Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

A přesto říci životu ano (5. vyd)

Svazek A přesto říci životu ano spojuje dva texty zakladatele logoterapie, psychiatra s českými kořeny Viktora Emanuela Frankla (1905–1997). V díle Psycholog prožívá koncentrační tábor, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů roku 1945, popisuje to, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet. Mnohým z nich tato strašná zkušenost přesto otevřela cestu k porozumění smyslu vlastního života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná velmi působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárnědramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla zůstává v člověku i v značně extrémní situaci prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmíme za žádnou cenu vzdát: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“ 5.vydání, 3. dotisk

A přesto říci životu ano (5. vyd)Psycholog prožívá koncentrační táborViktor E. Frankl
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2020-39, 2020-25279,00 Kč

Teorie a terapie neuróz

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží. Kolektivní neurózy zase znamenají neurotické poruchy typické pro ducha doby, v níž daný člověk žije. V druhé části knihy autor představuje dvě hlavní metody léčby noogenních neuróz – logoterapii jakožto terapii vycházející z duchovních zdrojů a existenciální analýzu coby terapii zaměřenou na duchovní oblast a na osobní duchovní existenci. Kniha je doprovázena mnoha kazuistikami.

Teorie a terapie neurózViktor E. Frankl
Portálkniha2019-23369,00 Kč

Utrpení z nesmyslnosti života

Kniha obsahuje přednášky z let 1957–1975, v nichž se jako červená nit táhne otázka člověka po smyslu života. Viktor Frankl je přesvědčen, že utrpení z pocitu hluboké nesmyslnosti a ochromující prázdnoty života je specifickou nemocí naší doby. Vytvořil proto terapeutickou koncepci, s jejíž pomocí toto existenciální vakuum úspěšně léčil. V této knize dává nahlédnout do svého myšlení i praxe a na mnoha příkladech ukazuje, jak se dá utrpení z nesmyslnosti života léčit. „Názory, které profesor Frankl zastává v této a dalších svých knihách, znamenají nejdůležitější přínos pro obor psychoterapie od časů Freuda, Adlera a Junga. A jeho styl je mnohem čtivější.“ (Sir Cyril Burt, předseda British Psychological Society).

Utrpení z nesmyslnosti životaPsychoterapie pro dnešní dobuViktor E. Frankl
Portálkniha2019-16255,00 Kč

A přesto říci životu ano (4. vydání)

Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s českými kořeny a zakladatele logoterapie. Spis Psycholog prožívá koncentrační tábor vznikl během necelých dvou týdnů v prosinci 1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet a jakou oporou jim byl duchovní rozměr života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně-dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí a živým dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla vždycky zůstává v člověku prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmí za žádnou cenu vzdát, a to i v extrémní situaci: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“

A přesto říci životu ano (4. vydání)Psycholog prožívá koncentrační táborViktor E. Frankl
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-07279,00 Kč

Lékařská péče o duši

Kniha je základním dílem tzv. logoterapie, což je léčba smyslem. Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je nejlepším pracovním úvodem do logoterapie. Kniha je kultovním dílem tzv. logoterapie - léčbou smyslem. Moderní psychoteraupetická metoda je v publikaci vyložena nejsystematičtěji a nejinstruktivněji v obecném i specifickém plánu.

Lékařská péče o dušiViktor E. Frankl
Cestakniha2015-30195,00 Kč

Prožitek hor a zkušenost smyslu

Viktor Emanuel Frankl byl ve svém životě nadšeným horolezcem a alpinistou. Strach z lezení působil na známého neurologa a psychiatra jako koření života.

Prožitek hor a zkušenost smysluViktor E. FranklCestakniha2014-42120,00 Kč

Co v mých knihách není

Ve vzpomínkách a reflexích autor popisuje své dětství a mládí ve Vídni a svou činnost jako mladý lékař nervové kliniky mezi oběma světovými válkami. Zvlášť aktuální je popis jeho pobytu ve čtyřech různých koncentračních táborech, zejména v Osvětimi.

Co v mých knihách neníAutobiografieViktor E. Frankl
Cestakniha2013-27128,00 Kč

Lékařská péče o duši

Kniha je základním dílem tzv. logoterapie, což je léčba smyslem. Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je nejlepším pracovním úvodem do logoterapie.

Lékařská péče o dušiZáklady logoterapie a existenciální analýzyViktor E. Frankl
Cestakniha2012-14195,00 Kč

Bůh a člověk hledající smysl

Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány. Zvláštností připravovaného svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy. Oba diskutující se přitom neustále potkávají ve svých osobních náboženských zkušenostech a rozhodujících životních dějinných událostech, jako je např. otázka holocaustu. Podstatnou roli zde hrají základní, existenciální otázky utrpení a vina, ale i láska a smysl života.

Bůh a člověk hledající smyslViktor E. Frankl
Pinchas Lapide
Cestakniha2010-52135,00 Kč

Psychoterapie a náboženství

Základní dílo k tématu psychoterapie a náboženství - důležitá pomoc při chybějící orientaci v dnešní době. "Kdyby nebylo Franklova díla, naléhavě bychom ho potřebovali, právě dnes, kdy je strach z budoucnosti a krize smyslu u mladých lidí - a nejen u nich - tak výrazná, jako snad nikdy dříve."

Psychoterapie a náboženstvíHledání nejvyššího smysluViktor E. Frankl
Cestakniha2007-0189,00 Kč

Lékařská péče o duši

"Kniha je základním dílem tzv. logoterapie (což je léčba smyslem). Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je tomto smyslu nejlepším pracovním úvodem do logoterapie."
Z doslovu Vladimíra Smékala

Lékařská péče o dušiZáklady logoterapie a existenciální analýzyViktor E. FranklCestakniha2005-5295,00 Kč

Lékařská péče o duši

"Kniha je základním dílem tzv. logoterapie (což je léčba smyslem). Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je tomto smyslu nejlepším pracovním úvodem do logoterapie."
Z doslovu Vladimíra Smékala

Lékařská péče o dušiZáklady logoterapie a existenciální analýzyViktor E. FranklCestakniha2005-52169,00 Kč

Vůle ke smyslu

Sborník kratších prací čelného světového psychiatra přináší originální pohled na problematiku neuróz v současném světě (hlavní příčinu vidí ve všeobecné ztrátě smyslu) a jejich psychoterapii. Práce není určena pouze specialistům v psychiatrii, ale všem zájemcům o filozofické otázky smyslu života, lidského bytí a poslání člověka ve světě.

Vůle ke smysluVybrané přednášky o logoterapiiViktor E. FranklCestakniha2005-52159,00 Kč

Co v mých knihách není

V těchto, zde poprvé uveřejněných vzpomínkách a reflexích, autor popisuje své dětství a mládí ve Vídni a svou lékařskou praxi na nervové klinice. Zvlášť zajímavý je popis jeho pobytu ve čtyřech různých koncentračních táborech, zejména v Osvětimi.

Co v mých knihách neníautobiografieViktor E. FranklCestakniha1997-0198,00 Kč

Psychoterapie pro laiky

Průvodce dušeními a duchovními obtížemi našich životů.

Psychoterapie pro laikyViktor E. FranklCestakniha0001-0198,00 Kč