Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Karel IV.

První vydání této knihy vyšlo v roce 1971 a valná část nákladu šla z politických důvodů do stoupy.
Velký český král a římský císař znovu a znovu poutá pozornost historiků i čtenářské obce. Proslulý a minulým režimem potlačovaný historik prof. Z. Kalista se nad jeho osobností zamyslel originálním způsobem. Otázal se, na jakých duchovních základech stálo jeho až do současnosti působící dílo politické a kulturní, jaké ideje si zvolil pro svou činnost jako vůdčí, kde získal své obsáhlé vzdělání, pro středověkého vládce tak neobvyklé. Autor poukazuje na velkou roli francouzského prostředí, spolu s italským stojícího v tehdejší Evropě nejvýše, v němž vyrůstal a odkud čerpal tolik podnětů. Mistrně esejisticky napsaná kniha zaujme jak odborníka, tak laického zájemce o českou historii.

Karel IV.Jeho duchovní tvářZdeněk KalistaVyšehradkniha2007-0199,00 Kč

Karel IV. a Itálie

Edice Historica. Soubor studií známého českého historika o vztahu velkého císaře a krále k Itálii doplněny překladem kroniky o Karlově cestě do Říma.

Karel IV. a ItálieZdeněk Kalista
Vyšehradkniha2004-0199,00 Kč

Valdštejn

Tuto řadu symbolicky otevírá dílo velkého českého dějepisce z řad Pekařových žáků – Zdeňka Kalisty, jež by svou úrovní i stylistickým mistrovstvím mělo předznamenávat práce následující. Je to dosud nevydaná esejisticky psaná studie o velkém českém kondotiérovi, jenž tak podstatně zasáhl do dějin třicetileté války a jehož závratný vzestup a pád poutá umělce i historiky po staletí – uveďme alespoň Friedricha Schillera. Zdeněk Kalista tento rukopis připravil pro Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem, kde dílo mělo na počátku 70. let vyjít, ale probíhající normalizace způsobila, že již k vydání nedošlo.

ValdštejnHistorie odcizení a snuZdeněk KalistaVyšehradkniha2002-01288,00 Kč

Valdštejn

Tuto řadu symbolicky otevírá dílo velkého českého dějepisce z řad Pekařových žáků – Zdeňka Kalisty, jež by svou úrovní i stylistickým mistrovstvím mělo předznamenávat práce následující. Je to dosud nevydaná esejisticky psaná studie o velkém českém kondotiérovi, jenž tak podstatně zasáhl do dějin třicetileté války a jehož závratný vzestup a pád poutá umělce i historiky po staletí – uveďme alespoň Friedricha Schillera. Zdeněk Kalista tento rukopis připravil pro Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem, kde dílo mělo na počátku 70. let vyjít, ale probíhající normalizace způsobila, že již k vydání nedošlo.

ValdštejnHistorie odcizení a snuZdeněk KalistaVyšehradkniha2002-01288,00 Kč

Ctihodná Marie Elekta Ježíšova

Monografie věnovaná významné osobonosti barokní spirituality

Ctihodná Marie Elekta JežíšovaZdeněk KalistaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-01199,00 Kč