Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernouBedřich JetelinaJihočeská univerzitakniha2015-12200,00 Kč

Církev a společnost

Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.

Církev a společnostKarlovi Skalickému k 80. narozeninámFrantišek Štěch
Roman Míčka
Jihočeská univerzitakniha2014-25300,00 Kč

Charita jako místo evangelizace

Charita jako místo evangelizaceMichal Opatrný
Jihočeská univerzitakniha2014-25180,00 Kč

K rekonstrukci teologie po konci novověku

ak dál v teologii po „konci novověku“, který již před půl stoletím ohlašoval Guardini? V návaznosti na teorie postmoderny jako syntézy moderního s premoderním vidí autor knihy příležitost obnovit teologii postkritickou syntézou klasických a moderních zdrojů a dokládá možnosti tohoto pojetí na příkladu obnoveného přístupu k Písmu svatému.

K rekonstrukci teologie po konci novověkuPostkritický přístupJaroslav Vokoun
Jihočeská univerzitakniha2014-25250,00 Kč

Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia

Táto rozsahom nie veľká štúdia sa venuje trom podobenstvám z koptského Tomášovho evanjelia, ktoré majú paralely vo všetkých synoptických evanjeliách. Pritom sa snaží odpovedať na dve základné otázky: 1. Aký je význam príslušného podobenstva v kontexte TmEv? 2. Aký je vzťah podobenstva k jeho synoptickým paralelám v Mk, Mt a Lk? V troch kapitolách sa analyzujú, interpretujú a porovnávajú s kánonickými paralelami podobenstvá o rozsievačovi (log. 9), o horčičnom zrnku (log. 20) a o pánovi vinice a vzdorovitých vinároch (log. 65). Všetky tieto podobenstvá súvisia – priamo alebo nepriamo – s kráľovstvom, dôležitou teologickou témou v TmEv, pričom v konkrétnych obrazoch približujú a objasňujú čitateľovi TmEv niektoré charakteristiky tohto kráľovstva, ako sú prítomné i v iných logiách TmEv. Porovnanie so synoptikmi ukázalo, že sa nedá aplikovať jeden typ vzťahu na všetky podobenstvá, napr. že všetky sú zhodne závislé, resp. nezávislé na synoptikoch. O istej forme závislosti môžeme hovoriť v prípade log. 65; podobenstvá v log. 9 a 20 sú síce podobné synoptickým paralelám, ale pravdepodobne nie sú na nich vo svojom znení závislé. Rôzne výsledky interpretácie vzťahu podobenstiev v TmEv a u synoptikov len potvrdzujú celkovú nejednoznačnosť vzťahu Tomášovho evanjelia ku kánonickým evanjeliám v tých častiach, v ktorých medzi nimi existujú paralely.

Tri podobenstvá z Tomášovho evanjeliaJúlius Pavelčík
Jihočeská univerzitakniha SK2014-25145,00 Kč

Dcery své doby? I. a II. díl

Řeholní kongregace nesou specifické rysy doby, v níž se zrodily a v jejich samotné podstatě je obsažen rozpor mezi potridentskými disciplinárními předpisy a tradiční zbožností na jedné a flexibilní přizpůsobivou činností v moderní společnosti na druhé straně. Liberalizující, nacionalizující a proletarizující se Evropa 19. století si vyžádala etablování stovky nových řeholních společností krátce poté, co Josef II. a Napoleon mnoho řeholí zrušili či omezili. Již pro tento paradox je tématika ženských kongregací velmi zajímavá a zaslouží si pozornost historiků i všech, kterým nejsou dějiny lhostejné.

Dcery své doby? I. a II. dílŠkolské sestry v českých zemích v letech 1851-1938 (1850)Dana JakčišováJihočeská univerzitakniha2014-01590,00 Kč

Manželství v západní tradici

Kniha je souborem kanonických studií, které se týkají manželství z hlediska jeho vzniku a trvání. Jednotlivé kapitoly se věnují tématům uzavírání, účelu a vlastností manželství, probírají otázku manželského slibu, překážek manželství a právní formy sňatku. Zvláštní kapitola je věnována smíšeným manželstvím a také problematice vyhlášení neplatnosti manželství.

