Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Druhá kniha Samuelova, Skutky apoštolov

Druhá kniha Samuelova, Skutky apoštolov
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2017-0944,00 Kč

Modlime sa za kňazov

Cieľom tejto knižočky je pomôcť nám všetkým. V prvom rade kňazom, aby boli skutočnými kňazmi Ježiša Krista, a ak nimi sú, aby vydržali do konca. Má nám pomôcť modliť sa za kňazov, namiesto ich hodnotenia, porovnávania alebo kritizovania. Ak veríme, že budeme mať takých kňazov, akých si vymodlíme, tak nám pri tom pomôže i toto dielko. Autor nám ponúka túto knižočku, ktorou istotne pomôžeme kňazom v ich službe a sebe k lepšiemu pochopeniu ich poslania.<BR>

Modlime sa za kňazovViliam Judák
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2017-0963,00 Kč

Na Petrovom stolci I.

Na Petrovom stolci I.Krátke dejiny pápežovViliam Judák
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2017-09150,00 Kč

Carrel a Zola zoči - voči zázraku v Lurdoch

Jedni ho odmietajú ako číru nemožnosť. Ako je to so zázrakmi? Ako sa k nim stavia Cirkev? Ako je to s mimoriadnymi <BR>udalosťami, ku ktorým z času na čas dochádza v Lurdoch, meste zázrakov? <BR>J.M. Cassagnard v knihe Carrel a Zola zoči-voči zázraku v Lurdoch hovorí <BR>práve o týchto skutočnostiach. V prvej časti diela rozoberá problematiku <BR>zázrakov vo všeobecnosti. Osobitne sa venuje Lurdom a postupu pri <BR>posudzovaní udalostí, ktoré sa tam odohrávajú. V ďalšej časti uvádza <BR>príklady dvoch mužov, ktorí v rozpätí jedenástich rokov boli v Lurdoch <BR>svedkami uzdravení vymykajúcich sa možnostiam vedeckého vysvetlenia. <BR>Každý reagoval po svojom. Strhujúce zážitky ich priviedli k diametrálne <BR>odlišným postojom. Knihu dopĺňa doslov Daniela Diana obsahujúci interpretáciu zázraku podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi.<BR>

Carrel a Zola zoči - voči zázraku v LurdochJ.M. Cassagnard
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2016-52158,00 Kč

Kresťanstvo a biológia

Vedci sú presvedčení. že v súčasnosti niet dokonalejšieho pohľadu na stvorenie ako cez evolúciu. Každý vedecký poznatok prispieva k lepšiemu porozumeniu Stvoriteľovho diela.

Kresťanstvo a biológia
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2016-52105,00 Kč

Sväté Písmo (5114)

Sväté Písmo (5114)
Spolok Svätého Vojtecha2016-52880,00 Kč

Na misijných cestách II.

Kniha aj DVD priblíži ďaleké kraje, národy a kmene a povzbudí nás, aby sme si rozšírili nielen pohľad, ale aj srdce na celý svet a pomohli v misijnom úsilí, ktoré zároveň prispieva k obnove a posile viery. Dielo podáva obraz o živote Cirkvi v rozličných svetadieloch (Afrika, Ázia, Amerika, Oceánia, Európa). DVD obsahuje dokumentárne filmy s použitím autentických videozáberov archívu kardinála Jozefa Tomka.

Na misijných cestách II.Jozef TomkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK2015-53330,00 Kč

Direktórium 2016

Rok Pána 2016
Liturgický rok C
Podľa všeobecného kalendára Rímskej cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku

Direktórium 2016Na omše a liturgiu hodín; Liturgický rok C Spolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

365 dní s pápežom Františkom

Inšpirujme sa slovami nádeje pápeža Františka, ktorý prišiel „z konca sveta" a prináša nám povzbudenie na každý deň roka!
„Prvé slovo, ktoré vám chcem ohlasovať, je slovo radosť. Nikdy nebuďte smutnými mužmi a smutnými ženami! Kresťan nemôže byť smutný! Nikdy sa nedajte znechutiť! Naša radosť nespočíva v tom, že máme veľa vecí, ale v tom, že sme stretli Osobu: Ježiša, ktorý je uprostred nás. Naša radosť pramení z vedomia, že s ním nikdy nie sme sami, a to ani v ťažkých okamihoch, ani keď naša životná cesta musí čeliť mnohým problémom a prekážkam, ktoré sa zdajú neprekonateľné."

