Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Klasická pohádka a skutečnost

Předmětem Vyhlídalova zájmu v této literárněvědné práci je vztah české pohádky k reálné společenské a kulturní situaci jejího vzniku. Klasická pohádka si během vývoje uchovala svou životnost a v současnosti lze pozorovat její renesanci. Fakt, že se v ní prolíná životní realita dávných časů s fantazií, poskytuje klasické pohádce neodolatelné kouzlo a přitažlivost. To vše postihuje Vyhlídalova studie, která zároveň představuje některé opomíjené tvůrčí osobnosti českého obrození. Autor s bohatou literárněhistorickou erudicí odhaluje prostřednictvím migrace typických pohádkových motivů skutečné kořeny známých pohádek, a tak bez snahy o polemiku uvádí na pravou míru vžitou školskou idealizaci národní pohádky.

Klasická pohádka a skutečnostZdeněk Vyhlídal
MCMkniha2015-53104,00 Kč

Sarkander

Vyprávění o posledních dnech svatého mučedníka Jana Sarkandra (1576–1620) postavené na historickém základě – autentickém záznamu tehdejšího soudního písaře Scintilly. Kniha také pravdivě doplňuje obraz významného období našich dějin, které většinou známe pouze z beletristického podání, jež se však často rozchází s historickou pravdou. Úvod ke knize napsal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

SarkanderHistorická freskaZdeněk Vyhlídal
MCMkniha2009-0197,00 Kč

Kluci z Horní ulice

Kniha Zdeňka Vyhlídala, Kluci z Horní ulice, měla značný ohlas již při svém prvním vydání. Její námět je vzat převážně ze Žďárska v období konce druhé světové války. Ne všechny popisované události však spadají do této oblasti, přesto se ale staly nebo měly svou obdobu na řadě míst nejen na Českomoravské vrchovině. Publikace pojednává o neokázalém hrdinství chlapců, kteří pokládají za svou samozřejmou povinnost napomoci porážce okupantů. Napínavý děj jistě zaujme mládež i dospělé čtenáře.

Kluci z Horní uliceZdeněk VyhlídalAkcentkniha2004-41146,00 Kč

Sarkander

Jan Sarkandr zemřel před 380 lety. Žil za zcela jiných společenských poměrů v době příkře rozdělené náboženskými vztahy. Má tedy tragickým a pohnutým osudem co říci dnešnímu člověku vyznávajícímu často jiný životní styl, nezřídka odlišnou hierarchii hodnot - navíc v čase prodchnutém snahou po toleranci a náboženském smíru? Odpověď je prostá - má. Neboť i do života lidí z konce 20. století vnáší Sarkandr svým životním příběhem stejné hodnoty za něž zemřel. Morální pevnost, sílu vzdorovat násilí a zlu, když jde o základní principy víry a svědomí. V tomto smyslu není J Sarkandr jen kamenným monumentem své doby, ale příkladem k následování ve všech stěžejních okamžicích lidského života.

SarkanderZdeněk VyhlídalTrinitaskniha1999-52129,00 Kč

Starobylé pohádky

Soubor pohádek českých autorů s klasicky rozvíjeným dějem vznikl převyprávěním, častěji novým zpracováním motivů pohádek, které autor vybral z dnes již pozapomenuté knižní a časopisecké produkce převážně 19. století. Ilustrace Naděžda Knápková.

Starobylé pohádkyZdeněk VyhlídalMCMkniha1999-52220,00 Kč

Sarkandr

Jan Sarkandr zemřel před 380 lety. Žil za zcela jiných společenských poměrů v době příkře rozdělené náboženskými vztahy. Má tedy tragickým a pohnutým osudem co říci dnešnímu člověku vyznávajícímu často jiný životní styl, nezřídka odlišnou hierarchii hodnot - navíc v čase prodchnutém snahou po toleranci a náboženském smíru? Odpověď je prostá - má. Neboť i do života lidí z konce 20. století vnáší Sarkandr svým životním příběhem stejné hodnoty za něž zemřel. Morální pevnost, sílu vzdorovat násilí a zlu, když jde o základní principy víry a svědomí. V tomto smyslu není J Sarkandr jen kamenným monumentem své doby, ale příkladem k následování ve všech stěžejních okamžicích lidského života.

SarkandrZdeněk VyhlídalTrinitaskniha0001-01129,00 Kč