Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Katolíci

Alan Schreck nechce přidávat další polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní katolíci lépe věděli, co patří k základům jejich víry. Pro čtenáře jiných křesťanských církví má autor porozumění a snaží se vyložit římskokatolické učení autenticky, neprovokativně a se snahou o odblokování některých překážek, které by zamezovaly spolupráci tam, kde je možná.<BR><BR>Při čtení této knihy nám neunikne snaha autora o pravdivý ekumenický dialog, který vede k prohloubení poznání o druhých, ale tím i o sobě samých. Četba této knihy nás přímo vtahuje do světa Bible, do křesťanského zápasu o podřízení se Boží pravdě a do vlastního ohledávání břehů, které každý křesťanský proud musí mít.<BR>ThDr. Pavel Černý, Th.D. - kazatel Církve bratrské<BR><BR>Čtivost, srozumitelnost a fundovanost - snad tyto tři aspekty by stačily k doropučení titulu Katolíci - čemu opravdu věří? Když se k tomu připočte i to, že se autor nevyhýbá aktuálním otázkám, tak hned máme několik důvodů, proč se ponořit do této knihy. Její samotný obsah by mohl připadat suchý a nezáživný, ale Alan Schreck dokáže podat výklad tak, že čtenáře jednoduše "strhne".<BR>P. Angelo Scarano, Th.D., S. S. L. - odborný asistent na katedře biblických věd KTF UK

KatolíciČemu opravdu věří?Alan Schreck
Návrat domůkniha2017-31235,00 Kč

Tri anjelské pozdravenia

Ide o zbierku rôznych životných príbehov ľudí, ktorí okúsili silnú pomoc Panny Márie skrze účinnú pobožnosť troch "Zdravas Mária" (Raduj sa, Bohorodička).

Tri anjelské pozdraveniaklúč do nebaGiuseppe Pasquali
Redemptoristikniha SK2017-0996,00 Kč

Bože, buď milostivý

Viete, že všetky sviatosti Cirkvi majú svoj pôvod v starozákonných sviatostiach? Že zmierenie podľa Starej zmluvy bolo ťažkým a aj fyzicky náročným úkonom? Predstavte si, že musíte do chrámu priviesť býka, vlastnoručne ho zabiť, odrať z kože, rozštvrtiť, kusy mäsa podávať kňazovi, aby ich spálil; a pritom všetko spievate kajúcne žalmy! Pri takejto predstave musíme uznať, že spoveď v Katolíckej cirkvi je relatívne jednoduchý úkon. No ak ju berieme vážne, tak tiež je nesmierne náročný – vyžaduje si totiž zmenu myslenia, skutky kajúcnosti, náhradu škody... Scott Hahn si ako chlapec krátil nedeľné popoludnia krádežami v nákupných centrách. Keď ho raz prichytili, podarilo sa mu oklamať všetkých. Všetkých okrem otca. A Scott prvý raz v živote prežil, čo to znamená niekomu zlomiť srdce. Boh pozná naše hriechy a nepotrebuje naše priznanie. Potrebujeme ho my – aby sme sa naučili správne pozerať na svoj život, aby sme nenarušovali krehkú rovnováhu príčiny a následku klamstvom, zahmlievaním, prikrášľovaním. Keby nám Boh nedal sviatosť zmierenia, museli by sme ju vynájsť.

Bože, buď milostivýScott Hahn
Redemptoristikniha SK2016-52119,00 Kč

Cesta túžby

Všetci snívame o skutočnom živote. Lebo hrdlačenie, ktoré často prežívame tu na zemi, málokedy možno pokladať za pravý život. Hoci kde-tu sa objaví záblesk, chvíľa, keď by sme chceli, aby zastal čas a aby tá chvíľa trvala večne. Bozk, objatie, západ slnka, kvapka rosy, prvý sneh, starosloviensky Otče náš... No čas zastaviť nevieme. Je preto náš sen, naša túžba po skutočnom živote nesplniteľná? John Eldredge tvrdí, že túžbu po šťastí, po blaženosti nám vložil do srdca Boh. Je však zasypaná množstvom iných túžob, ktorými sa pokúšame zaplniť prázdnotu v nás, keď sme vyhnali Boha zo svojho srdca. Preto autor ukazuje cestu, ako sa spod tej hory smetí vyhrabať a ísť cestou, ktorá môže byť blaženosťou už tu na zemi a ktorá potrvá večne. Ak... Ak sa odvážime túžiť. <BR>

