Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Modlime sa za kňazov

Cieľom tejto knižočky je pomôcť nám všetkým. V prvom rade kňazom, aby boli skutočnými kňazmi Ježiša Krista, a ak nimi sú, aby vydržali do konca. Má nám pomôcť modliť sa za kňazov, namiesto ich hodnotenia, porovnávania alebo kritizovania. Ak veríme, že budeme mať takých kňazov, akých si vymodlíme, tak nám pri tom pomôže i toto dielko. Autor nám ponúka túto knižočku, ktorou istotne pomôžeme kňazom v ich službe a sebe k lepšiemu pochopeniu ich poslania.<BR>

Modlime sa za kňazovViliam Judák
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2017-0963,00 Kč

Na Petrovom stolci I.

Na Petrovom stolci I.Krátke dejiny pápežovViliam Judák
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2017-09150,00 Kč

Mobilizácia dobroty

Viliam Judák, obľúbený autor, uznávaný historik, ale najmä človek dobrého a súcitného srdca, prichádza s adventnými a vianočnými zamysleniami k čitateľom, ktorí sú „plní túžby vydať sa na cestu, nezabúdať na skutky lásky voči blížnym a nezanedbávať svoj advent". V čase, keď nás evanjelium vyzýva pripraviť cestu Pánovi, otec biskup Judák apeluje na srdce človeka, aby sa mobilizovalo za dobro, šľachetnosť a milosrdenstvo.

Mobilizácia dobrotyZamyslenie na čas Adventu a VianocViliam JudákSpolok Svätého Vojtecha2015-510,00 Kč

Pane, mám čas I.

Prvá časť knihy obľúbeného duchovného autora ponúka krátke zamyslenie na každý deň od 1. januára do 30. júna. Biblická myšlienka a krátky text pozýva čitateľa na okamih sa zastaviť a pozrieť sa z novej perspektívy na bežný či slávnostný deň, ktorý prežíva.

Pane, mám čas I.Zamyslenia na každý deňViliam JudákSpolok Svätého Vojtechakniha SK2015-03104,00 Kč

Pane, mám čas II.

Druhá časť knihy obľúbeného duchovného autora ponúka krátke zamyslenie na každý deň od 1. júla do 31. decembra. Biblická myšlienka a krátky text pozýva čitateľa na okamih sa zastaviť a pozrieť sa z novej perspektívy na bežný či slávnostný deň, ktorý práve prežíva.

Pane, mám čas II.Zamyslenia na každý deňViliam JudákSpolok Svätého Vojtechakniha SK2015-03104,00 Kč

Deň s Bohom

Zbiekra úvah nitrianskeho biskupa a obľúbeného duchovného autora reflektuje jednotlivé obdobia, sviatky a slávnosti liturgického roka.

Deň s BohomZamysleniaViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2013-32169,00 Kč

Od Petrovho stolca k Veľkej Morave

Cesta svätých Cyrila a Metoda vo výbere pápežských dokumentov z rokov 868 - 2012 v jednom zväzku. Dokument zostavili biskup Viliam Judák a profesor Peter Liba.

Od Petrovho stolca k Veľkej MoravePápežské dokumenty o sv. Cyrilovi a Metodovi z rokov 868 - 2012Viliam Judák
Peter Liba
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2013-16130,00 Kč

Krížová cesta národných svätcov

V Roku svätých Cyrila a Metoda ponúka nitriansky biskup Viliam Judák na Pôstne obdobie krížovú cestu s meditáciami o sv. Gorazdovi, sv. Cyrilovi, sv. Svoradovi, Panne Márii, sv. Beňadikovi, sv. Alžbete Uhorskej, sv. Bystríkovi, Žofii Bosniakovej, sv. Mojsejovi Uhrínovi, mučeníkoch 20. Storočia, reformácie a svätých košických mučeníkoch. Myšlienky o ich živote prepája s jednotlivými zastaveniami Ježišovej krížovej cesty a zároveň ich prepája so súčasným životom.

