Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Žalm 119

Žalm 119 je nejdelším žalmem Žaltáře, proto mu věnujeme samostatný svazek. Jde o abecední žalm, každá z jeho dvaceti dvou slok se začíná jiným písmenem v pořadí hebrejské abecedy. Žalmista s obdivem hledí na lidi, kteří umí správně kráčet po cestě života. Při hledaní receptu na smysluplný a šťastný život se zaměřuje na Tóru. Žalm svojí strukturou a svým obsahem představuje ucelený program na dosažení ideálu.

Žalm 119Komentáre k Starému zákonu 7Miroslav Varšo
Dobrá knihakniha SK2020-08599,00 Kč

Žalmy 76-100

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.  Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.  Možno povedať, že hlbšie poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú aj emocionálnu úroveň a kvalitu života

Žalmy 76-100Komentáre k Starému zákonu 6Bohdan Hroboň
Dobrá knihakniha SK2018-39760,00 Kč

Žalmy 51-75

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti.  Ich obsah a forma sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.  Možno povedať, že hlbšie poznávanie žalmov zvyšuje duchovnú, duševnú aj emocionálnu úroveň a kvalitu života

Žalmy 51-75Komentáre k Starému zákonu 5Bohdan Hroboň
Dobrá knihakniha SK2017-22760,00 Kč

Cirkev, drogy a toxikománia

Čo môžu robiť kresťania zoči-voči svetu drog? Najjednoduchšie je si povedať, že sa nás tento problém netýka. Kniha Cirkev, drogy a toxikománia neponúka toto ľahké riešenie, nezakrýva nám oči, otvára ich. Autorský tím dôležitej vatikánskej inštitúcie – Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov – zložený z odborníkov z celého sveta v nej otvorene hodnotí príčiny, priebeh a dôsledky drogovej závislosti. Zaoberá sa otázkou legalizácie „mäkkých drog“, odhaľuje mechanizmy obchodu s drogami, domýšľa dôsledky, ktoré má toxikománia na spoločnosť. Predovšetkým však vidí človeka, najmä mladého, ktorý je obeťou tohto zla. Hľadá k nemu cestu, ukazuje možnosti, ako mu vyjsť v ústrety, pátra po príčinách jeho nešťastia. S rešpektom k širokému spektru skúseností v prevencii a liečbe drogových závislostí načrtáva východiská, o ktoré sa môžu oprieť rodičia, terapeutické komunity, psychológovia a duchovní poradcovia, kňazi, biskupi.<BR>

Cirkev, drogy a toxikomániaPastoračná príručka
Dobrá knihakniha SK2017-09249,00 Kč

Malá kniha vianočného šťastia

Úvodné poznámky a vysvetľujúce komentáre ku všetkým liturgickým čítaniam na nedele a sviatky počas celého cirkevného roka, zoradené podobne ako misál podľa priebehu cirkevného roka vo všetkých troch cykloch, môžu byť dobrou pomôckou tak pre kňazov pri príprave homílie, ako i pre všetkých veriacich k plnšiemu prežívaniu sviatočných dní v roku.

Malá kniha vianočného šťastiaAnselm Grün
Dobrá knihakniha SK2017-09159,00 Kč

Mamy mamám

Daniela Beanová, ktorej domovom je Manchester, je spisovateľkou, čo skutočne rozumie problémom i radostiam mnohodetných rodín. S manželom Danom totiž vychovali osem krásnych detí. Jej kniha Mamy mamám je voľným pokračovaním diela Materinské dúšky šťastia. Ponúka osviežujúci pohľad do svojej rodiny, ktorým môže pozdvihnúť dušu nejednej mamy, hľadajúcej odpovede na otázky súvisiace s materstvom. Okrem úsmevných príbehov a radostí ponúka vlastný pohľad na riešenie problémov a prekonávanie ťažkostí. Uznáva jedinú výchovnú filozofiu: Dobro rodiny je na prvom mieste. Zaujme vás, ako táto milá rodina slávi sviatky, ako prekonáva detské choroby, obohatí vás dobrými radami i receptami… Neobchádza ani realitu manželských vzťahov a spôsoby, akým sa tieto vzťahy upevňujú. V jej knihe nájdete i katolícky pohľad na rodinu a materstvo. Obhajuje právo manželov rozhodnúť sa pre veľkú rodinu, ktorá sa dnešnému svetu javí buď ako bláznovstvo, alebo hrdinstvo.<BR>Daniela Beanová nešetrí optimizmom, plynúcim z viery, nádeje a lásky, ktorých je plná.<BR>

