Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Posvátný baldachýn

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z primitivních, starobylých i současných náboženství a bravurně ukazuje, jak je náboženství výplodem společnosti, z níž vychází – náboženství je „posvátným baldachýnem“, který každá lidská společnost „vztyčuje“ nad svým světem, aby mu dala význam.

Posvátný baldachýnZáklady sociologické teorie náboženstvíPeter L. Berger
Barristerkniha2018-17289,00 Kč

Pozvání do sociologie (3.vyd)

Kniha amerického sociologa Petera L. Bergera patří dnes již mezi klasické práce a na mnoha světových univerzitách je doporučována studentům jako nejlepší úvod do sociologie. Byla přeložena do mnoha světových jazyků a je oblíbenou četbou nejen studentů, ale také kvalifikovaných sociologů. Kniha vychází v českém jazyce ve druhém vydání (první vydání bylo ihned rozebráno) a v novém překladu. Práce je doplněna o závěrečný dodatek z roku 2001, v němž se autor vypořádává s některými negativními tendencemi v sociologii, které se objevily od doby, kdy jeho kniha vznikala.

Pozvání do sociologie (3.vyd)Peter L. Berger
Barristerkniha2016-52, 2003-01245,00 Kč

Dobrodružství náhodného sociologa

Peter L. Berger, dnes pravděpodobně nejznámější žijící americký sociolog, publikuje knihy o mnoha aspektech sociální vědy od šedesátých let 20. století a některé jeho práce jsou již pokládány za klasické. V těchto vtipných a intelektuálně podnětných vzpomínkách Berger vysvětluje, jak se stal sociálním vědcem, ale vypráví rovněž o nesčetných dobrodružstvích, k nimž toto povolání vedlo. Nejedná se o standardní autobiografii, která by líčila každou událost v Bergerově životě; spíše se zaměřuje na nejdůležitější intelektuální problémy, které motivovaly jeho práci, a na různé lidi a situace, s nimiž se střetával v jejím průběhu. Bergerovy paměti jsou plné pozoruhodných miniatur a rázovitých postav vylíčených živým vypravěčským stylem, často kořeněným humorem, a zprostředkovávají čtenáři vzrušení a překvapení, které může přinášet zkoumání sociálního života.

Dobrodružství náhodného sociologaJak vysvětlit svět, a přitom nenuditPeter L. Berger
CDKkniha2013-02349,00 Kč

Sociální konstrukce reality

Dnes již klasická práce dvojice amerických autorů je systematickým teoretickým pojednáním o sociologii vědění. Autoři se soustřeďují na osvětlení svého základního chápání problému sociologie vědění a staví tento obor do středu zájmu sociologické disciplíny. Zároveň se pokoušejí o jeho aplikaci na úrovni subjektivního vědomí, tedy na budování teoretického mostu k problémům sociální psychologie.

Sociální konstrukce realityPeter L. Berger
Thomas Luckmann
CDKkniha2010-52199,00 Kč

Pozvání do sociologie

Kniha amerického sociologa Petera L. Bergera patří dnes již mezi klasické práce a na mnoha světových univerzitách je doporučována studentům jako nejlepší úvod do sociologie. Byla přeložena do řady světových jazyků a je oblíbenou četbou nejen studentů, ale také kvalifikovaných sociologů. Kniha vychází v českém jazyce ve třetím vydání, doplněném o závěrečný dodatek z roku 2002, v němž se autor vypořádává s některými negativními tendencemi v sociologii, které se objevily od doby, kdy jeho práce vznikala.

Pozvání do sociologieHumanistická perspektivaPeter L. BergerBarristerkniha2007-01245,00 Kč

Vzdálená sláva

Co to znamená věřit ve věku racionality a lehkověrnosti? Lze se v současném světě držet náboženského přesvědčení, aniž bychom je rozpustili v lučavce bezvýchodného relativismu či je uvěznili v bludném kruhu zavádějícího fanatismu? Na tyto a s nimi spojené otázky se pokouší dát odpověď přední americký sociolog a politolog Peter L. Berger. (Ve spolupráci s nakl. Barrister&Principal)

Vzdálená slávaPeter L. Berger
CDKkniha1997-01125,00 Kč