Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Revue Prostor 85

úvodník
Milan Hanuš - Kolo osudu a současná krize

názor

Jim Garrison - Americké impérium a globální krize
Patricie Anzari - Návod na záchranu světa pro každého

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin - Umění nepadat do propastí
Duane Elgin - Naše kolektivní probuzení a politika vědomí
Bill McKibben - Síla počítačové myši
Eduard P. Martin - Krize jménem Nevím

polemika

Stanislav Komárek - Krize evropských věd

diskuse

Gerry Goddard - Astrologie jako most k novému paradigmatu

konfrontace

Wolfgang Giegerich, Paul Grof, Jan Klusák, Emil Páleš - Může se současná astrologie stát mostem k celistvému obrazu světa?

příběhy

Maik Hosang - Srdce nové kultury

stati a úvahy

Andrew Cohen - Jak se rodí nový svět

myšlenkové proudy

sestra Miriam Th eresa MacGillisová - Žít nový příběh

přednáška

Paul Hawken - Zdvihá se vlna přetvářející svět

astroetudy

Daniela Fischerová - Uran versus Saturn aneb Finanční krize ve hvězdách
Jarmila Gričová - Peníze vlastní a peníze cizí aneb Finance v horoskopu
Blanka Urbánková - Úvahy o zatmění aneb Jak to myslel Nostradamus

fejeton

Romana Křenková - Na Tři krále

náš rozhovor

„Žít ve dvou světech současně je pro nás výzvou…“(Rozhovor s aztéckým šamanem Xolotlem a jeho druhem Teccistemocem)

kultura

Básně Jany Štroblové
Petr Lisý - Podobnosti II – vrcholná ukázka jungovského myšlení
Jan Lukavec - O vědě a literatuře třikrát jinak
Zdena Mejzlíková - Nitrozemí aneb Kam se poděli drozdi lásky

appendix astropsychologica

„Astrologové předjímají budoucnost dříve než ostatní…“ (Rozhovor Clauda Weisse s Richardem Tarnasem)

povídka

Aleš Hoznauer - Tišitel trýzně a touhy

Revue Prostor 85Kreativní přístupy k současné krizi Revue Prostorperiodikum2009-53160,00 Kč

Revue Prostor 86

Revue Prostor 86Žijeme v civilizaci smrti, nebo přechodu? Revue Prostorperiodikum2009-53160,00 Kč

Revue Prostor 81/82

Číslo 81-82
Stavitelé duchovních mostů. Žijeme čas změny?

Revue Prostor 81/82Společensko-kulturní čtvrtletník Revue Prostorperiodikum2009-01230,00 Kč

Revue Prostor 84

úvodník
Milan Hanuš - Polská otázka

názor

Andrzej Grajewski - Příliš daleko
Josej Mlejnek jr. - Čekání na české kačery?

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin - O umění být polonofilem
Maciej Ruczaj - Sarmatismus – Polsko exotické?
Piotr Semka - Trhliny v polsko-německých vztazích aneb Polské boje o Eriku Steinbachovou
Martin R. Čejka - Vzestup Vodopoláků
ACS - Bij „komune“ na tribuně!

diskuse

Andrzej Nowak - Liberální demokracie se odtrhla od politické reality
Paweł Śpiewak - Liberalismus má polskou tradici

polemika

Dariusz Karlowicz - Modernizaci nelze okopírovat

konfrontace

Andrzej Babuchowski, Alexander Tomský, Václav Burian - Česko-polský dialog: možnosti, překážky a bariéry

příběhy

Jan Jůn - Polská orlice a český lev aneb Příběhy z dějin mírumilovně se ignorujících sousedů...
Vladimír Řezníček - Moje Polsko aneb Hrdinský příběh statečného muže z Těšínského Slezska

diskuse

Miloš Doležal - Ve jménu Žida aneb Několik obrazů z životního příběhu Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela

stati a úvahy

Bohdan Cywiński - Jaké Polsko, jaká Evropa a svět?
Grzegorz Górny - Sekularizace se nekoná

myšlenkové proudy

Agnieszka Kołakowska - Rodí se nové světské náboženství? aneb Několik úvah o sekularizaci v 21. století

excerpta

Henryk Głębocki - Rusko jiné nebude aneb Dopisy z Petrohradu a Moskvy

přednáška

Michał Łuczewski - Je možné být Polákem a zároveň evropským konzervativcem?

fejeton

Miloš Doležal - Chtěli jsme k cihelně a nebyla k nalezení aneb Z návštěvy Gdaňska

náš rozhovor

„Polská literatura je bohatá, ale stále trpí postkomunistickým syndromem…“ (rozhovor s Maciejem Urbanowským)

kultura

Básnické duo: Świetlicki, Bonowicz
Jan Lukavec - Gottland, Hrdí orli a jiné obrazy
Jan Jiřík - Česká exotika a polské téma
Zdena Mejzlíková - Střepy starého světa

appendix astropsychologica

Leon Zawadzki - O astrologickém bláznovství

povídka

Bronisław Wildstein - Údolí nicoty

dopisy, názory, ohlasy

Dopis Romany Křenkové

Revue Prostor 84Polsko vzdálené, nebo blízké? Revue Prostorperiodikum2009-01160,00 Kč

Revue Prostor 77/78

Časopis pro společnost, politiku, kulturu a umění.

Revue Prostor 77/78Čína - velmoc třetího tisíciletí Revue Prostorperiodikum2008-01230,00 Kč

Revue Prostor 79

Časopis pro společnost, politiku, kulturu a umění.

Revue Prostor 79Výbuch informatické bomby. A co dál? Revue Prostorperiodikum2008-01160,00 Kč

Revue Prostor 73/74

Číslo 73-74.
Multikulturní kontrasty. Kanadský experiment. Češi a svět.

Revue Prostor 73/74Společensko-kulturní čtvrtletník Revue Prostorperiodikum2007-01199,00 Kč