Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989

Máte chuť se zamyslet nad tím, v jakém světě Anežka žila, kreslit ho a zamyslet se, v čem byl jiný a v čem stejný jako náš? Chcete zblízka nahlédnout do života princezny a řeholnice, statečné paní a patronky naší země? Vezměte si dobré pastelky a zkuste si číst, ptát se, hledat odpovědi, přemýšlet a dotvořit knížku, která na vás čeká.

O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989Petr Piťha
Martina Špinková
Poustevníkkniha2018-4780,00 Kč

Pocta svaté Anežce Přemyslovně

V knize jsou chronologicky uspořádány, jak podtitul naznačuje, projevy profesora Piťhy, proslovené u nejrůznějších příležitostí oslav.

Pocta svaté Anežce PřemyslovněPřednášky a studie, proslovy, modlitby a kázání 2011-2013Petr Piťha
Poustevníkkniha2015-16500,00 Kč

Občan uvažuje cestou k lékaři

Knížka je členěná do 4 kapitol, ve kterých se pojednává o základních pojmech ze zdravotnictví (např. odlišení péče o nemocné od zdravotnictví), o lákařích, pacientech, o otázkách financování a organizace zdravotní péče. Kniha je klidným a vtipným upozorněním na věci nedobré a výzvou, abychom se k sobě chovali slušně.

Občan uvažuje cestou k lékařiPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-4490,00 Kč

Dušičková zamyšlení

Soubor krátkých zamyšlení

Dušičková zamyšleníPetr Piťha
Poustevníkbrožurka2014-4137,00 Kč

Slyšte slovo a zpívejte píseň

Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy předcházelo přání vycházející ze společenství Matice velehradské mít k dispozici dílo, které by-podobně jako tehdy-pomohlo srozumitelným způsobem oslovit zejména děti a mládež. Tato kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan Pavel II, že opravdová víra vždy vytváří a zanechává za sebou i ryzí kulturu. Před každým čtením této knihy by bylo vhodné pomodlit se z modlitby sv. Cyrila slova, která i po staletích znějí naléhavě: "Slyšte Slovo, Slovo, jež živí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede k poznání Boha."

Slyšte slovo a zpívejte píseňŽivot svatých Cyrila a Metoděje a příběh VelehraduPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-27240,00 Kč

Svatí Cyril a Metoděj

Brožurka vydávaná k přípravám na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu.

Svatí Cyril a MetodějVelehrad - symbol a úkolPetr PiťhaPoustevníkkniha2014-2742,00 Kč

Občan uvažuje cestou k volbám

Občan uvažuje cestou k volbámPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-2050,00 Kč

Tatínkovy pohádky

Pohádky mají nezastupitelný význam v životě lidí. Dítě, které by neslyšelo ani jednu pohádku, by snad ani nebylo dítětem. Pohádky otevírají svět fantazie, učí kráse a dobru, jsou pokladnicí moudrosti. Jsou školou, kde se učíme věrnosti a vytrvalosti, jsme vybízeni ke statečnosti a čestnému jednání. Pohádky nás také učí číst. není náhodou, že autory pohádek bývali učitelé, jako např. Jaroslav Janouch. Petr Piťha také není prvním univerzitním profesorem, který napsal pohádky. Jde tu, jako u své knihy Paměť a naděje věnované starým pověstem českým, cestou prof. V. Tilleho, který pod pseudonymem Václav Říha rovněž vydal své pohádky. Oba autoři, zkušený ilustrátor dětských knih, akad. malíř Jaroslav Šerých a Prof. PhDr. Petr Piťha zcela záměrně vytvořili pohádkovou knížku nesporně současnou, ale zároveň tradiční. Usilují o pozdvižení upadající kultury knihy a všestrannou kultivaci čtenáře. Nutí nás soustředit se, začíst a zaposlouchat se do široce plynoucích realistických opor, aby jim i dítě porozumělo, ale zároveň tvoří první stupeň na dlouhém schodišti imaginace a lákají k dalším krokům, které bez řídel ducha nelze udělat.

Tatínkovy pohádkyPetr Piťha
Jaroslav Šerých
Poustevníkkniha2014-17333,00 Kč

Ave Crux, Spes Unica

Kniha obsahuje rozjímání na křížové cestě odrážející různé fáze osobnostního zrání – mládí, zralý věk, stáří a dokonce inspiraci pro uvedení dětí do této pobožnosti. Stejně široká je i škála pojetí, od krátkých úvah u jednotlivých zastavení přes kající reflexi vlastního života v zrcadle křížové cesty až k pohledům na dějinnou dimenzi Kristova utrpení.

