Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Moje tajomstvo - modlím sa

Moje tajomstvo - modlím sa Matka Terézia
Lúčkniha SK2017-09169,00 Kč

Na slovíčko, Sylvia

Na slovíčko, SylviaLadislav Csontos
Lúčkniha SK2017-0963,00 Kč

O kultúre a kultúrnosti

O kultúre a kultúrnostiLadislav Hanus
Lúčkniha SK2017-09200,00 Kč

Princíp pluralizmu

Princíp pluralizmuLadislav Hanus
Lúčkniha SK2017-0969,00 Kč

Všade Ťa vidím

Všade Ťa vidímHenny Fiebigová-Siváková
Lúčkniha SK2017-0992,00 Kč

V službe Ducha

Kniha je výberom z autorových príspevkov publikovaných v rozličných domácich i zahraničných zborníkoch, ročenkách, časopisoch i novinách. Výber zahŕňa tri tematické oblasti: sociálnu náuku Cirkvi, systematickú teológiu a z cirkevných dejín tématiku náboženského, národného a kultúrneho života Slovákov.

V službe DuchaŠtefan Vragaš
LÚČkniha SK2016-52165,00 Kč

Svätý rok milosrdenstva

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva od 8. decembra 2015 do 20 novembra 2016.
Nechajme sa každý deň tohto svätého roku sprevádzať myšlienkami Svätého Otca Františka. Čerpajme z veľkého prameňa Božieho milosrdenstva.

Svätý rok milosrdenstvaMyšlienky na každý deň Lúč2015-520,00 Kč

Judita - Cesta do Damasku

Posledný diel trilógie LEONA - ABIGAIL – JUDITA
Dej sa odohráva štyridsať rokov po Kristovi. Judita je dcérou bohatého majiteľa karaván a žije so svojou matkou v Tiberiase. Hoci žijú v bohatstve a blahobyte, nie sú šťastné. Judita vída svojho milovaného otca Džamala veľmi zriedkavo, nepozná však pravú príčinu. Abigailin brat Jakub je u Džamala obľúbeným vodcom karaván. Spolu so sestrou patrí do spoločenstva kresťanov. Jedného dňa dostáva úlohu: prepašovať Ježišovým nasledovníkom, ktorí trpia neustálym prenasledovaním farizeom Saulom, dôležitú správu...

Judita - Cesta do DamaskuDavis Bunn
Janette Oke
Lúč2015-510,00 Kč

bl. Matka Terézia

Popularita Matky Terézie stále pretrváva. Pre mnohých ľudí je vzorom vo viere a láske k blížnemu. Na výčitku, že so svojou teológiou je o dvesto rokov pozadu, raz odvetila: „Nie dvesto, dvetisíc rokov!“ Ktokoľvek sa stretol s touto neustále činnou rehoľnou sestrou, bol svedkom jej šarmu a humoru, ako aj jej neúnavného nasadenia pre najchudobnejších z chudobných a pre Cirkev. Príbehy a anekdoty v tejto knihe vytvárajú fascinujúci portrét výnimočnej ženy.

bl. Matka TeréziaPríbehy a anekdotyReinhard AbelnLúč2015-500,00 Kč

Objatie - Príbeh komunity Cenacolo

Matka Elvíra: „ V živote stojí na nohách ten, kto sa naučí kľačať.“
V júli 1983 v jednom opustenom dome na kopci v Saluzze rehoľná sestra Rita Petrozziová, dnes známa ako Mama Elvíra, založila Komunitu CENACOLO. Na dvere Komunity začali klopať mnohí mladí: stratení, opustení, bez nádeje, narkomani, ktorí hľadali miesto a pomoc, kde by mohli začať nový život. Malé semienko, ktoré vyklíčilo v Saluzze, v priebehu rokov rastie a stále sa rozrastá. Dnes pôsobí vo viac ako 60 domoch na celom svete.
Členovia komunity žijú jednoduchým spôsobom života rodinného typu, ktorý pozostáva zo spoznávania sily modlitby, práce prežívanej ako dar, pravdivých priateľstiev, obiet a radosti slúžiť. Komunita nie je liečebňa, ale škola života.

