Xynopoulou majú ikonický charakter zobrazovania biblických príbehov a odrážajú tradíciu a spiritualitu východných kresťanských cirkví. Tieto ilustrácie nás vedú od príbehu stvorenia, cez osudy patriarchov, kráľov a prorokov izraelského národa, až k príbehu spásy, ktorý je aktuálny a živý dnes, a naveky.

Biblia s ikonami Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblické povzbudenia so svätými

Podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu sa majú v liturgii svätej omše veriacim štedrejšie sprístupniť poklady Biblie. Jednou z možností, ktoré nám liturgia ponúka, sú omšové čítania zo Svätého písma na sviatky svätých. Tieto úryvky zo Starého i Nového zákona nielenže ponúkajú aj také Božie slovo, ktoré v iných omšiach nemá príležitosť zaznieť, ale v spojení s príkladom a svedectvom konkrétneho svätca sú veľkým povzbudením pre nás, ktorí Božie slovo počúvame.
Poľský karmelitán Dominik Wider biblické texty obohatil krátkymi zamysleniami. Vznikla tak praktická knižka, ktorá v sebe spája krátku informáciu o svätcovi podľa liturgického kalendára, úryvok zo Svätého písma, ktorý sa na jeho sviatok číta v liturgii, a aktuálnu úvahu nad biblickým textom. Kiež sú jej stránky pre nás povzbudením.

Biblické povzbudenia so svätýmiDominik WiderDobrá knihakniha SK2014-130,00 Kč

Biblický atlas

Viac ako 30 originálnych, počítačom generovaných máp, ktoré zobrazujú biblický príbeh židovského národa, od povolania Abraháma, po začiatky kresťanskej cirkvi. Súčasťou atlasu je tiež zemepisný slovník miest spomenutých v Biblii.

Biblický atlasTim DowleySlovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

bl. Matka Terézia

Popularita Matky Terézie stále pretrváva. Pre mnohých ľudí je vzorom vo viere a láske k blížnemu. Na výčitku, že so svojou teológiou je o dvesto rokov pozadu, raz odvetila: „Nie dvesto, dvetisíc rokov!“ Ktokoľvek sa stretol s touto neustále činnou rehoľnou sestrou, bol svedkom jej šarmu a humoru, ako aj jej neúnavného nasadenia pre najchudobnejších z chudobných a pre Cirkev. Príbehy a anekdoty v tejto knihe vytvárajú fascinujúci portrét výnimočnej ženy.

bl. Matka TeréziaPríbehy a anekdotyReinhard AbelnLúč2015-500,00 Kč