Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Východná Európa v stredoveku

Etnologický, sociálny, politický a religiózny náhľad do priestoru Východnej Európy v čase stredoveku. Gestorom projektu je Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Aj keď sa jedná o učebné texty, publikácia je radená medzi náučno - populárnu literatúru, je teda určená pre každého záujemcu o históriu.

Východná Európa v stredovekuMiroslav DanišVydavateľstvo Michala VaškaKniha SK2010-52192,00 Kč

Ivan Franko, život a dielo

Ivan Franko (1856 - 1916), ukrajinský spisovateľ, vedec, prekladateľ a spoločenský dejateľ, bol nezvyčajnou a zriedkavou modifikáciou ľudského ducha, umocneného ukrajinským vlastenectvom a erudíciou európskeho intelektuála. Často ho nazývajú ukrajinským Goethem nielen pre filozofickú hĺbku jeho diel, ale aj pre univerzálnosť a obrovský záber tvorby. Písal a tvoril nielen v ukrajinčine, ale aj po poľsky, nemecky a rusky. O jeho výnimočnej pracovitosti svedčí obrovská literárna a vedecko-publicistická pozostalosť, ktorá nie je dodnes definitívne zmapovaná. Nebolo odvetvia ukrajinskej vedy, kultúry a umenia, ktorého by sa nebolo dotklo jeho pero. Vo všetkom čo napísal bol odvážny, originálny a presvedčivý. Bol človekom priameho charakteru, čistého srdca a pevných mravných zásad.
Ako politik vyznával myšlienky evolučného socializmu, ako umelec realistické zobrazovanie skutočnosti. Zdôrazňoval spoluprácu slovanských národov na princípe rovnosti. Stal sa učiteľom svojho národa, jeho svedomím, radcom aj prísnym kritikom. Prekladal zo 14 jazykov a uviedol do ukrajinčiny viac ako 60 autorov svetovej literatúry, včítane Slováka Sama Chalupku.

Ivan Franko, život a dieloMiroslav Daniš
Mikuláš Nevrlý
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2009-01337,00 Kč

Dejiny európskeho stredoveku I. - Raný stredovek

Kniha je prvým zväzkom trojdielnej príručky (európskych) stredovekých dejín. Autori do publikácie zaradili všetky fakty, ktoré zásadne ovplyvnili formovanie politických, spoločenských a kultúrnych charakteristík raného stredoveku. Prihliadali aj na súvislosť historického vývoja s národnými dejinami, resp. dejinami stredovýchodnej Európy. Text dopĺňajú zoznamy panovníkov a pápežov z raného stredoveku.

Dejiny európskeho stredoveku I. - Raný stredovekOd 5. storočia do polovice 11. storočiaVincent Múcska
Miroslav Daniš
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2005-52361,00 Kč