Cesta túžbyJohn Eldredge
Redemptoristikniha SK2016-52116,00 Kč

Divoký v srdci

KAŽDÝ MUŽ BOL RAZ CHLAPCOM. A každý malý chlapec má sny, veľké sny: o tom, že bude hrdinom, premôže zločincov, vykoná odvážne skutky a zachráni ohrozenú krásku. Aj každé malé dievča má svoje sny: že ju zachráni jej princ a vtiahne ju do veľkého dobrodružstva, že bude kráskou. <BR>Ale čo sa stane s týmito snami, keď vyrastieme? Vstúpte do väčšiny kostolov, rozhliadnite sa a opýtajte sa seba samých: Aký je kresťanský muž? Nepočúvajte, čo vám budú hovoriť, pozrite sa na to, čo tam uvidíte. Väčšina kresťanských mužov je ... znudených. <BR>John Eldredge v knihe Divoký v srdci vyzýva mužov k obnove ich mužského srdca, stvoreného na obraz vášnivého Boha. A pozýva ženy k tomu, aby objavili tajomstvo mužskej duše a tešili sa zo sily a divokosti, ktorú muži prinášajú tomuto svetu.<BR>

Divoký v srdciJohn Eldredge
Redemptoristikniha SK2016-52125,00 Kč

Pred príchodom Miriam

Už takmer 150 rokov šíria redemptoristi po celom svete úctu k Panne Márii pod titulom Matka ustavičnej pomoci. Aj na Slovensku je táto byzantská ikona dostatočne známa. Nachádza sa v každom kostole, kde redemptoristi viedli ľudové misie, v mnohých domácnostiach, ktoré sa k Matke utiekali o pomoc. <BR>Samotný obraz pred niekoľkými rokmi prešiel komplexnou reštauráciou, ktorá nanovo odhalila krásu pôvodných farieb i niektoré detaily, doteraz možno nepovšimnuté. Generálny predstavený redemptoristov Joseph Tobin sa pýtal istého spolubrata, ktorý je umelcom a sám píše ikony, ktorý detail ikony sa najťažšie zobrazuje. Odpovedal, že sú to Máriine ústa. Je na nich úsmev, ktorý je ťažko si všimnúť na prvý pohľad. "Musíš s Máriou stráviť čas, pozerať sa na ňu. Ona ťa učí a potom sa usmeje ... <BR>Na to je určená aj táto kniha - zahľadieť sa na Máriu v jej predobrazoch v Starom zákone a objaviť jej úsmev. Radosť vždy pomáha ... <BR>

Pred príchodom MiriamStanisław Stańczyk
Redemptoristikniha SK2016-5270,00 Kč

Tri filozofie života

Tri filozofie životaPeter Kreeft
Redemptoristikniha SK2016-52118,00 Kč

Kto si, Mária?

Tretia kniha od Scotta Hahna, ktorá v krátkom čase vyšla v slovenskom vydaní. Čo je také fascinujúce na tomto autorovi, že sa jeho knihy nielen vo svete, ale aj u nás stávajú v kresťanských kruhoch bestsellermi? <BR>Určite je to jeho fundovanosť, s akou svoje knihy píše. Každá z nich je náročným biblickým štúdiom, hlbokým teologickým textom, zároveň aj prierezom, ako sa daná téma vyvíjala v dejinách Cirkvi. No nielen to je príčinou popularity kníh Scotta Hahna. Je tu niečo viac - každá jeho kniha je osobným svedectvom človeka, ktorý sa stretol s Bohom. <BR>Kniha Kto si, Mária? má však aj čosi navyše. Je vyznaním lásky syna vlastnej matke i Božej Matke, je holdom Bohorodičke. Autor akoby sa pokúsil spojiť isté rozdelenie medzi mariológiou Východu a Západu: ,,Kým na Západe teológovia podávali toto učenie akosi negatívne, pričom zdôrazňovali Máriinu bezhriešnosť, východné cirkvi radšej vždy kládli dôraz na jej prehojnú svätosť. Láskyplne ju oslovovali Panagia, čiže Celá svätá; pretože všetko v nej je sväté..."<BR>

