Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Ctnosti

Guardiniho pozdní dílo Ctnosti (orig. Tugenden, 1963) je zralým plodem myšlení a životních zkušeností hlubokého myslitele. Téma je pojato v šíři a hloubce, která se nedotýká pouze speciálních problémů teologické disciplíny. Problém je tu položen jako něco, co hluboce souvisí se životem a lidskou kulturou obecně.

CtnostiMeditace o podobách mravního životaRomano GuardiniTriádakniha2015-26249,00 Kč

Nedeľa včera, dnes a navždy

Autor obhajuje nedeľu ako sviatočný deň. Pre kresťanov je toto dielo podnetom a povzbudením nanovo objaviť a pestovať „kultúru nedele."<BR>

Nedeľa včera, dnes a navždyRomano Guardini
Dobrá knihakniha SK2015-0136,00 Kč

O podstatě uměleckého díla

Publikace soustřeďuje uměnovědné texty teologa a myslitele Romana Guardiniho (1885–1968), jedné z nejvýznamnějších postav katolicismu 20. století, a zahrnuje oblast Guardiniho myšlenkového odkazu, která dosud nebyla v češtině zpřístupněna. Guardini mj. navrhuje jako jistý ideál rozlišení typu kultového a zbožného obrazu a konstatuje, že kultový obraz v dnešním umění vlastně neexistuje. Na rozdíl od románského a středověkého umění podle něho dnes převládá subjektivní záznam osobní zkušenosti tvůrce. Nicméně abstraktní umění a snad ještě více moderní architektura bez doplňujících obrazů, její schopnost pojednat prázdný prostor podle Guardiniho dokáže znovu a zcela současným způsobem otevírat zkušenost „adventní“ Boží přítomnosti. (Vychází ve spoluprácí s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.)

O podstatě uměleckého dílaRomano GuardiniTriádakniha2009-01246,00 Kč

O modlitbě

Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním – je však také povinností, námahou a přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení modlitby; její živý pramen, ale také její škola.

O modlitběUvedení do školy křesťanské modlitbyRomano Guardini
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-5260,00 Kč

Svět a osoba

Proslulý křesťanský filozof Romano Guardini se v této knize zabývá podstatou člověka. Na rozdíl od dřívějších humanitních i přírodních věd, jež měly za to, že podstatu člověka dostatečně znají, se ve 20. století ukázalo, že tyto jistoty jsou otřeseny. Otázka, co je to člověk, je tak opět otázkou. Guardini se pokouší přiblížit odpovědi na tuto otázku zdůrazňováním právě toho, co je na lidské existenci a lidském životě tajemné, záhadné a nejisté. Specificky lidskou stránku člověka spatřuje v personálním bytí, v individualitě, ve vztahu Já-Ty, v lásce a ve vztahu k transcendenci.

Svět a osobaRomano GuardiniTrinitaskniha2004-53199,00 Kč

Myslet jeho myšlenkami

Čím déle kdo žije, tím zřetelněji vidí, že jednoduché věci jsou opravdu veliké. Proto je však také přetěžké je zvládnout. Největší úkol duchovní literatury jistě byl mluvit o Bohu tak, aby to lidské srdce bez dalšího pochopilo. Avšak kdo to dokáže?
Romano Guardini je českým čtenářům dobře znám především knihou O modlitbě a několika dalšími tituly zaměřenými na různé aspekty spirituality.
Tentokrát se můžeme seznámit obšírněji s obsáhlým a všestranným odkazem tohoto nejpřednějšího teologa naší doby.

