Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Benedikt XVI. - Poslední rozhovory

V rozhovorech, které vedl papež Benedikt XVI. s novinářem Peterem Seewaldem krátce před svým odstoupením z úřadu a krátce poté, se čtenáři otevírá možnost pohlédnout spolu s papežem zpět na dobu jeho pontifikátu. Nikdy předtím nemluvil Benedikt XVI. tak otevřeně o pozadí své překvapivé demise. Vyjadřuje se k obnovení víry jako velkému tématu svého pontifikátu, ale i k jeho problémovým bodům, jako byl například vztah k židům a muslimům, aféra Vatileaks nebo záležitost s Piovým bratrstvem. A nikdy předtím Benedikt XVI. tak otevřeně nehovořil o svém přístupu k víře, o současných výzvách pro křesťanství a o budoucnosti církve. Osobní charakter knihy podtrhují jeho vzpomínky na rodinu, na důležité souputníky a kolegy a zásadní životní události.

Benedikt XVI. - Poslední rozhovoryRozhovor s Peterem SeewaldemJoseph Ratzinger
Peter Seewald
Barristerkniha2017-43299,00 Kč

Bůh a svět

„Bůh a svět“, nejdelší interview v dějinách církve, je kompaktním a napínavým úvodem do křesťanství, který se podrobně, a co víc – napínavě, inteligentně a provokativně – věnuje výkladu tajemství víry a křesťanství pro život v 21. století. Kniha nabízí odpovědi na hlubokou krizi křesťanství v Evropě a je manifestem proti duchu doby, proti banalizujícímu, nic neříkajícímu křesťanství, jež se vzdálilo svým kořenům a nyní chce být co možná nejpohodlnějším. Tuto odpověď dává v době narůstajících resentimentů vůči křesťanství jeden z největších křesťanských učenců od dob Tomáše Akvinského, významný učitel duchovního života a vůdčí postava katolictví ve světě, Joseph kardinál Ratzinger. Ve spolupráci s Barrister end Principal

Bůh a světTajemství křesťanské víry. Rozhovor s Peterem Seewaldem.Joseph Ratzinger
Peter Seewald
Barristerkniha2016-17245,00 Kč

Ježiš Kristus

Už takmer dvetisíc rokov po svojej smrti na kríži vzrušuje Ježiš ľudstvo. Svoje dni prežíva v chudobe, nie je však askétom. Káže odpúšťať, aby sa prerušila špirála nenávisti a násilia, no zároveň hrozí Božím súdom. Zhromažďuje okolo seba mnoho ľudí, avšak zo všetkého najradšej má samotu. Stavia sa proti vrchnostiam ako rebel, neusiluje sa však získať moc. Pozná všetky židovské zákony, nikdy však nebol žiakom dajakého rabína. Imponuje uvážlivou múdrosťou, pritom však nevychvaľuje učencov, ale ľudí chudobných v duchu. Má v sebe ohromnú zázračnú silu, no nakoniec akoby nebol schopný vyhnúť sa mučeniu.
Čo podnes fascinuje ľudí na Ježišovi? S takouto otázkou v batožine sa vybral autor bestsellerov Peter Seewald do Izraela a Palestíny po stopách muža z Nazareta a sleduje ho – od narodenia v Betleheme až po ukrižovanie na Golgote a na ceste s učeníkmi do Emauz. Rozpráva sa tam s ľuďmi, skúma pravosť starovekých prameňov a biblických zvestí – a takto vyrozprával strhujúci moderný príbeh muža, o ktorom tretina dnešného obyvateľstva na svete hovorí, že bol človekom aj Bohom naraz.

Ježiš KristusBiografiaPeter SeewaldSpolok Svätého Vojtechakniha SK2012-26484,00 Kč

Kult

Kresťanská kultúra za dvetisíc rokov vytvorila bohatú spirituálnu tradíciu. Tvoria ju vznešené liturgie, sviatosti, tajomné iniciácie či uzdravujúce modlitby. V dejinách kresťanstva však nájdeme aj sporné momenty. To všetko autor zhrnul do publikácie, v ktorej nechýba jeho osobný nadhľad. Dielo Kult takto encyklopedickým spôsobom ponúka vážne veci zo života Cirkvi často odľahčeným spôsobom.

