Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Prótagoras (5. opravené vyd.)

V úvodu tohoto dialogu se setkáváme s Hippokratem, který žádá Sókrata, aby se za něj přimluvil u Prótágora. Hippokratés se chce u tohoto slavného sofisty učit. Hippokratés totiž ví, že sofista umí udělat člověka dovedným řečníkem. Slyší od Sókrata výstražná slova, jak je nebezpečné kupovat od sofistů nauky, o kterých není jisto, zda-li budou prospěšné či škodlivé. Nato přichází Sókratés s Hippokratem za Protágorou, kde hlavním tématem dialogu je, zda-li jde učit zdatnosti

Prótagoras (5. opravené vyd.) PlatónOikoymenhkniha2015-15148,00 Kč

Faidros

Tento dialog je zvlášť důležitý pro nauku o idejích a pro Platónovu nauku o "třech částech duše".

Faidros PlatónOikoymenhkniha2015-08148,00 Kč

Ústava (5.vyd)

Úvahy o ideálním uspořádání státu.

Ústava (5.vyd) PlatónOikoymenhkniha2014-20388,00 Kč

Filébos

Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Filébos PlatónOikoymenhkniha2011-52148,00 Kč

Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos

Patnáctý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos PlatónOikoymenhkniha2009-53148,00 Kč

Parmenidés

Čtvrté, opravené vydání.

Parmenidés PlatónOikoymenhkniha2009-53148,00 Kč

Sofistés

Významný logický dialog vymezuje pojem sofisty.

Sofistés PlatónOikoymenhkniha2009-01148,00 Kč

Timaios, Kritias

Nový český překlad F. Karfíka v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami.

Timaios, Kritias PlatónOikoymenhkniha2008-01148,00 Kč

Theaitétos

Jedenáctý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Theaitétos PlatónOikoymenhkniha2007-01148,00 Kč

Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

Devátý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón PlatónOikoymenhkniha2004-53148,00 Kč

Faidón

Osmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Faidón PlatónOikoymenhkniha2004-53148,00 Kč

Politikos

Třináctý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Politikos PlatónOikoymenhkniha2004-53148,00 Kč

Symposion

Čtvrtý svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté, opravené vydání.

Symposion PlatónOikoymenhkniha2004-53148,00 Kč

Ústava

Úvahy o ideálním uspořádání státu.

Ústava PlatónOikoymenhkniha2004-53328,00 Kč

Spisy I - V

Sebrané spisy v pěti svazcích v překladu Fr. Novotného.

Spisy I - V PlatónOikoymenhkniha2003-011 980,00 Kč

Spisy I - V

Souborné vydání Platónových spisů v překladu Františka Novotného v pěti svazcích.

Spisy I - V PlatónOikoymenhkniha2003-011 980,00 Kč

Euthydémos, Menón

O podstatě poznání jako "vzpomínce". Význam matematiky.

Euthydémos, Menón PlatónOikoymenhkniha1999-52128,00 Kč

Faidros

Tento dialog je zvlášť důležitý pro nauku o idejích a pro Platónovu nauku o "třech částech duše".

Faidros PlatónOikoymenhkniha1999-52128,00 Kč

Gorgias

V centru je zdatnost (cnost) a otázka, zdají lze učit. Egoistická morálka sofistů je ukázána jako nedostatečná. Rétorika nestačí jako prostředek vzdělání. Mravní dobro je nepodmíněné a je metafyzicky odůvodněno. Politika, umění a básnictví jsou mu podřízeny. Závěr tvoří výhled na osud duše na onom světě.

Gorgias PlatónOikoymenhkniha1999-52128,00 Kč

Protágoras

Konfrotace se sofistickými názory o zdatnosti (cnosti), zvl. o její jednotě učitelnosti.

Protágoras PlatónOikoymenhkniha1999-52128,00 Kč

Epinomis Minós, Pseudoplatonika, Kleitofón, Epigramy

Dvacátý první svazek ediční řady Platónovy spisy.

Epinomis Minós, Pseudoplatonika, Kleitofón, Epigramy PlatónOikoymenhkniha1997-01119,00 Kč

Zákony

Další svazek platónovských spisů.

Zákony PlatónOikoymenhkniha1997-01168,00 Kč

Alkibiadés I, II, Hipparchos, Milovníci

Další čtyři platónovské dialogy.

Alkibiadés I, II, Hipparchos, Milovníci PlatónOikoymenhkniha1996-0180,00 Kč

Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos

Patnáctý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos PlatónOikoymenhkniha1996-0180,00 Kč

Listy

Další vydání filosofovy korespondence.

Listy PlatónOikoymenhkniha1996-0160,00 Kč

Parmenidés

Reedice podle vydání z roku 1936.

Parmenidés PlatónOikoymenhkniha1996-0160,00 Kč

Filébos

Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Filébos PlatónOikoymenhkniha1993-5260,00 Kč