Kto si, Mária?Scott Hahn
Redemptoristikniha SK2016-17119,00 Kč

Stať sa sebou

Kniha Stať sa sebou patrí medzi tie, ktoré čitateľku (ale aj čitateľa) „nepustia“. Stasi Eldredge sa v nej delí o svoju cestu „žitia Božích snov“, hľadania zmyslu každého dňa i svojich potrieb. Samozrejme, robí to z pohľadu veriaceho človeka, ktorý miluje Ježiša a vie, že nik iný nemôže naplniť všetky jej sny a túžby.
Autorka verí, že všetko, čo sa v živote každého z nás udeje, má svoje miesto v Božom pláne, hoci my tomu nemusíme hneď rozumieť. To neznamená, že Boh chce pre nás nejaké zlo, ale keď sa už niečo také stane – v dôsledku konania iných ľudí, diabla, ale aj samotného človeka –, vie všetko obrátiť na dobré.
Aj preto Stasi s veľkou túžbou hovorí o tom, že raz jej Ježiš bude hovoriť jej príbeh tak, ako ho vidí on. Bude to deň radosti a smiechu, lebo všetko do seba zapadne...

Stať sa sebouŽiť Božie snyStasi EldredgeRedemptoristi2015-480,00 Kč

Novény a modlitby k Matke ustavičnej pomoci

Ó, Matka ustavičnej pomoci, ikona lásky, tvoj súcitný pohľad na naše utrpenie a na Ježišovo utrpenie nás zveruje do Otcovej lásky. Pomôž nám, aby sme o tebe hovorili ešte viac a boli misionármi dobrého, krásneho a radostného života podľa evanjelia. Otvor nám srdcia na volanie ľudí bez nádeje, kým všetci uveria. Nauč nás uvažovať vo svojom srdci o Slove a konať to, čo od nás žiada tvoj Syn, náš Vykupiteľ. Pomôž nám kráčať spolu s tebou s veľkým svetlom viery, ktoré nám osvecuje cestu. Kiež jedného dňa budeme môcť spolu s tebou vidieť tvár Otca, ktorý so Synom a s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

Novény a modlitby k Matke ustavičnej pomociĽudovít Michalovič
Michal Zamkovský
Redemptoristi2015-480,00 Kč

Za každú cenu (m.v.)

Radikálna zmena života. A navyše v prostredí, ktoré také čosi len veľmi ťažko, ako vôbec, toleruje. Zhruba takto sa dá vyjadriť podstata skutočného príbehu obrátenia Muhammada al Musawího. Jeho stretnutie s Ježišom a túžba byť pokrstený, ba ešte viac, jesť chlieb života, mu dala schopnosť prekonať všetko – odmietanie zo strany opatrných kresťanov v Iraku, násilie a týranie zo strany vlastnej rodiny a štátu, útek do cudziny spolu s deťmi a manželkou, ktorá tiež uverila Ježišovi, zanechanie svojej kultúry a akoby odrezanie od rodinných zväzkov kvôli niečomu väčšiemu – kvôli životu v Cirkvi.

Na Slovensku žije čoraz menej ľudí, ktorí museli podobne zápasiť o svoju vieru v časoch totality. Preto nech nám táto kniha pripomenie v Roku viery, že viera je niečo, za čo sa vždy platí. A vždy draho. Za každú cenu...

Za každú cenu (m.v.)Joseph FadelleRedemptoristikniha SK2015-430,00 Kč

Modlitbový denník 2016

"Ako si len želám, aby nasledujúce roky boli poznačené milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému človeku prinášajúc Božiu dobrotu a nežnosť! Nech sa ku všetkým, veriacim aj vzdialeným dostane balzam milosrdenstva ako znamenie Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné medzi nami"
(pápež František, Misericordiae vultus)

Modlitbový denník 2016 obsahuje liturgický i svetský kalendár na rok 2016 a miesto na poznámky.