Objatie - Príbeh komunity CenacoloMatka Elvíra Lúč2015-500,00 Kč

Rozprávaj mi o láske

Slovo láska je v dnešnom čase sprofanované. Mnohí ľudia, najmä však mladí, nepoznajú podstatu, podoby ako aj pôvod lásky. Ba niektorí už ani neveria v lásku, zvlášť v manželskú lásku, čo býva najčastejší dôvod neúspešných vzťahov, vzťahov plných zmätkov a nedorozumení.
Michel Quoist vynikajúcim zrozumiteľným spôsobom objasňuje pojem LÁSKA, odhaľuje jej krásu, veľkosť, ale aj jej nároky. Obsahu knihy dal tajuplnú a podmanivú atmosféru. Jeho rozprávanie o láske je zaodeté príbehom, v ktorom istý mladý človek pravidelne navštevuje mudrca, ktorý ho pomaly sprevádza pri objavovaní lásky. Mudrc pritom až dojemne pravdivo vystihuje myšlienkový vývoj a vnútorné zápasy mladého človeka a ponúka mu jedinečnú možnosť sa s láskou zoznámiť, naučiť sa milovať v čistote srdca a tak sa pripraviť na život v nerozlučnej dvojici.

Rozprávaj mi o láskeMichel QuoistLúč2015-500,00 Kč

Veľké pravdy v malých príbehoch 8

Veľké pravdy v malých príbehoch je čitateľom dobre známa a obľúbená knižná séria.
Jej ôsmy zväzok obsahuje príbehy zo života z rôznych krajín i rôznych časových období. Majú však spoločného menovateľa: príbehy ilustrujú učenie Katolíckej cirkvi. Tematicky ich autor rozdelil do dvoch skupín: prvá časť príbehov približuje modlitbu Otče náš a druhá sedem sviatosti.
Katechizmus Katolíckej cirkvi je majákom v živote veriaceho človeka. Preto veríme, že aj z tohto ôsmeho zväzku vám príbehy zo života ľudí, ich výpovede dokážu osvetliť vašu duchovnú cestu.

Veľké pravdy v malých príbehoch 8Pierre LefévreLúč2015-500,00 Kč

Sv. Filip Neri

Svätý Filip Neri je už stáročia uctievaný svätec na celom svete. Narodil sa rok 1515 vo Florencii. Študoval v Ríme filozofiu a teológiu, stal sa kňazom. Žil v Ríme, kde zasvätil svoj život službe opusteným deťom i mládeži, staral sa o chorých a chudobných pútnikov; pre nich založil v roku 1548 Bratstvo Najsvätejšej Trojice. Neskôr, v roku 1564 založil Oratórium - kongregáciu kňazov a laikov, ktorá má svojich nasledovníkov dodnes aj na Slovensku. Bol známy svojim vtipom, humorom a veselosťou. Zomrel v Ríme v roku 1595. Bol vyhlásený za patróna Ríma a detí.

"Buďte dobrí, ak môžete." Sv. Filip Neri

Sv. Filip NeriLouise CamusováLúč2015-350,00 Kč

Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou

Cirkev patrí už viac ako tisíc rokov neoddeliteľne k nášmu slovenskému životu, k Slovensku ako národu i štátu. Kniha Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou hovorí to podstatné o našej slovenskej identite. Hovorí o tom, ako dlho bolo a je spojené kresťanstvo u nás na Slovensku s naším životom v priebehu celého a každého roka i celého tisícročia a to až po oblasť kultúry, umenia, literatúry, hudby, maliarstva, sochárstva či architektúry, no najmä školstva a tiež o tom, ako bola Cirkev neúnavnou učiteľkou viery, varovala, chránila a povzbudzovala.

