Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Homeopatia. Komu naozaj pomáha?

Otázka homeopatie vzbudzuje neistotu a napätie. Diskusia o nej často zvádza k morálno-hodnotiacim úvahám.
Prinášame vám zrozumiteľné zhrnutie medicínskych záverov, ktoré sa týkajú homeopatickej liečby.

Homeopatia. Komu naozaj pomáha?Ondrej SukeľDon Bosco2015-500,00 Kč

Svätí medzi nami

Svätosť nepatrí do minulosti.
Zoznámte sa so svätými ľuďmi, ktorí žili iba nedávno a svojím príkladom nás pozývajú na cestu svätosti.
Sú pre nás inšpiráciou a povzbudením.

Svätí medzi namiMarián HusárDon Bosco2015-440,00 Kč

Tajomná láska medzi mužom a ženou

Muž si pri obede v reštaurácii všimne atraktívnu ženu pri inom stole a v momente ho začne priťahovať jej krása. Srdce sa mu zachveje a uvedomí si, že by ju chcel opäť vidieť.
Žena v kostole si môže všimnúť muža, ktorý zostal po omši modliť sa, a nebude schopná prestať na neho myslieť po celý deň.
V čom spočíva anatómia príťažlivosti? Zažili ste v živote sklamanie v dôsledku „zaslepenosti“ emóciami a citmi voči druhému človeku? Ako rozvíjať dôveru, intimitu a dozrievať v láske.
Známy americký autor sa zamýšľa nad dielom Jána Pavla II. Láska a zodpovednosť, v ktorom pápež objasnil tajomnú dynamiku vzťahov medzi mužmi a ženami.

Tajomná láska medzi mužom a ženouEdward SriDon Bosco2015-440,00 Kč

V čo verí ten, kto neverí?

Na začiatku roka 1995 navrhol časopis Liberal kardinálovi Martinimu a Umbertovi Ecovi, aby spolu začali viesť dialóg.
Táto knižočka následne v roku 1996 priniesla listy, ktoré si títo dvaja velikáni napísali, a bola preložená do šestnástich jazykov.

V čo verí ten, kto neverí?Umberto Eco
Carlo Maria Martini
Don Bosco2015-440,00 Kč

Kto je Duch Svätý?

Aké prekvapenia pripravuje Duch Svätý v našom živote?
Poznáme ho vôbec?
Čo o ňom vieme a ako s ním spolupracujeme?
Duch Svätý je s nami stále a pozýva nás k prežívaniu života v plnosti.

Kto je Duch Svätý?Ján BucDon Bosco2015-440,00 Kč

Matka a dcéra, blízke a vzdialené

Tento vzťah je jedinečný a nenahraditeľný, pritom často prináša napätie, odmietanie aj sklamanie.
Ako neopakovať chyby svojej matky a čo podstatné odovzdať svojej dcére, aby váš vzťah prekvital aj v dospelosti?

Matka a dcéra, blízke a vzdialenéDominika HajkovskáDon Bosco2015-440,00 Kč

Potrebujeme nedeľu?

Nedeľa by pre kresťana nemala byť obyčajným voľným dňom.
Ako ju sláviť, aby bola skutočne dňom Pána?
Objavme pravý zmysel nedele a obohaťme seba aj život svojich blízkych.

Potrebujeme nedeľu?Marián GavendaDon Bosco2015-440,00 Kč

A tak klopem na nebeskú bránu

Ide o spytovanie svedomia pre mladých, ale nielen pre nich. Knižôčka sa používa pre prípravu k sviatosti zmierenia dospievajúcich, birmovancov, na táboroch, duchovných obnovách a cvičeniach.
Najviac ma teší ako sa o nej vyjadril jeden mladý človek: „Pomohla mi zbaviť sa strachu zo spovede.“

A tak klopem na nebeskú bránuSpytovanie svedomia pre mladých (Ale nielen pre nich!)Jozef LuscoňDon Bosco2015-440,00 Kč

Kto je skutočný diabol

Boh stvoril všetko mimo času a priestoru. Stvoril anjelov, dokonalé a slobodné bytosti. Jeden z nich, hovorí sa, že ten najkrajší, zneužil svoju slobodu proti Bohu. Skrátka, vzbúril sa proti nemu. Volá sa satan a Biblia ho nazýva „diabol“. Raz som z jednej osoby vyháňal diabla, ktorý ju posadol. Nepatril k tým najsilnejším. „Prečo neodídeš?“ opýtal som sa. „Lebo ak odídem, satan ma potrestá,“ odvetil. V satanovom svete vládne nenávisť. Zlí duchovia sa navzájom nenávidia a ich hierarchia je založená na terore. Páter Amorth, uznávaný vatikánsky exorcista, nám bližšie predstavuje diabla, jeho účinkovanie vo svete, jeho prejavy, ale aj to, ako sa od neho oslobodiť, aké sú proti nemu najúčinnejšie zbrane a ako o ňom rozprávať s deťmi.