Modlitbový denník 2016Hojné Božie milosrdenstvo Redemptoristi2015-400,00 Kč

Matka ustavičnej pomoci - Rozjímanie nad ikonou

Ikona Matky ustavičnej pomoci je zrejme najznámejším obrazom Božej Matky. V ikonách nachádzame zhmotnenú snahu ikonopiscov, vyjadriť plody vlastnej modlitby a rozjímania nad veľkými a vznešenými tajomstvami kresťanskej viery. V tejto malej knižke nás redemptorista páter Wadding vedie k tomu, aby sme sa zamýšľali nad rôznymi posolstvami, ktoré ikona Matky ustavičnej pomoci vyjadruje, a na konci každej meditácie ponúka jednoduchú modlitbu. Meditácie sú doplnené farebnými ilustráciami a fotografiami.

Matka ustavičnej pomoci - Rozjímanie nad ikonouGeorge WaddingRedemptoristi2015-360,00 Kč

Odpustenie

Jim McManus ako katolícky kňaz a Stephanie Thorntonová ako psychologička napísali veľmi zaujímavé dielo o téme, ktoré sa donedávna pokladala len za doménu náboženstva. Ich pohľad na odpustenie je komplexný – zahŕňa poznatky vedy aj viery.
Čo je však pre čitateľa asi najdôležitejšie, v tejto knihe nájdu opis cesty odpustenia od sebaobviňovania cez hnev a možno aj nenávisť, cez rolu obeti k akceptácii a uzdraveniu vnútorných rán, ktoré nám niekto spôsobil svojím slovom či konaním. Alebo ktoré sme si spôsobili sami vlastnými zlyhaniami.
Je dôležité vedieť, že odpustiť je moje právo, ktoré neospravedlňuje vinníka, ale prináša pokoj a uzdravenie do môjho vnútra...

OdpustenieUzdravenie rán srdcaJim McManus
Stephanie Thorntonová
Redemptoristi2015-360,00 Kč

Vyslobodení (2. vydanie)

Zápasíte neustále s tými istými hriechmi? Strácate nádej pri hľadaní slobody, hoci o ňu veľmi usilujete?
Kniha Vyslobodení vám pomôže rozpoznať a zatvoriť dvere, ktoré ste otvorili zlému vplyvu a diablovým ľstivým stratégiám. Keď budete čerpať zo sily evanjelia, prekazíte diablove plány pre váš život a budete žiť bohatým a slávnym životom, ktorý pre vás pripravil Boh. Táto kniha plná nádeje vás bude viesť k slobode. Sústredí vás na Boha a jeho pôsobenie v živote veriaceho – a nie na zastrašujúce aspekty zlých duchov. Obsahuje aj praktické poučenie, ako sa modliť za vyslobodenie iných ľudí.

Vyslobodení (2. vydanie)Neal LozanoRedemptoristi2015-350,00 Kč

Vytrhnutí z otroctva

Radikálna zmena života. Väčšina ľudí asi nemá rada, keď sa niečo podstatné nečakane zmení. No sú zmeny, ktoré sú také výrazné, že človek pri nich priam radostne zanechá všetko, čomu predtým žil a čo tvorilo zdanlivo neoddeliteľnú súčasť jeho života.

Presne to sa stalo v živote Piotra Zalewského, narkomana a alkoholika, ktorý raz reagoval na nutkavé volanie svojho vnútra, aby išiel do kostola. Tam sa stretol s Bohom, ktorý mu odpustil všetko zlo, ktoré v živote popáchal. Piotr objavil uzdravujúcu moc sviatostí.

Kniha tak nie je len o autorovom obrátení, ale prináša aj mnoho myšlienok o dôležitosti Cirkvi a sile sviatostí.

Vytrhnutí z otroctvaPiotr ZalewskiRedemptoristi2015-180,00 Kč

Matka ustavičnej pomoci

Obsahuje vysvetlenie pôvodu obrazu, verejnú i súkromnú deväťdňovú pobožnosť, litánie a modlitby pri rôznych príležitostiach.

Matka ustavičnej pomociNovény a modlitbyĽudovít Michalovič
Michal Zamkovský
Redemptoristi2015-170,00 Kč

Novéna a modlitby k svätému Gerardovi

Svätý Gerard je po celom svete uctievaný ako zvláštny ochranca matiek v požehnanom stave. No zároveň aj ako veľký orodovník vo všetkých potrebách. Nečudo. Veď ako hovorí jeho životopisec, Gerard vždy plnil Božiu vôľu. A tak Boh potom plnil Gerardovu vôľu.
Používajme tieto texty s dôverou, že Boh vypočuje modlitby, ktoré mu budeme predkladať. Svätý Gerard sa bude za nás prihovárať.

