Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Praha - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí

Na Staroměstském náměstí v Praze byl v roce 1650 postaven Mariánský sloup, na památku vítězství pražských měšťanů a studentů nad Švédy v roce 1648 a na poděkování za ukončení třicetileté války (1618-48). Na základě lživé fámy, že byl postaven na památku vítěství císařských na Bílé hoře 8. listopadu 1618, byl 3. listopadu 1918 stržen. Byla tak zničena významná kulturní památka, která by měla být navrácena zpět. "Dokud nebude sloup na svém místě, dokud lidé neuznají, že tehdy udělali chybu a nebudou toho litovat, nemůžeme doufat, že překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase dolů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu."

Praha - Mariánský sloup na Staroměstském náměstíJan Bradna
Karel Kavička
Starý Velehradbrožurka2014-17100,00 Kč

Víno - Riesling Selektion 2009

Víno - Riesling Selektion 2009 Velehradvíno2014-01285,00 Kč

Španělské mešní víno J. Salla - bílé

Španělské mešní víno J. Salla - bíléŠpanělsko, 0,75 litru Velehradvíno2013-01159,00 Kč

Víno - St. Laurent Ausstich 2005

Víno - St. Laurent Ausstich 2005Svatovavřinecké Velehradvíno2013-01326,00 Kč

Víno Cviček slovinské Pletér, červené suché

Víno Cviček slovinské Pletér, červené suché Velehradvíno2013-01117,00 Kč

Mešní víno likérové italské - Nozze di Cana

Mešní víno likérové italské - Nozze di CanaItalské, červené Velehradvíno2011-52259,00 Kč

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010

„(...) Po dvaceti letech svobody a usilovného budování teologické fakulty v Olomouci jsme však svědky ještě dalších problémů; pouze z lidského pohledu daleko závažnějších. Je to ubývající zájem o kněžská a řeholní povolání a vůbec menší zájem o studium teologie. Tento jev jistě není problémem pouze Olomouce, ale pocťují jej také ostatní teologické fakulty u nás i v zahraničí. Rádi posloucháme, že je tím vším vinna sekularizace. Měli bychom si však uvědomit, že sekularizace není odkřesťanštění nebo návrat k „pohanství“, není ateismem. Sekularizace je jev bytostně křesťanský, který usiluje o otevření se světu, o sounáležitost s problémy doby, o přiblížení se těm, kdož se ztrácejí v labyrintu svého života a v labyrintu světa. Tak jako v situaci společenské, i zde je to hledání cesty z krize; snaha najít osobní řešení. A nemenší úkol je promlouvat současným jazykem, vést dialog, kterému budou všichni rozumět. Ani teologie – a to je třeba zdůraznit – nemá hotová řešení. Je to nosná a smysluplná idea, staletími našich předků ověřená, která má mnoho podob, ale v aktuálních dejinných souvislostech musí stále znovu hledat nové formy a nové cesty. Život byl, je a zůstane těžký a složitý. (...)“<BR>Prof. M. Pojsl

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-201020 let od jejího obnovení
Velehradkniha2009-53200,00 Kč

Praxe duchovního vedení

V knize shrnuté reflexe a praktické postřehy se týkají především vedení úvodní části duchovního života, v níž se uskutečňuje vnitřní očišťování a uzdravení.
Autor neopomíjí teologické hledisko duchovního vedení, avšak nesoustřeďuje se na ně. Více pozornosti věnuje psychologickému a existenciálnímu rozměru, vztahu, který vzniká v počáteční fázi duchovního dialogu.
Kniha si neklade za svůj cíl navnadit čtenáře, aby po jejím přečtení sami nabízeli duchovní vedení druhým. Spíše chce přesvědčit ty, kdo upřímně touží po duchovním růstu, o potřebnosti užít služby duchovního vedení.

Praxe duchovního vedeníJózef AugustynVelehradkniha1997-0187,00 Kč

A oddělil světlo od tmy

Jan Žáček ve svém románu o Janu Sarkandrovi není poplatný ještě nedávno tradovaným známým klišé o předbělohorské situaci v našich zemích, zejména na Moravě. Postavy románu patří zároveň i mezi klíčové postavy té doby: Karel st. ze Žerotína, dobrodruh Albrecht z Valdštejna, kardinál Dietrichštejn a zejména Jan Sarkander. To on oddělil světlo od tmy. Autorovi se velmi dobře podařilo nejen vylíčit atmosféru doby několika zkratkami popisů krajiny a dějů, ale zejména podal osud světce Jana jako tajemství našeho putování, našich cest a našeho poslání.

A oddělil světlo od tmyRomán o Janu SarkandroviJan ŽáčekVelehradkniha1994-5289,00 Kč

Modlitba

Tato kniha se obecně zabývá naším vztahem k Bohu. Pokouší se pohovořit o některých základních faktorech, jež v sobě zahrnuje proces stávání se člověkem, který může navazovat do spojení s Bohem, a co je ještě důležitější, z tohoto spojení se těšit. Hluboce si uvědomuji, že předkládám pouze jeden z možných přístupů, jeden z možných způsobů utváření křesťanských postojů. Věci, které jsou pro mne centrální a klíčové, se mohou jevit a vskutku mohou být v životě druhých okrajové; a je více než pravděpodobné, že mnozí čtenáři se zhrozí nad mou lhostejností k věcem, které rozněcují jejich nejhlubší zbožnost. (S. Tugwell, OP)

Modlitbaživot s BohemSimon TugwellVelehradkniha1994-5258,00 Kč

Prameny a ruce

Karol Wojtyla je občanské jméno papeže Jana Pavla II. Jako papeže jej zná celý svět, méně je už znám jako básník a autor divadelních her. Tato kniha představuje jeho zralou básnickou tvorbu z let 1946 - 1978

Prameny a ruce Jan Pavel II.
Velehradkniha1994-5265,00 Kč

Síla křesťanské naděje

Kniha jednoho z největších teologů 20. století věnovaná naději v křesťanství.
I. Předmět sporu a obžaloba.
II. Nový zákon.
III. Origenes a Augustin.
IV. Tomáš Akvinský.
V. Osobní charakter.
VI. Svědectví.
VII. Blondelovo dilema.
VIII. Věčnost pekla.
IX. Sebepohlcení zla.
X. Satan
XI. Spravedlnost a smilování.

Síla křesťanské nadějeHans Urs von BalthasarVelehradkniha1994-5278,00 Kč

Svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra

Stručný životopis významné osobnosti barokní spirituality.

Svatořečení blahoslaveného Jana SarkandraJaroslav NěmecVelehradkniha1994-5215,00 Kč

Marxismus - Leninismus

Autor knihy, známý filozof a sovětolog, J. M. Bocheński nám předkládá analýzu marxismu-leninismu. Učení, které hrálo a stále hraje na naší planetě významnou roli. Podkladem pro knihu byly přednášky v bavorském rozhlase určené pro širokou veřejnost. Uspořádání textu je vhodné zejména pro studijní potřeby. Avšak srozumitelná forma i jazyk knihy jsou dobrými předpoklady, aby se kniha dočkala větší obliby také u jiných čtenářů, než je běžné u tohoto typu literatury.

Marxismus - LeninismusVěda nebo víraJózef M. BocheńskiVelehradkniha1993-5278,00 Kč

Kristus vrchol zjevení

Lze víra rozumově zdůvodnit?

Kristus vrchol zjeveníFundamentální teologieAlbert LangVelehradkniha1992-5346,00 Kč

Mešní víno 2008 Pletér

Mešní víno 2008 PletérSlovinsko, suché, bílé víno0001-01165,00 Kč