365 dní s pápežom FrantiškomNatale BenazziSpolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi

Svätý Júda Tadeáš sa narodil v Nazarete ako syn Kleopasa a Márie, ktorá bola príbuznou Panny Márie. Pochádzal z rodu kráľa Dávida a bol bratrancom Ježiša, s ktorým prežil svoje detstvo. Tradícia ho opisuje ako človeka vzhľadného, veľkodušného a citlivého, zásadového a verného, ktorý sa ako jeden z prvých zaradil medzi Ježišových učeníkov a apoštolov. Pán Ježiš ho obdaril mimoriadnymi milosťami, preto ho veriaci už stáročia vzývajú ako spoľahlivého pomocníka v bezvýchodiskových a zúfalých situáciách, beznádejných a strastiplných životných okolnostiach.

Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovipomocníkovi v každom súžení Spolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

Mobilizácia dobroty

Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného srdca, prichádza s adventnými a vianočnými zamysleniami k čitateľom, ktorí sú „plní túžby vydať sa na cestu, nezabúdať na skutky lásky voči blížnym a nezanedbávať svoj advent". V čase, keď nás evanjelium vyzýva pripraviť cestu Pánovi, otec biskup Judák apeluje na srdce človeka, aby sa mobilizovalo za dobro, šľachetnosť a milosrdenstvo.

Mobilizácia dobrotyZamyslenie na čas Adventu a VianocViliam JudákSpolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

Novéna k svätému Pátrovi Piovi

Na orodovanie Pátra Pia sa aj dnes dejú mimoriadne obrátenia i zázračné uzdravenia. Páter Pio často hovorieval tým, ktorí za ním prichádzali: „Beriem na seba vaše utrpenie!“ Bral na seba utrpenie iných a prežíval ho v plnosti. Utrpenie sa však uňho spájalo s veľkou radosťou, ktorá vyplývala z jeho zjednotenia s Kristom. V komunite s rehoľnými bratmi bol dušou spoločnosti a radostne žartoval. Ale po istom čase musel odísť, lebo prežíval veľké utrpenie. Hovorieval: „Som jedna veľká rana.“ Svojej duchovnej dcére písal: „Nemilujem utrpenie pre utrpenie, ale pre ovocie, ktoré prináša: zvelebuje Boha, zachraňuje duše, vyslobodzuje z očistca -môžem chcieť niečo viac?“

Novéna k svätému Pátrovi Piovipre chorých a trpiacich Spolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

Rodová teória a pôvod homosexuality

Je úlohou Cirkvi sprevádzať všetkých ľudí na ich ceste hlbšieho poznávania Božieho slova. Pastoračná starostlivosť o homosexuálov je mimoriadne ťažká a náročná. Vyžaduje si kňazov, ktorí sú odborne zdatní, absolvovali špeciálnu prípravu, ale zároveň sa vyznačujú veľkou vľúdnosťou a srdečnosťou. Musia vedieť spájať lásku s pravdou, ale bez zjednodušovania. Milosrdenstvo sa nemôže prejavovať ospravedlňovaním sexuálnych praktík, ktoré sú v rozpore s morálnym učením Cirkvi.