Novéna a modlitby k svätému Gerardovi Redemptoristi2015-170,00 Kč

Eucharistia a náš každodenný život

Nikdy nebola pozornosť katolíckej zbožnosti zameraná na Eucharistiu viac ako od čias reforiem Druhého vatikánskeho koncilu. A súčasne nebolo nikdy väčšmi potrebné, aby sa Eucharistia stala stredobodom nášho každodenného života.

Tieto radostné meditácie o Eucharistii sú samy osebe prejavom vďakyvzdania – a súčasne pozvaním. Pozývajú čitateľa, aby v eucharistickom vďakyvzdaní a chvále objavil základný motív a pravidlo svojho každodenného života. Vyjadrujú, ako Eucharistia môže a mala by byť tou najúžasnejšou skúsenosťou, ktorá preniká a usmerňuje náš uponáhľaný a zábudlivý život.

Eucharistia a náš každodenný životBernhard HäringRedemptoristi2015-170,00 Kč

Soľ a svetlo

V tejto prenikavej štúdii Ježišovej Reči na vrchu páter Häring predkladá ohromnú morálnu výzvu starostlivým a pozorným kresťanom rozvinutého sveta.

"Túžim po smrti ako po poslednom neodvolateľnom "áno“ a „amen“ spásonosnej Božej vôli."

Bernhard Häring

Soľ a svetloBlahoslavenstváBernhard HäringRedemptoristi2015-1086,00 Kč

Svetlá pre biednych (nové vydanie)

Svetlo! Tak veľmi dnes potrebujeme svetlo. Aby sme nepodľahli zlu, nenávisti, strachu a obavám. Aby sme sa mohli s nádejou pozerať do najbližších hodín a dní. Potrebujeme mať svetlo v sebe, aby sme nepodľahli tme. Kresťan má k dispozícii viacero zdrojov svetla. Svetlo rozumu. Svetlo Svätého písma. Svetlo Cirkvi. Tieto všetky majú svoj pôvod v najväčšom svetle, v Ježišovi Kristovi. Z neho vychádza aj svetlo tejto knihy. Sú to životopisy ľudí, ktorí žili v Božom svetle a dokázali ho vyžarovať na svet okolo seba. Stali sa svetlom pre nás, ktorí sa často ocitáme v tme. Čítajme o veľkých dielach, ktoré Boh v týchto ľuďoch uskutočnil, a zároveň sa pozerajme na svoj život. Aj v ňom totiž nájdeme Božie skutky, ktoré nás povedú k jeho oslave a premenia nás na svetlo pre našich súčasníkov.

Svetlá pre biednych (nové vydanie)Životopisy svätých a blahoslavených redemptoristovBoleslaw SlotaRedemptoristi2015-10112,00 Kč

Vyvolení a vzácni

„Srdce ženy by malo byť ukryté v Bohu tak, že muž musí hľadať Boha, aby našiel ju.“

Tieto slová Maxa Lucada akoby v skratke vyjadrovali to, k čomu autorka vedie manželov alebo tých, čo túžia po manželstve a pripravujú sa naň – postaviť a neustále rozvíjať svoje manželstvo na osobnom aj spoločnom vzťahu s Ježišom Kristom.
Čitateľ môže mať chvíľami pocit, akoby sedel u Hahnovcov v kuchyni pri stole a vnímal, ako dôsledne prežívajú svoje manželstvo ako záväzok, vyjadrený manželským sľubom. Kimberly Hahnová svoje myšlienky obohatila mnohými citátmi zo Svätého písma aj z cirkevných dokumentov, čím vytvorila dielo hodné nielen čítania, ale aj štúdia.

Vyvolení a vzácniBiblická múdrosť pre vaše manželstvoKimberly HahnováRedemptoristikniha SK2015-04203,00 Kč

Slávna si, Mária

Svätý Alfonz teologickým jazykom svojej doby ospevuje Pannu Máriu. Dnes používame iný štýl vyjadrovania, ale od autora sa môžeme učiť, že milovať Božiu Matku neznamená len veriť v jej nepoškvrnené počatie, ustavičné panenstvo či Božie materstvo, ale znamená to tiež svoju lásku prežívať so zaangažovaním celého človeka. Vrátane citových výlevov a vyznaní lásky.
Úcta k Panne Márii je podľa svätého Alfonza znakom spásy. Koho chce Boh priviesť do neba, dá mu lásku k matke svojho Syna.
Nech čítanie tento knihy pomôže každému pokročiť na ceste spásy.