Krížová cesta národných svätcovViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2013-0750,00 Kč

Boh sa rodí v nás

Nitriansky biskup Viliam Judák ponúka zbierku advetných a vianočných zamyslení. Prvú časť publikácie tvorí „kalendár“, teda krátke zamyslenie k danému dňu od začiatku adventu až po koniec Vianočného obdobia. Druhú časť tvoria rozličné podnetné príbehy súvisiace práve s najkrajšími sviatkami roka. Autor verí, že radostné posolstvo Vianoc zasiahne čitateľa a bude jeho sprievodcom nielen v radostných chvíľach, ale tiež v okamihoch smútku a beznádeje.

Boh sa rodí v násViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2012-48127,00 Kč

Živé dedičstvo

K 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie ponúka cirkevný historik a biskup najstaršej slovenskej diecézy Viliam Judák historicko-duchovné podnety o solúnskych bratoch.

Živé dedičstvoÚvahy k cyrilo-metodskému jubileuViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2012-27143,00 Kč

Aj ja som Ho ukrižoval...

Kniha približuje na prvý pohľad bezvýznamné postavy, ktoré sa istým jedinečným spôsobom objavujú v blízkosti trpiaceho, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša. Niektoré z nich nám Biblia predstavuje po mene, iné zostávajú v anonymite. Čitateľ tak spoznáva príbeh slepého žobráka Bartimeja, ktorý stojí na začiatku Ježišovho utrpenia; nenápadného muža so džbánom vody, ktorý Ježišovi pripravuje cestu; slúžku na veľkňazovom dvore, ktorá nastavila zrkadlo Petrovmu – i nášmu – charakteru a odkrýva identitu záhadného mladého muža, ktorý po Ježišovom zajatí odišiel nahý. Nechýba ani pohľad na zástupcu zvieracej ríše somára, či na známejšie postavy akými boli Pilát, kajúci lotor alebo Jozef z Arimatey.
Publikácia nitrianskeho biskupa neponúkne čitateľovi iba duchovno-náboženský zážitok, ale aj hodnotné historické a biblické informácie zasadené do pútavých príbehov.

Aj ja som Ho ukrižoval...Okrajové veľkonočné postavyViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2011-52117,00 Kč

Na Petrovom stolci II.

Úradný zoznam Katolíckej cirkvi do dnešného dňa pozná 265 pápežov. Z nich donedávna bolo 78 svätých a 10 blahoslavených. Od nedele 1. mája 2011 je to už inak. Medzi blahoslavených bol započítaný Boží služobník Ján Pavol II. Pápež, ktorého sme mnohí videli a počuli. Pápež, ktorý ostal v našich srdciach.

Na Petrovom stolci II.Krátke dejiny pápežovViliam JudákSpolok Svätého Vojtechakniha SK2010-52146,00 Kč

Svetlo všedného dňa

Autor Viliam Judák, nitriansky biskup, ponúka nový súbor meditácií a úvah. Tematická rôznosť a pestrosť úvah sa vymedzuje cirkevným rokom, sviatkami svätcov, ale aj inými udalosťami.
Prostredníctvom nich vedie otvorený dialóg s dneškom, s priateľmi i nepriateľmi Boha a Cirkvi, so samým sebou i s pozorným a chápavým čitateľom.
Ako dobrý pozorovateľ a psychológ myslí reálne, pozoruje vecne, komentuje a hodnotí zodpovedne. Vie v sebe zjednocovať úlohu exegétu, teológa, učiteľa, kazateľa, priateľa, spolubrata a interpreta.
Každý deň je príležitosťou zastaviť sa – zamýšľať sa – zhodnocovať seba a okolie.

Autor sa neskrýva za príbehy, ani za ťažkosti a problémy dneška, neteoretizuje, neglorifikuje.. Vie mať náležitý odstup od predmetu, ale vie sa s etickým javom stotožniť a vysvetliť ho.
Keď vstúpi do oblasti prírody, prejaví sa ako citlivý lyrik, keď vstúpi do príbehu, vie byť príťažlivým a presvedčivým rozprávačom. Preto skladby jednotlivých úvah a meditácií vyznievajú ako samostatný výpovedný celok.

Úmerne sú vyvážené úvahové časti (osobné, autentické) s časťami názornosti a argumentácie (príbehy, príklady, epizódky, prerozprávania).
Adresovaná výzva čitateľovi sa vždy nachádza na výraznom mieste buď na začiatku alebo na konci úvahy. Dominuje nie novosť kresťanskej zvesti, ale jej naliehavá pravda, krása a živá viera.