Kto je skutočný diabolGabriele AmorthDon Bosco2015-280,00 Kč

Odpustky. Historický prežitok?

Ako sa cirkev dopracovala k odpustkom?
Prečo vznikli reči o ich kupovaní?
A aké miesto majú v živote dnešného kresťana?
Spoznajte, ako sa vďaka odpustkom môže prehĺbiť naša viera, nádej a láska.

Odpustky. Historický prežitok?Dagmar KráľováDon Bosco2015-280,00 Kč

Ľudia, ktorí lietali

Knižka obsahuje krátke príbehy končiace malou myšlienkou.
Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň.
Po prečítaní príbehu nemôžeš zostať tým, kým si bol.

Ľudia, ktorí lietaliMalé príbehy pre potešenie dušeBruno FerreroDon Bosco2015-240,00 Kč

Pápež František

Pápež František je majstrom komunikácie. Doposiaľ asi najväčším, dokonca väčším než Ján Pavol II. Je schopný dotknúť sa kohokoľvek, či už je to tulák, vedúci predstaviteľ štátu, alebo dav ľudí. A robí to s odzbrojujúcou jednoduchosťou.
Jeho prvý pozdrav dobrý večer, ktorý povedal pred celým svetom hneď po zvolení za pápeža, nás znova preniesol do rodinných citov. Treba si tiež všimnúť, že František dokáže hlboko zasiahnuť aj na symbolickej úrovni. Tak ako v Rio de Janeiro, keď počas záverečnej omše nechal pred tromi miliónmi ľudí prísť k oltáru otca s anencefalickou dcérou v náručí. Nijaký pápež by sa nikdy nebol odvážil takto ukázať príklad bezvýhradnej lásky – „gesto, ktoré nahrádza sto diskusií o potratoch“.
Čo je za týmito gestami? Sila osobnosti alebo moc marketingu súčasného Svätého Otca?

Pápež FrantišekSila osobnosti alebo moc marketingu?Bruno BallardiniDon Bosco2015-240,00 Kč

Vyhorenie v duchovnom živote

Každý občas zažíva krízu. Nemusí to však byť len čas depresie, smútku, pochybností.
Ak sa k tomu postavíme s odvahou a úprimnosťou, môže byť aj kríza pre nás časom Božej milosti.

Vyhorenie v duchovnom životeŠtefan TuranskýDon Bosco2015-240,00 Kč

Utečenci pre Krista

Po roku 1948 utieklo zo Slovenska vyše sedemdesiat saleziánov. Podujali. Podujali sa na strastiplné ilegálne prechody hraníc. Rozprávania dvadsiatich šiestich z nich zaznamenáva táto kniha.
Čitatelia, ktorí poznajú príbeh Ernesta Macáka z jeho kníh Zápisky spoza mreží, Dva roky v katakombách a Diagnóza: Bláznom pre Krista, budú prekvapení, akú úlohu zohral pri organizovaní týchto útekov.

Utečenci pre KristaErnest MacákDon Bosco2015-180,00 Kč

Titus Zeman

Kto bol Titus Zeman? Čo vieme o donovi Titusovi?
V ankete Naj Slovák koncom roka 2014 sa medzi významnými osobnosťami slovenských dejín umiestnil na druhom mieste hneď za Milanom Rastislavom Štefánikom.
Po diecéznej fáze procesu jeho blahorečenia, ktorá bola v Bratislave, teraz aj v Ríme v Kongregácii pre kauzy svätých skúmajú teológovia jeho život a smrť. Teologická komisia a komisia biskupov i kardinálov posúdi život a smrť Božieho služobníka Titusa Zemana. Potom sa vyjadrí aj Svätý Otec František.
Táto brožúrka nie je ďalším životopisom nášho hrdinu. Chceme poukázať na ovocie spolupráce človeka s Bohom. Uvidíme, či je pre nás vzorom hodným nasledovania.
Don Titus môže byť patrónom nových riešení, lebo našiel nové riešenie – to správne riešenie, Božie riešenie. Dnes je to veľmi vzácne.