Slávna si, MáriaAlfonz Maria de LiguoriRedemptoristikniha SK2014-50161,00 Kč

5 najdôležitejších rozhodnutí môjho života

Každý deň sú pred nami mnohé rozhodnutia. Niektoré sa nám zdajú malé a bezvýznamné, iné nás mätú a ohromujú.

Ale Boh každého z nás stvoril s určitým zámerom, úžasným a večným. Poslal nám Ježiša, aby nám pomohol ten zámer objaviť a prísť do cieľa.

V tejto brožúrke Ralph Martin opisuje päť základných rozhodnutí, ktoré formovali a upevňovali jeho život posledných štyridsať rokov. Ralphovo osobné zamyslenie vám môže pomôcť urobiť zmysluplné rozhodnutia vo vašom vlastnom živote.

5 najdôležitejších rozhodnutí môjho životaRalph MartinRedemptoristikniha SK2014-5026,00 Kč

Vyskoč z akvárka! ...lebo TY to dáš!!!

Na Slovensku máme množstvo mladých ľudí, ktorí prešli napríklad animátorskými školami, vedú malé spoločenstvá, no zároveň sa im zdá, že prešľapujú na mieste, akosi nevedia, čo ďalej.
Najmä im odporúčame knihu mladej slovenskej autorky, ktorá touto cestou prešla a delí sa o svoje hľadanie cesty s Ježišom v konkrétnych okolnostiach svojho života. Vrátane straty zamestnania a pocitu zbytočnosti.
Kniha je veľmi dobrým čítaním aj pre tých, ktorí už všetko poznajú, všetkým prešli, no cítia sa vo svojom kresťanstve unavení či nenaplnení. Môžu nájsť iné pohľady na známe veci...

Vyskoč z akvárka! ...lebo TY to dáš!!!Martina BučekováRedemptoristikniha SK2014-50130,00 Kč

Objaviť Božie milosrdenstvo

V tejto útlej knihe páter Bernhard Häring, CSsR prináša sériu užitočných zamyslení o sviatosti zmierenia, ktoré sú určené pre spovedníkov aj pre kajúcnikov.
Prostredníctvom úryvkov zo Svätého písma autor vovádza čitateľa do chápania tejto sviatosti, ktorá presahuje len obyčajný výpočet hriechov. Sviatosť zmierenia nie je len nejaký rituál. Je to spoločné slávenie ľútosti a vďakyvzdania, pri ktorom kajúcnik uznáva, že potrebuje odpustenie. Táto potreba prerastá do vďačnosti voči Pánovi, ktorý už všetko odpustil svojou vykupiteľskou smrťou. Jednoduchým, ale hlbokým spôsobom páter Häring preniká do podstaty sviatosti zmierenia. Kniha môže čitateľovi pomôcť plnšie si uvedomiť, že potrebuje obrátenie, a vyviesť ho z jeho sebectva na cestu hľadania zasľúbenej zeme, Božieho kráľovstva.

Objaviť Božie milosrdenstvoSviatosť zmierenia v modernom sveteBernhard HäringRedemptoristikniha SK2014-4981,00 Kč

Ako byť šťastná s 1, 2, 3... deťmi

Môže sa nám zdať nepredstaviteľné, že matka osemnástich detí má čas napísať knihu. Dokonca cestuje s manželom po svete a spolu hovoria o svojich skúsenostiach zo života veľkej rodiny. Kniha Ako byť šťastná s 1, 2, 3... deťmi svojho čitateľa rýchlo zaujme, lebo nie je sériou abstraktných rád, ako čo zvládať, ale sériou svedectiev, ako vyzerá všedný či sviatočný deň v rodine. Autorka má dar v skratke formulovať svoje skúsenosti, ktoré sa dajú použiť pri výchove jedného dieťaťa, ale aj pätnástich detí. Hovorí o stolovaní, upratovaní, výletoch, športovaní, o škole, o smrti (najstaršia dcéra zomrela pred dvoma rokmi ako dvadsaťdvaročná), o trestoch i odmenách, o sexe, o návštevách, peniazoch, prioritách (najprv mama a otec), o poklade starých rodičov...