Mamy mamámPraktické rady ako zvládnuť materstvoDanielle Beanová
Dobrá knihakniha SK2017-09120,00 Kč

Patristická literatúra a európska kultúra

Patristická literatúra a európska kultúraZBorník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 29.marca 2008 v Bratislave
Dobrá knihakniha SK2017-09198,00 Kč

Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike

Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etikeMarian Mráz
Dobrá knihakniha SK2017-0987,00 Kč

Púť do Svätej zeme

Púť do Svätej zeme
Dobrá knihakniha SK2017-09179,00 Kč

Sílas

Americká spisovateľka Francine Riversová je vďaka zbierke prozaických diel o biblických ženách a mužoch známa už aj slovenským čitateľom. V príbehu piatej z kníh o biblických mužoch sa ocitáme v čase, keď vznikala kniha Skutkov apoštolov, listy svätého Pavla a listy ďalších apoštolov. Môžeme priam cítiť vôňu atramentu na zvitkoch, ktoré Sílas, či lekár Lukáš píšu, keď sprevádzajú na cestách svätého Petra a Pavla. Uvidíme a pocítime dôvody ich rozhodnutí, budeme svedkami vzniku a života spoločenstiev prvých kresťanov, no aj umučenia prvých mučeníkov. Ich pocity a zážitky a tiež ich zápasy vo viere aj v živote nám nebudú cudzie a vzdialené. Hoci už čas mnohé odvial, zdá sa akoby s nami sedeli pri jednom stole a hľadeli sme im rovno do očí. Máme možnosť počúvať a prežívať nadšenie tých, čo Ježiša videli a počuli, ale aj tých, ktorý sa Dobrou zvesťou nechali premeniť až po prvých Turícach. Neudiví nás pochybovanie a nepriateľstvo mocných ani ich dôvody na neprijatie a prenasledovanie cirkvi. Sílas, muž, ktorí sa zúčastnil Jeruzalemského koncilu a bol v centre diania a rozhodovania prvotnej cirkvi, hoci zastretý tieňom veľkosti apoštolov a svätého Pavla, nám umožní byť svedkami jeho viery, života, priateľstiev, lásky…

SílasFrancine Riversová
Dobrá knihakniha SK2017-09195,00 Kč

Slovo nádeje

Slovo nádejeFormy spirituality katolíkov, ktorí žijú v nesviatostnom manželstve
Dobrá knihakniha SK2017-09219,00 Kč

Boh ma miluje takého, aký som

Praktická príručka na prekonávanie denných problémov, ktoré riešia tí, čo sú v styku s postihnutými deťmi. Text je plný meditácií evanjelia. Hlavným motívom knihy je myšlienka, že aj hendikepovaní chcú byť milovaní. Keď sa im človek dáva – dočká sa odozvy. V knihe sú kapitoly napr.: – prekonať pocit viny, – dokážeme ľúbiť telesne postihnutých? – členovia rodiny a postihnuté deti, – ako sa oslobodiť od vnútorného napätia, – Ježiš a porazený, – od múru mlčania po vzájomné pochopenie, – nevoláš sa Retard – ty si Patrik, – tajomstvo autistického dieťaťa, – smrť dieťaťa, – pocit beznádeje, - postihnuté dieťa v lone Katolíckej cirkvi, – v srdci pápeža a ďalšie.<BR>