„Ja som si všímal na pôsobení Cirkvi u nás predovšetkým to pozitívne, čo Cirkev vnášala do nášho duchovného, kultúrneho a materiálneho života na Slovensku. Bolo toho prekvapujúco mnoho. Môj pohľad bol preto skôr pohľadom syna, ktorý má rád svoju matku a bráni ju všetkým pravdivým, čo je v jeho silách objaviť."

Ján Chryzostom Korec

Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou je tisícou knihou, ktorá vychádza vo vydavateľstve LÚČ v 25. roku jeho existencie.

Tisíc rokov Slovenska s CirkvouJán Chryzostom KorecLúč2015-340,00 Kč

Chiara Corbella Petrillo

Príbeh, ktorý má pre svoju silnú výpovednú hodnotu všetky atribúty silnej „story“, určenej nielen úzkemu okruhu priateľov a známych. Vďaka moderným komunikačným technológiám už dnes oslovuje ľudí na celom svete. Kto bola táto sympatická, vždy usmiata mladá žena? Zomrela 13. júna 2012 po oddialenej liečbe, ktorá by jej skôr azda mohla zachrániť život. Liečbu podstúpila neskôr preto, aby mohla donosiť svoje dieťa, syna Františka, ktorý sa narodil rok predtým ako pekné a zdravé dieťa. Chiara darovala život jednoznačným činom, pre ktorý sa rozhodla. Žila stravujúc svoj život v láske k druhým. Svojím postojom v chorobe a svojím rozhodnutím sa pre život dieťaťa dala všetkým opravdivý príklad možnej a uskutočniteľnej životnej cesty. Nech nám jej príklad pomôže milovať život od počatia a chrániť ho! Nech nám všetkým pomáha v krízových situáciách, keď sa rozhoduje o živote a smrti počatých detí!

Chiara Corbella PetrilloNarodili sme sa a už nikdy nezomriemeSimone Troisi
Cristiana Paccini
Lúč2015-220,00 Kč

Abrahám

Román zachytáva historický úsek zo slávnych dejín židovského národa. Biblický príbeh o Abrahámovi sa opiera o fakty zo Svätého písma, zo Starého zákona. Autorka ho však obohatila množstvom poznatkov týkajúcich sa náboženstva, kultúry, vzdelanosti, staviteľstva či umeleckých remesiel. Silou svojej predstavivosti tiež približuje čitateľovi krajinu tzv. úrodného polmesiaca, kde sa dej odohráva a atmosféru tých čias: spôsob života pastierskych kmeňov, jednoduchých mestských ľudí, ale aj príslušníkov vyšších tried, kňazov a vládcov mestských štátov.
Čitateľ získa plastický obraz života praotca Izraela Abraháma ako aj života vyvoleného národa.

AbrahámZmluva s BohomZofia KossakLúč2015-210,00 Kč

Daj láske šancu

Autorka „bez servítky“ pomenúva ťažkosti dnešných mladých ľudí. Zvlášť sa venuje osobnostným a vzťahovým problémom, sexualite. Nejde o moralizovanie, hovorí: „Presne taký, aký teraz si, začni prosiť, hľadať a klopať. Áno, to je potrebné: taký, aký si!“ Kniha obsahuje dôležité posolstvo pre každého mladého človeka: Máš možnosť dať láske šancu v každom okamihu svojho života. Ako? – dozviete sa z tejto útlej, no obsahom hutnej publikácie. Gabriele Kuby je matka troch detí, pracuje ako publicistka. Píše štýlom vhodným pre tínedžerov. Vychádza z vlastnej skúsenosti: „Prosila som, hoci som ešte nemala ani tušenie, či ma niekto počuje. Hľadala som, keď bola všade tma...

