Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Stav a perspektivy naší společnosti

Kniha jako celek se týká celospolečenského problému zhroucení hierarchie hodnot a vyzdvižení jiné hodnotové škály, s čímž je spojena krize zdravého rozumu. Zmíněná krize se ozývá takřka odevšad, z oblasti školství, zdravotnictví, historicko-politické, církevní a náboženské a lze ji vysledovat i v oblasti lingvistické, čemuž odpovídá i členění knihy. Kniha je hlubokým a pravdivým zamyšlením nad tímto fenoménem dnešní doby, ale čtenáři současně poskytuje i návod, jak se v daných problémech a době orientovat.

Stav a perspektivy naší společnostiPráce z počátku 21. stoletíPetr Piťha
Olympiakniha2020-08329,00 Kč

O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989

Máte chuť se zamyslet nad tím, v jakém světě Anežka žila, kreslit ho a zamyslet se, v čem byl jiný a v čem stejný jako náš? Chcete zblízka nahlédnout do života princezny a řeholnice, statečné paní a patronky naší země? Vezměte si dobré pastelky a zkuste si číst, ptát se, hledat odpovědi, přemýšlet a dotvořit knížku, která na vás čeká.

O svaté Anežce Přemyslovně a o Listopadu 1989Petr Piťha
Martina Špinková
Poustevníkkniha2018-4780,00 Kč

Pocta svaté Anežce Přemyslovně

V knize jsou chronologicky uspořádány, jak podtitul naznačuje, projevy profesora Piťhy, proslovené u nejrůznějších příležitostí oslav.

Pocta svaté Anežce PřemyslovněPřednášky a studie, proslovy, modlitby a kázání 2011-2013Petr Piťha
Poustevníkkniha2015-16500,00 Kč

Občan uvažuje cestou k lékaři

Knížka je členěná do 4 kapitol, ve kterých se pojednává o základních pojmech ze zdravotnictví (např. odlišení péče o nemocné od zdravotnictví), o lákařích, pacientech, o otázkách financování a organizace zdravotní péče. Kniha je klidným a vtipným upozorněním na věci nedobré a výzvou, abychom se k sobě chovali slušně.

Občan uvažuje cestou k lékařiPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-4490,00 Kč

Dušičková zamyšlení

Soubor krátkých zamyšlení

Dušičková zamyšleníPetr Piťha
Poustevníkbrožurka2014-4137,00 Kč

Slyšte slovo a zpívejte píseň

Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy předcházelo přání vycházející ze společenství Matice velehradské mít k dispozici dílo, které by-podobně jako tehdy-pomohlo srozumitelným způsobem oslovit zejména děti a mládež. Tato kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan Pavel II, že opravdová víra vždy vytváří a zanechává za sebou i ryzí kulturu. Před každým čtením této knihy by bylo vhodné pomodlit se z modlitby sv. Cyrila slova, která i po staletích znějí naléhavě: "Slyšte Slovo, Slovo, jež živí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede k poznání Boha."

Slyšte slovo a zpívejte píseňŽivot svatých Cyrila a Metoděje a příběh VelehraduPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-27240,00 Kč

Svatí Cyril a Metoděj

Brožurka vydávaná k přípravám na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu.

Svatí Cyril a MetodějVelehrad - symbol a úkolPetr PiťhaPoustevníkkniha2014-2742,00 Kč

Občan uvažuje cestou k volbám

Občan uvažuje cestou k volbámPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-2050,00 Kč

Tatínkovy pohádky

Pohádky mají nezastupitelný význam v životě lidí. Dítě, které by neslyšelo ani jednu pohádku, by snad ani nebylo dítětem. Pohádky otevírají svět fantazie, učí kráse a dobru, jsou pokladnicí moudrosti. Jsou školou, kde se učíme věrnosti a vytrvalosti, jsme vybízeni ke statečnosti a čestnému jednání. Pohádky nás také učí číst. není náhodou, že autory pohádek bývali učitelé, jako např. Jaroslav Janouch. Petr Piťha také není prvním univerzitním profesorem, který napsal pohádky. Jde tu, jako u své knihy Paměť a naděje věnované starým pověstem českým, cestou prof. V. Tilleho, který pod pseudonymem Václav Říha rovněž vydal své pohádky. Oba autoři, zkušený ilustrátor dětských knih, akad. malíř Jaroslav Šerých a Prof. PhDr. Petr Piťha zcela záměrně vytvořili pohádkovou knížku nesporně současnou, ale zároveň tradiční. Usilují o pozdvižení upadající kultury knihy a všestrannou kultivaci čtenáře. Nutí nás soustředit se, začíst a zaposlouchat se do široce plynoucích realistických opor, aby jim i dítě porozumělo, ale zároveň tvoří první stupeň na dlouhém schodišti imaginace a lákají k dalším krokům, které bez řídel ducha nelze udělat.