Boh ma miluje takého, aký somMarie-Héléne Mathieuová
Dobrá knihakniha SK2016-52123,00 Kč

Boh môjho života

Choroba sa na dvoch rovinách môže stať stretnutím so živým Ježišom Kristom. Najprv je tu chorý človek. Ježiš sa s ním stotožnil. Povedal: "Bol som chorý a nvštívili ste ma..." Týmto výnimočným výrokom sa Ježiš postavil vedľa tých, ktorí trpia, ktorí musia znášať príkoria choroby, ťarchu nevládnosti a odkázanosti na druhých. Nezabúdajme na to. Kristus povedal o sebe: "Bol som chorý..." "... a navštívili ste ma." To povedal pre zdravých. Nehľadajme preto Krista niekde mimo reality nášho života. Byť s chorým človekom znamená byť s Kristom. Poslúžiť chorému znamená poslúžiť Kristovi. Povedať mu čosi je ako rozprávať sa s Kristom. Pri chorých niekedy strácame slová. Skúsme im namiesto prázdnych fráz vložiť do rúk tieto s láskou napísané riadky.<BR>

Boh môjho životaRichard Greisiger
Anežka Mária Greisigerová
Dobrá knihakniha SK2016-52205,00 Kč

Dieťa a Biblia

Autorky s dlhoročnými skúsenosťami s pedagogickou a dramatickou výchovou sa pozerajú na Bibliu ako na bohatý prameň pedagogických a dramatických podnetov pre detské vnímanie. Okrem stručného všeobecne pedagogického úvodu so zameraním.na dramatickú je kniha zbierkou hier a „scénok“ a divadelných „scenárov“ s biblickými námetmi. Tie sú odstupňované podľa schopností detí i podľa náročnosti realizácie. Dopĺňa ich inštrukčný obrazový materiál. Publikácia je výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí v kresťanskom prostredí a v kresťanskom duchu pracujú s deťmi: pre anímátorov, katechétov, pre detské tábory, centrá voľného času.<BR>

Dieťa a BibliaMária Benešová
Pavlovská
Dobrá knihakniha SK2016-52199,00 Kč

Hľadať a nájsť

Autorka vás na stránkach tejto knihy pozve sledovať životné osudy a spoznávať diela piatich významných spisovateľov 20. storočia. Spoločným menovateľom života a diela Sigrid Undsetovej, Paula Claudela, Archibalda Josepha Cronina, Françoisa Mauriaca a Axela Muntheho je hľadanie cesty k Bohu a odhodlanie premietnuť výsledok tohto hľadania vo svojom diele. Kniha je pozvaním siahnuť po kvalitnej beletrii, ktorá môže veľmi obohatiť naše vnútro.<BR>

Hľadať a nájsť
Dobrá knihakniha SK2016-5295,00 Kč

Kým prišiel November

Životný príbeh dvoch mladých ľudí, ktorých postupne spája viera, nádej a láska, dostáva podobu osobného svedectva o tom, že každú situáciu, nebezpečenstvo a prenasledovanie dokáže Boh v našich srdciach premeniť na novú nádej pre budúcnosť. Cirkev skutočne rastie cez naše srdce a naše rozhodnutia. To platí nielen pre obdobie kým prišiel November, ale aj dnes.<BR>V tomto živom svedectve viery konkrétni ľudia tvoria nielen historické pozadie, ale aj dejiny. Prajem všetkým čitateľom tejto rozsahom neveľkej knihy, aby v nej našli – tak ako ja – radosť z čítania a odvahu pre budúcnosť.<BR>(Marian Mráz)<BR>

Kým prišiel NovemberJúlius Brocka
Renáta Brocková
Dobrá knihakniha SK2016-52120,00 Kč

