Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kvalitatívny výskum médií

Predkladaný zborník naväzuje na päť predchádzajúcich publikácií. Je to vedecká aktivita ktorá špecifikuječi zužuje predmet svojho vedeckého záujmu na oblasť kvalitysúčasnej madiálnej komunikácie.

Kvalitatívny výskum médiíTadeusz Zasępa
Danuša Serafínová
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2008-01112,00 Kč

Internet a globalizácia

Celý svoj výklad autori rozložili do siedmich kapitol, no aj tak možno v jeho tematickej (či referenčnej) štruktúre zistiť tri, resp. štyri základné okruhy sledovanej problematiky. Prvým z nich je skúmanie miesta internetu v kontexte masmédií a interpretácia niektorých kľúčových pojmov z tejto sféry, predovšetkým pojmov kybernetický priestor, hypertext a virtuálna realita. Autori tu udomácňujú aj viaceré ďalšie potrebné pojmy a skutočnosti, hoci pri niektorých z nich asi bude ešte treba ďalej domýšľať ich stvárnenie na onomatologickej rovine.

Druhý zo spomenutých okruhov tohto diela predstavujú 4. a 5. kapitola, v ktorých je reč práve o antropologických aspektoch internetovej komunikácie, ale aj o etických a morálnych otázkach komunikácie v kybernetickom priestore...

V podobnom duchu pokračuje výklad aj v šiestej kapitole, iba tu pristupujú špecifické pohľady na problém globalizácie...

Internet a globalizáciaTadeusz Zasępa
Peter Olekšák
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52276,00 Kč

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie

Publikácia je súborom ôsmich vedeckých textov z oblasti filozofie, teológie, žurnalistiky a teórie vedy, ktoré odzneli vo forme prednášok na Letnej škole organizovanej Filozofickou fakultou KU v Ružomberku a grantovanou skupinou Local Society Initiative (LSI FF KU) v r.2005 na Spišskej Kapitule.

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancieMarián Gavenda
Tadeusz Zasępa
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52151,00 Kč

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií

Tento zborník obsahuje materiály zio sympózia, ktoré katedra žurnalistiky na FF KU v Ružomberku usporiadala 28. apríla 2006 ako jedno z podujatí hľadajúcich metodologické východiská aj metodické postupy pri vstupe do riešenia vytýčeného grantového projektu...

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médiíTadeusz Zasępa
Peter Olekšák
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52130,00 Kč

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách

Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Katedry žurnalistiky FF KU 6. mája 2005.

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiáchTadeusz Zasępa
Imrich Jenča
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácie

Zborník z medzinárodnej konferencie Katedry žurnalistiky FF KU 11. novembra 2005. Ružomberok.

Vedeckovýskumné dimenzie žurnalistickej komunikácieTadeusz Zasępa
Imrich Jenča
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Moc a nemoc médií

Kniha je výberom prednášok, ktoré zazneli počas postgraduálneho vzdelávania absolventov vysokých škôl v oblasti masmédií na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v rokoch 1998 - 2002.

Moc a nemoc médiíTadeusz Zasępa
Maciej Iłowiecki
Typi Universitatiskniha SK2003-01343,00 Kč