Manželství v západní tradiciSoubor kanonických studiíJiří Kašný
Jihočeská univerzitakniha2014-01130,00 Kč

Mládež - církev - ateismus

Mládež - církev - ateismusVýchodní Německo a Česko - Mosty mezi lidmi - mosty mezi církvemiMaria Wild
Michal Kaplánek
Jihočeská univerzitakniha2014-01105,00 Kč

Východiska a perspektivy duchovní služby u policie

V duchu přístupu humanitních a sociálních věd publikace nejprve reflektuje stávající situaci, sleduje práci policie, kterou vnímá jako službu veřejnosti. Je-li poslání policejní práce vymezeno tímto způsobem vyvstává otázka, jak toto její pojetí v praxi podpořit. Mezi mnohými dalšími se jako jedna z možných forem podpory jeví i duchovní služba, která již existuje v Armádě ČR nebo ve vězeňství. Duchovní službou je tedy míněna křesťansky motivovaná pomoc a podpora příslušníkům policie a jejím zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, popřípadě dalším blízkým osobám a osobám z řad veřejnosti včetně obětí trestných činů a různých neštěstí.

Východiska a perspektivy duchovní služby u policieMichal Opatrný
Jaroslav Kozák
Jihočeská univerzitakniha2014-01185,00 Kč

Křesťanství v tóze

Caecilius Firmianus Lactantius (asi 250-320) patří mezi méně známá jména latinské patristiky. Stojí ve stínu otců latinské teologie (Ambrosia, Hieronyma či Augustina), je však důležitým svědkem doby, v níž se ze setkání antické kultury a křesťanské nauky rodilo myšlení latinského Západu. Náleží mezi autory, kteří již dávno před Augustinem vědomě napomohli této kulturní syntéze a přispěli k tomu, že se křesťanství takříkajíc oddělilo od římské tógy. Kniha ve své první části shrnuje dostupné poznatky o životě tohoto apologety a začleňuje jeho dílo do kontextu latinské patristické literatury. Další část je věnována myšlenkovým východisků jeho teologického uvažování. Těžiště knihy spočívá ve zhodnocení Lactantiových názorů na vybraná teologická témata. Autor si zejména všímá prolínání antického a křesťanského myšlenkového světa v Lactantiových teologických úvahách.

Křesťanství v tózeLactantius a počátky latinské teologieOndřej Doskočil
Jihočeská univerzitakniha2013-25155,00 Kč

...aděje na s…

První příběh z českého kurikula Filozofie pro děti zaměřený nejen na otázky náboženství.<BR> Připadá vám někdy život jako velké hledání? Zaráží vás občas, že to, co na první pohled vypadá tak jednoduše, je ve skutečnosti složité a skrývá řadu tajemství? Nebo vám život přinesl otázky, které byste nejraději položili přímo Bohu? Narážíte na pochybnosti o své víře? Nebo se po-važujete za nevěřící, ale pro svou nevíru hledáte poctivé argumenty? Pak jste zřejmě na cestě filozofického a teologického zkoumání světa – a především vám je určen tento příběh. Můžete si ho prostě přečíst a uva-žovat o něm. Nebo můžete otázky, které ve vás vyvolá, otevřít se svými spolužáky a přáteli. Setkáte se tak s různými názory nebo argu¬menty a, budete-li pozorní, může vám to pomoci v prohloubení vlastního pohledu na svět, na sebe samé i na svůj vztah ke všemu, co nás přesahuje.<BR>Příběh ---aděje na s--- je určen především adolescentní mládeži. Hlavní hrdinové příběhu, Adam a Eva, prožívají vztah první lásky. Žijí v pro-středí, kde se katolická víra setkává s ateismem. To v nich vyvolává nespočet otázek: Je opakem lásky nenávist? Nebo lhostejnost? Existuje víra bez pochybností? Může někdo, kdo je veden dobrými důvody, v důsledku jednat špatně? Co dělá křesťana křesťanem, ne-li to, že chodí do kostela? Co je to pravda? V čem spočívá lidská svoboda? Co je zdrojem důstojnosti člověka? Jde víra v Boha dohromady s rozumným úsudkem?<BR>Příběh ---aděje na s--- je doplněn metodickou příručkou Adam a Eva: příběh o životě, lásce a smrti. Čtenáři v ní najdou náměty otázek pro vedení filozofických a teologických dialogů i další cvičení rozvíjející logické a tvořivé myšlení nebo sociální a komunikativní dovednosti.