A napokon hovorí aj o svojom tajomstve, ktoré jej osobne umožňuje toto všetko zvládať. Je ním každodenne praktizovaná viera v Boha. Ako perličku uvádzame, že Rosa Pich-Aguilera Rocca je takmer celý život zamestnaná, vyše dvadsať rokov pracovala ako textilná návrhárka (precestovala celú západnú Európu, keď sa zúčastňovala na módnych prehliadkach).

Ako byť šťastná s 1, 2, 3... deťmiRosa Pich-Aguilera RocaRedemptoristikniha SK2014-45135,00 Kč

Modlitbový denník 2015

Tohtoročná téma zasvätený život.
Obsahuje denné omšové čítania v latinskom obrade, liturgický aj svetský kalendár a miesto na poznámky. Má byť pomôckou k prehĺbeniu osobnej modlitby a možno aj tento spôsob zapisovania vám pomôže spätne vidieť a spoznať cesty, ktorými vás Boh vedie.
Zapíš si, čokoľvek ti Pán hovorí - citáty zo Svätého písma, ktoré ťa oslovia - osobné úvahy nad citátmi z Biblie - svoje zápasy a výhry - inšpirujúce výroky svätých - modlitbové úmysly za seba a za iných - vyslyšané modlitby - osobné modlitby.

Modlitbový denník 2015 Redemptoristikniha SK2014-39120,00 Kč

Carlo Maria Martini - Prorok dialógu

Kardinál Carlo Maria Martini je slovenskému čitateľovi známy predovšetkým z prekladov mnohých jeho duchovných cvičení, ktoré sú založené na hlbokej znalosti Svätého písma. Menej známe sú však jeho iné diela, ani nie písomné, ale jeho aktivity, ktoré sa stretali s veľkým ohlasom nielen v miestnej cirkvi v Miláne, ktorú riadil. Spomenieme tu len dve najvýznamnejšie – tzv. Katedry neveriacich, kde inšpiroval a viedol dialóg veriacich s neveriacimi v úsilí ukázať veriacim, že svoju vieru musia stále prehlbovať, a neveriacim, že ich nevera možno stojí na krehkých argumentoch, a štvrtkové lectio divina v milánskej katedrále, kde ho neraz so zatajeným dychom a s perom v ruke počúvalo aj päťtisíc mladých.

Kardinál Martini rád uvažoval o veciach, ktoré sa iným zdali jasné, a odhaľoval nové možnosti prístupu a videnia vecí i problémov. Vyjadroval sa k eutanázii i umelému oplodneniu, hovoril o nutnosti rovnosti súkromného a štátneho školstva, o fiškálnom systéme, o terorizme i korupcii... Navrhoval zvolať Tretí vatikánsky koncil, veľmi mu ležali na srdci rozvedení a znovuzosobášení...

To, čo hovoril, však malo jeden spoločný základ – lásku ku Svätému písmu a k Cirkvi. A jeden cieľ – viesť dialóg pre skutočné dobro ľudí, ktorým je život s Ježišom.

Predkladáme slovenský preklad knihy Andreu Tornielliho s nádejou, že poznanie života tohto nášho významného súčasníka pomôže a dodá odvahy k čoraz hlbšiemu a otvorenejšiemu dialógu aj Cirkvi na Slovensku.

Carlo Maria Martini - Prorok dialóguAndrea TornielliRedemptoristikniha SK2014-35226,00 Kč

Zmysel života

Úspešný katolícky filozof Peter Kreeft napísal krátku hĺbavú príručku, aby ti pomohla na ceste hľadania zmyslu života.
Kreeft predkladá Božie odpovede na tvoje otázky s jednoduchosťou a priamočiarosťou, ktoré ti pomôžu ten zmysel nájsť a podeliť sa oň s inými.
Božie odpovede nie sú komplikované ani tajné.
Treba ich jednoducho prijať a osvojiť si ich.
Tento vreckový sprievodca ti v tom pomôže.

Zmysel životaPeter KreeftRedemptoristikniha SK2014-2631,00 Kč