Tatínkovy pohádkyPetr Piťha
Jaroslav Šerých
Poustevníkkniha2014-17333,00 Kč

Ave Crux, Spes Unica

Kniha obsahuje rozjímání na křížové cestě odrážející různé fáze osobnostního zrání – mládí, zralý věk, stáří a dokonce inspiraci pro uvedení dětí do této pobožnosti. Stejně široká je i škála pojetí, od krátkých úvah u jednotlivých zastavení přes kající reflexi vlastního života v zrcadle křížové cesty až k pohledům na dějinnou dimenzi Kristova utrpení.

Ave Crux, Spes UnicaZamyšlení na křížové cestěPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-10260,00 Kč

Kříž Kristův v dějinách lidstva

Kříž Kristův v dějinách lidstvaPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-0837,00 Kč

Velikonoce

Rozjímání P. Piťhy o svátcích jara, velikonočním beránkovi - Kristu, Getsemanské zahradě, Pilátově soudu, kříži, tichu Bílé soboty, vzkříšení a velikonočních zvycích.

VelikonocePetr PiťhaPoustevníkkniha2014-0537,00 Kč

Dvě pohádky

Dvě pohádkyPetr Piťha
Poustevníkkniha2014-0537,00 Kč

Tatínkovy pohádky

Tatínkovy pohádkyPetr Piťha
Jaroslav Šerých
Poustevníkkniha2014-01255,00 Kč

Světla na zemi i na nebi

Přímluvy ke mši svaté na neděle a všední dny uvedených období církevního roku. Vyšlo s církevním schválením.

Světla na zemi i na nebiděti a učitelé ČR k výročí slovansaké mnisie na Moravu 863/2013Petr Piťha
Poustevníkkniha2013-27520,00 Kč

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (rusky)

Průvodce

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně (rusky)Petr Piťha
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2013-2521,00 Kč

O lásce a službě sv. Anežky české

O lásce a službě sv. Anežky českéPetr Piťha
Poustevníkkniha2013-0737,00 Kč

Ohlédnutí za Rokem svaté Anežky

Anežské jubileum ukázalo a jasně dokumentovalo celou řadu důležitých věcí. Poznali jsme, že církev v naší zemi přes své velké dějinné osobnosti srozumitelně mluví k dnešnímu člověku i celé společnosti. Viděli jsme, jak živě na dobrý příklad reagovaly děti a jak velká postava zaujme mladé lidi. Potvrzovalo se, že dobré dílo přitahuje pomocníky. Získali jsme zkušenost, jak pracovat s historickým výročím, aby bylo krokem v živé tradici směřující do budoucna, a ne jen formální připomínkou. Nejcennější však je, že stále platí pravda, že je možné vykonat mnoho, když se lidé dobře shodnou a postaví za dobrou věc.<BR>Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český<BR><BR>Je možné doufat, že pohyb, který oslavy svaté Anežky způsobily, neustane. Bylo by to dobře. Vždyť více lidí více zmůže, a bude-li více lidí říkat: Anežko svatá, žehnej nám, protože tvé pomoci a ochrany je zapotřebí, bude se naše budoucnost stávat světlejší, naše současnost lidštější.<BR>Prof. Petr Piťha

Ohlédnutí za Rokem svaté AnežkyPetr Piťha
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2013-07229,00 Kč

Zpověď, svátost smíření

Zpověď, svátost smířeníPetr Piťha
Poustevníkkniha2013-0137,00 Kč

Svatý kníže Václav

Bibliofilie o sv. Václavovi, bohatě ilustrováno.

Svatý kníže VáclavPetr PiťhaPoustevníkkniha2012-36180,00 Kč

O svatém Cyrilu a svatém Metoději (omalovánky)

O svatém Cyrilu a svatém Metoději (omalovánky)Daniel Ladman
Petr Piťha
Poustevníkomalovánky2012-3160,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem (anglicky)

Chrám Matky Boží před Týnem (anglicky)Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíbrožurka2011-52115,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem (italsky)

Chrám Matky Boží před Týnem (italsky)Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2011-52115,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem (německy)

Chrám Matky Boží před Týnem (německy)Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2011-52115,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem (polsky)

Chrám Matky Boží před Týnem (polsky)Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2011-52115,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem (portugalsky)

Chrám Matky Boží před Týnem (portugalsky)Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2011-52115,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem (slovensky)

Chrám Matky Boží před Týnem (slovensky)Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2011-52115,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem (španělsky)

Chrám Matky Boží před Týnem (španělsky)Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2011-52115,00 Kč

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně (německy)

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně (německy)Petr Piťha
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2011-5230,00 Kč

Chrám Matky Boží před Týnem ( česky )

Kostel Matky Boží před Týnem je chrámem živého Boha a jeho matky Panny Marie, v němž se setkávali a setkávají lidé mnoha národů a vyznání.

Chrám Matky Boží před Týnem ( česky )Petr PiťhaKarmelitánské nakladatelstvíbrožurka2010-08115,00 Kč