Daj láske šancuGabriele KubyLúč2015-210,00 Kč

Kľúč k zmysluplnému životu

Elisabeth Lukasová čerpá zo svojich bohatých, dlhoročných životných a praktických skúseností v logoterapeutickej praxi. Každodenne sa stretáva s ľuďmi, ktorí sa musia vyrovnávať s typickými problémami a krízami života v našom svete a našich časoch. Pri tom všetkom hovorí v jej prospech vedecká fundovanosť jej výpovedí.
Svoju kariéru začala experimentálnym výskumom a štatistickým skúmaním. Čitateľ jej však bude asi najviac vďačný, že mu takým poučným a názorným spôsobom umožnila pohľad do dielne logoterapeuta. Všetko totiž objasňuje na príkladoch konkrétnych prípadov, dokonca s úryvkami z dialógov, ako sa skutočne odohrali. Tým Elisabeth Lukasová vychádza v ústrety najmodernejšiemu trendu: vytvárať možnosti pre psychoterapeutickú pomoc samému sebe. Opakovane ponúka čitateľovi možnosť, aby logoterapeutický spôsob myslenia použil aj na seba samého, a je neuveriteľné, aké úspechy možno touto cestou dosiahnuť.
Toto dielo o logoterapii nie je určené ani tak psychoterapeutom, aby ich oboznámilo s takou alebo onakou technikou, ale skôr pacientom samým – a tiež (ešte) nie neurotickým čitateľom. Obaja môžu poznatky logoterapie čerpať priamo z knihy a použiť na sebe, a tak si za určitých okolností ušetriť cestu k profesionálnemu terapeutovi.

Kľúč k zmysluplnému životuElisabeth LukasováLúčkniha SK2015-21351,00 Kč

Milovaný pápež

Pápež Ján Pavol II. svojou charizmou priťahoval ľudí na celom svete. Niet pochýb, že patrí medzi najvýznamnejšie a najsympatickejšie osobnosti cirkevných a svetových dejín vôbec. Určite každý by chcel prežiť aspoň pár okamihov v jeho blízkosti. Kniha vám umožní veľa stretnutí s Jánom Pavlom II.: anekdoty a príbehy z jeho života, ktoré sú v nej pútavo zaznamenané, navádzajú spomienky na jeho ľudskú a humornú stránku, ale aj na mnoho ďalších daností a okolností, ktorými sa vyznačoval život tohto veľkého pápeža. Príjemné čítanie pre každého.

Milovaný pápežPríbehy a anekdotyBernhard HülsenbuschLúč2015-210,00 Kč

Vôňa levandule

Duchovným posolstvom knihy je popularizácia zjavení Panny Márie v Medžugorí. Autor opisuje účinky týchto zjavení na uzdravenia jednotlivých ľudí. Ide teda o príťažlivú a populárnu mediálnu evanjelizáciu. Skúsenosti Paola Brosia s investigatívnym novinárstvom sa v jeho knihe prejavujú v schopnosti vyhľadávať a starostlivo dokumentovať „svedkov“ zjavení a udalostí v Medžugorí, vytiahnuť z ich príbehov podrobnosti, ktoré dodávajú jeho knihe na presvedčivosti a príťažlivosti, vedia upútať, pritiahnuť a získať si čitateľa. Napríklad cez malú trojročnú Ivu, autorovo obľúbené dieťa, nám predstavuje smutnú realitu detí, narodených zo znásilnení v občianskej vojne. Týchto svedkov necháva vypovedať v priamych interview alebo prostredníctvom epizód, v ktorých vystupujú. Tak dosahuje dramatické napätie, emotívne aj racionálne presviedča, nenudí ani nemoralizuje. Kniha je veľkým prínosom v oblasti katolíckej žurnalistiky; prináša reálny pohľad na Medžugorie a zároveň je zdrojom upevnenia viery.

Vôňa levandulePríbehy z MedžugoriePaolo BrosioLúč2015-21, 2014-360,00 Kč

Postavy z Biblie

V knihe sa dieťa zoznámi alebo lepšie spozná najznámejšie postavy Starého i Nového zákona: Abraháma, Jozefa, Mojžiša, Dávida, Pannu Máriu, Jána Krstiteľa, Petra, Máriu Magdalénu, sv. Pavla a ďalší a to veľmi zábavnou formou.

