Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Onto - teológia : Plotinos verzus Heidegger

Kniha Onto - teológia : Plotinos verzus Heideger je pokusom o autentickú kritickú konfrontáciu s Heideggerovou tézou o onto-teologickej povahe metafyziky. Autentickosť konfrontácie sa zakladá na preskúmaní kontextu konštituovania významu centrálného termínu "onto-teológia"; na premyslení jazyka ako platformy rozličných foriem onto-teológie na doteraz nerealizovanej konfrontácii Heideggerovej tézy s historickou koncepciou Plotina, ktorej sa v rámci slovenských akademických kruhov dejín filozofie venovala len neveľká a nesystematická pozornosť.
Prostredníctvom konfrontácie s odkazom Heideggerovej tézy kniha smeruje i k samotnému problému povahy metafyziky.

Onto - teológia : Plotinos verzus HeideggerPavol LabudaKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2007-01309,00 Kč

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie

Publikácia je súborom ôsmich vedeckých textov z oblasti filozofie, teológie, žurnalistiky a teórie vedy, ktoré odzneli vo forme prednášok na Letnej škole organizovanej Filozofickou fakultou KU v Ružomberku a grantovanou skupinou Local Society Initiative (LSI FF KU) v r.2005 na Spišskej Kapitule.

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancieMarián Gavenda
Tadeusz Zasępa
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52151,00 Kč