Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Bůh a člověk hledající smysl

Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány. Zvláštností připravovaného svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy. Oba diskutující se přitom neustále potkávají ve svých osobních náboženských zkušenostech a rozhodujících životních dějinných událostech, jako je např. otázka holocaustu. Podstatnou roli zde hrají základní, existenciální otázky utrpení a vina, ale i láska a smysl života.

Bůh a člověk hledající smyslViktor E. Frankl
Pinchas Lapide
Cestakniha2010-52135,00 Kč

Míníme téhož Boha

Živý a otevřený rozhovor dvou význačných představitelů křesťanské a židovské spirituality, kteří se nevyhýbají ani těm nejpalčivějším otázkám. – Prof. Pinchas Lapide (*1922) působí na univerzitě v Tel-Avivu a jako hostující profesor v Evropě a USA. Je známým autorem řady děl na téma mezináboženského dialogu. Raimon Panikkar (*1918) pochází ze španělsko-indické rodiny. Je emeritním profesorem religionistiky na kalifornské univerzitě v Santa Barbaře a autorem řady proslulých publikací věnovaných spiritualitě a vztahu mezi náboženstvími.

Míníme téhož BohaPinchas Lapide
Raimon Panikkar
Vyšehradkniha2003-0129,00 Kč

Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?

Židovský novozákoník vysvětluje esejistickým způsobem okolnosti smrti Ježíše Nazaretského a představuje osobnosti tohoto dramatu. Kniha též obsahuje aktualizace věnované současnému židovsko-křesťanskému dialogu.

Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?Pinchas Lapide
CDKkniha1994-5289,00 Kč