Rodová teória a pôvod homosexualityKultúrna výzvaTony AnatrellaSpolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

Matričný slovník

Matričný slovníkPomôcka na zapisovanie údajov do cirkevných matrík Spolok Svätého Vojtecha2015-500,00 Kč

Jednotný katolícky spevník - biely

Jednotný katolícky spevník Spevník a modlitebník, ktorý by nemal chýbať ani v jednej slovenskej domácnosti, vychádza v Spolku svätého Vojtecha už od roku 1937. Zostavil ho trnavský regenschori Mikuláš Schneider-Trnavský a zaradil doň 226 vlastných piesní. V poradí už 76. vydanie vychádza v úplne novom grafickom šate s mnohými praktickými prvkami a s úvodom predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského.

Jednotný katolícky spevník - biely Spolok Svätého Vojtecha2015-430,00 Kč

Jednotný katolícky spevník - oranžový

Jednotný katolícky spevník Spevník a modlitebník, ktorý by nemal chýbať ani v jednej slovenskej domácnosti, vychádza v Spolku svätého Vojtecha už od roku 1937. Zostavil ho trnavský regenschori Mikuláš Schneider-Trnavský a zaradil doň 226 vlastných piesní. V poradí už 76. vydanie vychádza v úplne novom grafickom šate s mnohými praktickými prvkami a s úvodom predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského.

Jednotný katolícky spevník - oranžový Spolok Svätého Vojtecha2015-430,00 Kč

Jednotný katolícky spevník - tmavomodrý

Jednotný katolícky spevník Spevník a modlitebník, ktorý by nemal chýbať ani v jednej slovenskej domácnosti, vychádza v Spolku svätého Vojtecha už od roku 1937. Zostavil ho trnavský regenschori Mikuláš Schneider-Trnavský a zaradil doň 226 vlastných piesní. V poradí už 76. vydanie vychádza v úplne novom grafickom šate s mnohými praktickými prvkami a s úvodom predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského.

Jednotný katolícky spevník - tmavomodrý Spolok Svätého Vojtecha2015-430,00 Kč

Príbehy na dobrú noc

Biblické príbehy sú ideálnym večerným čítaním s deťmi. Rodičom poslúžia ako inšpirácia pri modlitbe, deti potešia krásne farebné ilustrácie, ale aj známe epizódy, podané príťažlivým jazykovým štýlom.
Každý príbeh na jednej dvojstrane sprevádza krátka modlitba.

Príbehy na dobrú nocSally Ann WrightováSpolok Svätého Vojtecha2015-430,00 Kč

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - dvojtýždňový

Stolový kalendár s riadkami, dva týždne na jednej strane.
Ponúka reprodukcie sakrálnych motívov z liturgických odevov, ktoré sú súčasťou výstavy Paramenty – liturgické textílie.

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - dvojtýždňový Spolok Svätého Vojtecha2015-410,00 Kč

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - jednodňový

Praktický stolový kalendár s cirkevným aj občianskym kalendáriom, s myšlienkou svätca na každý deň a s reprodukciami znázorňujúcimi Ježiša Krista.

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - jednodňový Spolok Svätého Vojtecha2015-410,00 Kč

Laudato si`

Encyklika Svätého Otca Františka o starostlivosti o náš spoločný domov
Pápežský dokument sa venuje stavu a ochrane životného prostredia. Analyzuje najväčšie problémy dnešných čias, akými sú klimatické zmeny, prístup k pitnej vode či znečisťovanie ovzdušia, hovorí o ekologickom dlhu Severu proti Juhu.

Laudato si`Encyklika Svätého Otca Františka o starostlivosti o náš spoločný domovJorge Mario BergoglioSpolok Svätého Vojtecha2015-400,00 Kč

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - týždňový, kostoly

Týždňový plánovací kalendár so širokými riadkami na každý deň vrátane nedele. Sprevádzajú ho pekné myšlienky zo žalmov a fotografie slovenských kostolov autora Dionýza Dugasa, postavených v 20. storočí, ako aj umeleckých diel, ktoré sa v nich nachádzajú.

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - týždňový, kostoly Spolok Svätého Vojtecha2015-400,00 Kč

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - týždňový, príroda

Týždňový plánovací kalendár so stĺpcami na každý deň vrátane nedele. Sprevádzajú ho pekné myšlienky známych osobností a fotografie slovenskej prírody autora Jaroslava Veličku.