Titus ZemanExistuje aj iné riešenieJozef SlivoňDon Bosco2015-170,00 Kč

Víťazstvo nad démonom

Posadnutie je jedným z najzáhadnejších javov v činnosti diabla. Cirkev postupuje veľmi opatrne, kým sa rozhodne pre exorcizmus. Navyše túto moc má len malé množstvo kňazov. O zážitkoch z exorcizmov nie je ľahké hovoriť ani obetiam, ani exorcistom.
José María Zavala v tejto knihe prelomil obe bariéry a ponúka čitateľovi svedectvo tých, ktorí zažili zničujúcu inváziu diabla, a tých, ktorí ich od neho oslobodili.
Pozoruhodný boj nás vovádza priamo do priepasti zla a vystríha nás, aby sme nebrali na ľahkú váhu všetko, čo má do činenia s Luciferom a pascami, ktoré nám nastražil: satanizmus, čarodejníctvo, špiritizmus, veštenie, čierna mágia… Tvárou v tvár s týmto svetom tmy nám kniha pripomína, že aj keď diablova sila je obrovská, predsa existuje nádej na víťazstvo…

Víťazstvo nad démonomRozprávajú posadnutí, rozprávajú exorcistiJosé María ZavalaDon Bosco2015-120,00 Kč

Príbeh vzťahu otec a syn

Prečo vzťahy medzi otcom a synom nefungujú?
Ako zvládnuť úlohu otca, aby sa zo syna mohol stať zrelý, zodpovedný, dospelý muž?
Nazrime spolu do tajomstiev mužskej spirituality a hľadajme pravdivé odpovede.

Príbeh vzťahu otec a synJán BalažiaDon Bosco2015-110,00 Kč

Don Bosco nauč nás modliť sa

Modlil sa don Bosco? Našiel si čas rozprávať sa s Bohom aj napriek množstvu práce, ktoré mal?
Táto knižka nám predstavuje dona Bosca ako učiteľa modlitby. Z jeho života a spisov je zrejmé, že učil nielen mladých, ale aj dospelých, ako sa správne modliť.
Svedectvá tých, ktorí videli dona Bosca modliť sa, len dopĺňajú mozaiku o jeho živote v modlitbe.
Koľko sa modlil? Kde? Akým spôsobom? Ako sa to naučil? Ako učil iných modliť sa?
Knižka Tiež poukazuje na to, prečo kládol taký dôraz na modlitba Verím, Otče náš, Zdravas, ako aj na modlitbu ruženca a úctu k anjelovi strážcovi.
Každá kapitola sa končí otázkami na osobné rozjímanie ako zlepšiť svoj život modlitby.

Don Bosco nauč nás modliť saModlitba v jeho spisoch a jeho životeClaudio RussoDon Bosco2015-110,00 Kč

Pôst neznamená len nejesť mäso

Má ešte dnes zmysel postiť sa? A vieme, ako na to?
Inšpirujme sa pri výbere osobného predsavzatia a nepremeškajme príležitosť, ktorú nám ponúka pôstny čas.

Pôst neznamená len nejesť mäsoMarián GavendaDon Bosco2015-110,00 Kč

Spoveď, cesta k šťastiu

Máte strach zo spovede? Neviete, či sa dobre spovedáte? A prečo sa vôbec spovedať?
Spoveď nemusí byť pre nás strašiakom. Ak pochopíme jej skutočný význam, prinesie nám do života pokoj a šťastie.

Spoveď, cesta k šťastiuJozef VadkertiDon Boscokniha SK2015-0439,00 Kč

Kráľovná z Tammiru IV., V.

Pokračovanie príbehu z pera mladého slovenského kňaza je plné dobrodružstiev a prekvapení.

Kráľovná z Tammiru IV., V.Hora pravdy, Zabudnutý posolVladimír ŠtefaničDon Boscokniha SK2015-04257,00 Kč

Kráľovná z Tammiru

Kniha Kráľovná z Tammiru – Priatelia čarovnej vŕby je prvou zo série fantazijných príbehov mladého slovenského autora. Vladimír Štefanič je literárne nadaný katolícky kňaz, ktorý pôsobí na východnom Slovensku. Vo svojom diele pútavo prepletá osudy jednotlivých postáv a necháva veľký priestor fantázii čitateľa.

Hneď v úvode sa prenesiete do malej zasneženej dedinky uprostred tajomných hôr, kde sa odohráva čarovný príbeh plný poetických až mystických obrazov a záhadných dialógov. Napriek dramatickosti je to kniha, ktorá pohladí dušu. Neponúka gýčovú romantiku, ale umožní vám snívať i premýšľať a bude vás prekvapovať až po poslednú stránku.

