Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Misie - Až na kraj světa s jezuity

Dokumentární film představuje misijní poslání křesťanů. Zabývá se fenoménem misionářství ze tří hledisek: křesťanského, historického a geografického. Soustředí se na slavné české misionáře s důrazem na jejich misii v zámořských zemích (především Latinské Ameriky) a dále na představení sošky Pražského Jezulátka jako symbolu světových misií a jeho významnou roli v evangelizaci. Autoři a režiséři Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková ve filmu kombinují dokumentární a hrané pasáže. Bonus: dokument Nepomucenum - Česká papežská kolej

Misie - Až na kraj světa s jezuityOtakáro Maria Schmidt
Česká televizeDVD2015-12199,00 Kč

Cyril a Metoděj

Prostřednictvím historických faktů autoři detailně seznamují s průběhem života obou věrozvěstů a ozřejmují hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů. V roce 1980 byli svatí Cyril a Metoděj společně se sv. Benediktem prohlášení Janem Pavlem II. spolupatrony Evropy a vytvořili tak most mezi západní a východní liturgií a 9. a 21. stoletím. Jejich písmo způsobilo pro nás Slovany, že od Ruska až k hranicím s Řeckem se v zásadě domluvíme jedním jazykem, že tvoříme jednu všeslovanskou rodinu a úspěch jejich mise otevřel cestu evangelizaci slovanských národů. K biblickým jazykům – latině, řečtině a hebrejštině – přibyla tak po mnoha staletích také slovanština. Autoři Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková kombinují dokumentární pasáže s inscenovanými sekvencemi.

Cyril a MetodějDědictví otců a matek zachovej nám, Pane!Otakáro Maria Schmidt
Česká televizeDVD2014-27149,00 Kč

Pražské Jezulátko

Dokumentární film s hranými prvky o Pražském Jezulátku – českém velvyslanci ve světě – přibližuje lidem nejslavnější fenomén Prahy, spojený s mnoha zázraky a legendami, za nímž do Prahy ročně putují desetitisíce věřících ročně. Ve světě Pražské Jezulátko uctívají miliony a to jako jediný duchovní symbol napříč všemi světovými naboženstvími. Ve filmu jsou především historické souvislosti a nadčasové univerzální zhodnocení a globální dosah.

Pražské JezulátkoPo stopách českého JežíškaOtakáro Maria Schmidt
Česká televizeDVD2014-07229,00 Kč

František z Assisi. Blázen z La Verny

Svatý František z Assisi je výjimečná postava evropské civilizace a světových dějin, která inspiruje napříč staletími. Katolický světec citovaný protestanty, ale i muslimy, buddhisty, pohany, animisty, agnostiky, dokonce i ateisty.

Označení světce ranami Kristova utrpení nazýváme stigmatizací – od řeckého stigma, což znamená pečeť. Stigmatizace je jakousi projekcí, promítnutím Kristova ukřižování na tělo Františkovo. Není podstatné zkoumat, nakolik silný vnitřní prožitek může vyvolat i účinky somatické – proměnu těla. Oblast přirozena a nadpřirozena se zde může prolínat.

Františkova zásadní úvaha zní, že zvířata jsou naši malí bratři a sestry, protože nemají používání rozumu, a my, jako ti jejich starší sourozenci, jsme za ně zodpovědni. V 21. století přichází molekulární biologie, která tuto hlubokou františkánskou intuici potvrdila. V roce 1979 papež Jan Pavel II. prohlásil svatého Františka za patrona ekologů.

František z Assisi. Blázen z La VernyOtakáro Maria SchmidtKarmelitánské nakladatelstvíDVD2012-21199,00 Kč

Svatý Vojtěch - První český Evropan

Krajina je brázděná cestami a lidské kroky křižují svět. Někteří poutníci jako náš Vojtěch za sebou zanechávají stopy tak hluboké, že jsou zaryté v kamenech jako v genetické a duchovní paměti národa, odkud vyvěrají v podobě legend a pověstí.

Svatý Vojtěch - První český EvropanOtakáro Maria SchmidtJCJ ProductionDVD2010-52199,00 Kč

Jezuité

Hraný dokumentární film je věnován jezuitskému řádu a jeho poslání, apoštolátu, misiím a činnosti ve vědách, umění či v médiích a přináší autorský pohled na historii a spiritualitu jezuitského řádu. Tvůrci umožňují nahlédnout do života Tovaryšstva Ježíšova a odhalují, proč tento řád tak často vzbuzoval vyhrocené postoje.

JezuitéOtakáro Maria Schmidt
JCJ ProductionDVD2009-01199,00 Kč

Nejznámější Čech Jan Nepomucký

Film o sv. Janu Nepomuckém by měl pomoci k poznání života svatého Jana a Johánkova nadčasového odkazu, ale i k pochopení křesťanství v nás. Režisér Otakáro Maria Schmidt ve svých dílech vždy hledá jakýsi "nový pohled". Jeho poslední hodinový dokument o řádu Tovaryšstva Ježíšova sklidil pochvalné reakce v očích veřejnosti právě proto, že ač je to citlivé historické a duchovní téma, bylo uchopeno poeticky a výtvarně.

Nejznámější Čech Jan NepomuckýSvětec s pěti hvězdamiOtakáro Maria Schmidt
JCJ ProductionDVD2009-01199,00 Kč