KultOtázky a odpovedePeter SeewaldSpolok Svätého Vojtechakniha SK2010-52312,00 Kč

Světlo světa

Jak vidí Benedikt XVI. sebe a svůj pontifikát, čeho chce dosáhnout? Jak se vyjádří k sexuálním skandálům v církvi? K Williamsonovu případu? Jak hodnotí změny po církevních reformách? Stav ekumeny? Vztahy se židy a muslimy? Co říká hlava 1, 2 miliardy katolíků proměnám západní společnosti, kde je víra lhostejná stále většímu počtu lidí? Co křesťanství nabízí v moderním světě? Jsou v krizích této doby skryty i dosud neodhalené šance pro církev, pro svět, pro každého z nás?
Po úspěšných knihách rozhovorů Sůl země (česky vyšlo jako Křesťanství na přelomu tisíciletí) a Bůh a svět vychází třetí kniha v této sérii, kde Joseph Ratzinger odpovídá poprvé jako papež. A to otevřeně, nevyhýbá se žádné otázce – způsobem, který je v církevních dějinách zcela ojedinělý.
Peter Seewald (*1954) pracoval jako redaktor pro německé týdeníky Der Spiegel a Stern a pro magazín deníku Süddeutsche Zeitung. Od r. 1993 žije a působí v Mnichově jako novinář a publicista na volné noze.
Jeho knižní rozhovory s kardinálem Josephem Ratzingerem Bůh a svět (Gott und die Welt) a Sůl země (Salz der Erde) byly vydány v řadě jazyků a staly se celosvětovým bestellerem. V Německu vyšla i jeho další úspěšná díla jako Škola mnichů (Die Schule der Mönche), Benedikt XVI. Portrét zblízka (Benedikt XVI. Ein Porträt aus der Nähe) či Ježíš Kristus. Životopis (Jesus Christus. Die Biografie).

Světlo světaPapež, církev a znamení dobyJoseph Ratzinger
Peter Seewald
Barristerkniha2010-52245,00 Kč

Svetlo sveta

Unikátny rozhovor nemeckého novinára s Benediktom XVI., v ktorom pápež, pre niektorých možno prekvapujúco, nič nezahmlieva. V mysliach mnohých je pápež ten, ktorému nemožno v ničom odporovať, čo môže byť dôvodom, pre ktorý ho možno mnohí neobľubujú, či ním opovrhujú. Ako však sám v knihe zdôrazňuje – každý je slobodný mu protirečiť…V knihe sa osobne stretnete s človekom, otvoreným a pokorným, ktorý sa pred šiestimi rokmi stal hlavou Katolíckej cirkvi.

Svetlo svetaPápež, Cirkev a znamenia čias Benedikt XVI.
Seewald Peter
Don Boscokniha SK2010-52335,00 Kč

Joseph kardinál Ratzinger

Rozhovor s kardinálem Ratzingerem Křesťanství na přelomu tisíciletí je portrétem nového nejvyššího pastýře církve papeže Benedikta XVI. a současně průvodcem myšlením a životem tohoto významného katolického myslitele. Vyslovuje se k základním otázkám budoucnosti církve, papežství, mezináboženského dialogu. Nevyhýbá se tématům jako je antikoncepce, svěcení žen, celibát, ale také církevní daně nebo západní hospodářský systém. Kardinál Ratzinger nachází nezřídka překvapivé, vždy však důkladně promyšlené odpovědi. Podrobně probírá i jednotlivé etapy svého života. Tato kniha byla přeložena do devatenácti jazyků a v mnoha zemích se stala bestsellerem. Nejenže uvádí do myšlení nového papeže Benedikta XVI., ale může být výzvou pro křesťany i nekřesťany, pro lidi začátku třetího tisíciletí.

Joseph kardinál RatzingerBenedikt XVI.Peter SeewaldPortálkniha2004-53265,00 Kč

Benedikt XVI.

Muž z Bavorska je navzdory ťarche, ktorá mu bola naložená na ramená, revolucionár kresťanského charakteru. Vo svojom živote sa neustále snažil hľadať a zachraňovať to, čo bolo stratené. Nepohodlný človek, ktorý vie zaujať ducha času, človek, ktorý upozorňuje na omyly moderny. Vyhlasuje, že ten, kto chce naozaj zmenu, potrebuje zmenu vedomia a vlastného správania, všetko ostatné je primálo. Tak sa na začiatku nového tisícročia môže najmocnejší nemec stať ako Benedikt VI. šancou pre Európu a najmä pre svoju vlasť.

Benedikt XVI.Peter SeewaldSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01242,00 Kč