Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Sebe ve mně hledat musíš

„... Duše tehdy neví, co dělat. Neví, zda má mluvit nebo mlčet, ani zda se smát nebo plakat. Jde o slávyplnou hloupost, nebeské bláznovství, kde se učí opravdové moudrosti. Mohutnosti mají schopnost zabývat se věcmi jen v Bohu. Pronáší se tu mnoho slov chvály na Boha, a to bez jakéhokoli řádu, pokud je neuspořádá sám Pán. Duše by chtěla propuknout v chválu a je celá bez sebe: líbezný nepokoj!
Těmito uchvacujícími slovy nám sama Terezie dává nahlédnout do okamžiku vzniku své poezie. Byla to v první řadě její mystická zkušenost, která ji takřka „nutila“ alespoň částečně vyjádřit nevyjádřitelné. Tak vznikají básně velmi intimní, v nichž světice odhaluje své ženské srdce, které je zamilované do svého Snoubence a zároveň trýzněné touhou po Něm.
Kromě tohoto typu poezie jsou ještě známé různé příležitostné a didaktické Tereziiny básně, v nichž autorku můžeme poznat jako učitelku a matku svých sester. O tom, že uměla „veršovat“ a že to dělala často, existují mnohá svědectví; například Julián z Ávily popisoval, že světice během cest při zakládáních ráda „skládala popěvky, a to velmi dobré, protože to dobře uměla“. Tyto verše Terezie tvořila pro pobavení svých spolusester při rekreacích a na vánoční svátky nebo proto, aby jim jednoduchou formou předala – jako například na začátku řádového půstu či při slibech sester – svůj ideál života bosých karmelitek.
Na konci tereziánského jubilea, pětistého výročí narození světice, vám je předkládáme v hodnotném přebásnění pana Miloslava Uličného.
)vybráno z předmluvy Sr. M. Milady od Spasitele světa)

Sebe ve mně hledat musíšBásně sv. Terezie od Ježíše Terezie od JežíšeKarmelitánské nakladatelstvíkniha2015-49149,00 Kč

Život

Vlastní životopis svaté Terezie od Ježíše (1515–1582) je jedním z nejkrásnějších svědectví o lásce člověka k Bohu, o lidské touze po Boží blízkosti. A spolu s Vyznáními svatého Augustina patří mezi vůbec nejvýznamnější autobiografie, které můžeme ve světové literatuře najít.

Život2. vydání Terezie od Ježíše
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52289,00 Kč

Vnitřní modlitba

Antologie textů Terezie od Ježíše. Zápisky této světice jsou sestaveny tematicky, a tedy velmi přehledně. Už názvy jednotlivých kapitol jsou čtenáře schopny zorientovat v dané tématice: Modlitba není mluvením, V jakém smyslu je modlitba rozhovorem? Je potřebné nezapomínat, s kým mluvím, Nelze mluvit zároveň s Bohem i se světem… Texty sestavil Dominik Wider OCD a v české verzi byly vybrány z publikací přeložených Josefem Koláčkem SJ.

Vnitřní modlitbaVýběr textů z díla Terezie od JežíšeKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01149,00 Kč

Hrad v nitru

Vrcholné dílo sv. Terezie, věnované nauce o modlitbě. Pojednává postupně o všech stupních modlitby až po ty nejvyšší stupně nazírání a popisuje je s obdivuhodnou přesností. Kniha je vhodná pro ty, kteří již pokročili ve vnitřní modlitbě.

Hrad v nitru Terezie od Ježíše
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01159,00 Kč

Nad Velepísní

Originál se nezachoval. Španělská inkvizice přísně stíhala komentáře Písně písní a když Terezie předložila spisek svému zpovědníkovi, poručil jí ho ihned spálit. Světice neváhala ani okamžik a hodila rukopis do ohně. Badatelé byli po léta přesvědčeni, že se zachoval pouhý zlomek celého díla, který některá z řeholnic vytáhla neohroženě z ohně. Nyní se však ukazuje, že jde o ucelenou práci, jak ji napsala Terezie, a o jejíž záchranu se zasloužily spolusestry: ty totiž text, ještě před incidentem a bez vědomí světice, několikrát opsaly.

Nad Velepísnína některá slova Šalamounovy Písně písní Terezie od Ježíše
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-0157,00 Kč

Nad Velepísní

Originál se nezachoval. Španělská inkvizice přísně stíhala komentáře Písně písní a když Terezie předložila spisek svému zpovědníkovi, poručil jí ho ihned spálit. Světice neváhala ani okamžik a hodila rukopis do ohně. Badatelé byli po léta přesvědčeni, že se zachoval pouhý zlomek celého díla, který některá z řeholnic vytáhla neohroženě z ohně. Nyní se však ukazuje, že jde o ucelenou práci, jak ji napsala Terezie, a o jejíž záchranu se zasloužily spolusestry: ty totiž text, ještě před incidentem a bez vědomí světice, několikrát opsaly.

Nad Velepísnína některá slova Šalamounovy Písně písní Terezie od JežíšeKarmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01189,00 Kč

Cesta k dokonalosti

V předmluvě uvádí sv. Terezie hlavní motivy, jež ji vedly k tomu, že knihu s radostí napsala. Byla to její mateřská láska k sestrám, velká touha, aby sestry co nejvěrněji sloužily Bohu a lépe poznaly, jak nádherný je úděl, k němuž je Pán povolal. Celá duchovní zkušenost světice totiž vyrůstá z osobního vztahu lásky k Ježíši Kristu a k jeho lidství (ne náhodou přijala na Karmelu jméno „Terezie od Ježíše“). Modlitbu vnímá jako důvěrný vztah přátelství s tím, o němž ví, že ji miluje, je pro ni pohledem lásky upřeným na toho, jenž se na nás s láskou dívá, neboli osobní láskyplnou odpovědí na lásku Boží. Jako i v každém lidském partnerství je láskyplný pohled Snoubence je přitom pro snoubenku největší radostí, potvrzením její důstojnosti i povzbuzením na cestě. Světice pojednává o modlitbě vždy v perspektivě teologálního života,(tedy růstu víry, naděje a lásky), jenž vede ke stále se prohlubujícímu sjednocení s Milovaným. ( Z předmluvy Vojtěcha Kodeta )

Cesta k dokonalosti Terezie od JežíšeKarmelitánské nakladatelstvíkniha2002-01179,00 Kč

Kniha o zakládání

Terezie v tomto svém osobitém textu popisuje snahu o zakládání nových klášterů.

Kniha o zakládání Terezie od Ježíše
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1991-01199,00 Kč

Život sv.Terezie od Ježíše

Život sv.Terezie od Ježíše Terezie od JežíšeKarmelitánské nakladatelstvíkniha1991-0155,00 Kč

Kniha života

Kniha života Terezie od JežíšeKarmelitánské nakladatelstvíkniha0001-010,00 Kč