...aděje na s…Filozofie pro dětiLudmila Muchová
Jihočeská univerzitakniha2010-52160,00 Kč

Nemocnice pro panenky. Saša a Markétka

Jaký je rozdíl mezi panenkami a lidmi? Kdo je to kamarád? Jak poznáme, co je dobré nebo co je hezké? Nebo také: Jak poznáme, co je pravda? Co je to dobrý důvod? A co je vlastně otázka? K takovým a mnoha dalším otázkám chce příběh inspirovat děti (4–7 let), jejich rodiče i pe­dagogy. Pro společné zkoumání těchto otázek a hledání odpovědí na ně bude brzy k dispozici rovněž metodická příručka Co znamená můj svět (CD-ROM).

Nemocnice pro panenky. Saša a MarkétkaFilozofie pro dětiAnn Margaret Sharp
Jihočeská univerzitakniha2010-52300,00 Kč

Proměny výtvarné tvorby v arteterapii

Publikace Marie Lhotové se věnuje arteterapii - oboru, který spadá do oblasti psychoterapie a jehož příznačným léčebným nástrojem je výtvarný projev.

Proměny výtvarné tvorby v arteterapiiMarie Lhotová
Jihočeská univerzitakniha2009-53290,00 Kč

Studia Neoaristotelica 1/2009

Jordi Sales-Corderch & Josep Monserrat-Molas – „A more political animal than bees“: Polity as an intermediate state, as the highest state, or as an agent of stasbility
Lukáš Novák – Conceptual Atomism, „Aporia Generis“ and a Way Out for Leibniz and the Aristotelians
Vlastimil Vohánka – Plantinga a princip slábnoucí pravděpodobnosti
Miroslav Kuric – Aristotelova teória substancie
Peter Volek – Philosophical and Theologial Analysis of the Language of Prayer
Daniel Heider – The Nature of Suárez’s Metaphysics. Disputationes Metaphysicae and Their Main Systematic Strains.
Gottlob Frege – Funkcia a pojem
Recenze
Zprávy

Studia Neoaristotelica 1/20092009/1 Jihočeská univerzitakniha2009-01100,00 Kč

Ježíš Nazaretský

Je Ježíš jako každý jiný člověk jen částečkou vesmírného ústrojenství vybaveného pevným pletivem zákonitostí svého fungování, včetně zákonitosti rození a umírání, anebo je naopak Ježíš právě člověkem a jen tím člověkem, který toto pletivo svým životním příběhem protnul, že z vězení těchto zákonitostí vystoupil do svobody života, který už není lapen v tomto pletivu a v jehož světle se konečně jasně vyjevuje, že svět a dějiny nejsou vůbec to první a to poslední, ani Svět ani Dějiny, ani Alfa ani Omega, ale pouze a jedině to druhé a to předposlední? Toto je ono dilema, před které „fenomén Ježíš Nazaretský“ staví každého z nás s výzvou rozetnout ho aktem svobodné, a přece rozumné, ale vždycky odvážné víry pro alternativu „Ježíš“.

Ježíš NazaretskýOtázka a výzva člověku naší dobyKarel Skalický
Jihočeská univerzitakniha2008-01120,00 Kč

Studia Neoaristotelica 1/2008

Pavel Materna, Josef Petrželka – Definition and Concept. Aristotelian Definition Vindicated
Prokop Sousedík – Co je podle Wittgensteina řeč?
Stanislav Sousedík, Karel Šprunk – G. Frege: Dialog s Pünjerem
Recenze
Zprávy

Studia Neoaristotelica 1/20082008/1 Jihočeská univerzitakniha2008-01100,00 Kč

Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901)

Kněz, teolog, publicista a politik Antonín Lenz (1829-1901) patřil k nejplodnějším a nejvšestrannějším duchům své doby. Jeho rozsáhlé dílo symbolizuje rozcestí, na němž se katolická církev ocitla v desetiletích předcházejících modernistické krizi: je jednak pokusem o spojení katolické universality se zájmem o národní povznesení, jednak reprezentuje svízelné hledání katolické identity v boji a diskusích s protivníky církve i se sebou samou.

Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901)Počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. stoletíTomáš Veber
Jihočeská univerzitakniha2008-01100,00 Kč

Mezinárodní symposium o teologii osvobození

Teologie osvobození je jedním z významných směrů v teologii 20. Století, který inspiroval a stále ovlivňuje teologické myšlení jako celek. Záměrem pořadatelů mezinárodního sympozia o teologii osvobození, které se konalo 12. Listopadu 2006 na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, bylo pokusit se kontextualizovat některé myšlenky teologie osvobození v českém prostředí a zhodnotit přínos tohoto specifického způsobu teologického myšlení pro současnost. Předkládaný sborník příspěvků sympozia je výsledkem tohoto úsilí.

