Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Pútnici a proroci

Izaiáš hovoril: „Bolo to jednej noci v chráme. Videl som zrakom srdca a počul sluchom vnútra. Bolo to ako mäkké svetlo, rozlievajúce sa za svitania a zároveň ako mocný požiar slnečných lúčov. Ako mĺkvy šelest vánku a zároveň ako hrmenie búrky! Zatváral som oči, aby som nevidel to svetlo, ktoré som každou čiastočkou tela cítil horieť okolo seba. Ucítil som blízkosť kohosi, akoby sa ktosi dotkol žeravým uhlíkom mojich perí. Pocítil som prenikavú bolesť a hneď po nej slasť a oslobodenie. A keď som otvoril oči, chrám bol zahalený do šera a horeli už iba svetlá na svietniku a blkotali už len uhlíky na kadidlovom oltári. Odvtedy nosím v sebe akúsi páľavu, z ktorej prýštia slová, ktoré som hovoril vám i všetkým ostatným…“<BR>Ondrej Lucký v osemdesiatych rokoch 20. storočia napísal podľa biblických dejín románovú trilógiu, ktorú však počas komunistického režimu nemohol publikovať. V tejto trilógii, ktorá svedčí o veľkom vzdelaní autora a o jeho literárnom nadaní, k nám prichádza závan dávnej kultúry, dávnych dejín a príbehov. Vydavateľstvo Serafín vydalo jej prvé dva diely pod názvom Pútnici a Pútnici a bojovníci.<BR>

Pútnici a prorociOndrej Lucký
Serafínkniha SK2017-09129,00 Kč

Pútnici a bojovníci

Druhý diel románovej biblickej trilógie. Ondrej Lucký v osemdesiatych rokoch 20. storočia napísal podľa biblických dejín románovú trilógiu, ktorú však počas komunistického režimu nemohol publikovať. V tejto trilógii, ktorá svedčí o veľkom vzdelaní autora a o jeho literárnom nadaní, k nám prichádza závan dávnej kultúry, dávnych dejín a príbehov. Prvý diel pod názvom Pútnici vyšiel vo Vydavateľstve Serafín roku 2008.

Pútnici a bojovníciOndrej LuckýSerafínkniha SK2008-01112,00 Kč

Pútnici

"Dlhé hodiny samoty pri pasúcom sa stáde a dlhé rozhovory s Jetrom, neraz hlboko do noci, pod nebom plným hviezd, umožnili Mojžišovi hĺbať nad tajomstvami, ktoré mu zaplavili srdce tam v One a ktoré s ním zdieľal Neferptah. Často myslel na neho, vybavoval si jeho obraz, obraz živého človeka i obraz slávnostnej meravosti, aký mu dal na svojom reliéfe Besalel. Hovorieval s Jetrom o slnku - božstve faraóna Achnatona, o slnku - božstve všetkých národov, o slnku menom Jajaš alebo Jahu, ktoré uctievali Madiánčania a ktorého hlavným kňazom bol Jetro. A z pološera sa stále jasnejšie vynáral obraz Boha, ktorý je jednotou v jednotnom svete, vytrhnutom z chaosu. To boli chvíle, ktoré miloval a pre ktoré sa oplatilo žiť v ústraní, ďaleko od dobiedzajúcich ľudí..."

Životný príbeh autora tejto knihy, Ondreja Luckého (1919), sa bolestivo zmenil po likvidácii kláštorov komunistickým režimom v roku 1950, keď bol ako františkán odvlečený do sústreďovacieho tábora v Hronskom Beňadiku, odkiaľ bol prevezený do Báču a napokon do Podolínca. Potom bol zadelený do vojenského pracovného tábora. Od roku 1954 pracoval ako údržbár, neskôr ako skladový robotník, napokon bol zamestnancom Vodohospodárskych stavieb. Dnes žije v utiahnutosti. Ondrej Lucký už počas štúdií na gymnáziu v Trstenej a Malackách písal básne, ktoré publikoval vo viacerých časopisoch a tiež v Almanachu slovenského stredoškolského študentstva (Žijeme). V roku 1941 preložil časť Homérovej Iliady (stretnutie Hektora s Andromachou). V ďalších rokoch sa venoval redaktorskej a prekladateľskej práci, v Žiline viedol ochotnícke divadlo, písal divadelné hry, poviedky a básne. Svoje práce uverejňoval pod menom Metod alebo pod pseudonymom Andrej Lom. V osemdesiatych rokoch napísal podľa biblických dejín románovú trilógiu, ktorej prvý diel má názov Pútnici. V tejto knihe k nám prichádza závan dávnej kultúry, dávnych dejín a príbehov. Toto dielo svedčí o veľkom vzdelaní autora a o jeho literárnom nadaní, ktoré je aj po desaťročiach nútenej odmlky stále živé...

PútniciOndrej LuckýSerafínkniha SK2007-01112,00 Kč