Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Svätá Terezka

Legenda o sv. Terezke pre deti.

Svätá TerezkaRóbert HorkaZAEX2015-220,00 Kč

Svätý Dominik

Legenda o sv. Dominikovi pre deti.

Svätý DominikRóbert HorkaZAEX2015-220,00 Kč

Domáce rozprávky

Každý má svoj domov – miesto, kam sa večer vracia. Na toto miesto si so sebou berie ľudí, ktorí sú mu drahí, alebo keď sa to nedá, tak aspoň ich obrázky a fotky. Na tomto mieste si schováva aj veci, ktoré mu pomáhajú a ktoré sa mu páčia. Je úžasné, že hoci veci nežijú, majú svoje malé príbehy. Napríklad bábika, s ktorou sme sa radi hrali, keď sme boli malí. Alebo hrnček, ktorý nám darovala starká, a keď sa naň pozrieme, vždy nám ju pripomenie.
Preto pozývam deti aj dospelých, aby sa spolu so mnou na chvíľku ponorili do úžasného sveta domácich vecí, lebo tam sa môžeme naučiť veľa dobrého a užitočného.
Pozývam vás prejsť sa z kuchyne do kúpeľne, odtiaľ cez chodbu do detskej izby, obývačky až napokon cez pivnicu vyjdeme von a vstúpime do záhrady. Všade tam nájdeme veci so záhadnými a poučnými príbehmi. Zopár z nich som pre vás pozbieral a teta Radka ich zasa krásne vymaľovala. Preto za mňa aj za vás všetkých tete Radke a všetkým, ktorí túto knižku zmajstrovali, srdečne ďakujem. Hlavne však ďakujem dobrému Pánu Bohu, ktorý mi všetky tie tajomstvá vecí ukázal.
Teraz už stačí len otvoriť dvere, či vlastne obrátiť list a vstúpiť do rozprávky.
(autor)

Domáce rozprávkyRóbert HorkaZAEXkniha SK2015-06135,00 Kč

Svätý Mikuláš

Legenda o sv. Mikulášovi pre deti.

Svätý MikulášRóbert HorkaZAEXkniha SK2014-4416,00 Kč

Medúšik

„V záplave detskej literatúry, o ktorej kvalite a vhodnosti, žiaľ, často môžeme pochybovať, som našiel knižku, ktorá ma potešila. Meno autora je širokej verejnosti málo známe, ale časť ho iste pozná. Ide o kňaza, vysokoškolského pedagóga Róberta Horku. Kniha s názvom Medúšik s podtitulom Rozprávky z kazateľnice (Doľany: ZAEX, 2013) nám naznačuje, kde vznikla a komu je určená. Azda sa môžeme pozastaviť nad vhodnosťou podnadpisu, lebo na kazateľnici rozprávky neznejú, ale to je to jediné, čo tejto knihe vytýkam. Knižka je vhodnou literatúrou pre deti, ktorá nevzbudzuje v srdci malého čitateľa ani násilie, ani nenávisť. V dvadsiatich štyroch častiach autor cez príhody malého Medúšika vysvet¬ľuje základné pravdy a pravidlá života, ktoré často absentujú v detskej literatúre. Róbert Horka jemne podáva deťom doslova po kvapkách zdravú náuku Cirkvi. Robí to jazykom zrozumiteľným deťom, čo je veľmi dôležité. Pohľadom do prírody navyše vzbudzuje v deťoch lásku k nej, učí ich vážiť si dielo Stvoriteľa a vnímať každé, aj to najmenšie stvorenie ako dielo dobroty nebeského Otca. V celom kontexte je zvýraznená aj láska k rodičom a poslušnosť ich radám. Medúšik zaujme aj krásnymi ilustráciami Kataríny Drienovskej. Ak si uvedomíme dôležitosť výchovy dieťaťa a zodpovednosť za jeho život, neváhajme po tejto knižke siahnuť. S presvedčením môžem povedať, že knižka je „odsúdená“ na úspech nielen u najmenších, ale aj u ich rodičov. Do pozornosti ju dávam aj katechétom a kňazom, ktorým poslúžia príbehy ako inšpirácia na katechézy. Autorovi sa totiž podarilo prispôsobiť detskému jazyku.“
DANIEL DIAN
cenzor
recenzia v Katolíckych novinách

MedúšikRozprávky z kazateľniceRóbert HorkaZAEXkniha SK2013-01135,00 Kč

Antické křesťanství

Příspěvky shromážděné v tomto sborníku zazněly jako referáty na patristické konferenci, která se konala v Olomouci ve dnech 7.-8. listopadu 2008 pod patronací Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Organizátoři se pokusili pozvat širší obec zájemců z řad akademických a výzkumných pracovníků, doktorandů a studentů a nabídli jim, aby formou krátkého příspěvku představili oblast svého zájmu, vlastní přístup a metodu, ať již z hlediska filosofického, teologického, historického nebo literárního. <BR>Z tohoto důvodu také nebyla konference tematicky vymezena, organizátoři pouze předběžně navrhli tři tematické oblasti: Antické filosofické a literární motivy u starokřesťanských autorů, Teologie a spiritualita starokřesťanských autorů, Starokřesťanská liturgie a ikonografie. Z dvaceti šesti přednesených příspěvků jich bylo k vydání dopracováno dvanáct, a tak jakkoli sborník nezachycuje celek konference, je cennou ukázkou současné práce českých, moravských i slovenských patrologů zejména mladší generace. Čtenář v něm najde zajímavý mezioborový pohled na rané křesťanství v jeho velké šíři chronologické i tematické.

Antické křesťanstvíLiturgie, rétorika, antropologieVít Hušek
Petr Kitzler
CDKkniha2009-01220,00 Kč