Svetlo všedného dňaZamysleniaViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2010-52153,00 Kč

Nábožné výlevy 20p.

Súhrn náuky Cirkvi o modlitbách, Božom slove, bohoslužbe, pobožnostiach, sviatkoch v cirkevnom roku, sviatostiach a sväteninách. Teraz vychádzajú v novom spracovaní podľa súčasných platných cirkevných dokumentov.

Nábožné výlevy 20p.2. vydanieVincent Malý
Daniel Dian
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2009-531 300,00 Kč

Vo všedný deň nevšedne

Prvou myšlienkou ráno by mala byť tá, že i nový nastávajúci deň je pre nás novým darom. Príležitosťou dokázať sebe aj iným, že viem, prečo žijem.
Je to zároveň i šanca uvedomiť si, že som človekom. Nový deň je ako čistá tabuľa, ktorú máme popísaťtextom drobných povinností, úloh, radostí i utrpení ... Od nás predovšetkým závisí, čím ju popíšeme. Nie od počasia,
ba ani od nálady iných. Možno mať totiž skvelý deň aj pod olovenou oblohou, ale i zlý pod rozžiareným slnkom.
Pre nás veriacich má zmysel každý deň, každá chvíľa prežitá s Bohom. Nejde o to, aby sme na neho celý deň mysleli - prakticky to ani nie je možné. Ak však človek bez veľkých slov berie na seba úlohu každej chvíle,
ak hovorí svoje "áno" postojom a konaním, robí niečo nové a veľké.
Teológ Karl Rahner hovorí, že Božie riadenie pôsobí vo všedný deň nevšedne. Ak to pochopíme, i náš všedný
deň bude so svojimi nepríjemnosťami pojatý do oslavného hymnu na Božiu velebnosť. A to už nebude deň obyčajný, ale s vôňou sviatočnosti, ba neba. V tomto zmysle môžeme stretnúť Boha aj vo všedný deň.

Vo všedný deň nevšedneViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2009-53153,00 Kč

Pôstne a veľkonočné zamyslenia

Čas síce nie je naším pánom, odmeriava nám však pobyt na tejto zemi a orientuje našu pozornosť na večnosť. Všetci sa podriaďujeme času prírody, času vesmíru. A tak ako jestvuje posvätný priestor, jestvuje aj posvätný čas. Ním je naplnený cirkevný rok, zmysluplne usporiadaný čas, ktorý do našej každodennosti oddávna vnáša poriadok do vzťahov: človeka k Bohu, veriacich k Cirkvi a naopak: Cirkvi k spoločenstvu. Skladba cirkevného roka vtlačila našej kresťanskej kultúre a nášmu unáhlenému životu duchovný rytmus, cyklickú obradnosť, a to ako opakovanú príležitosť na chválu, vernosť a vnútornú obnovu. Všetky pokusy v dejinách Európy nahradiť cirkevný kalendár svetskými božstvami stroskotal.
V bohatom a členitom cirkevnom roku sa osobitne vyníma Pôstne a Veľkonočné obdobie, ako aj obdobie Turíc. Je to oblúk dramatických udalostí Ježišovho života. Oblúk vykupiteľského diela na osi odsúdenie - ukrižovanie - zmŕtvychvstanie - zoslanie Ducha Svätého. Práve tieto dejinné udalosti a s nimi spojené konkrétne ľudské postavy (svedkovia, účastníci, pozorovatelia) sa stali predmetom úvah, zamyslení, osvetlení, zastavení, komentárov otca biskupa Mons. Viliama Judáka. Ústrednou postavou je Kristus a tajomstvo Veľkej noci. Teda veľkonočná viera a sila veľkonočnej pravdy. Nič nie je okrajové a podradné, nik nestojí bokom. Aj príbehy žien, príbehy "malých ľudí", tradované legendy či epizódky z evanjelií zapadajú do programu lásky a obety nášho Vykupiteľa. Utrpenie, strach, kríž, úzkosť, pochybnosti dostávajú svoj zmysel... V zrkadle vzkriesenia získavajú osobitný význam aj vyznania, postoje, myslenie, paradoxy ľudí viery nášho storočia. Podobne aj objasňovanie symbolov a historických skutočností.
Kompozícia rozprávania, úvah a reflexií je voľná, mozaiková. Preto sa jednotlivé časti dajú čítať samostatne. Zamyslenia sú podávané názorne, nekomplikovaným, dialogickým a presvedčivým štýlom s presahom do duchovného života. Múdrosť sviatkov, obradov a dní Veľkého týždňa vedie čitateľa k vnútornej premene, k blízkosti Krista. Čítanie nás motivuje tvoriť jednotu medzi slovom, premýšľaním a činom. Tým sa vlastne uskutočňuje aj autorovo očakávanie.