Láska smrťou nekončí

Toto životopisné dielko vzniklo ako hold členiek Kongregácie Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského svojej dlhoročnej generálnej predstavenej Matke Vojteche Hasmandovej. Na jeho stránkach môžeme sledovať osudy moravského dievčatka, ktoré v útlom veku stratilo matku a veľmi skoro zatúžilo zasvätiť svoj život Bohu v reholi. Prekonala všetky prekážky a stala sa výbornou učiteľkou a ošetrovateľkou u českých boromejok. Osem rokov strávila v komunistickom väzení, bola horlivou bojovníčkou za práva likvidácii vystavených rehoľných komunít. Dlhé roky bola generálnou predstavenou boromejok v Česko-Slovensku. Napokon svoju duchovnú silu ukázala v znášaní utrpenia spojeného so zákernou chorobou. Jej príklad chceme sprístupniť aj slovenským čitateľom. Rozbehnutý proces blahorečenia je toho dostatočným dôvodom. <BR><BR>V čase, keď vzniká tento životopisný náčrt Matky Márie Vojtechy Hasmandovej, generálnej predstavenej Milosrdných sestier svätého Karola Boromejského so sídlom v Znojme -Hradišti, má ich Kongregácia (ako súčasť Federácie siedmich boromejských generalátov)na území Čiech a Moravy 360 sestier, ktoré žijú sčasti v takzvaných Charitných domovoch pre rehoľné sestry, sčasti pracujú ako opatrovateľky v domovoch dôchodcov a v ústavoch sociálnej starostlivosti a čiastočne sa podieľajú na službe chorým v rôznych zdravotníckych zariadeniach. <BR>Zbierka spomienok, korešpondencie a kondo1encií je bohatá - ešte bohatšie sú však duchovné stopy, ktoré zanechala mimoriadna osobnosť Matky Vojtechy takmer v každom, kto sa s ňou stretol či už doma, alebo za hranicami. <BR>Kongregácia, "boromejok" jej vďačí za nový dych života, za prebudenie zmyslu pre pokoncilové ideály a za vliatie novej miazgy ducha do kmeňa i do rašiacich vetiev. <BR>Takmer od detstva je možné sledovať jej mimoriadnu osobnosť, ktorá sa rozvíja, verne a vytrvalo, s osobitným spolupôsobením každej novej milosti. Nedeje sa to vždy so spontánnou ľahkosťou prirodzene i nadprirodzene vybaveného charakteru, ale často tvrdým vnútorným zápasom. Ľúbezná postava sviežej rehoľnej učiteľky a ošetrovateľky chorých sa mení na krehkú a zároveň nezlomnú väzenku, ktorá po ôsmich rokoch bez slobody s úsmevom opúšťa pardubickú väznicu a znovu si oblieka rehoľné rúcho. Neúnavne pracuje ďalej a svoju životnú púť končí po necelých osemnástich rokoch služby generálnej predstavenej na lôžku bolesti uprostred milujúcich sestier svojho rehoľného spoločenstva . <BR>Kiež Boh dá, aby jej rehoľná rodina dostala milosť rozšíriť zástupy svätých o túto svoju svätú sestru, <BR>matku, snúbenicu Večného Kráľa - Antóniu Máriu Vojtechu Hasmandovú. <BR>Nech nám to dopraje, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, milosrdný Boh Otec, Syn a Duch svätý. Amen.<BR>

Láska smrťou nekončí Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Bartolomejského
Dobrá knihakniha SK2016-5276,00 Kč

Listy svätej Sestry Faustíny

Zbierku listov Sestry Faustíny uvádza kardinál Macharski obrazom stretnutia pri dverách, na ktoré klope Pán Ježiš a ktoré Sestra Faustna otvára. Listy ponúkajú čitateľovi možnosť byť svedkom takýchto úžasných stretnutí jednoduchej úprimnej rehoľníčky so svojím Spasiteľom. Ide o autentické a veľmi povzbudivé svedectvo o nábožnom živote tejto veľkej svätice moderných čias. Kniha obsahuje všetku zachovanú korešpondeniu Sestry Faustíny so svojimi dvoma spovedníkmi, s rehoľnými predstavenými, spolusestrami i členmi rodiny. Text listov je doplnený užitočnými poznámkami, ktoré približujú svet a okolnosti, v ktorých Sestra Faustína žila a v ktorých listy vznikali. Čitateľa zaujme najmä úprimnosť a otvorenosť rehoľníčky voči Božiemu riadeniu, láska k reholi a ochota znášať utrpenie spojené s jej chorobou.<BR>

