Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Lectio divina (03)

Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. * Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. *.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem. *Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů. * Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Lectio divina (03)Doba postní a velikonoční triduumGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-03399,00 Kč

Lectio divina (04)

Další z komentářů k liturgickým čtením církevního roku, které se mohou stát průvodcem po velikonoční době.

Lectio divina (04)Doba velikonočníGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-03399,00 Kč

Blahoslavení, kdo vychovávají

Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Horského kázání, ale i jedním z ústředních bodů veškerého Jeho učení. Pier Giordano Cabra zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy. Vyznává jejich nadčasovou platnost a čerpá z jejich obrovského potenciálu lidskosti. Obrací se především k těm, kdo se s dětmi a mládeží setkávají ve svém profesním životě, avšak inspiraci v jeho díle mohou nalézt i rodiče pro výchovu svých dětí. Autor si je vědom, že výchova je úkol nesnadný, ale právě blahoslavenství mohou vychovatele motivovat v jejich úsilí a pomoci jim, aby na své poslání pohlíželi s optimismem a s vědomím, že zasévají pro věčnost.

Blahoslavení, kdo vychovávajíPier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2015-4554,00 Kč

Lectio divina (09)

Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost. Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Lectio divina (09)Všední dny liturgického mezidobí (9. - 17. Týden - roční cyklus 1)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53295,00 Kč

Lectio divina (10)

Při naslouchání Božímu slovu se buduje a mohutní církev. Podivuhodné události, které v příslušné době rozličným způsobem vykonal Bůh v dějinách spásy, jsou tajuplným způsobem znovu zpřítomňovány prostřednictvím liturgických znamení.
Plánovaný patnáctisvazkový komplet LECTIO DIVINA chce napomoci kněžím a především laikům ve společenství církve k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku.
Základem metody lectio divina jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto biblickým komentářem, meditací, modlitbou, kontemplací a jsou zařazeny i podněty pro každodenní činnost.

Lectio divina (10)Všední dny liturgického mezidobí (18. - 25. Týden - roční cyklus 1)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53285,00 Kč

Lectio divina (11)

První dva díly plánovaného patnáctisvazkového kompletu LECTIO DIVINA vyšly v Karmelitánském nakladatelství na podzim roku 2001. Postupně byly vydávány komentáře k liturgickým čtením pro dobu adventní a vánoční, pro postní období a dobu velikonoční, průběžně vyšly i svazky komentářů k nedělním čtením (3 ročníky) a dva ročníky komentářů ke čtením pro všední dny. Komentáře ke čtení pro všední dny liturgického mezidobí (26. - 36. týden - roční cyklus 1) jsou již posledním svazkem z této ediční řady. Právě nyní se tedy dostává ke čtenářům poslední díl z celého kompletu LECTIO DIVINA.
Základem metody Lectio Divina jsou liturgické texty, jejichž poselství je dále rozvinuto biblickým komentářem, meditací, modlitbou, kontemplací a jsou zařazeny i podněty pro každodenní činnost. Čtenářům - kněžím a především laikům ve společenství církve se tak dostává do rukou kvalitní průvodce, který může napomoci k novému prožívání a poznávání každodenních tajemství víry.

Lectio divina (11)Všední dny liturgického mezidobí (26. - 34. týden - roční cyklus 1)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53295,00 Kč

Lectio divina (05)

Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost. Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Lectio divina (05)Neděle liturgického mezidobí - cyklus AGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01255,00 Kč

Lectio divina (08)

Tato řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku,opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina.

Lectio divina (08)Všední dny liturgického mezidobí (1. - 8. týden - roční cyklus 1)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01295,00 Kč

Lectio divina (13)

Lectio divina je nejstarší metodou čtení Bible v církvi. V prvních staletích bylo zdrojem pro teologii, kázání i modlitby. V současnosti má významný podíl na obnově církve. Umožňuje přecházet od psaného slova ke slovu živému, k činům.

Lectio divina (13)Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden - roční cyklus 2)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01249,00 Kč

Lectio Divina (14)

Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost. Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Lectio Divina (14)Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden - roční cyklus 2)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01275,00 Kč

Lectio Divina (15)

Tato řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku,opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina.

Lectio Divina (15)Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden - roční cyklus 2)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01275,00 Kč

Lectio divina (04)

Další z komentářů k liturgickým čtením církevního roku, které se mohou stát průvodcem po velikonoční době.

Lectio divina (04)Doba velikonočníGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01320,00 Kč

Lectio Divina (07)

Při naslouchání Božímu slovu se buduje a mohutní církev. Podivuhodné události, které v příslušné době rozličným způsobem vykonal Bůh v dějinách spásy, jsou tajuplným způsobem znovu zpřítomňovány prostřednictvím liturgických znamení.
Plánovaný patnáctisvazkový komplet LECTIO DIVINA chce napomoci kněžím a především laikům ve společenství církve k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku.
Základem metody lectio divina jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto biblickým komentářem, meditací, modlitbou, kontemplací a jsou zařazeny i podněty pro každodenní činnost.

Lectio Divina (07)Neděle liturgického mezidobí - cyklus CGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01230,00 Kč

Lectio Divina (12)

Při naslouchání Božímu slovu se buduje a mohutní církev. Podivuhodné události, které v příslušné době rozličným způsobem vykonal Bůh v dějinách spásy, jsou tajuplným způsobem znovu zpřítomňovány prostřednictvím liturgických znamení. <BR> Plánovaný patnáctisvazkový komplet LECTIO DIVINA chce napomoci kněžím a především laikům ve společenství církve k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. <BR> Základem metody lectio divina jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto biblickým komentářem, meditací, modlitbou, kontemplací a jsou zařazeny i podněty pro každodenní činnost.

Lectio Divina (12)Všední dny liturgického mezidobí (1. - 8. týden - roční cyklus 2)Giorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01250,00 Kč

Lectio divina (03)

Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. * Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. *.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem. *Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů. * Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Lectio divina (03)Doba postní a velikonoční triduumGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2002-01295,00 Kč

Lectio Divina (06)

Řada publikací Lectio divina chce napomoci k prožívání tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou lectio divina: biblický komentář, meditace, modlitba, kontemplace, podnět pro činnost. Celý projekt počítá s 15 svazky, které postihnou všechny dny liturgického roku (památky a svátky svatých, jež nemají přednost před nedělí, nejsou zahrnuty). Samostatně jsou zpracovány oba feriální a všechny tři nedělí cykly lekcionáře. Vzhledem k rozsáhlosti a specifikům celého projektu nemusí na sebe jednotlivé svazky lectia ohledně svého číslování vždy přesně navazovat. Tak například již dříve vydaný svazek číslo 6 předchází svazku 5, s nímž přichází KNA nyní.

Lectio Divina (06)Neděle liturgického mezidobí - cyklus BGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2002-01220,00 Kč

Lectio divina (01)

Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Jejím základem jsou biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. * Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. *.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem. *Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů. * Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Lectio divina (01)Doba adventníGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01210,00 Kč

Lectio divina (02)

Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena. * Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje. *.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem. *Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů. * Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Lectio divina (02)Doba vánočníGiorgio Zevini
Pier Giordano Cabra
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01195,00 Kč