Každá dvojstránka predstavuje jednu z nich. Zábava spočíva v tom, že si dieťa musí knihu najprv samo poskladať, lebo obrázok aj text, teda ľavá i pravá strana sú rozdelené na tri časti.
Keď nájde tie správne, ktoré patria k sebe, objaví sa na ľavej strane obrázok postavy a na pravej strane životopisný príbeh o „nájdenej“ postave.

Postavy z BiblieNájdi a poskladajSally Ann Wrightová
Toni Goffe
Lúč2015-210,00 Kč

Veľká obrázková Biblia

Sväté písmo spoznávame po celý život, tak v detstve, ako aj v dospelosti. Veľká obrázková Biblia ponúka vybraté texty vhodne zostavené v ich časovej súvislosti; sú prevzaté zo Svätého písma, nie sú prerozprávané. Nádherné ilustrácie dotvárajú slová Svätého písma a pomáhajú cez obrazotvornosť lepšie spoznávať posvätné texty. Kniha je určená čitateľom každého veku i ako dar na každú príležitosť.

Veľká obrázková Biblia Lúč2015-210,00 Kč

Biblia v detských ručných prácach

Všetky deti rady robia ručné práce. Toto je kniha práve pre ne. V knihe je 50 príbehov z Biblie a pri každom si môžu zhotoviť niečo, o čom sa dočítajú: pri príbehu o potope Archu, pri Danielovi leva, pri Vianociach ovečku atď.
Návod na vyhotovenie je podrobne napísaný i nakreslený, doplnený tiež fotografiami. Materiál i pomôcky doma určite máte.
Z knihy je veľa osohu: deti spoznajú Bibliu, cibria si svoju zručnosť a robia sebe i svojim drahým radosť z vyhotovených darčekov.

Biblia v detských ručných prácachNámety na ručné práce pre deti inšpirované biblickými príbehmiGillian Chapmanová
Leena Laneová
Lúčkniha SK2015-20, 2011-48206,00 Kč

Dvaja svätí pápeži

"Kanonizácia Jána XXIII. a Jána Pavla II. sa v roku 2014 zaraďuje medzi najväčšie udalosti v Katolíckej cirkvi. Vnímam to ako znamenie nádeje pre svet, lebo tam kde kvitne svätosť, kríza nemá posledné slovo. A vďaka aj týmto dvom svätcom nebude mať posledné slovo ani táto naša súčasná." Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Dvaja svätí pápežiSv. Ján Pavol II., Sv. Ján XIII.Ján Košiar
Šebastián Labo
Lúč2015-110,00 Kč

Život Panny Márie

Prvý raz po roku 1989 vychádza v slovenčine veľký ilustrovaný životopis Panny Márie v pevnej väzbe. Autor vychádza z biblických textov. Čitateľ dostane ucelený chronologický pohľad na život našej nebeskej Matky. Kniha je nádherne ilustrovaná. Je vhodná pre čitateľa každého veku a aj ako dar pre každú príležitosť pre staršie deti i dospelých.

Život Panny MáriePhilipp Schumacher
Victor Kolb
Lúč2015-110,00 Kč

Bez ochrany

"Vaša kniha by mala byť povinným čítaním každého vysokoškoláka. Plánujem ju darovať všetkým mladým, na ktorých mi záleží", píše čitateľka z USA.

Autorka Miriam Grossman je uznávaná americká psychiatrička, ktorá sa venuje študentom viac ako dvadsať rokov, pričom vyše desať rokov pôsobí ako psychiatrička v študentskej psychologickej poradni.

V ôsmich kapitolách približuje nástrahy vplývajúce na konanie súčasnej mládeže i detí, informuje o problémoch, chorobách či emocionálnych bolestiach, ktoré fyzicky a duševne doslova trýznia mladých ľudí, neskôr i neplodné matky. Všetko ilustruje konkrétnymi prípadmi zo svojej praxe.
Kniha je určená mladým ľuďom, na ktorých môže pôsobiť preventívne alebo im pomôže v riešení neutešených situácií v ich mladom živote. Obsah knihy prospeje aj rodičom a tým, ktorí pracujú s mládežou.