Listy svätej Sestry FaustínyBeata Piekutová
Dobrá knihakniha SK2016-52165,00 Kč

Od bytia k láske

V prvej časti tejto filozoficko-teologickej práce sa autor pokúša objasniť, ako sa problém súcna a bytia vynáral v mysli človeka. Robí tak pomocou niekoľkých čŕt zo starého gréckeho myslenia a kresťanskej klasickej i modernej filozofie. <BR>Pokus rozvinúť tému o bytí chápanom ako láska je rozvedený v druhej časti. Vo svetle poznania Boha, ktorý je trojjediná Láska, priezračnosť lásky presvitá z celého stvorenia a z drámy ľudského jestvovania. Hodnota ľudskej osoby a skutočnosť spoločenského puta sa tiež zakladajú na láske. <BR>Napokon v tretej časti sa pokúša naznačiť otázku <BR>a odpoveď na pohoršlivé jestvovanie zla, utrpenia nevinných, hriechu, tajomstva smrti a tragickosti pekla, čo privedie k prekvapujúcemu objavu, že v srdci bytia tajomne prebýva " ne-bytie" . <BR>"Táto práca je výsledok asi desaťročnej námahy. <BR>S pocitom vdačnosti priznávam, že som hojne čerpal <BR>z duchovnej skúsenosti Chiary Lubichovej a veľa mi pomohli odborné teologické a filozofické práce jej najbližších spolupracovníkov, ktorí spolu a na prvom mieste s Chiarou Lubichovou, sú presvedčení, že z tejto charizmy, v ktorej pulzuje Ježišova modlitba ,aby všetci boli jedno' (Jn 17,21), vykvitne a dozreje nová kultúra."<BR>

Od bytia k láskeŠtefan Vagovič
Dobrá knihakniha SK2016-52129,00 Kč

Potrebujeme ešte náboženstvo?

Autor jednoduchým slovníkom každodenného života odpovedá na otázku, ktorá sa týka logického i historického „súdu nad náboženstvom a ateizmom. Tento súd ukázal, že všetky pokusy zničiť náboženstvo sú pokusmi proti ľudskej prirodzenosti, a preto sú odsúdené na neúspech.<BR>

Potrebujeme ešte náboženstvo?Štefan Senčík
Dobrá knihakniha SK2016-5250,00 Kč

Ruah - Pneuma - Duch

Ruah je vietor, ktorý sa stáva obrazom Božieho pôsobenia. Je zdrojom neviditeľnej sily, ktorá oživuje telo a ovplyvňuje vnútorný stav človeka. Je však aj Božím dychom, prejavom Jahveho ducha, ktorý sa darúva v slove a prichádza v ústrety svojím zasľúbením."

Ruah - Pneuma - DuchLeopold Slaninka
Dobrá knihakniha SK2016-52130,00 Kč

Rytier a refomátor

V osobnosti a životných osudoch svätého Ignáca Loyolského (1491-1556) sa spájajú všetky podstatné črty rytiera a reformátora. Autor jeho životopisu P. Rajmund Ondruš SJ nám najprv stavia pred oči baskického rytiera stelesňujúceho ideál svetského muža na konci stredoveku. Životné okolnosti a Božia prozreteľnosť previedli udatného a azda aj trochu márnomyseľného vojaka cez úskalia hlbokej premeny, z ktorej vyšiel ako reformátor. Predovšetkým reformátor vlastného života. Sila tejto reformy sa prenášala aj na jeho spoločníkov, s ktorými neskôr založil novú modernú rehoľu Spoločnosť Ježišovu, jezuitov. A tá zase zohrala dôležitú rolu pri reforme Cirkvi v 16. a v 17. storočí. Okrem súhrnu faktov z Ignácovho života ponúka táto kniha, ktorú prinášame v druhom vydaní, aj zaujímavý pohľad do jeho vnútra a v neposlednom rade aj na život s Španielsku, Francúzsku a v Taliansku v 16. storočí.<BR>

