Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Magnificat (2CD)

Kostel v Horní Polici je zasvěcen Navštívení Panny Marie. První varhanní titul zaznamenaný na zdejších varhanách je věnován právě chvalozpěvu Magnificat. Tento chvalozpěv je univerzální modlitbou vyslovující postoj pokorného člověka vůči Bohu a připomínající čestnou povinnost chvály. Protože Magnificat je denním chlebem křesťanů, vzniklo tolik zhudebnění tohoto chvalozpěvu. Církev odjakživa uctívá Boha nejen liturgickými obřady, ale také prostřednictvím uměleckých děl. Zhudebňování textu Magnificat i alternační propojování chorálu s varhanními kompozicemi na toto téma bylo v průběhu staletí stejně běžné jako výtvarné ztvárnění této scény na oltářních obrazech. Dramaturgické roviny dvojcédé lze na první pohled odhalit celkem tři. Nápadnou osu vytvářejí kompozice na chvalozpěv Magnificat od různých skladatelů. Aby bylo představeno co nejvíce stylů a charakterů, zazní od každého autora pouze jedno dílo. Další červenou nit v dramaturgii dvojcédé představují preludia a fugy vybrané ze sbírky Ariadne musica Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. Vzhledem k výjimečnosti hornopolických varhan jsou na dvojcédé zařazena i neprogramní díla Dietricha Buxtehudeho. Úvod prvního cédé patří obnoveným hornopolickým zvonům. Chorální scholu zpívající na dvojcédé patřičné úryvky gregoriánského chorálu vedl při nahrávání svatohorský regenschori Pavel Šmolík.

Magnificat (2CD)
Horní PoliceCD2020-52350,00 Kč