Kráľovná z TammiruPriatelia čarovnej vŕbyVladimír ŠtefaničDon Boscokniha SK2015-04214,00 Kč

Kresťanská modlitba verzus východná meditácia

V kníhkupectvách, či na internete sledujeme, ako na vnútorný smäd dnešného človeka pohotovo reaguje záplava literatúry a kurzov, ktoré radia, ako sa mať lepšie fyzicky i psychicky.
Nejde pritom len o nejaké vyskúšané recepty pre dobré zdravie, ale aj o neprehľadnú ponuku orientálnych meditačných cvičení a exotických praktík. Ako sa má v týchto ponukách zorientovať kresťan?
Prázdnota konzumu zákonite stupňuje duchovný smäd, preto nás zaujíma otázka, či ho môže uhasiť kresťanská modlitba. A ak áno, je pre dnešného kresťana aktuálna mystika?
Na zodpovedanie týchto otázok si krok za krokom osvetlíme kresťanskú modlitbu. Necháme sa pritom viesť jej podobnosťou s východnou meditáciou. V závere jednotlivých krokov ich podľa daného pohľadu navzájom porovnáme.

Kresťanská modlitba verzus východná meditáciaDagmar KráľováDon Boscokniha SK2014-5139,00 Kč

A urobíme si Betlehem!

Táto kniha spája príbeh a vystrihovačku.
Aktívne pomôže rodičom spolu s deťmi pripravovať sa na Vianoce. Každý deň od začiatku decembra až po Štedrý večer.
Denne kúsok príbehu a jedna postavička do betlehema.
Strávte čas adventu s deťmi a postavte si betlehem.

A urobíme si Betlehem!Adventná príprava s deťmi na VianoceFriedrich Hoffmann
Antonio Lapone
Don Boscokniha SK2014-50127,00 Kč

4 obdobia manželstva

Manželstvá sú neustále v štádiu premeny, plynule prechádzajú z jedného obdobia do druhého – možno nie pravidelne, ako je to v prírode, ale bezpochyby a dôsledne.
Niekedy sa nachádzame v zime – znechutení, odstrčení a nespokojní; inokedy prežívame jar s jej otvorenosťou, nádejou a očakávaním. Pri inej príležitosti sa vyhrievame v slnku leta – prežívame pohodlný, uvoľnený a radostný život. A potom príde jeseň s neistotou, nedbanlivosťou a obavami. Tento kruh sa opakuje veľakrát počas manželského života, tak ako sa v prírode opakujú ročné obdobia.
Táto kniha vám nezaručí, že sa nedostanete do obdobia jesene alebo zimy, ale ukáže vám, aké pozitívne kroky môžete podniknúť v tom-ktorom období, aby ste z každého obdobia vyťažili to najlepšie, pripravili sa na ďalšie obdobie a posunuli tak svoje manželstvo do obdobia jari a leta.

4 obdobia manželstvaTajomstvo trvalej láskyGary ChapmanDon Boscokniha SK2014-48231,00 Kč

Posadnutý diablom

Skutočný príbeh a svedectvo autora knihy Posadnutý diablom Francesca Vaiasusa ponúka čitateľovi originálny a komplexný prípad posadnutia diablom a vexácie.

Francesco sa narodil v roku 1971 v meste Alcamo na Sicílii. Oženil sa a so svojou manželkou Danielou vedú spoločne rodinnú galériu. V roku 2002, keď mal tridsaťjeden rokov, navštívil kňaza – exorcistu otca Mattea La Gruu a jeho život preťalo veľké nečakané odhalenie. Po modlitbe exorcizmu zistili, že sa jeho tela zmocnil satan a dvadsaťsedem légií démonov. Od tej chvíle začal každodenný boj so silami temnoty…
Francesco Vaiasuso je jeden z tých zriedkavých prípadov, keď diabol konal mimoriadnym spôsobom. Francesco trpel psychicky i fyzicky. Keď ho diabol posadol, ovládol len jeho vôľu, nie však jeho rozum a pamäť. To Francescovi umožnilo vnímať, čo sa v ňom deje, a pozoruhodne jasne si to zapamätať.
Umožnilo mu to napísať túto knihu, pri ktorej máte možnosť spoznať utrpenie, ktoré môže Zlý spôsobiť človeku – osem rokov mučenia a bojov s diablom. Francesco sa však postupne celkom uzdravil, hoci neabsolvoval žiadnu farmakologickú či psychoterapeutickú liečbu – vďaka zásahu Krista v osobe exorcistu zažil oslobodenie od Zlého a od jeho mnohorakých pustošivých a zničujúcich účinkov.