Mezinárodní symposium o teologii osvobozeníMichal Cáb
Roman Míčka
Jihočeská univerzitakniha2007-01100,00 Kč

Studia Neoaristotelica 1/2007

Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii

Statě:
Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta – Anselmův ontologický důkaz očima teorie abstraktních objektů
David Peroutka OCD – Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy
Překlady:
Peter Hoenen SJ – Descartův mechanismus
Diskuse:
David Peroutka OCD – Lukáš Novák – Problém abstraktních pojmů

Studia Neoaristotelica 1/20072007/1 Jihočeská univerzitakniha2007-01100,00 Kč

Studia Neoaristotelica 2/2006

Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii

Statě:
Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta – Anselmův ontologický důkaz očima teorie abstraktních objektů
David Peroutka OCD – Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy
Překlady:
Peter Hoenen SJ – Descartův mechanismus
Diskuse:
David Peroutka OCD – Lukáš Novák – Problém abstraktních pojmů

Studia Neoaristotelica 2/20062006/2 Jihočeská univerzitakniha2007-01100,00 Kč

Studia Neoaristotelica 2/2007

Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii

Statě:
Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta – Anselmův ontologický důkaz očima teorie abstraktních objektů
David Peroutka OCD – Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy
Překlady:
Peter Hoenen SJ – Descartův mechanismus
Diskuse:
David Peroutka OCD – Lukáš Novák – Problém abstraktních pojmů

Studia Neoaristotelica 2/20072007/2 Jihočeská univerzitakniha2007-01100,00 Kč

Studia Neoaristotelica 2/2008

Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii

Statě:
Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta – Anselmův ontologický důkaz očima teorie abstraktních objektů
David Peroutka OCD – Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy
Překlady:
Peter Hoenen SJ – Descartův mechanismus
Diskuse:
David Peroutka OCD – Lukáš Novák – Problém abstraktních pojmů

Studia Neoaristotelica 2/20082008/2 Jihočeská univerzitakniha2007-0160,00 Kč

Studia Neoaristotelica 2/2008

Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii

Statě:
Paul E. Oppenheimer, Edward N. Zalta – Anselmův ontologický důkaz očima teorie abstraktních objektů
David Peroutka OCD – Suárezova nauka o receptivních potencích a její ohlas u R. Arriagy
Překlady:
Peter Hoenen SJ – Descartův mechanismus
Diskuse:
David Peroutka OCD – Lukáš Novák – Problém abstraktních pojmů

Studia Neoaristotelica 2/20082008/2 Jihočeská univerzitakniha2007-01100,00 Kč

Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7,15)

Studie se ve třech částech věnuje rozboru pavlovského privilegia a jeho působnosti v manželském právu, oblasti Kodexu kanonického práva.

Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7,15)Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fideiJiří Kašný
Jihočeská univerzitakniha2004-53130,00 Kč

Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku

Tato práce zkoumá metodologii, která byla v německé oblasti základem dokumentů ekumenického konsensu, především ekumenickou metodologii Edmunda Schlinka a jeho spolupracovníků a pokračovatelů v Ekumenickém pracovním kruhu evangelických a katolických teologů. Zvažuje vhodnost této metodologie pro naše prostředí, modifikuje ji a snaží se rozvinout její podněty. V druhé části je metoda aplikována na českou ekumenickou situaci, konkrétně na problematiku jednoty církve a dynamiky ekumenických procesů v české reformaci, dále na otázky duchovenské služby, apoštolské sukcese, mariologie a liturgické modlitby církve. Práce ukazuje, že rozvíjení vztahu k české reformaci a jí předcházejícímu reformnímu hnutí jako společné primární struktuře našich církví ve smyslu Schlinkovy metodologie představuje významný ekumenický potenciál. Česká reformační minulost nepředstavuje překážku pro sblížení církví, naopak, i v tak obtížných otázkách, jako je pojetí jednoty církve, duchovenské služby, mariologie aj. by návrat evangelických církví k vlastní reformační minulosti vedl ke sblížení s církvemi katolického typu včetně římskokatolické.

Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematikuJaroslav Vokoun
Jihočeská univerzitakniha2004-01260,00 Kč

Křesťanská víra a racionalita

Studie s názvem Křesťanská víra a racionalita byla realizována autory, kteří se zabývají teologií a filosofií. Josef Dolista vyučuje na Zdravotně sociální fakultě a Tomáš Machula na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Josef Dolista předkládá studii více teologicky orientovanou, Tomáš Machula klade větší důraz na filosofickou reflexi.<BR>Studie Křesťanská víra a racionalita nabízí moderní témata. Studie zajisté nevyčerpává všechny badatelské možnosti, ale zabývá se dostatečně otázkou, zda křesťanská víra má racionální zdůvodnění a jakým způsobem vyjadřuje svůj vztah k filosofii.

Křesťanská víra a racionalitaTeologický přístupJosef Dolista
Jihočeská univerzitakniha2004-01110,00 Kč

Křesťanská víra a racionalita

Studie s názvem Křesťanská víra a racionalita byla realizována autory, kteří se zabývají teologií a filosofií. Josef Dolista vyučuje na Zdravotně sociální fakultě a Tomáš Machula na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Josef Dolista předkládá studii více teologicky orientovanou, Tomáš Machula klade větší důraz na filosofickou reflexi.<BR>Studie Křesťanská víra a racionalita nabízí moderní témata. Studie zajisté nevyčerpává všechny badatelské možnosti, ale zabývá se dostatečně otázkou, zda křesťanská víra má racionální zdůvodnění a jakým způsobem vyjadřuje svůj vztah k filosofii.<BR>Kniha je zamýšlena jako jistý tématický protipól knihy prof. Josefa Dolisty vycházející z téhož grantového úkoly, která téma víry a racionality nahlíží spíše z perspektivy teologie. Vztah těchto dvou knih, které vznikaly v kontextu společného projektu, a přece do jisté míry autonomně, lze parafrázovat známou dvojící vět intellego ut credam, credo ut itellegam, tedy volně přeloženo snažím se pochopit, abych věřil, a věřím, abych pochopil.

Křesťanská víra a racionalitaFilosofický přístupTomáš Machula
Jihočeská univerzitakniha2004-01130,00 Kč

Veritas liberabit vos

Z obsahu:<BR>Alois Křišťan – Radosti a naději, životní výzvy. Rozhovor s Karlem Skalickým.<BR>Erik Eynikel – Nátanovo podobenství (2 Sam 12,1-4) a teorie semionis.<BR>Erazim Kohák – Odvaha být Čechem, odvaha být člověkem.<BR>Tomáš Machula – Fides et ratio u Alberta Velikého.<BR>Josef Malůš – Antonín Dvořák a jeho „Novosvětská“.<BR>Oto Mádr – Etické rozměry tolerance a intolerance.<BR>Karel Mácha – Miguel de Unamuno: Das grossartig tragisme Lebensgefühl.<BR>Radim Palouš – Vědět, věřit, tušit.<BR>Martina Pavelková – Teologická reflexe v nesvobodném Československu.<BR>Jolana Poláková – Meze a možnosti poznávání. K epistemologii dialogického myšlení.<BR>Ctirad V. Pospíšil – Ježíš jediný učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství.<BR>Helmut Renöckl – Etické, kulturní a náboženské aspekty transplantační medicíny.<BR>Monica Schreier – Due lezeni di prof. Vladimír Boublík alla Pont. Universita Lateranense nel A.D. 1974.<BR>Rudolf Svoboda – Proč v Českých Budějovicích nestojí katedrála?<BR>Jaroslav Elijáhu Sýkora – Mesiáš v midraši Kohelet rabba.<BR>František Štěch – Několik poznámek k současnosti mezináboženského dialogu.<BR>Daniel Toth – Paul Tillich o moci a politice.<BR>Jaroslav Vokoun – K recepci Skalického teologie v českém prostředí devadesátých let.<BR>Karel Vrána – Dialogický personalismus.

Veritas liberabit vosSborník k sedmdesátinám Karla SkalickéhoTomáš Machula
Martina Pavelková
Jihočeská univerzitakniha2004-0190,00 Kč

Pomíjivost, samá pomíjivost

Pomíjivost, samá pomíjivostKoh 1,2 - lekce z biblické a rabínské hermeneutikyJaroslav Elíjahú Sýkora
Jihočeská univerzitakniha2002-3699,00 Kč

Biblické úvahy

Biblické úvahyeseje, podobenství a homilieJaroslav Elíjahú Sýkora
Jihočeská univerzitakniha2002-2360,00 Kč