Bez ochranyMiriam GrossmanLúč2015-110,00 Kč

Svätý ruženec, Krížová cesta

Svätý ruženec, Krížová cestaJosemaría EscriváLúč2015-110,00 Kč

Dotyky s básnikom Dantem

V knihe sú zhrnuté už raz publikované, ale i nepublikované literárne príspevky na tému Dante a jeho dielo od literárneho vedca Júliusa Pašteku. Danteho v svojich prácach osvetľujú ako autora Božskej komédie z rôznych strán, s informačným i obranným zámerom. Hoci texty vznikali v dlhšom časovom rozpätí (1949 – 2014), nijaké vážne dôvody nenútili autora ich revidovať a najmä nie dodatočne „vylepšovať“ publikované texty vychádzajú nezmenené. Sú to literárne „dokumenty“ – dobové i osobné. Vyvolali ich rôzne príležitosti aj potreby, menila sa ich tematika, nie ich interpretácia – z rešpektu k básnikovi vekov.

Kniha vychádza v roku deväťdesiatych narodenín literárneho vedca prof. Júliusa Pašteku.

Z predslovu knihy: „Pri príležitosti jeho deväťdesiatych narodenín môžem len s vďakou a úctou povedať: Prof. Július Pašteka so svojím bohatým kultúrnym dielom je pokladom slovenskej kultúry. Pokladomje jeho dielo, ale ešte väčším pokladom je pre nás on sám svojou ušľachtilou osobnosťou veľkého veriaceho vzdelanca. Nech ho Pán Boh žehná i naďalej!“
Ján Chryzostom Korec

Dotyky s básnikom DantemJúlius PaštekaLúč2015-110,00 Kč

Pápeži humorne

Ako sa to stalo, že Ján XXIII. vlastnoručne uvaril pre brazílskeho biskupa kukuričnú kašu? Ako reagoval Ján Pavol II., keď mu dve africké deti darovali slonovú kosť? A prečo dali Benediktovi XVI. jedného dňa na hlavu požiarnickú helmu? – Anekdoty zhromaždené v tejto knihe potvrdzujú, že život vo Vatikáne naozaj nie je bez humoru. Stretnutia a momentky zo života pápežov, vybraté s citom, osvetľujú ich osobnosti zábavným a výstižným spôsobom. Osviežujúci pohľad na pápežov našich čias. Príjemné čítanie pre každého.

Pápeži humornePríbehy a anekdotyBernhard Hülsenbusch
Robert Rothmann
Lúč2015-110,00 Kč

Svätý Otec František

V knihe sú zaznamenané nevšedné príhody zo života Svätého Otca Františka. Sprostredkúva svetlo, ktoré priniesol ľuďom ako verný Kristov nástupca. Príbehy dávajú spoznať humor, vľúdnosť a opravdivosť kresťanského svedectva Svätého Otca Františka. Dozviete sa napríklad, ako 13-ročný mládenec Bergoglio cez prázdniny pracoval vo fabrike, za akých okolností pocítil povolanie ku kňazstvu a ako prijímali jeho rodičia toto rozhodnutie. Spoznáte príbeh o jeho ťažkom zdravotnom stave, ktorý zakúsil ako 21-ročný, čo ovplyvňuje jeho zdravie dodnes. Jeho kňazské, biskupské i kardinálske pôsobenie je popretkávané pútavými skúsenosťami, ktoré získal ako človek pohybujúci sa medzi ľuďmi, v chudobných štvrtiach, v autobusoch alebo počas letu lietadlom lacnej leteckej spoločnosti. „Pri batožinovom páse na letisku sme si všetci rovní,“ uvedomuje si kardinál Bergoglio pri prílete do Ríma. Aj to je posolstvo Františkovho života vpísaného do krátkych príbehov a anekdot, ktoré sú pre vnímavého čitateľa nie len zábavou, ale i studnicou hlbokého spoznávania poslania kresťana v tomto svete.

Svätý Otec FrantišekPríbehy a anekdotyStefanie BodenLúč2015-110,00 Kč