Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Církev jako matka a pastýřka

„Papeži záleží na tom, abychom po dlouhé době znovu objevili základní stanoviska opřená o Ježíše a nechali je s novou silou proniknout do cítění všeho církevního personálu.“ Papež František během několika málo let pronikavě proměnil pastorační kulturu katolické církve. Říká, že církev má být „polním lazaretem“, aby mohla hojit rány jednotlivých lidí a celého lidstva; přesouvá důraz „od hříchu ke zranění“, „od soudní síně k nemocnici“, „od moralizování k léčbě“, „od zákona ke člověku“, „od ideologa k pastýři“. Změnu kurzu nezlomně propaguje navzdory všem překážkám. Paul M. Zulehner sleduje Františkovu snahu posílit pastorační kulturu tím, že církev sestoupí až k samotným kořenům a uvede své jednání do souladu s Božím smilováním.

Církev jako matka a pastýřkaPastorační kultura papeže FrantiškaPaul M. Zulehner
Vyšehradkniha2019-43249,00 Kč

Papež František a jeho reforma církve

Autor, v letech 1984--2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností na straně chudých tohoto světa, jeho úsilím o nastolení nových poměrů v církvi a o přehodnocení postoje církve k otázkám rodiny. Těchto tematických oblastí se týkají i doplňující články odborníků – ekonoma a politika Wolfganga Schüssela, sociálního etika Friedhelma Hengsbacha SJ a především biblicky hluboce a důsledně smýšlejícího představitele pravoslavné církve Bartholoaia I. Nedílnou součástí knížky jsou četné karikatury ze světového tisku, v nichž se odráží reakce veřejnosti na tohoto originálního a stále znovu překvapujícího papeže.

Papež František a jeho reforma církvePaul M. Zulehner
Vyšehradkniha2016-46248,00 Kč

Přijď království tvé

Autor, v letech 1984--2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností na straně chudých tohoto světa, jeho úsilím o nastolení nových poměrů v církvi a o přehodnocení postoje církve k otázkám rodiny. Těchto tematických oblastí se týkají i doplňující články odborníků – ekonoma a politika Wolfganga Schüssela, sociálního etika Friedhelma Hengsbacha SJ a především biblicky hluboce a důsledně smýšlejícího představitele pravoslavné církve Bartholoaia I. Nedílnou součástí knížky jsou četné karikatury ze světového tisku, v nichž se odráží reakce veřejnosti na tohoto originálního a stále znovu překvapujícího papeže.

Přijď království tvéPraktické učení o církviPeter Neuner
Paul M. Zulehner
Vyšehradkniha2016-46248,00 Kč

Rozhovor s Karlom Rahnerom o pastorálnej teológii dnes

Témov tejto knihy je základná koncepcia - teológia praxe duchovnej služby. Nejde len o otázku, čo má Cirkev robiť v konkrétnych podmienkach súčastnosti, ale aj o to, čo je jej prvotnou úlohou, odhliadnuc od premenlivosti situácie, vzhľadom na jej vlastné, teologicky reflektované sebachápanie.

Rozhovor s Karlom Rahnerom o pastorálnej teológii dnesPaul M. ZulehnerSerafínkniha SK2004-53211,00 Kč

Církev: přístřeší duše

Známý rakouský pastorální teolog a sociolog vychází z výsledků Výzkumu evropských hodnot (1990) a zajímá se o to, jaké otázky si dnes lidé skutečně kladou, co je pro ně důležité, čím trpí, z čeho se radují, jak chápou štěstí a po jakých cestách se za ním vydávají, co přispívá k tomu, že tolik lidských přání zůstává nesplněno. P. M. Zulehner se zamýšlí nad místem církve v životě lidí uprostřed moderní kultury. Podle jeho mínění církev potřebuje dostatek nosných vizí a ochotu je uskutečňovat. Autor se často snaží jen přesněji formulovat otázky, místo aby předkládal odpovědi. Podněcuje čtenáře, aby sami hledali odpověď.

Církev: přístřeší dušeSituace a perspektivy dnešní církvePaul M. ZulehnerPortálkniha1997-0149,00 Kč

Církev: přístřeší duše

Známý rakouský pastorální teolog a sociolog vychází z výsledků Výzkumu evropských hodnot (1990) a zajímá se o to, jaké otázky si dnes lidé skutečně kladou, co je pro ně důležité, čím trpí, z čeho se radují, jak chápou štěstí a po jakých cestách se za ním vydávají, co přispívá k tomu, že tolik lidských přání zůstává nesplněno. P. M. Zulehner se zamýšlí nad místem církve v životě lidí uprostřed moderní kultury. Podle jeho mínění církev potřebuje dostatek nosných vizí a ochotu je uskutečňovat. Autor se často snaží jen přesněji formulovat otázky, místo aby předkládal odpovědi. Podněcuje čtenáře, aby sami hledali odpověď.

Církev: přístřeší dušeSituace a perspektivy dnešní církvePaul M. ZulehnerPortálkniha1997-0199,00 Kč