Rytier a refomátorRajmund Ondruš
Dobrá knihakniha SK2016-52229,00 Kč

Slobodní veriť

Ak vyvolá imidž tejto knižky dojem, že ide o manuál k nejakému počítačovému programu, nebude to veľká chyba. Autor naozaj píše o desiatich krokoch, ktoré k niečomu vedú, niečo učia. Ale nechce sa pokúsiť o programovanie čohokoľvek ani kohokoľvek. Chce ti ponúknuť pomoc, keď sa pýtaš, prečo je také ťažké veriť, prečo tvoja priateľka nechce nič počuť o Bohu, prečo sa ti zdá, že ak si šikovný, Boha ani veľmi nepotrebuješ. Ukáže ti slobodu, ktorú získaš, ak porozumieš prostrediu, v ktorom žiješ, ak nájdeš v sebe schopnosť a potrebu mať k Bohu osobný vzťah. A presvedčí ťa o tom, že ten, komu na tomto vzťahu záleží asi viac ako tebe, je práve Boh. A že ak objavíš tento vzťah, môžeš naplno slobodne dýchať, akoby si práve vyšiel z väzenia.<BR>

Slobodní veriťMichael Paul Galagher
Dobrá knihakniha SK2016-52121,00 Kč

Sväté prijímanie v našom živote

Doslov : <BR>Pápež Ján Pavol II. na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi roku 2004 vyhlásil Rok Eucharistie. Tento rok sa začal v októbri 2004, keď sa konal v mexickom meste Guadalajara 48. medzinárodný eucharistický kongres. Ukončil sa v októbri roku 2005, keď sa v Ríme konala synoda biskupovo Eucharistii. <BR>Slovenský časopis Posol Božského Srdca Ježišovho v Roku Eucharistie uverejnil jedenásť tém o svätom prijímaní. Veď Eucharistia je najväčším bohatstvom Cirkvi, v nej sa nám Ježiš dáva za duchovný pokrm, ktorý živí a formuje veriacich. Doplnené a prepracované témy o svätom prijímaní teraz sa predkladajú všetkým záujemcom o prehĺbenie osobného vzťahu k Ježišovi. Kiež by vo svätom prijímaní všetci objavili účinný zdroj milosti, posily, útechy a chuti do života. <BR>Žiaľ, nezachovala sa bibliografia použitých zdrojov, ale predložené témy zohľadňujú Katechizmus Katolíckej cirkvi, Kódex kánonického práva z roku 1983, pápežské a cirkevné dokumenty o Eucharistii. Využívajú duchovnú literatúru, modlitebné knihy, štúdie a články z týchto časopisov a novín: Posol Božského Srdca Ježišovho, Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny, Katolícky týždenník, Svetlo. <BR>Kiež eucharistický Kristus svojou láskou objíme čo najväčší počet ľudí, ktorí túžia po jeho duchovných daroch.<BR>

Sväté prijímanie v našom životeMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2016-5289,00 Kč

Svätí a blahoslavený jezuitskej rehole

Táto úplná zbierka životopisov môže poslúžiť nielen členom spomenutej rehole a jej spolupracovníkom, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o cirkevné dejiny a osobitne o dejiny jezuitskej rehole.<BR>Zbierka je zostavená chronologicky podľa dátumu úmrtia jednotlivých svätých a blahoslavených. Zachytáva osudy výnimočných jezuitských osobností v priebehu piatich storočí. Väčšinou ide o mučeníkov, no rovnako dôležití sú vynikajúci misionári, kazatelia, organizátori, duchovní vodcovia, vzdelanci. Rozsah portrétov jednotlivých svätých a blahoslavených je určený tým, nakoľko sú dostupné ich životopisné údaje. Pre zainteresovanejších záujemcov je na konci zbierky zaradených päť indexov.<BR>

