Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Život svaté Bernadety (2.vyd)

Bernadeta Soubirousová (1844–1879) pocházela z velmi chudé rodiny žijící v Lurdech, což byla tehdy bezvýznamná obec na západě Francie. Jako čtrnáctileté se jí roku 1858 opakovaně zjevila Panna Maria, představila se jako Neposkvrněné Početí a vyzývala lidstvo k pokání a obrácení. Poprvé ji Bernadeta spatřila 11. února (v ten den slavíme svátek Panny Marie Lurdské). Později bylo zjevení církví prohlášeno za pravé a Lurdy se staly snad nejznámějším poutním místem na světě. Kniha známého francouzského mariologa čerpá z autentických pramenů a vypráví o tom, jak ony nadpřirozené události ovlivnily další život vizionářky. Bernadeta zemřela jako řeholnice v klášteře Milosrdných sester v Nevers, kde je i pochována. Svatořečena byla 8. prosince 1933, její svátek slavíme 16. dubna.

Život svaté Bernadety (2.vyd)René Laurentin
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2018-13259,00 Kč

Život svaté Bernadety

Dne 16. dubna 1879 umírala v klášteře svatého Gildarda v Nevers sestra Marie Bernarda Soubirousová. Tato kniha vypráví příběh jejího života. Za toto dílo vděčíme jednomu z nejlepších současných znalců historie Lurd. Otec René Laurentin věnoval asi dvacet svazků vědeckému studiu událostí, které se zde odehrály. Na stránkách tohoto spisu dal k dispozici všechno bohatství a všechnu závažnost této dokumentace. V jeho vyprávění není žádná romantika. Jména, fakta a rozhovory jsou až úzkostlivě vybrány z dokladů, které autor kriticky prostudoval, takže jsou vyloučeny jakékoli výmysly. Zkrátka, kniha zaslouží, aby byla čtena, neboť se v ní setkáváme s pravou Bernadetou, s jejím skutečným jednáním a s jejími slovy,a její život může být pro nás poučný.

Život svaté BernadetyRené Laurentin
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-32, 1996-01118,00 Kč

Pojednání o Panně Marii

Pojednání o Panně Marii vzniklo na počátku padesátých let, tedy těsně po prohlášení dogmatu o Mariině nanebevzetí. Téměř vzápětí následovala další vydání a nespočet překladů do celé řady jazyků. Čtenář této knihy však nesmí podlehnout dojmu, že už nemusí číst nic jiného a že dnešní katolická mariologie je přesně taková, s jakou se setkává v Laurentinově „Pojednání“.
Kvalitu díla prověřil čas a nebývalý ohlas. Jedná se o dílo veskrze předkoncilní, které však odolává zubu času. Tajemství jeho úspěchu tkví nejen ve šťastném propojení vědecké solidnosti, jasnosti a stručnosti pojednání, ale zároveň v jeho metodě. Autorův výklad se již v padesátých letech nápadně podobá metodám, které požaduje Druhý vatikánský koncil, a ubírá se směrem, ve kterém pak pokoncilní mariologie pokračuje. Dílo dnes již vpravdě klasické se tedy konečně dostává do rukou i českým čtenářům... (z úvodu)

Pojednání o Panně MariiRené LaurentinKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53235,00 Kč

Pojednání o Panně Marii

Pojednání o Panně Marii vzniklo na počátku padesátých let, tedy těsně po prohlášení dogmatu o Mariině nanebevzetí. Téměř vzápětí následovala další vydání a nespočet překladů do celé řady jazyků. Čtenář této knihy však nesmí podlehnout dojmu, že už nemusí číst nic jiného a že dnešní katolická mariologie je přesně taková, s jakou se setkává v Laurentinově „Pojednání“.
Kvalitu díla prověřil čas a nebývalý ohlas. Jedná se o dílo veskrze předkoncilní, které však odolává zubu času. Tajemství jeho úspěchu tkví nejen ve šťastném propojení vědecké solidnosti, jasnosti a stručnosti pojednání, ale zároveň v jeho metodě. Autorův výklad se již v padesátých letech nápadně podobá metodám, které požaduje Druhý vatikánský koncil, a ubírá se směrem, ve kterém pak pokoncilní mariologie pokračuje. Dílo dnes již vpravdě klasické se tedy konečně dostává do rukou i českým čtenářům... (z úvodu)

Pojednání o Panně MariiRené LaurentinKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53309,00 Kč

Návrat k Bohu s Pannou Marií

Teologické výklady o aktu zasvěcení a roli Panny Marie v tomto náboženském procesu.

Návrat k Bohu s Pannou MariíRené LaurentinSignum unitatiskniha1992-5338,00 Kč