Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Apologetická abeceda dějin katolické církve

V abecedním seřazení autoři rozebírají jednotlivá hesla nejběžnějších námitek proti Katolické církvi. Jde o snahu očistit dějiny Katolické církve od nánosů lží a pomluv a o rozlišení pravdy od mýtů a výmyslů, byť nevyzní vždycky ve prospěch katolíků.

Apologetická abeceda dějin katolické církveKonrád Kubeš
Radomír Malý
Syptákkniha2018-47448,00 Kč

Religiozita v dramatu českého národního obrození

Doba osvícenství, romantismu a s nimi spojeného národního obrození znamená mimo jiné i odklon od tradičních náboženských hodnot, konkrétně těch, které byly preferovány pobělohorským protireformačním katolicismem a barokní kulturou. Tato linie je zřejmá v literatuře, ve filozofii, dokonce i v katolické teologii. Nejlépe a nejvýstižněji však ilustruje celý tento vývoj české obrozenecké divadlo. Jsem přesvědčen, že repertoár divadelních her, jejich obsah, dialogy a monology jednotlivých postav vypoví o skutečné atmosféře doby víc než studium úředních pramenů a knižních děl.

Religiozita v dramatu českého národního obrozeníCírkevní dějiny II.Radomír MalýMartin Železníkkniha2014-01120,00 Kč

Je dovoleno bránit inkvizici?

Převážná část katolíků zastává názor, že inkvizice byla institucí, která se svou bestiální krutostí zapsala do dějin jako jejich nejčernější skvrna. Ačkoliv existují historické důkazy o pravém opaku je Církev systematicky terčem útoků, jež nacházejí zdroj inspirace právě v této lži. Zmizí ze školních učebnic dodnes hlásané báje, jako je Galileovo: „A přece se točí?!“ i další výplody protikatolické propagandy? Navzdory faktu, že světu byly předloženy významné údaje bořící černý mýtus o inkvizici (zpráva z mezinárodního symposia o inkvizici, z r. 2002 – svazek o 783 stranách), zdá se, že není v zájmu Říma na tomto ustáleném mýtu cokoli měnit. Samotný papež Jan Pavel II. začal „přípravy“ na rehabilitaci inkvizice (zanedlouho po odhalení těchto faktů) tím, že se před světem znovu omluvil za všechny její „zločiny“ spáchané v minulosti. Omlouvá-li se ovšem pouze jediná Katolická církev tam, kde se měli omlouvat i jiní a současně nejsou zmíněna fakta o pozitivním významu této instituce ve své době (o nichž mezinárodní symposium podalo nezvratné důkazy), vyzní nakonec tento akt nejen jako další sebeobviňování Církve, ale i chvalozpěv na úspěšnou proticírkevní demagogii vžitou do podvědomí milionů lidí, podobně jako ne náhodou vyumělkované lži evoluční teorie.

Je dovoleno bránit inkvizici?Radomír MalýMartin Železníkkniha2013-50150,00 Kč

Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Málo známé informace o pronásledování křesťanů. Pokud očekáváte, že kniha, kterou právě dostáváte do rukou, je „vědecky fundovanou“ a „vyváženě objektivní“ studií, tak jste na omylu. Právě tím toto dílo být nechce a není. Proč? Důvod je jednoduchý. Babylonské zmatení jazyků v rámci současného protikatolického newspeaku dává totiž termínům „vědecky fundovaný“ a „vyváženě objektivní“ jiný obsah, než tomu bylo dříve. Nutno vycházet z toho, že o katolické církvi a jejich dějinách se systematicky již od osvícenských, nebo spíše ještě od protestantských dob lže. To tedy trvá nejméně 200 nebo dokonce až 400 let. Tak se v podvědomí už řady generací včetně věřících katolíků hluboce zakódovalo přesvědčení, že katolická církev má na svědomí obrovskou část, ne-li dokonce většinu krvavých zločinů, které kdy byly v dějinách lidstva spáchány: křížové výpravy, upalování kacířů, inkvizice, náboženské války… to všechno je aksiomatem, dogmatem novověké společnosti jakéhokoliv ražení. Ať už se jednalo o liberální, nacistické nebo komunistické školy, vždycky si žáci a studenti odtud odnášeli tento stejný pohled na katolickou církev…

Nejkrvavější genocida minulosti a současnostimálo známé informace o pronásledování křesťanůRadomír Malý
Martin Železníkkniha2013-42250,00 Kč

Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Pokud očekáváte, že kniha, kterou právě dostáváte do rukou,je „vědecky fundovanou“ a „vyváženě objektivní“ studií, tak jste na omylu. Právě tím totodílo být nechce a není. Proč?Důvod je jednoduchý. Babylonské zmatení jazyků v rámci současnéhoprotikatolického newspeaku dává totiž termínům „vědecky fundovaný“ a „vyváženěobjektivní“ jiný obsah, než tomu bylo dříve. Nutno vycházet z toho, že o Katolické církvi ajejich dějinách se systematicky již od osvícenských, nebo spíše ještě od protestantských doblže. To tedy trvá nejméně 200 nebo dokonce až 400 let. Tak se v podvědomí už řady generacívčetně věřících katolíků hluboce zakódovalo přesvědčení, že Katolická církev má na svědomíobrovskou část, ne-li dokonce většinu krvavých zločinů, které kdy byly v dějinách lidstvaspáchány: křížové výpravy, upalování kacířů, inkvizice, náboženské války… to všechnoje aksiomatem, dogmatem novověké společnosti jakéhokoliv ražení. Ať už se jednalo oliberální, nacistické nebo komunistické školy, vždycky si žáci a studenti odtud odnášeli tentostejný pohled na Katolickou církev…

Nejkrvavější genocida minulosti a současnostiMálo známé informace o pronásledování křesťanůRadomír MalýMartin Železníkkniha2012-51220,00 Kč

Katolíci ve stínu hákového kříže

Představa o kolaboraci nebo alespoň zbabělém mlčení papeže Pia XII. a vedení Katolické církve ve vztahu k nacismu a jeho zločinům je také u české veřejnosti hluboce zafixována. Způsobila to jednak výuka dějepisu v komunistických školách, kterou prošla značná část našeho obyvatelstva, jednak jistá skupina současných protikatolicky orientovaných médií. Jaká je ale pravda? Jaká jsou fakta? Tím se zabývá detailněji tato publikace.

Katolíci ve stínu hákového křížeRadomír MalýMartin Železníkkniha2006-49145,00 Kč

Církevní dějiny

Publikace určená širší veřejnosti. Autor popularizačně zachycuje stěžejní body dějin Církve od Ježíše Krista až po II. vatikánský koncil a současnost, nevyhýbá se ani ožehavým tématům. Lektoroval ThLic. PhDr. František Jindřich Holeček OM.

Církevní dějinyRadomír Malý
MCMkniha0001-01188,00 Kč