Myslet jeho myšlenkamiVýbor z díla (1916-1921)Romano GuardiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01119,00 Kč

O živém Bohu

„Boží tvář“, „Srdce a Bůh“, „Jak víme o Bohu“ – to jsou některé názvy kapitol, v nichž se známý filosof a teolog pouští do obtížného úkolu: porozumět tomu, co – jeho slovy řečeno – „přesahuje všechno chápání, a přece je tak blízko, co nevstoupí do určitosti myšlenky, a přece kolem ní zřetelně krouží, je-li správně myšlena.“ Myslet Boha tváří v tvář Bohu – tento naléhavý úkol dnešní filosofické hermeneutiky si Guardini uvědomoval už ve 30. letech. Jeho ojedinělý text je nejen velice srozumitelný a osobně oslovující, ale je i důležitým příspěvkem k dialogu a spolupráci teologie se soudobou filosofií.

O živém BohuRomano GuardiniVyšehradkniha2002-0188,00 Kč

Růženec naší Paní

Myšlenky známého autora se mohou stát inspirací a povzbuzením pro modlitbu růžence.

Růženec naší PaníRomano Guardini
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2001-0165,00 Kč

Technika a človek

V tomto zväzku edície Časové náboženské otázky prinášame Guardiniho dve krátke diela Listy od Comského jazera a Stroje a človek. Ich spoločnou témou je ekológia v najširšom zmysle, teda zamýšľanie sa nad prostredím, v ktorom moderný človek žije. Nad prostredím poznačeným technickým pokrokom, premenou prírody. Nad tým, ako nové technické možnosti vplývajú na kultúru ľudského života. Čitatelia nájdu v nich na svoje otázky poctivé odpovede, ktoré majú čo povedať aj v dnešnej dobe. Guardini hovorí z pozície človeka, ktorý kriticky pozoruje a hodnotí z pozície humánnej zaangažovanosti.

Technika a človekRomano GuardiniDobrá knihakniha SK2001-0117,00 Kč

Modlitba Páně

Romano Guardini je českým čtenářům dobře znám především knihou O modlitbě, která patří mezi nejúspěšnější překladové tituly věnované spiritualitě.V této knize se autor zaměřuje na Otčenáš. Jednotlivé verše této základní křesťanské modlitby posloužily jako inspirace k rozjímání a meditaci.

Modlitba PáněOdraz Kristova nitra jako poselství pro naši dobuRomano GuardiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1999-5299,00 Kč

Andělé teologické úvahy

Církev říká: nejsi sám. Tvé já je v rukou někoho, kdo tě vidí a vidí Boha, který hledí na Boží tvář a na tebe v jeho světle. Teologické úvahy Romana Guardiniho nás vedou zpět k biblickým pramenům: jakou úlohu hrají andělé v Božím zjevení, v dějinách spásy, v příklonu Boha k lidem? Otevírá nám ústřední texty Starého a Nového zákona, které se týkají právě andělů. Daleko vzdáleni jakékoli dětsky naivní důvěřivosti, mýtům, nacházejí čtenáři v Guardiniho úvahách cenné a hluboké podněty k osobní víře.

Andělé teologické úvahyRomano GuardiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1998-0139,00 Kč

Životní období

Úvahy známého teologa o významu, těžkostech a zvláštnostech jednotlivých období lidského života

Životní obdobíRomano GuardiniZvonkniha1997-0148,00 Kč

O posvátných znameních

Krátký text známého německého teologa.

O posvátných znameníchRomano GuardiniKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-0126,00 Kč

Sloboda a zodpovednosť

Kniha obsahuje texty, v ktorých Guardini zaujíma stanovisko k zodpovednosti kresťanov vo vzťahu k totalitarizmu akéhokoľvek druhu. Kľúčovými pojmami sú tu sloboda a zodpovednosť. Guardini, ktorý bol v období nacizmu nútený vzdať sa svojho pedagogického pôsobenia na vysokých školách, je hodnoverným svedkom svojich čias. Jeho slová nadobúdajú zvláštny význam a aktuálnosť najmä v súčasnosti, keď neraz zabúdame na minulosť a nedoceňujeme jej závažnosť.

Sloboda a zodpovednosťRomano GuardiniDobrá knihakniha SK0001-0155,00 Kč