Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)

První svazek katolického překladu Bible, který navazuje na liturgické překlady Václava Bognera. Spolu s poznámkovým aparátem a kvalitně psanými úvody k jednotlivým knihám překlad naznačuje, jakou strukturu by jednou mělo mít vydání Bible s liturgickým textem a kompletním poznámkovým aparátem, což je standard v katolické tradici. Dílo jistě uvítají i nekatoličtí křesťané a vůbec všichni zájemci o četbu Písma svatého.

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)Český katolický překlad
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-1490,00 Kč

Myšlení o transcendenci

Kniha Myšlení o transcendenci nabízí dvanáct zastavení nad pojetími transcendence z pohledu teologů od starověku po moderní dobu, renesančních umělců, náboženských pedagogů a jazykovědců

Myšlení o transcendenciMireia Ryšková
Mlada Mikulicová
Nakladatelství Pavel Mervartkniha2014-17279,00 Kč

Biskup Severus z Ašmúnajnu

Severus z Ašmúnajnu otevřel ve fátimovském Egyptě rozvoj arabské křesťanské literatury v linii apologetických výkladů křesťanské nauky proti herezím i filosoficko-teologických disputací mezi křesťany a muslimy. Severovým specifikem se stalo spojení arabského prvku s křesťanským v jeho helénistické i koptské tradici a vlídná, neútočná polemika s tezemi islámu, v níž především mířil na arabskou definici křesťanských, monofyzitských článků víry.

Biskup Severus z AšmúnajnuKřesťané a muslimové ve fátimovském EgyptěMlada MikulicováKarolinumkniha2012-44280,00 Kč

Biblická hebrejština

Biblická hebrejštinaMlada MikulicováHolmanleporelo2009-01117,00 Kč

Nebeské shromáždění ve Starém zákoně

Kniha se zabývá literárním tématem nebeského shromáždění v Michajášově a Izajášově proroctví a v knihách Job a Daniel. Toto téma bylo do Starého zákona převzato z kulturní tradice starověkého Předního východu jako podklad podtrhující slova Božího výroku (Viděl jsem Pána, jak sedí na trůnu a celý nebeský dvůr stojí kolem něj zprava i zleva ...). Podrobněji popsané výjevy trůnícího svrchovaného boha uprostřed družiny "svých" jsou doloženy v mytologických zlomcích ugaritských básní o Baalovi, mezopotamských eposech Enúma eliš, Etana, Nergal a Ereškigal, a především v kombinovaných obrazově-textových rituálech egyptských nekropolí. V novém kontextu tvoří dávné mytéma scenérii Božího soudu, na němž k historickému aktéru zaznívá Boží hodnocení jemu svěřené role z hlediska nadčasového Božího záměru. V Izajášově prorocké teologii dějin je souzen Boží lid Izrael, v Jobových mudroslovných dialozích filozofující, vzdorující člověk. Stranou dialogu stojí strnulá scéna Božího tribunálu jako memento příčin pozemských událostí, které spočívají mimo čas a prostor, přitom však utvářejí osud jednotlivce a lidské dějiny. Kniha filoložky a historičky náboženství Mlady Mikulicové tak v pozadí starozákonního proroctví interpretuje Boží shromáždění jako nadčasový obraz věčnosti, jejíž pohled je zacílen na scénu dějin.

Nebeské shromáždění ve Starém zákoněDědictví kultur Předního východuMlada MikulicováKarolinumkniha2009-01260,00 Kč

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)

První svazek katolického překladu Bible, který navazuje na liturgické překlady Václava Bognera. Spolu s poznámkovým aparátem a kvalitně psanými úvody k jednotlivým knihám překlad naznačuje, jakou strukturu by jednou mělo mít vydání Bible s liturgickým textem a kompletním poznámkovým aparátem, což je standard v katolické tradici. Dílo jistě uvítají i nekatoličtí křesťané a vůbec všichni zájemci o četbu Písma svatého.

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových)Český katolický překlad Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52450,00 Kč

Základy starozákonní hebrejštiny

Učebnice biblické hebrejštiny je určena pro výuku na KTF UK, případně i pro další zájemce kteří chtějí získat základní orientaci ve starozákonním textu. Dvacet lekcí vždy obsahuje přehled mluvnice, různá cvičení obratů a vět za Starého zákona a slovníček použitých slov. V závěru je připojen přehled slovesných tvarů, tematický rejstřík slov a hebrejsko-český a česko-hebrejský výrazový slovník.

Základy starozákonní hebrejštinyMlada MikulicováKarolinumkniha2004-01160,00 Kč

In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece

K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece Částečně anglický, německý, polský, francouzský a latinský text

In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava KadleceSborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 4.Mlada Mikulicová
Petr Kubín
Karolinumkniha2002-37199,00 Kč

Německé texty pro teology

Textová čítanka a cvičebnice slovní zásoby je určena k výuce německého jazyka studentů teologie Katolické teologické Fakulty UK. Obsahuje tématické texty z křesťanského života a odborný česko-německý a německo-český slovník.

Německé texty pro teologyMlada MikulicováKarolinumkniha2001-0190,00 Kč