Pôstne a veľkonočné zamysleniaViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2009-01101,00 Kč

Postní a velikonoční zamyšlení

„Jestliže Kristus nevstal, marná je naše víra,“ říká apoštol Pavel. Velikonoce jsou těžištěm naší víry. Tehdy nám Ježíš projevil tu největší možnou lásku, jaká na světě existuje – dát za někoho svůj život.
Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme zde upevnit svou víru v to, že on skutečně vstal a předešel nás do Života, a znovu s ním prožít jeho strastiplnou cestu, kterou nám získal spásu; načerpat sílu k přesvědčení, že jako nebylo nesmyslné utrpení jeho, tak nejsou beze smyslu ani strázně naše.
Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc.

Postní a velikonoční zamyšleníViliam JudákKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01129,00 Kč

Adventné a vianočné zamyslenia

Úvod
Ó chýr preblahý, ó čas predrahý ... , takto začína jedna z vianočných slovenských kolied, vyjadrujúc jedinečnosť tohto posvätného obdobia.
A naozaj - atmosféra týchto dní nenechá nikoho z nás ľahostajným. Všetci, nazvime sa - ľudia dobrej vôle, chceme prežiť tieto neopakovateľné sviatočné chvíle v ich pôvodnom duchu a opravdivej radosti. Nevieme si síce predstaviť Štedrý večer bez tradičných jedál našich mám, vianočných koláčov a kolied, no pritom chápeme, že ide o viac. Vianoce slávime nielen z "tlaku" tradície, zo zotrvačnosti, ale predovšetkým preto, že Vianoce sú silou, ktorú do nich vložil svojím narodením sám Boh. Pretvárajú nás na ľudí, ktorí si uvedomujú, že existujú vyššie hodnoty.
Boh vstúpil do ľudských dejín, a tak do života každého z nás, aby nás uistil, že mu na nás záleží, ba navyše, že nás miluje. Nechápať Vianoce takto by znamenalo riskovať to, že sa svojou nedôslednosťou sami ochudobníme.
Milí priatelia, kresťanské slávenie vianočných sviat-
kov je nevyhnutné preto, aby Boh mohol tajomným spôsobom aj prostredníctvom nás priniesť na tento svet viac porozumenia, ľudskosti, tolerancie, odpustenia, to znamená viac lásky. Dúfam, že niekoľko myšlienok
na nasledujúcich stránkach publikácie, ktorú držíte vo svojich rukách, bude aspoň skromným príspevkom pre opravdivé kresťanské prežitie tohto milostivého času.

Adventné a vianočné zamysleniaViliam JudákKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2008-0178,00 Kč

Adventní a vánoční zamyšlení

Atmosféra Vánoc jistě nikoho nenechává lhostejným. Vždyť nám připomínají skutečnost, že Bůh vychází člověku naproti, že Bůh vstoupil do lidských dějin. Syn Boha kráčí cestou lidí. Ne cestou pyšného člověka, který touží po moci, ale cestou vedoucí od jeslí ke kříži. Zjevil se v podobě zranitelné a nakonec ukřižované lásky. Vstupuje do našich životů, aby nás ujistil, že mu na každém jednom z nás záleží, že každého z nás miluje.
Zamyšlení nitranského biskupa Viliama Judáka k době adventní a vánoční jsou pro čtenáře vhodnou inspirací, aby prožili svátky Božího sebedarování opravdu křesťansky a stali se věrohodným znamením jejich poselství.

Adventní a vánoční zamyšleníViliam JudákKarmelitánské nakladatelstvíkniha2007-0199,00 Kč

Úsvit nového dňa

Úsvit nového dňaViliam Judák
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2001-01149,00 Kč