Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Internet a globalizácia

Celý svoj výklad autori rozložili do siedmich kapitol, no aj tak možno v jeho tematickej (či referenčnej) štruktúre zistiť tri, resp. štyri základné okruhy sledovanej problematiky. Prvým z nich je skúmanie miesta internetu v kontexte masmédií a interpretácia niektorých kľúčových pojmov z tejto sféry, predovšetkým pojmov kybernetický priestor, hypertext a virtuálna realita. Autori tu udomácňujú aj viaceré ďalšie potrebné pojmy a skutočnosti, hoci pri niektorých z nich asi bude ešte treba ďalej domýšľať ich stvárnenie na onomatologickej rovine.

Druhý zo spomenutých okruhov tohto diela predstavujú 4. a 5. kapitola, v ktorých je reč práve o antropologických aspektoch internetovej komunikácie, ale aj o etických a morálnych otázkach komunikácie v kybernetickom priestore...

V podobnom duchu pokračuje výklad aj v šiestej kapitole, iba tu pristupujú špecifické pohľady na problém globalizácie...

Internet a globalizáciaTadeusz Zasępa
Peter Olekšák
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52276,00 Kč

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médií

Tento zborník obsahuje materiály zio sympózia, ktoré katedra žurnalistiky na FF KU v Ružomberku usporiadala 28. apríla 2006 ako jedno z podujatí hľadajúcich metodologické východiská aj metodické postupy pri vstupe do riešenia vytýčeného grantového projektu...

K otázkam kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy textov z médiíTadeusz Zasępa
Peter Olekšák
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52130,00 Kč

Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou

Cieľom tejto práce je predložiť výsledky výskumu periodickej tlače, konkrétne jej spravodajstva a publicistiky s tematikou Cirkvi. Všímame si spôsob informovania o vzťahu Katolíckej cirkvi a štátu: poukazujeme na to, ako sa vyvíja dialóg medzi štátom a Cirkvou na Slovensku a aká je recepcia tohto fenoménu v spoločnosti, zvlášť novinárskej...

Medzištátna zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikouPeter OlekšákKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53138,00 Kč

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiách

Zborník z medzinárodného vedeckého seminára Katedry žurnalistiky FF KU 6. mája 2005.

Problematika krajín Európskej únie v rakúskych a slovenských médiáchTadeusz Zasępa
Imrich Jenča
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč

Vzťah Cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1992 - 2000

Cieľom pri príprve tejto publikácie bolo zhromaždiť a analyzovať fakty, súvislosti a pozadie dialógu medzi štátom a Cirkvou na Slovensku za posledných desať rokov...

Vzťah Cirkvi a štátu na Slovensku v rokoch 1992 - 2000Peter OlekšákKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK1999-52138,00 Kč