Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Misie - Až na kraj světa s jezuity

Dokumentární film představuje misijní poslání křesťanů. Zabývá se fenoménem misionářství ze tří hledisek: křesťanského, historického a geografického. Soustředí se na slavné české misionáře s důrazem na jejich misii v zámořských zemích (především Latinské Ameriky) a dále na představení sošky Pražského Jezulátka jako symbolu světových misií a jeho významnou roli v evangelizaci. Autoři a režiséři Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková ve filmu kombinují dokumentární a hrané pasáže. Bonus: dokument Nepomucenum - Česká papežská kolej

Misie - Až na kraj světa s jezuityOtakáro Maria Schmidt
Česká televizeDVD2015-12199,00 Kč

Cyril a Metoděj

Prostřednictvím historických faktů autoři detailně seznamují s průběhem života obou věrozvěstů a ozřejmují hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů. V roce 1980 byli svatí Cyril a Metoděj společně se sv. Benediktem prohlášení Janem Pavlem II. spolupatrony Evropy a vytvořili tak most mezi západní a východní liturgií a 9. a 21. stoletím. Jejich písmo způsobilo pro nás Slovany, že od Ruska až k hranicím s Řeckem se v zásadě domluvíme jedním jazykem, že tvoříme jednu všeslovanskou rodinu a úspěch jejich mise otevřel cestu evangelizaci slovanských národů. K biblickým jazykům – latině, řečtině a hebrejštině – přibyla tak po mnoha staletích také slovanština. Autoři Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková kombinují dokumentární pasáže s inscenovanými sekvencemi.

Cyril a MetodějDědictví otců a matek zachovej nám, Pane!Otakáro Maria Schmidt
Česká televizeDVD2014-27149,00 Kč

Babička (2DVD) podle klasického románu Boženy Němcové

NezapomenutelnáJarmila Kurandová v roli babičky vás zavede na Staré bělidlo – do Barunčina dětství, které se díky klasickému románu Boženy Němcové a vynikajícímu filmovému zpracování režiséra Antonína Moskalyka stalo dětstvím všech. s dvoudílným filmem Babička z roku 1971. Jednu a tutéž událost vidí jinak dítě, jinak člověk dospělý, jinak člověk starý. I Babičku Boženy Němcové jsme četli, čteme a budeme číst stále jinak. Jako děti jsme ji četli bezmála jako pohádku a nejvíc nás zaujaly postavy Jeníka, Adélky, Barunky, psů Sultána a Tyrla. Příběh Kristly z hospody a jejího milého Jakuba nás zaujal ve dvaceti, mnohem, mnohem později jsme porozuměli nářku Viktorky. Ale to jsme se pak dívali zase docela jinak na hry dětí ze Starého bělidla, to už jsme v Adélčiných věčných otázkách slyšeli otázky vlastních dětí, to už jsme věděli, co znamená prázdnota, kterou po sobě zanechává smrt blízkého člověka.

Babička (2DVD) podle klasického románu Boženy NěmcovéAntonín Moskalyk
Česká televizeDVD2014-22299,00 Kč

Lucemburkové (3DVD)

Svatbou Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny 1. září 1310 ve Speyeru nastupuje lucemburská dynastie 127 let trvající vládu nad Svatou říší římskou. V šesti dílech sledujeme osudy Jana Lucemburského, Karla IV. , Václava IV. A Jošta i Zikmunda Lucemburského. V jejich stopách jdeme dějinami zlaté éry středověku, místy jejich velkých bitev i rozhodnutí. Vstupujeme do historických měst a na hrady dnešního Německa, Francie, Lucemburska, Belgie, Itálie, Vatikánu, Rakouska, Maďarska, Slovenska a Česka, kterých se vláda Lucemburků dotkla. Režie A. Vomáčka

Lucemburkové (3DVD)dokumentAntonín VomáčkaČeská televizeDVD2014-21249,00 Kč

Dějiny udatného českého národa (3DVD)

Vydejme se na cestu od dob lovců mamutů, přes stěhování národů, procesy s

Dějiny udatného českého národa (3DVD)Lucie Seifertová
Česká televizeDVD2014-07319,00 Kč

Chaloupka na vršku I.díl

Honzík a Andulka z Chaloupky na vršku a jejich kamarádi Martínek a Apolenka. Vyprávění o dětech a obyvatelích podhorské vesničky z dob, kdy život plynul v souladu s koloběhem přírody a prostými lidovými obyčeji.

Chaloupka na vršku I.dílŠárka Váchová
Česká televizeDVD2014-07199,00 Kč

Chaloupka na vršku II.díl

Nové díly animovaného loutkového seriálu vyprávějí o obyvatelích z Chaloupky na vršku v malebné podhorské vesničce. Honzík s Martínkem chodí do školy, ale mají z toho pramalou radost. Daleko větší zábava je hledat na Letnice ve skále poklad. A protože jsou to kluci, nezaleknou se a vyzkouší svou odvahu ještě o Dušičkách přímo na hřbitově. Dozvíte se ještě mnoho dalšího, protože děda Koudelka bude vyprávět legendy a narodí se malá Barborka. Příběhy o životě plném tradice a úcty k přírodě jsou doplněny pořekadly, příslovím, pranostikami, říkankami a lidovými písněmi.

Chaloupka na vršku II.dílNové příběhyŠárka Váchová
Česká televizeDVD2014-07129,00 Kč

Pražské Jezulátko

Dokumentární film s hranými prvky o Pražském Jezulátku – českém velvyslanci ve světě – přibližuje lidem nejslavnější fenomén Prahy, spojený s mnoha zázraky a legendami, za nímž do Prahy ročně putují desetitisíce věřících ročně. Ve světě Pražské Jezulátko uctívají miliony a to jako jediný duchovní symbol napříč všemi světovými naboženstvími. Ve filmu jsou především historické souvislosti a nadčasové univerzální zhodnocení a globální dosah.

Pražské JezulátkoPo stopách českého JežíškaOtakáro Maria Schmidt
Česká televizeDVD2014-07229,00 Kč

Návštěva papeže Benedikta XVI. - Praha

Modlitba nešpor s kněžimi, řeholníky, bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrale sv. Vita, Václava a Vojtěcha ve Praze.

Návštěva papeže Benedikta XVI. - Praha Česká televizeDVD2009-4750,00 Kč

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Česká televize přináší exkluzivní komplet DVD z průběhu celé návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice.
Prožijte znovu nezapomenutelné okamžiky setkání Svatého otce s věřícími.

Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice Česká televizeDVD2009-01299,00 Kč

Návštěva papeže Benedikta XVI. - Brno

Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Návštěva papeže Benedikta XVI. - Brno Česká televizeDVD0001-0150,00 Kč

Návštěva papeže Benedikta XVI. - Stará Boleslav

Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Návštěva papeže Benedikta XVI. - Stará Boleslav Česká televizeDVD0001-0150,00 Kč