Svätí a blahoslavený jezuitskej reholeRajmund Ondruš
Dobrá knihakniha SK2016-52130,00 Kč

Zo stola Božieho slova

Úvodné poznámky a vysvetľujúce komentáre ku všetkým liturgickým čítaniam na nedele a sviatky počas celého cirkevného roka, zoradené podobne ako misál podľa priebehu cirkevného roka vo všetkých troch cykloch, môžu byť dobrou pomôckou tak pre kňazov pri príprave homílie, ako i pre všetkých veriacich k plnšiemu prežívaniu sviatočných dní v roku.

Zo stola Božieho slova
Dobrá knihakniha SK2016-52271,00 Kč

Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej biblie

Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej biblie
Dobrá knihakniha SK2016-30339,00 Kč

Človek, si jedinečný

Kniha, ktorú práve držíte, je napísaná tak, aby ste v nej našli nielen niečo dobré na čítanie, ale aj pozitívnu zmenu pre svoj život. Témy príbehov sú natoľko aktuálne, že zaujmú aj tých, ktorí nie sú veriaci. Hovorí sa v nich prdovšetkým o hľadaní skutočných hodnôt, o úcte, sebaúcte, ale aj o láske a múdrosti. Autor v nej ponúka iný pohľad na pravdu skrytú v človeku spôsobom, ktorý zanechá v každom pocit, že našiel niečo, čo už dlho hľadal. Nájdete tu množstvo inšpirácie ako byť stále jedinečným, usmiatym a múdrym človekom.

Človek, si jedinečnýMiroslav Schlesinger
Dobrá knihakniha SK2016-17148,00 Kč

Betsabe

Betsabe, ako ju v tejto novele vykresľuje spisovateľka Francine Riversová, bude pre mnohých z nás prekvapením. Spoznáme ju ako dievča,ktoré odmalička obdivovalo udatného Dávida prenasledovaného žiarlivým kráľom Šaulom. Spoznáme ju ako ženu, ktorá Dávida obetavo milovala, ktorá porodila jeho veľkého syna – kráľa Šalamúna. Ocitneme sa v historickom období počiatkov Izraelského kráľovstva. Staneme sa svedkami príbehu veľkej lásky, veľkého hriechu a veľkej kajúcnosti. Betsabe si je vedomá, že dejiny ju budú vnímať najmä ako ženu, ktorá sa dopustila veľkého hriechu. Pred smrťou však prosí Boha, aby ukázal ľuďom aj to, že on k nej bol nesmierne dobrý. Betsabe sa stala ďalšou výnimočnou ženou, ktorá má miesto v rodokmeni Ježiša Krista. Jej príbeh je naozaj silný.<BR>

BetsabeFrancine Riversová
Dobrá knihakniha SK2016-17159,00 Kč

Boh prekvapení

Táto kniha je bestsellerom jezuitu, autora viacerých kníh, významnej osobnosti katolicizmu vo Veľkej Británii. Autor sa vybral na vidiek, aby v prostredí, ktoré malo byť podľa jeho predstáv krásne, tiché, idylické, pracoval na plánovanej knihe. Namiesto idyly ho čakalo biedne bývanie v chudobnej osade, za oknami mal stavenisko a ani kúsok výhľadu na prírodu. Z tohto prekvapenia vzišla dôležitá skúsenosť. Autor vedie čitateľa do hĺbok ľudského vnútra, aby tam objavil pole, na ktorom je ukrytý poklad. Učí čitateľa poznať sa a vážiť si svoje vnútro. Hľadať v sebe odtlačok Božej stvoriteľskej ruky.

Boh prekvapeníGerard W. Hughes
Dobrá knihakniha SK2016-17149,00 Kč