Ave Crux, Spes UnicaZamyšlení na křížové cestěPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-10260,00 Kč

Kříž Kristův v dějinách lidstva

Kříž Kristův v dějinách lidstvaPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-0837,00 Kč

Velikonoce

Rozjímání P. Piťhy o svátcích jara, velikonočním beránkovi - Kristu, Getsemanské zahradě, Pilátově soudu, kříži, tichu Bílé soboty, vzkříšení a velikonočních zvycích.

VelikonocePetr PiťhaPoustevníkkniha2014-0537,00 Kč

Dvě pohádky

Dvě pohádkyPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-0537,00 Kč

Tatínkovy pohádky

Tatínkovy pohádkyPetr Piťha
Jaroslav Šerých
Poustevníkkniha2014-01255,00 Kč

Světla na zemi i na nebi

Přímluvy ke mši svaté na neděle a všední dny uvedených období církevního roku. Vyšlo s církevním schválením.

Světla na zemi i na nebiděti a učitelé ČR k výročí slovansaké mnisie na Moravu 863/2013Petr Piťha
Poustevníkkniha2013-27520,00 Kč

O lásce a službě sv. Anežky české

O lásce a službě sv. Anežky českéPetr Piťha
Poustevníkkniha2013-0737,00 Kč

Zpověď, svátost smíření

Zpověď, svátost smířeníPetr Piťha
Poustevníkkniha2013-0137,00 Kč

Svatý kníže Václav

Bibliofilie o sv. Václavovi, bohatě ilustrováno.

Svatý kníže VáclavPetr PiťhaPoustevníkkniha2012-36180,00 Kč

O svatém Cyrilu a svatém Metoději (omalovánky)

O svatém Cyrilu a svatém Metoději (omalovánky)Daniel Ladman
Petr Piťha
Poustevníkomalovánky2012-3160,00 Kč

Novéna o křtu

První rok tříleté přípravy na jubileum příchodu svatých Cyrila a Metoděje je věnován křtu. Jako naše křesťanská tradice začala jejich prací na Velké Moravě, tak náš osobní křesťanský život začíná křtem. Je proto namístě si ho připomenout. Tomu je věnována tato novéna.

Novéna o křtu
Poustevníkkniha2010-5242,00 Kč

Adventní čas

Malé knížečky (A6) do kapsy přinášejí krátká, ale hluboká a zároveň zábavná poučení.

Adventní časPetr Piťha
Poustevníkbrožurka2009-5337,00 Kč

Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny

Toto vyprávění je určeno dětem, které chodí do škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Má jim přiblížit snad vůbec nejušlechtilejší ženskou postavu našich národních dějin. Ženu, o které bychom toho měli hodně vědět, protože se od ní můžeme mnoho naučit.

Příběh a odkaz sv. Anežky PřemyslovnyPetr Piťha
Poustevníkkniha2009-5337,00 Kč

Čechy a jejich svatí

Kniha podává moderně pojaté portréty českých světců (Václav, Ludmila, Vojtěch, Prokop, Hroznata, Zdislava z Lemberka, Anežka, Jan Sarkander, Jan Nepomucký, K.M. Hofbauer, J.N. Neumann) doplněné kapitolami O úctě ke svatým, Ostatní naši svatí (Cyril a Metod, …), Lidé svaté pověsti či blahé paměti, Dědictví Václavovo a mapkami míst spojených se životem svatých. Je napsána s velikou erudicí historickou, filologickou a psychologickou krásným a srozumitelným jazykem. O kvalitě publikace, jež je považována za nejlepší soubornou českou hagiografickou knihu vůbec, svědčí i to, že v 1. a 2. vydání bylo prodáno již 12.000 výtisků.

Čechy a jejich svatíPetr Piťha
Poustevníkkniha2009-01229,00 Kč

Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice

Novéna obecně je devítidenní příprava na nějakou slavnost nebo událost. Novéna je ucelený čas věnovaný modlitbám, vhodné četbě a úvahám zaměřeným k tématu očekávané slavnosti. Máme se v ní duchovně připravit a otevřít vstříc tomu, co anebo kdo k nám přichází. Chceme se připravit na setkání s papežem Benediktem XVI., proto jsou zde k úvahám použity úryvky z jeho projevů a prací. Pro úvahy jsou uvedeny také citáty z Písma svatého. Pro každý den novény je popsán pořádek modliteb a úvah a je pro ně připraven materiál. Stačí tedy jednoduše postupovat podle textu.

Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republiceModlitby, četba, zamyšlení
Poustevníkkniha2009-0126,00 Kč

Připravme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice

Papežská návštěva je velká událost a troufnu si říct i velký, nezasloužený dar. Jak dar využijeme, záleží na nás. Když se dívám na minulé papežské návštěvy naší země, které jsme prožili v letech 1990, 1995 a 1997, rád vzpomínám nejen na radost slavnostních chvil, ale také na různé plody, o kterých jsem se dověděl. O povzbuzení hovořili všichni, ale slyšel jsem i svědectví do té doby nevěřícího člověka, který se při té příležitosti začal o církev zajímat a našel do ní cestu, nebo o mladém knězi, který objevil své povolení právě ve zvláštní atmosféře návštěvy Jana Pavla II., kterým se cítil osloven. Mohli bychom jistě mluvit i o dalších svědectvích, ale na druhou stranu se ptám, jestli těch plodů nemohlo být ještě víc. Myslím, že určitě ano, kdybychom se byli lépe připravovali. Tentokrát už s organizací nějaké zkušenosti máme a můžeme více pozornosti věnovat přípravě duchovní. <BR> (z úvodu Mons. Jana Graubnera)

Připravme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republiceModlitby, myšlenky, inspirace
Poustevníkkniha2009-0137,00 Kč

Vánoce

Inspirativní zamyšlení o Vánocích a jejich prožívání. Narození Spasitele je skutečným důvodem k oslavě, ale nikoliv takové, jaká se nám všude kolem nabízí. Je třeba si uvědomit a hlouběji prožít vánoční poselství…

VánocePetr PiťhaPoustevníkkniha2008-0137,00 Kč

Jedeme na pouť

Malá brožura o putování a poutích.

Jedeme na pouťPetr Piťha
Poustevníkkniha2007-0137,00 Kč

Výchova, naděje společnosti

Kniha krátkých úvah o výchově a etických tématech. "Co vzniklo, je prostý záznam mých názorů na dané otázky. Nekladl jsem si žádné požadavky ani žádnou cenzuru. Je na nich na prvý pohled vidět, kdo jsem, totiž (doufám, že laskavý a chápající) katolický kněz a člověk dostatečně starý, aby měl nějakou životní zkušenost. Neusiloval jsem o úplný obraz etiky a skoro naschvál jsem se nezabýval odbornou literaturou, která by měla knihu podepřít. Šlo mi o srozumitelné a jednoduché vyjádření toho, co si o daných otázkách myslím" (Petr Piťha)

Výchova, naděje společnostiPetr Piťha
Poustevníkkniha2005-52203,00 Kč

Svaté patronky Evropy

Dlouho rozdělená Evropa prožívá svůj proces sjednocování. Je náročný, neboť se téměř vytratil společný základ, na kterém lze tento proces uskutečnit. Je proto třeba, aby se vrátila k duchovním kořenům, ze kterých vyrostla.Papež Jan Pavel 2 chce pomoci tím, že vyhlásil některé svaté a světice za patrony Evropy.Jsou to lidé, kteří - každý svým způsobem - tyto kořeny ztělesňuje. Chtějme je poznat blíž, abychom si lépe uvědomili, jak pomoci Evropě najít její novou podobu.

Svaté patronky EvropyPetr Piťha
Poustevníkbrožurka2004-1037,00 Kč

Růžencová tajemství a litanie k P. Marii, Královně Posvátného růžence

Růžencová tajemství a litanie k P. Marii, Královně Posvátného růžence je obsažnější svazek (formát A6, 96 str.), bohatý obrazový doprovod jednotlivých růžencových tajemství, netradiční invokace litanií.

Růžencová tajemství a litanie k P. Marii, Královně Posvátného růžencePetr Piťha
Poustevníkbrožurka2004-10100,00 Kč

Svaté patronky Evropy

Dlouho rozdělená Evropa prožívá svůj proces sjednocování. Je náročný, neboť se téměř vytratil společný základ, na kterém lze tento proces uskutečnit. Je proto třeba, aby se vrátila k duchovním kořenům, ze kterých vyrostla.Papež Jan Pavel 2 chce pomoci tím, že vyhlásil některé svaté a světice za patrony Evropy.Jsou to lidé, kteří - každý svým způsobem - tyto kořeny ztělesňuje. Chtějme je poznat blíž, abychom si lépe uvědomili, jak pomoci Evropě najít její novou podobu.

Svaté patronky EvropyPetr Piťha
Poustevníkbrožurka2004-0111,00 Kč