Svätovojtešský katolícky kalendár 2016 - týždňový, príroda Spolok Svätého Vojtecha2015-400,00 Kč

List vojvodovi z Norfolku

Podnetom na napísanie Listu vojvodovi z Norfolku bola knižka publikovaná v roku 1874, v ktorej Gladstone kritizuje dogmu o pápežskej neomylnosti a vyzýva katolíkov, aby ju odmietli. A Newman odpovedá

List vojvodovi z NorfolkuJohn Henry NewmanSpolok Svätého Vojtecha2015-390,00 Kč

Stretnutie

Pôvabný román sardínskej autorky rozpráva príbeh o desaťročnom Mauriziovi, ktorý prichádza z mesta do dediny k starým rodičom, aby tam strávil vytúžené prázdniny so svojimi kamarátmi. Chlapec z mesta miluje hry na ulici, námorné bitky na jazere, hru na stroskotancov či neľútostných pirátov. Večer sa rád pridruží k stretnutiam dospelých na priedomí, kde sa rozprávajú strašidelné príbehy o bludných dušiach či nehodných kňazoch. Harmonickú idylu mestečka, kde všetci cítia, že sú jedna veľká rodina, naruší rozhodnutie miestneho biskupa, ktorý sa ku koncu svojho pôsobenia rozhodne urobiť závažný krok: rozdeliť farnosť na dve. Až vtedy si všetci, starí i mladí, uvedomia, aký krehký môže byť materiál, z ktorého je ukutá kolektívna identita. Konflikt vyvrcholí počas veľkonočnej procesie, ktorú miestni nazývajú Stretnutie. Vyvrcholí však rozuzlením, ktoré človeka osvieži brilantnou originálnosťou a nenapodobiteľným humorom.

StretnutieMichela MurgiováSpolok Svätého Vojtecha2015-390,00 Kč

Katolícky kalendár 2016 (SSV)

Obľúbený nástenný mesačný kalendár na rok 2016 s cirkevným aj občianskym kalendáriom ponúka reprodukcie sakrálnych motívov z liturgických odevov, ktoré sú súčasťou výstavy Paramenty - liturgické textílie.

Katolícky kalendár 2016 (SSV)nástenný Spolok Svätého Vojtechakalendář2015-390,00 Kč

Vymaľuj si anjela - omaľovánka

Veselá omaľovanka pre najmenších s anjelom na každý mesiac.

Vymaľuj si anjela - omaľovánka Spolok Svätého Vojtecha2015-390,00 Kč

Sviatosť zmierenia

Kniha obľúbeného poľského autora vychádza už v druhom vydaní a ponúka návod, ako čo najlepšie nazrieť do vlastného vnútra a ako sa čo najlepšie zahĺbiť do spytovania svedomia, ktoré je najdôležitejšou prípravnou časťou sviatosti zmierenia. Určená je tak pre kajúcnika, ako i pre spovedníka.

Sviatosť zmiereniaInšpirácia nielen pre spovedníkovJózef AugustynSpolok Svätého Vojtecha2015-350,00 Kč

Nástenný kalendár pre deti 2016 s obrázkom na stenu

Farebný kalendár s ilustráciami anjelov a modlitbou na každý mesiac.

Nástenný kalendár pre deti 2016 s obrázkom na stenu Spolok Svätého Vojtechakalendář2015-340,00 Kč

Biblia pre prvoprijímajúcich

Ilustrovaná Biblia odkrýva prvoprijímajúcim najzaujímavejšie biblické príbehy, ktoré sú prerozprávané do súčasného jazyka a sprevádzajú ich krásne farebné ilustrácie. Pustite sa s spolu s deťmi do dobrodružstva viery.

Biblia pre prvoprijímajúcichMarion Thomasová
Paola Bertoliniová Grudinová
Spolok Svätého Vojtecha2015-180,00 Kč