Kniha takisto ponúka hodnotné svedectvo o sile modlitby, rodiny a spoločenstva. Spoluautorom tejto knihy je známy taliansky novinár a spisovateľ Paolo Rodari.

Posadnutý diablom27 légií zlých duchov vo mneFrancesco Vaiasuso
Paolo Rodari
Don Boscokniha SK2014-45231,00 Kč

Projekt vlastného života

Poznať samého seba je jedno z tajomstiev kvalitného a hodnotného života.
Ako si správne nastaviť zrkadlo a určiť si životné smerovanie?
Nájdime si čas na seba a nechajme sa inšpirovať.

Projekt vlastného životaJozef SlivoňDon Boscokniha SK2014-4539,00 Kč

Tajomstvo červených rybiek

Táto knižka obsahuje krátke príbehy končiace malou myšlienkou. Príbehy sú ako tabletky duchovnej múdrosti. Stačí jedna na deň. Po prečítaní príbehu nemôžeš zostať tým, kým si bol.

Tajomstvo červených rybiekBruno FerreroDon Boscokniha SK2014-45, 0001-0191,00 Kč

52 jednoduchých spôsobov, ako sa s deťmi rozprávať o viere

Aj ja som túžil, ako väčšina rodičov, ktorých poznám, po zmysluplných rozhovoroch so svojimi deťmi o životných problémoch a o neoceniteľnej hodnote viery. Rozprávať sa s deťmi o závažných veciach nie je vždy ľahké.

Najlepšie som sa so svojimi deťmi porozprával v bežných situáciách každodenného života – v aute, pri čakaní na autobus, nad vyprážaným syrom alebo fašírkou za naším otlčeným kuchynským stolom. Využíval som aj chvíle, keď deti prichádzali domov z basketbalového tréningu alebo zo stretnutia s kamarátmi a ja som si všimol, že sú na niečo mimoriadne hrdí alebo, naopak, že sú z niečoho nezvyčajne rozrušení. V každom prípade som však pochopil jedno – ak chcem zapojiť rozprávanie o hodnotách do každodenného života, musím sa naučiť šikovne využívať akúkoľvek vhodnú príležitosť, ktorá sa mi naskytne. Táto kniha je skvelým návodom, ako tieto príležitosti rozpoznať a predovšetkým ako ich využiť v praxi.
Tom McGrath

52 jednoduchých spôsobov, ako sa s deťmi rozprávať o viereAko môže katolícka rodina spoločne prežívať Božiu láskuJames P. CampbellDon Boscokniha SK2014-42257,00 Kč

Buď mužom!

Táto kniha vychádza z biblického pohľadu na to, čo to znamená byť mužom. Naším vzorom bude kráľ Dávid zo Starého zákona, svätý Pavol z Nového zákona a Ježiš, ktorý je alfou a omegou všetkých mužov.
Sám Ježiš Kristus nám totiž ukazuje, čo to znamená byť mužom. On bol mužom, ktorý žil pre iných; vzdal sa seba samého pre dobro ostatných. Miloval ľudí, vyzýval ich k zmene, bol silný a napokon za nich položil život – a svojim apoštolom prikazoval, aby sa správali podobne.

Presne o tom je aj táto publikácia. Hovorí, ako sa v živote rozdávať, ako prežiť život, ktorý nám Boh dal, v službe ostatným. Boh vás vyzýva, aby ste kládli svoj život za iných tak, že uprednostníte ich potreby pred svojimi vlastnými. Nie je to vzrušujúce? Ak však chcete byť ako Kristus a všetci veľkí muži, bude vás to stáť život.
V závere každej kapitoly nájdete úlohy, ktoré by ste mali splniť, aj otázky, nad ktorými sa treba zamyslieť a porozprávať sa o nich. Ak sa zaviažete, že si text prečítate celý a splníte predložené úlohy, sľubujem vám, že váš život sa navždy zmení.

Ste pripravení? Teraz nie je čas na to, aby ste sa správali ako zbabelci. Dnešný svet potrebuje skutočných mužov! Vaša rodina, priatelia i svet okolo vás sa na vás spoliehajú, sám Boh sa na vás spolieha – nebojte sa preto, buďte silní a vzmužte sa!

Buď mužom!Ako sa stať mužom, akého ťa chce mať BohLarry RichardsDon Boscokniha SK2014-42231,00 Kč